לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

תלוש שכר זכויות העובד

זכויות העובד כפי שמשתקפות דרך תלוש שכר

היות ופגיעה בזכויות עובדים היא עניין שבשגרה, תלוש שכר הינו מסמך שיש בכוחו לתעד את זכויותיו של העובד כפי שהן באות לידי ביטוי בפועל מול המעסיק. על מנת להכיר את השורות המשמעותיות בתלוש שכר, מצאתי לנכון להציג בקצרה נקודות חשובות, ואני תקווה שאם תדעו מה מגיע לכם, אזי, כבר בתלוש השכר הבא, תוכלו ליהנות משיפור משמעותי בגובה השכר, מבלי שתצטרכו להשקיע אפילו שעה אחת יותר בהשוואה למה שהשקעתם עד כה.

שעות נוספות

עובד המחויב ל- 8 שעות עבודה ביום זכאי לתעריף של 125% על השעתיים הבאות ו-150% על השעות שלאחר מכן. במקרה ששבוע העבודה מקוצר, ייספרו השעות הנוספות רק לאחר 9 שעות. עניין השעות הנוספות רלבנטי גם ביחס למכסה שבועית מוסכמת של 43 שעות. כך למשל, אם העובד נדרש ל- 5 ימים של 9 שעות, משמע 45 שעות בשבוע, הוא כן יהיה זכאי לשעתיים נוספות בגין אותו שבוע עבודה. באופן דומה יש להתייחס למכסה חודשית שהיקפה 186 שעות.
בימי שישי ,השעות הנוספות יחושבו כבר אחרי 7 שעות, ובעבודת לילה שהיא בין 22:00  ל-06:00 ינתנו השעות הנוספות מייד לאחר 7 שעות משמרת, אם עבד לפחות שעתיים בטווח שעות הלילה. כך, למשל, אדם שהחל לעבוד ב-05.00 בבקר עד 13.00 (סה"כ 8 שעות) לא יהיה זכאי לשעות נוספות, ואילו אם החל לעבוד ב- 04.00 עד 12.00 (גם הפעם 8 שעות) יהיה זכאי לשעה אחת נוספת, משום שכאמור, עבד שעתיים בלילה. בכל מקרה, השעות הנוספות יופיעו בשורה נפרדת בתלוש השכר, כך שלעובד תהייה אפשרות לבחון אם קיבל תשלום בהתאם להיקף השעות הנוספות שעבד.


זמן מנוחה

עובד זכאי למנוחה של 3/4 שעה, לכל הפחות, במהלך יום עבודה של שש שעות ומעלה, שיהיו על חשבונו, ובתנאי שהוא רשאי לצאת ממקום עבודתו. אם אינו רשאי לצאת, אזי המעסיק ישלם גם בגין זמן המנוחה.
יתר על כן, העובד זכאי להפסקה של 8 שעות בין ימי העבודה. אם עבד משמרת ערב, ולמחרת, נניח שהתחיל אחרי 7 שעות, יחויב המעביד להתייחס בתלוש השכר לכל השעות של שתי המשמרות כאילו מדובר ביום עבודה אחד, ולשלם בהתאם את השעות הנוספות. בסוף השבוע, בזמן המנוחה השבועית, חייב המעסיק להעניק לעובד 36 שעות מנוחה.


עבודה בשבת

באופן עקרוני חל איסור על עבודה של יהודים בשבת, ושאר הדתות לפי יום המנוחה שלהן. אם בכל זאת עובד אדם בשבת, הוא יהיה זכאי לגמול נוסף של 50% על השעות הרגילות, ומעבר לכך יחושבו לו שעות נוספות, כאשר בגין שעה רגילה יקבל 150%, בגין שעתיים נוספות ראשונות יקבל 175% ויתרת הזמן תחושב לפי 200%. המעסיק מחויב להציג רישום של מכסת השעות הנוספות בתלוש השכר, כפי שביצע העובד בפועל. אם עבד ביום שישי ולא חלפו 36 שעות מנוחה, וזה גם יום המנוחה השבועי שלו (למרות שאסור לו לעבוד) יתכן מצב בו כל השעות יחשבו כשעות נוספות של יום עבודה אחד.


עבודה גלובאלית

מתן שכר גלובאלי אסור על-פי חוק ולא יופק תלוש שכר עבור עבודה גלובאלית, למעט מקרים מיוחדים, כגון מנכ"ל, עובדים בשירות הביטחון וכדומה. יחד עם זאת, רשאי מעסיק לסכם עם עובד על משכורת שכוללת שעות נוספות גלובאליות, ובתנאי שסך השעות הנוספות לא יהיה יותר מ-30% מסך כל השעות. המשמעות הינה כי אם העובד לא ביצע את מלוא השעות הנוספות הגלובאליות, עדיין הוא יוכל ליהנות מתשלום מלא עבורם. מדובר בסוג של תמריץ לעובד כדי לשדלו לסיים את עבודתו ביעילות.


