לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

עוסק פטור 2022

עוסק פטור 2022- כל מה שרצית לדעת על יתרונות וחסרונות

האפשרות לנהל עסק כעוסק פטור הנה פריווילגיה ענקית שנתנה המדינה לעסקים קטנים, מדוע אכן ענקית? לא רק משום האפשרות לחסוך כסף במע"מ, אלא בעיקר הודות לכך שהיא מפשטת בצורה ניכרת את תהליך ההתנהלות מול הרשויות. סו פאר סו גוד, יחד עם זאת, כדאי שתתנו את דעתכם להיבטים הבאים:

  • עוסק פטור מע"מ חייב מבחינת ניהול ספרים להחזיק ספר קבלות או ספר פדיון יומי וכן גם תיק תיעוד חוץ (לריכוז כל ההוצאות). היתרון כאן לעומת עוסק מורשה הוא בכך שעוסק מורשה מחויב לנהל ספרים על פי אחת התוספות של ההוראות לניהול ספרים. לדוגמא, ספר לקוחות או ספר הזמנות. ניהול אותם הספרים זו עבודה, הלכה למעשה, וטעויות בהם עשויות לספק עילה לפקיד השומה לפסילת ספרים, בדיוק כמו התעלמות מניהולם שתוביל בביטחון לפסילת הספרים.
  • עוסק פטור מע"מ מחויב אך ורק ברישום קבלות או ספר פדיון יומי לצורך תיעוד הכנסותיו, הוא אינו מחויב להדפיס אותם בבית דפוס. הודות לכך, הוא פשוט יכול לרכוש פנקס קבלות סטנדרטי מ"אופיס- דיפו", למשל, ולהצטייד בחותמת עם כל הפרטים הנדרשים ובכך לחסוך בעלויות ההדפסה, שלאורך זמן יש להן בהחלט ערך כספי לא מבוטל.
  • עוסק פטור מע"מ לא מחויב, כאמור, לנהל חשבונות או ספר תקבולים ותשלומים, על ידי כך נחסך ממנו כסף רב על ניהול החשבונות. הוא יכול לערוך בעצמו, בעזרת תוכנת אקסל, רישומים להוצאותיו והכנסותיו. יתר על כן, הוא גם לא חייב לנהל חשבון בנק נפרד לעסק, להבדיל מעוסקים מורשים רבים, העושים זאת בכדי להימנע מהחובה בניהול ספר תקבולים ותשלומים, שאותו עוסק פטור במילא לא חייב בכך. אלו מכם הזקוקים למידע נוסף או מעונינים ללמוד כיצד לתעד את הרישומים באקסל מוזמנים לתאם מולי פגישה לשעת ייעוץ ללא עלות.
  • עוסק פטור ממע"מ הוא עצמאי לכל דבר ועניין, כך שהוא מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה עד ה-30/04 בשנה העוקבת, ולמע"מ, הוא מחויב בדוח רק פעם בשנה עד ה-30/01 בשנה העוקבת, בגין המחזור שהיה לו במהלך כל השנה. העוסק הפטור מע"מ חייב ברישום במס הכנסה ובביטוח לאומי, ובמידה והוא מעסיק עובדים חייב גם בפתיחת תיק ניכויים.
  • התקרה למחזור של עוסק פטור 2022 עומדת על 102,292 ש"ח,  כך שמי שהולך ומתקרב לתקרה, רצוי שישקול לצאת לשבועיים חופש בסוף השנה, על מנת לא לאבד את המעמד של עוסק פטור. חשוב לדעת שברגע שעוברים את סכום המחזור המותר לעוסק פטור 2022, יש להוכיח במשך שנתיים מחזור נמוך מהתקרה לעוסק פטור מע"מ כדי לחזור מעוסק מורשה לפטור. קיימים מספר מקצועות שבהם לא ניתן להירשם כעוסק פטור מע"מ, גם אם המחזור נמוך. לדוגמא: יועץ מס, וגם לגבי עניין זה, ניתן, כמובן, להתעדכן מולי ולבדוק את מעמדו של כל מקצוע ומקצוע.
  • החיסרון היחיד בעוסק פטור 2022 עשוי לחול רק כאשר אתם פותחים עסק שצפוי להניב בסופו של דבר מחזור גבוה מהתקרה הרלבנטית לעוסק פטור 2022. אגב, גם אם שבירת התקרה צפויה להתרחש כעבור שנה או שנתיים, ולעת עתה אתם בוחרים להתנהל כעוסק פטור ממע"מ, דעו כי אתם פועלים באופן שגוי! בעצם דחיית האופציה של התנהלות כעוסק מורשה (בתרחיש שתואר) בינתיים אתם מונעים מעצמכם כל אפשרות לקזז מע"מ בגין הוצאותיכם. חשוב שתהיו מודעים לכך שהרבה עסקים מפסידים כסף רב בשנה הראשונה, היות ובפרק זמן זה נוטים להשקיע סכומי כסף משמעותיים בפרסום או במכונות. אילו היו בוחרים בהתנהלות של עוסק מורשה הם היו יכולים במקרה של הפסד בשנה הראשונה לקבל החזר בגין המע"מ. למשל, אם אני פותח מתפרה ואני רוכש מכונה יקרה בעלות של 100,000 ש"ח, אזי, כעוסק מורשה, אוכל לקבל עליה בחזרה את המע"מ, גם אם המחזור שלי באותה שנה יהיה רק 30,000 שאליהם אהיה חייב מע"מ.

לסיכום: ככלל, לעוסק פטור מע"מ יש יתרונות רבים והוא עשוי לחסוך משמעותית בהוצאותיו, אם הוא פועל, כמובן, במסגרת תקרת ההכנסות המוכרת על פי חוק. יחד עם זאת, אין כל פסול בניהול חשבונות מתוך רשות, שכן יש לכך יתרונות מבחינת יכולת העקיבה אחר מצב העסק, ובנוסף, נשמרת מידת השקיפות של העסק לכל צורך שהוא. כפי שהומחש, קיימים גם מקרים גבוליים בין עוסק פטור מע"מ לעוסק מורשה, שבהם יש צורך לתכנן את מדיניות המיסוי של העסק ביחד עם יועץ מס מקצועי ובעיקר אמין. הדבר הוא בגדר של חובה, בייחוד כשמדובר בעסקים שבראשית דרכם, וגם אלו המקיימים רמת התקשרות גבוהה עם הרשויות. בכל מקרה, יש לתת את הדעת לסכנה של הטעיות (בין במתכוון ובין בשגגה) מצד גורמי ייעוץ שונים באשר קביעת מסלול המס.

