לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דוח הצהרת הון

אבני דרך לכתיבת דוח הצהרת הון

דוח הצהרת הון זהו למעשה מסמך המרכז דיווח למס הכנסה על כל הנכסים והכספים של המצהיר בהתאם לתאריך בו הוכנה ההצהרה. ככלל, כל מי שפותח תיק במס הכנסה יצטרך להגיש בשלב כלשהו דוח הצהרת הון לרשות המיסים, כאשר לא ניתן לדעת מתי בדיוק תתקבל בקשה רשמית להגשת הדוח. הדרישה למילוי והגשת ההצהרה היא על פי שיקול הדעת של רשות המיסים, וכמה שהדבר ישמע מפתיע, אפילו שכירים ברמת הכנסה מעל רמה מסוימת שנקבעה על פי חוקי מס הכנסה יכולים להידרש להגשת דוח הצהרת הון.


את הצהרת ההון יש לבצע באופן שיטתי ומדויק, כשלשם כך יש לערוך את רשימת כל הנכסים הפיננסיים והרכוש של בעל העסק או המגיש, לרבות זה הרשום על שמם של ילדיו וקרוביו מדרגה ראשונה. הדיוק בעובדות הינו קריטי, היות ואם לא יילקחו בחשבון תנועות ועסקאות בעלות השלכה על סך כול ההון, הדבר עלול לצוף בעת בדיקת ההצהרה על ידי רשויות המס. עלינו לזכור כי לרשות שלטונות המס ישנה הצהרת הון ראשונה שאותה הגשנו, וזו משמשת כנקודת ייחוס לגבי ההצהרות שנידרש אליהן בהמשך. על מנת להימנע מהסתבכויות מיותרות מול רשויות המס, יש לערוך את הצהרת הון במתכונתה המלאה, כמו כן, יש לעמוד, כאמור, על כל מקורות ההון שהם בגדר של חובת דיווח, כגון נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל, חשבונות בנק, כספי הלוואות, זכיות בפרסים כספיים או מזומנים המוחזקים בבית, מסמכים משפטיים שכרוכים בהוצאות או הכנסות כספיות וכיוב'.

הגשת הצהרת הון ע"י יועץ מס מוסמך עשויה לחסוך מאיתנו את התרחישים הבאים:
א. הסתבכויות בשל אי התאמות בדיווח – בין השאר, פגיעה בתדמיתנו בעיני רשות המיסים.
ב. קנסות מנהלתיים בגין תקופת איחור – בעקבות זאת, נידרש לשלם סכום קבוע מידי חודש,
ואם נחרוג באי ההגשה, יתכן כי נמצא עצמנו תחת תביעה פלילית.