מחלה

עובד זכאי ליום וחצי מחלה בגין כל חודש עבודה ועד לצבירה מקסימאלית של 90 ימים. בכל אירוע מחלה בעד היום הראשון לא ישולם לעובד, בעד הימים השני והשלישי ישולם 50% ובשאר הימים 100%. מעסיקים רבים פועלים בחוסר הגינות כאשר הם מחסירים לעובד את יום המחלה הראשון לו הוא זכאי, למרות שלא שילמו עליו, וזה כמובן מנוגד לחוק. צבירת ימי המחלה העומדת לזכות העובד תופיע בתלוש השכר, כך שהעובד יוכל לדעת את יתרת ימי המחלה שעומדת לזכותו.


חופשה

 החל מה-1/7/16 עובד זכאי ל- 15 ימי חופשה בשנה הראשונה, (החל מה-1/1/2017 יעלה ל-16 ימי חופשה) ובהדרגה הזכאות גדלה, עד ל- 29 ימי חופשה מהשנה התשיעית ואילך. אם לא עבד שנה מלאה תחושב לו הזכאות יחסית לאותה שנה. ימי החופשה כוללים את המנוחה השבועית. החופשה איננה ניתנת לצבירה, אולם בהסכמת המעביד ניתן לנצל רק 7 ימים ולהעביר את היתרה לשנתיים הבאות. מועד החופשה נקבע על-ידי המעביד, כאשר העובד רשאי לבחור יום אחד בעצמו ועוד יום על-פי רשימה. בעניין זה, נראה שרוב המעסיקים לא פוגעים בעובדיהם. יתרה עדכנית למספר ימי החופשה העומדת לרשות העובד צריכה להופיע בתלוש המשכורת של העובד.
בטבלה הנ"ל מפורטים ההבדלים בימי החופשה בין העובדים 5 או 6 ימים בשבוע, ללא ימי המנוחה השבועית
 
 

מועד וגובה תשלום השכר

על המעסיק לשלם באמצעות תלוש שכר עד התשיעי בחודש, כאשר כל איחור יחויב בפיצוי הלנה החל מהראשון בחודש. בחישוב שכר המינימום יופיעו בתלוש שכר המרכיבים הבאים בלבד: שכר יסוד, תוספת יוקר, ותוספת קבועה. לעומת זאת תוספת משפחה, פרמיה, בונוס, מענק, החזר הוצאות, ושאר התוספות לא יהוו חלק מתלוש שכר במסגרת שכר המינימום.


פיצויים והודעה מוקדמת

עובד שפוטר זכאי לפיצויים בגובה משכורתו, על פי תלוש שכר אחרון, כפול הוותק בשנים. במקרה זה המעסיק מחויב בהודעה מוקדמת שאורכה נקבע לפי הוותק בעבודה, כאשר המקסימום עומד על חודש. המעסיק רשאי לשחרר את העובד מיידית ולשלם לו את עלות ההודעה המוקדמת. במקרה בו העובד מתפטר, הוא מחויב לתת למעבידו הודעה מוקדמת, ואם לא עשה כן, מעבידו רשאי לקזז משכרו את עלות ההודעה המוקדמת. ישנם מקרים מיוחדים בהם זכאי עובד להתפטר ולהיחשב כמפוטר, למשל, במקרה של הרעת תנאים.


הבראה

לאחר שעובד השלים שנת עבודה הוא זכאי לתשלום הבראה של 5 ימים בשנתו הראשונה, ועד 10 ימים לאחר 20 שנות ותק. הסכום ליום הבראה מפורסם מידי שנה והוא כ-378 ₪ ליום הבראה.


הפרשות פנסיוניות

ההפרשה הפנסיונית תופיע בתלוש השכר, כאשר על עובד לצבור 6 חודשי ותק (פעם אחת בחיים אצל מעסיק כלשהו) על מנת להיות זכאי לה. אם התקבל לעבודה כאשר הוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני, יהיה זכאי להפרשות פנסיוניות החל מהיום הראשון, יחד עם זאת, המעסיק רשאי לבצע את ההפרשה תוך 3 חודשים. ההפרשה הפנסיונית המחויבת בצו ההרחבה הינה רק על השכר ועד למקסימום השכר הממוצע במשק. גובה האחוזים משתנה כך שבשנת 2016 יגיע לכדי 6% מעסיק, 5.5% עובד ו-6% לפיצויים.