לחצו כאן עכשיו והרשמו לניוזלטר הנהלת חשבונות 

1. מאת: פינחס

ברצוני לשבח אותך ולציין שהעלת פה הסבר מאוד יעיל בכל הנוגע להבחנה בין העוסקים למינהם שאפו

2. מאת: kaspi

האם עוסק פטור שהוא גם שכיר מחשבים לו גם את הכנסתו כשכיר לתיקרה המקסימלית המותרת לעוסק פטור? יורם

3. מאת: mento

תשובה: שלום יורם, התקרה במע"מ של עוסק פטור הינה אך ורק מהעסק, לעוסק הפטור אפשר שתהיה הכנסה ממשכורת גם חצי מיליון וזה לא יפגע בתקרה

4. מאת: Kaspi

תודה רבה על תשובתך המהירה והבהירה. יורם

5. מאת: מוריה

שלום רציתי לדעת לגבי עוסק פטור אני עובדת מתנ"ס שהוא מלכ"ר מה שאומר שגם הוא פטור בעבר שאלתי ונאמר לי ששננו לא יכולים להיות פטורים אז במידה והכנסתו העיקרית היא מחשבוניות אז הוא לא משלם מע"מ ואם יש לו הכנסה ממשכורת שהיא היעקרית אז כן לוקחים מע"מ האם זה נכון או שאני צריכה לשלם ע

6. מאת: mento

תשובה: עסקה של עוסק פטור תהיה בכל מקרה פטור ממע"מ, גם המלכ"ר לא יצטרך לשלם את המע"מ להבדיל למשל מאם היה עושה עסקה עם שכיר, העוסק הפטור מטיל וטו על העסקה כעסקה פטורה ממע"מ

7. מאת: כרמית

שלום רציתי לדעת פתחתי תיק עוסק פטור במעמ ובמ הכנסה על שמי בנוסף לכך אני שכירה. קיבלתי היום מכתב ממס הכנסה שמספר התיק הוא בעצם הפרטים של בעלי. בעלי הוא איש צבא ואסור שיהיה לו כל קשר לעסק הזה וגם אין קשר זה רק אני. מה עושים במצב זה?

8. מאת: mento

תשובה: בעת פתיחת תיק במס הכנסה, התיק נפתח לתא המשפחתי, אין זה אומר שבעלך היינו בעל עסק. הייתה לך אופציה לבחור את בן הזוג הרשום בעת פתיחת התיק משלא השתמשת באופציה זאת, ברירת המחדל היא תמיד הבעל. גם אם התיק על שמו הכנסות העסק ירשמו בדוח בצד שלך. מומלץ לא לפעול ללא מייצג!

9. מאת: eyal

מה עושים במידה ועוברים את גובה התקרה לפני סוף השנה ?

10. מאת: mento

תשובה: צריך לדווח למע"מ על כך במהירות האפשרית על מנת שיהפכו אותך לעוסק מורשה וכך תוכל גם להזדכות על המע"מ תשומות. יחד עם זאת אם מדובר במעבר קל ניתן לבקש יפה להכיר בזאת כאירוע חד פעמי ולעיתים הם לא יבטלו את מעמד העוסק הפטור

11. מאת: neria

שלום, רציתי לדעת לגבי עוסק פטור. עיקר העיסוק שלי הוא נסיעות ברכב, האם אני יכול להכיר בהוצאות דלק במלואם, למשל ההוצאה ע"ס 200 ש"ח כולל מע"מ,אני לא מקזז מע"מ ומכיר ב-200 ש"ח בתור ההוצאה?

12. מאת: mento

תשובה: כן בהנהלת החשבונות רושמים את מלוא ההוצאה כלומר את כל ה-200 כולל המע"מ. יחד עם זאת בדוח השנתי יעשה תיאום להוצאות הרכב ורק 45% מהם יוכר

13. מאת: neria

תודה לתשובה.האם בדוח שנתי מכירים 45% גם בביטוחי רכב? והאים יש הטבה לעוסק שעיקר ההוצאות שלו הם הוצאות רכב?

14. מאת: mento

תשובה: כן מכירים בכל ההוצאות של הרכב. במידה ותרצי לקבל יותר מ-45% קימות שני דרכים, תצטרכי להגיע לפגישת יעוץ לצורך הסבר על כך מאחר וזה מורכב

15. מאת: morly

שלום, יש תגובות סותרות לגבי האם עוסק פטור צריך לנהל ספרים מעבר לפנקס קבלות. מה באמת צריך עוסק פטור? בפתיחת תיק במס הכנסה האם לבחור בי או בבעלי כבן זוג הרשום? מה כדאי? מה זה קובע?

16. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור צריך לנהל ספר קבלות ותיק תיעוד חוץ (לאסוף את ההוצאות) וזהו. בחירת בן זוג רשום רלוונטית כאשר יש תלות בהכנסה בין בני הזוג, בדרך כלל עדיף לבחור את האישה, אם לא בוחרים אז מס הכנסה בוחר את הבעל

17. מאת: morly

רק להבהרה, תיק תיעוד חוץ זה משהו שצריך לרכוש או פשוט זה איסוף כל ההוצאות שלנו

18. מאת: mento

תשובה: תיק תיעוד חוץ זה קלסר פשוט שבו מתייקים את כל ההוצאות,

19. מאת: שי

האם צריך בכל תחילת שנה להוציא קבלות ממוספרות מחדש? או שאני יכול להמשיך את המספרים של הקבלות הישנות?

20. מאת: mento

תשובה: בהחלט מותר להמשיך לרשום עם המספר הרץ משנה שעברה. הדבר היחיד שאסור הוא שבאותה שנת מס יהיה פעמיים אותו מספר. כמו כן ראוי לציין שיש בכוונת המע"מ בעתיד לחייב לרכוש מסמכים שמוספרו על ידם מראש על פי הקצאה לכל עוסק

21. מאת: שלומית

האם יש השלכות לעוסק פטור לגבי חובת תשלום לביטוח לאומי?

22. מאת: mento

תשובה: עצם המעמד כעוסק פטור אין לו השלכה על הביטוח הלאומי וככל עצמאי על עוסק פטור לשנות מעמד בביטוח הלאומי למעמד עצמאי או עצמאי שאינו עונה להגדרה

23. מאת: יוסי

שלום רב ותודה על המאמר הנפלא הזה. שאלה: האם עוסק פטור יכול להדפיס חשבוניות או רק קבלות? או שניהם? איך ההתנהלות מתבצעת כשמבקשים חשבונית? תודה

24. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור איננו רשאי להנפיק חשבונית מאחר וחשבונית היא המסמך המזכה במע"מ ועוסק פטור איננו גובה מע"מ. לכן עוסק פטור ירשום רק קבלה ורק כאשר קיבל תקבול, לפני כן הוא רשאי להוציא דרישה לתשלום

25. מאת: NAVAH

שלום אחרי שפרשתי לגמלאות ביקשו ממני שאסייע בעבודות משרד מדי פעם, לכן נרשמתי כעוסק פטור. בשנה האחרונה היקף העבודה גדל והגעתי כמעט לתקרה, השנה כנראה שאעבור אותה. בינתיים אני ממשיכה לחייב כעוסק פטור (מנפיקה קבלות ללא מע"מ) איך כדאי לי להתכונן למעבר לעוסק מורשה?

26. מאת: mento

תשובה: עליך לבצע מעקב צמוד אחר המחזור ומיד ביום שאת חוצה את התקרה לגשת למע"מ ולשנות מעמד לעוסק מורשה על מנת שתהיי זכאית להתחיל לקזז מע"מ תשומות (בגין הוצאותיך)

27. מאת: 1233

שלום רציתי לדעת בבקשה עם אני פותח עוסק פטור ועושה מכירה מהבית ובאינטרנט אני חייב ליפתוח תיק במס הכנסה גם אני חייל משוחרר אני ישמח לקבל תשובה ?

28. מאת: mento

תשובה: כן פתיחת תיק במע"מ מחייבת מיד לאחר מכן פתיחת תיק במס הכנסה והודעה על שינוי מעמד בביטוח הלאומי. העובדה שאתה חייל משוחרר תעניק לך נקודות זיכוי להפחתת המס.

29. מאת: nana

ברצוני לרכוש קבלות פשוטות של עוסק פטור [אני נותן אותם למעסיק אחד של פעם בשבוע,, לכן אין ברצוני להדפיס את שמי ולהוסיף עיצוב והכל] . בחנויות מציעים קבלות פשוטות אבל לא ממסופרות, האם זה בסדר? או שחייב שיהייו ממוספרות בדפוס? [בפנקס שאינו ממוספר יש מקום למספר ידנית.]

30. מאת: mento

תשובה: במידה והינך רוכש פנקס ללא פרטיך חובה לרכוש גם חותמת המכילה את הפרטים. ההמלצה שלנו היא לא לחסוך את הכמה עשרות שקלים הבדל וכן להדפיס כי מנסיון טעויות במספור קורות, אין העתק נוסף לביקורת ובסופו של דבר הנזק עולה על התועלת שבמחיר

31. מאת: דני

תודה רבה על המאמר והתשובות לשאלות. זה מאוד עוזר! אני כרגע עוסק פטור. בנוסף לעבודות בארץ, אני גם עובד עבור חברות מחו"ל. הבנתי שעבור הכנסה מחו"ל אין צורך לשלם מע"מ גם כאשר אני עוסק מורשה. אך האם ההכנסות מחו"ל נכללות בחישוב למעבר התקרה של עוסק פטור?

32. מאת: mento

תשובה: מחזור ההכנסות שלך מחו"ל גם נספר לצורך תקרת העוסק הפטור. כדאי לך לבדוק כדאיות להיות עוסק מורשה כי אם מצד אחד לא תשלם מע"מ ומצד שני תוכל לקבל החזרי מע"מ בגין הוצאותיך זה יהיה מאוד משתלם

33. מאת: שחר

שלום , האם זה חוקי להוציא קבלות (לתקופה קצרה של חודש , חודשיים ) טרם פתיחת תיק עוסק פטור ולהוסיף אותם לפנקס הקבלות בדיעבד ?

34. מאת: mento

תשובה: ממש לא, אסור אף לעסוק ללא רישום כעוסק גם אם אין הכנסות. קיימת אפשרות במע"מ להודיע על עסק בהקמה אך פעילות ללא רישום היינה עבירה פלילית

35. מאת: אשר

ראשית, אהבתי את האתר, מאוד מזמין ונעים :) שאלה : האם בעל ואישה יכולים לנהל שני עסקים נפרדים ( פטורים מע"מ ) כאשר מהות העסק שונה, אך משלים אחד את השני והלקוחות הם בד"כ אותם לקוחות. במקרה שלנו, צלם חתונות שמוציא קבלות בנפרד מאישתו שמוציאה קבלות (של העסק שלה )על עיצוב האלבומים?

36. מאת: mento

תשובה: אין ספק כי מדובר בשני עסקים שונים ואין מניעה שינהלו כל אחד בנפרד, יחד עם זאת עליכם לשמור על חוסר תלות ביניכם וזאת על ידי כך שלכל אחד ממכם יהיו גם לקוחות שונים מהשני ולא שכל 100% מהלקוחות של העסק הראשון הם בהכרח לקוחות של העסק השני אלא שיש גם אחרים

37. מאת: בוני

שלום רב. מאוד ברור ומסודר המאמריםבנושא:) אך יש לי שאלה בבקשה... אני עוסק פטור- המחזור שלי לא עובר את התקרה, בכל שנה אני כמובן משלמתביטוח לאומי בפנקס המגיע אלי בסך של 340 שקלים, מדוע אם כן, בכל סוף שנה מגיע אלי מביטוח לאומי דרישה לתשלום של עוד 4000?? אני כמובן משלמת.. תודה

38. מאת: mento

תשובה: ביטוח לאומי את משלמת על הכנסתך נטו כפי שמופיעה בדוח השנתי, במידה והמקדמות ששילמת אינם מספיקות את מקבלת דרישה להשלמה. ההמלצה היא להגדיל את המקדמות בכדי שגם תהיי מבוטחת בהתאם במקרה של פגיעה

39. מאת: בוני

הי , תודה נירשמתי, חייבת להבין, הנטו שהוגש לביטוח לאומי היה 4000 שקלים, כאשר שילמתי כל השנה 328 שקלים, מדוע אם כן נידרשתי לשלם עוד 4000?? פניתי אליהם ולא הצלחתי להבין את שאמרו לי, אני עדיין משוכנעת שיש כאן טעות נוראית וככה זה ב3 שנים האחרונות... תודה::

40. מאת: mento

תשובה: אינני יכול לנחש מבלי לראות את המסמכים, אם תעבירי לנו את השומה ואת המכתב מביטוח לאומי נשמח להסביר לך ובמידה ונמצא כי אכן יש טעות נגבה רק בגין הצלחה להחזיר לך כספים.

41. מאת: רונית

שלום. בגלל שצפיתי מחזור מכירות נמוך, פתחתי עוסק פטור לפני ארבעה חודשים, אבל הוצאות המע"מ שלי מאוד גבוהות. האם אפשר לעבור לעוסק מורשה ולהזדכות על המע"מ רטרואקטיבית ?

42. מאת: mento

תשובה: להזדכות רטרואקטיבית על המע"מ לא ניתן אלא אך ורק מיום שהפכת לעוסק מורשה! אם עדין יש לך אינטרס להפוך לעוסק מורשה טרם חצית המחזור זה דורש יצירתיות שלא תפורט כאן אלא רק בפגישה אישית

43. מאת: דון

שלום, אני מאלף כלבים ורציתי לדעת איך אני מוציא את העוסק פטור ממע"מ? אצל מס הכנסה? תודה

44. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור פותחים במע"מ

45. מאת: קובי

רציתי לשאול אם אני עובד כ4 שעות במקום מסוים ושם כבר משלמיל ביטוח לאומי ואולי גם מס הכנסה הסכום הוא כ-2.000 ש"ח בלבד האם כעסק פטור ממע"מ בעבודה אחרת שוב אני צריך לשלם ביטוח לאומי או מס הכנסה?

46. מאת: mento

תשובה: במידה והינך מגיע לכדי תשלום מס הכנסה כשכיר, סביר מאוד שתצטרך לשלם מס הכנסה על הכנסתך כעצמאי כעוסק פטור לפי המס השולי שלך במשכורת. לעניין ביטוח לאומי יש מצבים בהם ניתן להימנע מתשלום הביטוח הלאומי, אך גם לא להיות מבוטח בזמן עבודתך כעצמאי.

47. מאת: קובי

היי השאלה שלי אם כבר מורידים לי מס הכנסה ממקום אחד ששם אני מרויח רק 2.000 ש"ח וברגע שאני עושה עוד משהו כעסק פטור ממע"מ שלא עולה על 800 ש"ח האם גם צריך מהכנסה?

48. מאת: mento

תשובה: לא ברור למה מורידים לך ממשכורת של 2000 ש"ח מס הכנסה, אם ההורדה היא מיותרת אז מן הסתם תקבל החזר ועל הסכום הכולל של 2800 ש"ח אתה לא אמור לשלם מס הכנסה

49. מאת: ליאור זיו

שלום רב, ברצוני לדעת בבקשה האם התקרה לעוסק פטור הינו מחושבת לפי הנטו? אני עוסק פטור חדש ואני רואה כי אני עומד להגיע לתקרה אך זאת רק בתנאי שאני לא מחסיר את ההוצאות. כיצד זה מחושב? תודה על תשובתך, ליאור

50. מאת: mento

תשובה: לא התקרה של עוסק היא על המחזור כלומר על הברוטו עסקאות, אתה יכול להיות בנטו אפילו בהפסד זה לא משנה בכלל מבחינת המע"מ

51. מאת: ליאור זיו

אתם מהירים בתשובות שלכם... תודה רבה!

52. מאת: reut

שלם, מה צריך לעשות במקרה שמגלים רק אחרי סיום השנה שעברתי את התקרה, (לא נעשתה בדיקה במהלך שנת 2012 ורק עכשיו גיליתי שעברתי את התקרה של עוסק פטור) מה צריך לעשות?

53. מאת: mento

תשובה: מדווחים בהקדם על המחזור ומשלמים בגין ההפרש שמעל המחזור את המע"מ, וכמובן בעקבות כך הופכים לעוסק מורשה ומהר ככל האפשר על מנת להתחיל לקזז מע"מ תשומות שכן כל העסקאות ב-2013 כבר חייבות במע"מ

54. מאת: עלמה

שלום ,האם ניתן לרשום עוסק מורשה בשם נבחר (שם מותג כזה שאני רוצה ) והאם עליי להרשם בביטוח לאומי אם כבר מנכים לי מס בריאות מדמי מזונות . מדובר בייעוץ ככה שלא בטוח שיהיו לי הכנסות ישר ובאופן רציף אבל בכל איני רוצה לעבוד בשחור כנדרש ולהוציא קבלות .0מדובר בייעוץ לאנשים פרטיים .

55. מאת: mento

תשובה: כן ניתן לרשום כינוי לעסק בעת פתיחת התיק במע"מ, וכן חובה להירשם בביטוח לאומי למרות שיש גם דרכים להירשם בלי לשלם

56. מאת: osek pator

האם עוסק פטור יכול לבחור כל כינוי או שם לעסק שלו כמו בעוסק מורשה? האם עובד שכיר שהוא גם עוסק פטור יכול להכיר בהוצאות הדלק של עבודתו כשכיר - כי קשה יחסית להפריד?

57. מאת: mento

תשובה: כן גם עוסק פטור יכול להירשם עם כינוי לעסק. וכן ניתן לרשום את מלוא הוצאות הרכב מאחר ובכל מקרה הם יתואמו בדוח ורק 45% מהם יוכר

58. מאת: אסף

שלום, אני במעמד עוסק פטור, כטכנאי מחשבים. למיטב הבנתי אני משלם כמעט עשר אחוז מהשומה השנתית עבור ביטוח לאומי. רציתי לדעת האם יש אפשרות לקזז את ההוצאות שלי מזה. לדוגמא, אני רוכש ללקוח מחשב שעולה לי 2000 ש"ח ומוכר לו ב-2200 ומנפיק לו על כך קבלה. כך שהרווח הנקי שלי הוא 200 ש"ח.

59. מאת: mento

תשובה: כמובן שעליך לקזז את ההוצאות שלך, מס הכנסה וביטוח לאומי משלמים רק על הרווח נטו לא על המחזור

60. מאת: asael

שלום רב, אם אני שכיר תוך כדי שאני עוסק פטור,האם אני צריך לשלם ביטוח לאומי כמו שכיר או עוסק, או שניהם? האם יש השפעה לסכום שהצהרתי עליו על תקרת המס או הביטוח הלאומי? תודה,עשהאל

61. מאת: mento

תשובה: שלום עשהאל, על המשכורת מנוכה לך ביטוח לאומי, כעוסק פטור תצטרך לשלם בהתאם למעמד שהגדרת בביטוח הלאומי, אם הנך עצמאי אז מהשקל הראשון תשלם ואם הינך עצמאי שאינו עונה להגדרה אז תקבל פטור על 25% מהשכר הממוצע ועל השאר תשלם

62. מאת: שבמ

איך מתנהל מול מס הכנסה עוסק פטור שנהיה גם שכיר באמצע השנה? אני עוסק פטור שלא משלם מס בשל מחזור נמוך, אך עוד חודש אהפוך גם לשכיר וארויח כשכיר 80,000 שח עד סוף השנה. מאותו רגע, האם ינוכה לי מס הכנסה מהמשכורת כמשכורת עיקרית ואת המס מהעסק ינכו לי לאחר הגשת דוח שנתי? באיזה שיעור?

63. מאת: mento

תשובה: חישוב המס נעשה בסה"כ השנתי של המשכורת בתוספת ההכנסות מהעוסק הפטור, ואז נקבע כמה מס עליך לשלם, כמובן מהמס הזה יופחת מה שנוכה לך כבר מס במשכורת

64. מאת: אסף

שלום, אם ברצוני לרכוש פנקס קבלות סטנדרטי לעוסק פטור, אילו פרטים נדרשים להופיע על החותמת?

65. מאת: mento

תשובה: על החותמת לקבלה צריכים להופיע שם העוסק, כתובת, טלפון, מספר עוסק פטור. ההמלצה שלנו היא לא לחסוך וכן להדפיס פנקסים זה חוסך הרבה בעיות בהמשך

66. מאת: יאיר

תודה רבה, רונלד, על היעוץ הטלפוני האדיב והמקצועי! וכמובן על המאמר.

67. מאת: א.ג

שלום, האם עוסק פטור צריך להעסיק רואה חשבון?

68. מאת: mento

תשובה: צריך לא מאחר ורואה חשבון הוא מי שאחראי על ביקורת בחברות בע"מ, מה שכן מומלץ זה יועץ מס מייצג ברשויות וזה בכדי לדעת שהעוסק הפטור מתנהל כשורה, שוב זה לא צריך זה פשוט רצוי

69. מאת: ארבל

בוקר טוב האם לצורך תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי לוקחים בחשבון גם את ההכנסה כשכיר? כלומר גם מה שאני מרוויח כשכיר וגם מה שאני מרוויח כעוסק פטור ולפי זה אני משלם מס הכנסה וביטוח לאומי?

70. מאת: mento

תשובה: כן הכנסותיך כעצמאי יחושבו כהמשך להכנסותיך כשכיר גם במס הכנסה וגם בביטוח לאומי, יחד עם זאת בביטוח לאומי קימות אפשרויות שלא תשלם או תשלם פחות, תלוי בהגדרת מעמדך בביטוח הלאומי

71. מאת: miri

שלום, אני וחברתי רוצות לפתוח עסק משותף של סדנאות יצירה. מחזור עסקאותינו העתידי לא ידוע עדיין. לשתינו (כ"א בנפרד)יש מעמד של עוסק פטור במע"מ מעסקים שעשינו בעבר (בנפרד) . שאלותיי: האם לפתוח תיק שותפות אחד? או להתנהל ביחד אבל כל אחת עם העוסק פטור (והתקרה) שלה?

72. מאת: mento

תשובה: אין לזה תשובה פשוטה ודרוש ייעוץ מעבר לכאן. בגדול כמובן שכאשר כל אחת תשמור על העוסק פטור שלה אז היכולת שלכם לייצר יותר הכנסות פטורות ממע"מ גדולה יותר, מנגד ההתנהלות הרבה יותר מורכב בהתחשבנות שביניכם בנוגע להוצאות, בנוגע למי מקבלת איזה הכנסה, ומומלץ לערוך הסכם מסודר

73. מאת: מירי

תודה על תגובתכם המהירה והברורה. בהמשך לשאלותיי הקודמות,אם נפעל כל אחת עם העוסק פטור שלה,האם כדי לחסוך התחשבנויות רבות, נכון יהיה שאחת מאתנו תהיה בעלת העסק והשנייה תקבל את הרווחים (עפ"י חלקה בעסק), תמורת קבלה, מדי חודש בחודשו? ובהתייחסות גם להתחשבנות כל אחת מאתנו בסוף שנה?

74. מאת: mento

תשובה: זאת אפשרות רק שהחיסרון בה הוא שאתם מוגבלות לתקרת הכנסות של אחת ממכם בלבד

75. מאת: שמואל

תודה על המאמר הנפלא. כמה שאלות על עוסק פטור- א, שמעתי שעוסק פטור חייב להתמקד דווקא בעיסוק מסוים. האם רב שנותן מספר שירותים: חופות, בריתות, תשמישי קדושה, ולימוד תלמידים, יכול לפתוח עוסק פטור תחת הכותרת "שירותי דת"? ב, האם עוסק פטור מקבל הנחה בארנונה, כשכיר(מטעמי הכנסה נמוכה)?

76. מאת: mento

תשובה: א. אין בעיה לעסוק במספר עיסוקים יחד עם זאת ישנם עיסוקים שאינם יכולים להיות עוסק פטור ביניהם למשל טוען רבני. ב. לעניין ארנונה תצטרך לבדוק בעיריה

77. מאת: Lee

שלום, הצהרתי בביטוח לאומי על הכנסות עתידיות של 3500 ש"ח לעוסק הפטור ו - 4000 ש"ח משכר דירה. הפקידה הופתעה שאני מצהיר על שכר דירה מכיוון שזה העלה את תשלומי הביטוח הלאומי. האם הייתה דרך להמנע מכך? מהן ההשלכות העתידיות בהצהרה על שכר דירה?

78. מאת: mento

תשובה: באם מדובר בשכ"ד למגורים אזי אין להצהיר עליו מאחר והוא פטור בביטוח הלאומי, ואם הצהרת אז הם הניחו כי הצהרת על שכר דירה שלא למגורים ועל כך יש חיוב, גם מזה ניתן להיפטר וזה דורש יעוץ פרטני בנושא

79. מאת: אלדד

שלום, אני עובד בחברה כעוסק פטור. בחוזה עימם הובטח לי סכום מסוים אך במשכורת הראשונה קיבלתי סכום נמוך. ששאלתי אותם מדוע הורידו לי מהסכום הם טענו שהם קיזזו את המע"מ. האם זה שאני עוסק פטור החברה שאני עובד דרכה יכולה לקזז לי את המע"מ מהסכום שקבעתי איתה?

80. מאת: mento

תשובה: זאת לא שאלה במיסוי. השאלה היא מה סיכמת איתם, בדר"כ נהוג לסכם על מחיר לפני מע"מ, אבל כמובן הם יכולים לטעון שלא הבהרת כי מדובר במחיר שאיננו כולל מע"מ

81. מאת: 8763178

כעוסק פטור, על מנת לקבל החזרי מע"מ על הוצאות, האם מספיקה קבלה רגילה שמקבלים בחנות? או שאני צריכה לבקש מסמך אחר?

82. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור לא מקבל החזרי מע"מ

83. מאת: reut

סליחה, התכוונתי החזרי מס- על ההוצאות

84. מאת: mento

תשובה: אם כך אין בעיה גם עם קבלות

85. מאת: digi

שלום רב, ברצוני לדעת האם אכן בשנת 2014 תעלה תקרת עוסק פטור ל- 100000 ₪. בעבודתי ההכנסות הן קבועות ואני קובעת אותם מראש בהתאם לתקרת ההכנסות של עוסק פטור.

86. מאת: mento

תשובה: רק בראשון לינואר 2014 נדע בוודאות.

87. מאת: אודליה

קודם כול , ההסבר קריא וטוב ! סוף סוף הבנתי. שאלה שלי היא לגבי התנהלות מול ביטוח לאומי איזה סכום מינמלי רושמים בטופס של הביטוח לאומי כי רק פתחנו את העסק , ואיננו יודעים מהם ההכנסות העתידיות הבנתי שצריך לרשום את ההכנסות ולא את המחזור בכל אופן . מה עושים ?

88. מאת: mento

תשובה: רושמים ע"פ ההערכה, אך לבחירת הסכום וכמות השעות יש השלכות על המעמד שיקבע בביטוח הלאומי וגובה התשלום, לכן מומלץ להגיע לייעוץ בנושא בטרם ממלאים את הטופס

89. מאת: Mdesigner

שלום, אני עוסק פטור ובתחום שלי נהוג לקבל תשלום שוטף 45. אני מוציאה "דרישת תשלום" בטופס וורד וברצוני לעשות זאת דרך אחת התוכנות להנהלת חשבונות באינטרנט. באתרים שאני מכירה יש רק אופציה ל"הזמנת עבודה". האם "הזמנת עבודה" היא שוות ערך ל"דרישת תשלום"? ואם לא אז מה ההבדל בינהן?

90. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור איננו מחויב ברישום של הזמנת עבודה או ברישום של דרישת תשלום ולכן גם אין מניעה שיעשה זאת אם בתוכנה או אף בטופס וורד פשוט, שכן אין זה מסמך אשר הוא מחויב מבחינתו. בקיצור מה שנוח לך

91. מאת: ליאור

שלום רב, במרץ שנה שעברה פתחתי עוסק פטור היו לי הכנסות של 6000 סה"כ מכל התקופה , פתחתי גם אתר מכירות וגם הזמנתי סחורה , סה"כ הוצאות של 6000 - ומאז אין יותר הכנסות ניגשתי לביטוח לאומי והצהרתי על 0 הכנסות אני צריכה להגיש את הקבלות שהיו לי על כל ההוצאות או שכבר פספסתי את המועד?

92. מאת: mento

תשובה: לא ברור למה הצהרת לביטוח הלאומי, עליך להגיש דוח על מחזור למע"מ ודוח שנתי למס הכנסה, הביטוח הלאומי יקבל את הנתונים ממס הכנסה וייחיב בהתאם למעמד שנקבע אצלו בעת פתיחת התיק

93. מאת: רותם

שלום, אני עובדת בתוכנית קרב ובשל כך מאלצים אותי לצאת לחל"ת של שלושה חודשים בהם אני זכאית לקבל דמי אבטלה. אני מעוניינת לפתוח עוסק זעיר האם אני יכולה? או שישנה בעיתיות בכך

94. מאת: mento

תשובה: הבעיתיות היא חלקית, כלומר תוכלי לקבל אבטלה אך יקזזו ממנה את הכנסותיך כעצמאית

95. מאת: רותם

תודה על התשובה, כרגע אני צריכה רק להוציא בעצם תעודת משלוח לחנויות ללא העברת כספים. רק בעתיד כשיתבצאו מכירות בחנויות תתבצע העברת כספים. השאלה השניה שלי היא שאני צריכה ללדת עוד כ- 3 חודשים גם שם בטח תהיה בעיתיות בקבלת כספים בחופשת הלידה שלי?

96. מאת: mento

תשובה: כעצמאית אין חשיבות לחודש בו את מקבלת את הכספים אלא לשנת המס כך שאם תקבלי כסף בדצמבר הוא יפרס על פני כל החודשים שהיית עצמאית. לעניין הלידה, מותר לך לקבל כספים רק לא לעבוד

97. מאת: נעמי

שלום, עוסק פטור שגילה שעבר את התקרה רק בסוף השנה - האם הוא צריך לשלם מע"מ על התקרה למרות שהוא לא קיבל תשלום על המע"מ מהמעסיק? זה בעצם לשלם מע"מ למרות שלא קיבל... בתודה

98. מאת: mento

תשובה: כן, זה היה באחריותו לדאוג לעקוב אחר המחזור ולפנות בזמן למע"מ ולבקש לשנות מעמד לעוסק מורשה, ומי שלא מטפל כראוי נושא בהפסד

99. מאת: גדעון

אני מעוניין לפתוח עסק פטור-ע.פ. להבנתי התקרה השנתית להיות ע.פ. היא 78,000. במידה ואני פותח ע.פ. במהלך חודש יולי האם התקרה השנתית היא עדין 78,000 ש"ח או חלק יחסי לפי חודשי פעילות העוסק.

100. מאת: mento

תשובה: עדין תהיה זכאי למלוא התקרה בשנת 2013 גם אם העסק נפתח באמצע השנה

101. מאת: נעם

האם כעוסק פטור ישנה דרך להכיר בתן-ביס כהוצאה מוכרת?

102. מאת: mento

תשובה: הוצאות מזון אינן מוכרות ולא משנה דרך מי תשלם אותם

103. מאת: yedoavy

תודה על המאמר - בהחלט יעיל. האם כמשלם לעוסק פטור - עליי לשלם בנפרד למע"מ? אני מלכ"ר ונאמר לי שכך עליי לנהוג, אך לפי מה שאני קוראת - אנני אמורה להתייחס לתשלום המע"מ - איך עליי לנהוג. תודה רבה

104. מאת: mento

תשובה: זה תלוי כל מקרה לגופו, ישנם מקרים שחובה על המלכר להוציא חשבונית עצמית ולשלם את המע"מ למשל בשכר דירה וישנם מקרים שאינו חייב למשל בקבלת שירות. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם מומחה למלכרים

105. מאת: מיה

בעלי ואני פתחנו עוסק פטור - אני פסיכותרפיסטית והוא מרצה. האם יש בכך בעייה וצריך לפתוח שני עסקים שונים? (אני מבינה שהייתרון העיקרי בהפרדה הוא הכפלת תקרת הפטור, וכרגע איננו מגיעים אליה)

106. מאת: mento

תשובה: אין זה חוקי שתרשמי בעסק שלך הכנסות בגין עבודה של בעלך, אם אתם רוצים לדווח בעסק אחד עליכם לפתוח שותפות ואז ההכנסה תצורף לבעל ההכנסה הגבוהה יותר. הדבר הנכון יותר הוא לנהל שני עוסקים פטורים

107. מאת: Maayan

אהלן, פתחתי עוסק פטור אני ושניים מחבריי, כל אחד בנפרד במטרה לעסוק באימון. כבר שלושה חודשים שאין לנו הכנסה מזה ולא צפויה לנו בחודשים הקרובים האם נאלץ לשלם כל חודש לביטוח לאומי בכל זאת? איך ניתן להימנע מזה? האם עדיף לסגור את תיקינו עד שתהיה הכנסה מהעסק?

108. מאת: mento

תשובה: ביטוח לאומי משלמים מקדמות ע"פ ההצהרה שמילאתם בעת פתיחת התיק, אם לא תרוויחו אז אחרי הדוח השנתי הביטוח לאומי יחזיר לכם את ששילמתם, אם זה מכביד עליכם כרגע תוכלו להקטין את המקדמה או אף לשנות מעמד לעצמאי שאינו עונה להגדרה

109. מאת: נתנאל

שלום יש לי עוסק פטור ולאחרונה הוצעה לי עבודה בבית ספר רציתי לדעת אם הקבלות של עוסק פטור מספיקות או שצריך איזה אישור? תודה

110. מאת: mento

תשובה: ישנם מקצועות שאינך רשאית לעסוק בהם כעוסק פטור, אחד מהם הוא הוראה

111. מאת: אסף

אני מעוניין לעשות הנה"ח באופן עצמאי למס' לקוחות , האם הרו"ח של הלקוח (לא אני) אחראי להתנהלות השוטפת שלו מול הרשויות במהלך כל השנה או רק על הדו"ח השנתי?

112. מאת: mento

תשובה: זה תלוי בהסכם שבין הרו"ח ללקוח. בהחלט מומלץ ללקוח להיות מיוצג באופן שוטף ולא רק פעם בשנה

113. מאת: דפנה בו חורין

תודה על המאמר המצוין. שתי שאלות: 1. האם הרשויות נטפלות פחות לעוסק פטור מאשר לעוסק מורשה (האם הם מציקים פחות למשל בכל הנוגע לדיונים, מחלוקות? האם מנסים פחות לחלוב ממך ולשגע ? 2. לגבי עסקת אקראי במע"מ של כ60000 שקל. האם היא חייבת בביטוח לאומי? האם חייבת במע"מ? אני שכירה

114. מאת: mento

תשובה: הרשויות לא נטפלות לעסקים, הם בודקים עסקים ע"פ תוכנית עבודה המורכבת ממדגם, הלשנות, ושגיאות במחשב, אין הבדל בין עוסק פטור למורשה בסיכוי להגיע לביקורת. לשאלתך השניה עסקת אקראי חייבת במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי (יש מקרים בהם ניתן להתחמק מתשלום הביטוח הלאומי)

115. מאת: אורנה

שלום, אני שכירה ומשתכרת בממוצע 7.000 ש"ח בחודש. אני רוצה, במקביל להיותי שכירה, גם לפתוח עסק של מדריכה לאומנות בביתי - כעוסקת פטורה. אך איני יודעת מהו המס אותו אצטרך לשלם. האם תוכל לחשב מהו שיעור המס שינוכה משכרי כעוסקת פטורה?

116. מאת: mento

תשובה: את כרגע נמצאת במדרגת מס של 14%, אותם תשלמי על הכנסתך כעצמאית, כמובן על הרווח הנקי ולא על הברוטו, כמו כן עליך לקחת בחשבון עלויות של ביטוח לאומי במידה ואת רוצה להיות מבוטחת עוד 16%

117. מאת: Aviv

אני עוסק פטור מזה כשנתיים ויתכן כי השנה אעבור את התקרה ואאלץ לעבור לעבוד כמורשה. אני שחקן, משכורתי משולמת לרוב ע"י העיריה דרך "פמי פרמיום" והסכום קבוע מראש. ממה שהבנתי אלו גופים שאינם יכולים להזדכות על המע"מ ולא יוכלו להוסיף לי אותו לתשלום. האם עלי לספוג 18% ממשכורתי?

118. מאת: mento

תשובה: זאת אכן בעיה, יהיה לך קשה לשכנע אותם לשלם עוד 18% בלי שיש להם יכולת לקבל אותם בחזרה

119. מאת: אס

האם עוסק פטור יכול להוציא קבלה לפני קבלת התשלום מהלקוח?

120. מאת: mento

תשובה: לא ממש לא, אין אפשרות לרשום קבלה לפני קבלת התשלום, קבלה כשמה כן היא - מתן אישור על קבלת תקבול, אז אם לא נתקבל התקבול ברור שמדובר במסמך מזויף ופקטיבי, יתרה מכך אין לך דרך לפרט את אופן קבלת התקבול כמו מספר שק וזמן פרעון טרם קבלתו

121. מאת: israel

שלום, אני שכיר ושוקל לפתוח עוסק פטור (אני נותן הרצאות בחוגי בית). האם כעוסק פטור אני יכול גם לפתוח לעצמי קרן השתלמות לעצמאים ולהפקיד לה כסף? האם זה משתלם בכלל? תודה!

122. מאת: mento

תשובה: כן תוכל לפתוח קרן השתלמות וזה בהחלט אפיק השקעה כדאי מאחר ומצד אחד אתה מחוייב רק ל-6 שנים ומצד שני אין מס על הרווחים שנצברים להבדיל מחיסכון בבנק

123. מאת: זיוה

שלום, תוך כמה זמן מקבלת התשלום חייב העוסק הפטור לרשום ולשלוח את הקבלה? אם התשלום היה פנים מול פנים - האם חייבים לתת את הקבלה במעמד התשלום, או שמותר לשלוח קבלה אחרי כמה ימים? ואיך זה אם נשלח אלי התשלום בדואר או בהעברה בנקאית? תודה רבה!

124. מאת: mento

תשובה: את הקבלה יש לרשום מיד עם קבלת התקבול ולא משנה באם מדובר במזומן, שק או העברה בנקאית. אי רשום קבלה מידית עלול להוביל לפסילת ספרים. המקרה היחיד שמותר לרשום באיחור הוא בקבלת שק למוטב בלבד מחוץ לעסק ואז רשאי בעל העסק לרשום את הקבלה עם שובו לעסק

125. מאת: שלומי

וואווו !!!, מילא המאמר המצויין, אבל כל התשובות לשאלות!!! כל הכבוד !!! אשתי עוסקת פטורה. מתי צריך לרשום את ההכנסה? בעת הביצוע? בעת הגשת הבקשה לתשלום? בעת התקבול? לדוגמה: השירות ניתן בנובמבר ושולם בינואר. האם השירות נחשב לשנת נובמבר או לשנת ינואר? בברכה, שלומי

126. מאת: mento

תשובה: תודה על המחמאות. קבלה רושמים מיד לאחר קבלת התקבול, כלומר אם התקבול התקבל בינואר זה יהיה מועד רישום הקבלה

127. מאת: גולן

שלום אני עובד כשכיר מרוויח 6500 נטו לא מורידים לי מס כי יש נקודות זיכוי בגין ילדים קטנים חשבתי לפתוח עוסק פטור בנוסף העיניין שאני לא יודע מה היקף העבודה ובמה זה כרוך כמו כן יכול להיות שלא יכנסו עבודות מה דעתכם? חשבתי גם לרשום את זה על אישתי גולן

128. מאת: mento

תשובה: אם יש לך אפשרות לייצר עוד הכנסה כעוסק פטור אז לבטח זה מומלץ בין אם תצטרך לשלם מס או לא. כמובן מומלץ שתעשה זאת עם ליווי מקצועי. לפתוח עוסק פטור על שם אשתך אם העסק הוא שלך זאת תרמית ולא מומלץ להתעסק בפלילים.

129. מאת: Shlomi

שלום, ראשית תודה על השירות. אשתי עוסקת פטורה. בחלק ממקומות העבודה שלה המעסיק מנכה במקור ביטוח לאומי וביטוח בריאות כך שהתקבול נמוך מדרישת התשלום. שאלתי: איזה סכום צריך לרשום בספר התקבולים? את סכום הדרישה או את הסכום שהתקבל בפועל? בתודה

130. מאת: mento

תשובה: כאשר המעסיק מנכה ביטוח לאומי זה אומר שהוא מעסיק אותה על פי צו סיווג מועסקים ולבטח גם מנכה שכר סופרים. לכן מומלץ שלא לרשום זאת כלל בתקבולים של העוסק הפטור אלא לצרף בדוח השנתי את האישור השנתי מהמעסיק

131. מאת: מיקי

האם כבר יודעים בוודאות שבשנת 2014 יהיה מחזור עוסק פטור 100000 ? אמרו את זה גם לגבי שנת 2013 ובסוף לא היה. האם זה כבר סגור?

132. מאת: mento

תשובה: נכון להיום ה-2/12/2013 עוד לא הודיעו אבל להערכתנו לא יעלו את המחזור לעוסק פטור 2014 ל-100,000 לאור העובדה שדחו שוב את הדיווח המקוון למע"מ לעוסקים עם מחזור מעל 100,000.

133. מאת: Aviv

החזרי נסיעות: אני עוסק פטור העובד כפרילנס ובנוסף לתשלום מגיע לי החזר נסיעות - כיצד עלי לרשום את בקשת התשלום ואת הקבלה כדי שהנסיעות לא יחשבו כהכנסות?

134. מאת: mento

תשובה: זה תלוי, אם ההחזר נסיעות משולם לך בגין שימוש ברכבך שבגינו אתה דורש הוצאות בעסק אזי הנך חייב לרשום קבלה על הכנסות, לעומת זאת אם מדובר על תחבורה ציבורית ואתה מעביר את הקבלות של התחבורה הציבורית אל מי שמשלם לך אז למעשה לא נרשמת אצלך לא הכנסה ולא הוצאה

135. מאת: אור

אני שכירה במשרה מלאה וגם בעלת תיק של עוסק פטור. בשנתיים האחרונות התיק לא פעיל. יתכן שאחזור לפעילות שונה, כמנחת סדנאות בעוד כשנה או שנתיים, לאחר שאפרוש לגמלאות. האם עדיף לסגור את התיק, ובמידה ויהיה רלוונטי לפתוח שוב? מה ההשלכות של עצמאית? למשל במצב של פיטורין?קצבאות?

136. מאת: mento

תשובה: התיק של העוסק פטור לבטח לא מפריע לשום דבר אחר, העניין היחיד הוא שאת מחויבת לבצע דיווחים שנתיים למע"מ ולמס הכנסה, אם זה לא מפריע לך תשאירי את התיק פתוח

137. מאת: אביעד

שלום, ראשית תודה רבה על המידע והפירוט הנרחב, הנני עובדת כשכירה ובמקביל אני עוסק פטור רציתי לדעת האם ישנה חובה לשלם לביטוח לאומי מקדמות במסגרת העסק שכן המעסיק משלם עבורי דמי ביטוח? והאם יש חובה לשלם לביטוח לאומי עבור העסק הפרטי?

138. מאת: mento

תשובה: יש חובה להגדיר מעמד עצמאי בביטוח הלאומי אך בכפוף לרמות הכנסה נמוכות ושעות עבודה נמוכות ישנם מצבים שהתשלום יהיה אפס או נמוך מהרגיל. הרשמו לניוזלטר הנהלת חשבונות http://www.mento.co.il/הנהלת-חשבונות/4/ ותקבלו תשובות נוספות

139. מאת: מזל

שלום רב אני עוסקת פטורה ומארגנת אירוע לחברה מסוימת בה אני אמורה לשלם לספקים הדורשים סכום הכולל מע"מ.החברה משלמת לי את כל הכסף לארגון הארוע. השאלה: ההכנסות שרשמתי בקבלה הם הכנסה ברוטו בשבילי כי יש ספקים ששילמתי להם מע"מ! כיצד אני מדווחת למס הכנסה כדי שהמע"מ לא יכנס להכנסותיי

140. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור איננו מחייב במע"מ וכן איננו מזדכה על מע"מ ששילם. החישוב שלך הוא פשוט הברוטו שקיבלת הוא סכום ההכנסות והברוטו שהוצאת הוא סכום ההוצאות. אין חשיבות למע"מ לעוסק הפטור

141. מאת: דוד

שלום. אני עובד כמורה דרך (מדריך טיולים). אני מתלבט אם להוציא עוסק פטור או מורשה, בעיקר עקב התקווה שהיקף העסק יהיה גבוה, ועוסק פטור יכול להיות מעין "מחסום" בלתי נראה. האם ניתן להתחיל כעוסק פטור ולעבור לעוסק מורשה גם אם לא עברתי את התקרה? תודה

142. מאת: mento

תשובה: בכדי להפוך לעוסק מורשה בטרם חציית תקרת עוסק פטור תצטרך "ללכלך" את העיסוק בתוספת עיסוק שאינו רשאי להיות עוסק פטור, מומלץ אבל לבחון לעומק האם עסקאותיך חייבות במע"מ יתכן ועדיף לך להיות עוסק מורשה

143. מאת: a11

היי. האם עוסק פטור יכול לשנת את שם העסק שלו? אם כן, איך עושים זאת ולמי צריך להודיע ואיך? האם בכל מקרה חייב להופיע שם העוסק (האדם היחיד) על החשבונית? תודה רבה מראש!

144. מאת: mento

תשובה: כל בעל עסק רשאי להוסיף שם לעסק כתוספת לשמו בקבלות. במידה ואתה מודיע למע"מ באמצעות מכתב על הוספת כינוי לעסק תהיה רשאי להשתמש בכנוי בלי שם העוסק

145. מאת: א.מ

עוסק פטור שעבר את התקרה ב-2013. כיצד הוא מדווח על המחזור השנתי למעמ - האם את הסכום הפטור בתוספת ההפרש מחולץ מעמ או את סך הכל כולל ?

146. מאת: mento

תשובה: קיימות שתי אפשרויות, האחת לדווח בטופס העוסק הפטור את סה"כ המחזור ומע"מ יבצעו עבורך את העבודה, השניה לדווח בטופס של עוסק מורשה כשבסעיף ההכנסות הפטורות מכניסים את תקרת העוסק הפטור ובעסקאות החייבות את הסך שנותר לאחר חילוץ המע"מ

147. מאת: karin

ראשית ברצוני לפרגן על המאמר - פשוט קריא ומובן ! בשנת 2008 סגרתי עסק - וסגרתי את התיקים במע"מ ומס הכנסה . פתחתי בימים האחרונים עוסק פטור , לבעלי יש תיק עוסק מורשה והוא בדיוק לפני סגירת העסק. האם אני הופכת להיות אוטומטית התיק הראשי ? ומה משנה מי הוא תיק הראשי? תודה

148. מאת: mento

תשובה: אין כזה מושג תיק ראשי ואין שום חשיבות אם מספר התיק הוא שלך או שלו. יש במס הכנסה הגדרה לבן זוג רשום. וזה רלוונטי רק כאשר יש תלות בהכנסה של בני הזוג. מלבד זאת זה לא צריך להדאיג אותך

149. מאת: נסים

אני עושה עבודות חד פעמיות ומדווח על כך למס הכנסה בעזרת מספר תיק ניכויים של העסק עבורו אני עושה את העבודה. אני מוסר להם את טופס הפטור ממס וגם דרישת תשלום, האם עלי להגיש קבלה?

150. מאת: mento

תשובה: זה תלוי באיזה אופן זה מדווח על ידי מי שעשית לו את העבודה, תבקש אישור ניכוי מס ממנו טופס 856 ואם יש שם גם ניכוי ביטוח לאומי אז אתה יכול לדווח את זה בדוח השנתי שלא במסגרת העוסק הפטור

151. מאת: מיכאל

שלום! ממש נהניתי לקרוא את המאמר..כתוב בצורה מאוד קולחת. דבר אחד לא הבנתי מה בדבר תשלום מס הכנסה כעוסק פטור. הבנתי שיש צורך לדווח פעם בשנה בגין הוצאות והכנסות. אבל התשלום עצמו? מתי הוא מתבצע ובאיזה אופן? והאם יש תקרה מסויימת שמתחתיה לא משלמים מס הכנסה? תודה מראש על התשובות

152. מאת: mento

תשובה: תשלום מס הכנסה מתבצע בשלוש דרכים: חיוב בניכוי במקור, חיוב במקדמות או חיוב בעקבות הדוח השנתי על היתרה. מס הכנסה מחשבים מהשקל הראשון אך מנגד יש זיכויים ממס כמו נקודות זיכוי שמשתנות בין אחד למשנהו, תוכל לקרוא על כך במאמרים על דוח שנתי

153. מאת: זיטה

שאלה: האם עוסק פטור שקיבל משכורת חודש אחד בלבד ממעסיק בשנת 2013 צריך לבצע תאום או רק לציין את ההכנסה ממשכורת בדו"ח השנתי?

154. מאת: mento

תשובה: רק לציין את ההכנסה בדוח השנתי

155. מאת: shany

שלום, אני עוסק פטור ובמקביל עובדת כשכירה אין לי הנהלת חשבונות ,לבינתיים אוספת ומרכזת אצלי את ההוצאות של העסק . רציתי לשאול כמה עליי לשלם בפנקס של מס הכנסה שאותו קיבלתי הביתה ? יש אפשרות למלא את הדוח השנתי לבד? למי ומתי עליי לשלוח את דפי ההוצאות של העסק? תודה רבה לכם!

156. מאת: mento

תשובה: לא מומלץ לך להתנהל לבד וחשוב שיהיה לך מייצג כי אחרי שטועים לפעמים כבר לא ניתן לתקן. מקדמות משלמים על פי המחזור כפול אחוז המקדמות שנקבע לך בפנקס. אפשר להגיש דוח שנתי לבד אבל דעתי היא שזה מעשה מאוד לא אחראי. את ההוצאות יש לשמור בקלסר ולא מוסרים אותם לאף אחד. בהצלחה

157. מאת: יניב

אשמח לקבל הבהרה בנוגע לעוסק פטור ושם חברה. יש לי אתר למכירת מוצרים דרך האינטרנט, ואני מעוניין להתחיל לבצע סליקה, אך חושש ששם האתר ושם עוסק הפטור אינו זהה, ולכן יהיו לי ביטולים באשראי. מה ניתן לעשות?

158. מאת: mento

תשובה: אתה יכול להוסיף במע"מ כינוי לעסק וזה יפתור לך את הבעיה

159. מאת: טיפול ב

הבנתי שעוסק פטור ממלא דוח 1301 שנשלח אליו בדואר: במידה והנו גם עצמאי הוא צריך גם למלא גם טופס 135? האם צריך לצרף לטופס 1301 מלבד רשימת הכנסות והוצאות גם את הקבלות על ההוצאות? נניח שהכנסה הראשונה לעסק הייתה בשבוע הראשון של ינואר 2014 מתי בפעם הראשונה יש להגיש דוחות ?

160. מאת: mento

תשובה: את ה-1301 מגישים עד ה-30/4 של השנה העוקבת כלומר אם נרשמת רק בינואר כעוסק פטור אתה תגיש ב-2015. לדוח מצרפים נספחים כמו רווח והפסד שמבוסס על המסמכים של הכנסות והוצאות מבלי לצרף אותם. לגבי 135 זה לא רלוונטי לעוסק פטור

161. מאת: טיפול ב

תודה על התגובה הכוונה הייתה במקרה של עוסק פטור שהנו גם שכיר אז הוא צריך למלא בנוסף גם טופס 135? הבנתי שלטופס 1031 לא צריך לצרף קבלות רק רשימה האם צריך לשמור את הקבלות לבקורת?

162. מאת: mento

תשובה: כפי שציינו 135 איננו רלוונטי למי שעצמאי, ב-1301 יש מקום להתייחס גם למשכורת. וכן את כל החומר שעל םיו הנך מכין דוח רווח והפסד לעסק יש לשמור 7 שנים מתום שנת המס שבה הגשת את הדוח

163. מאת: טיפול ב

שוב תודה האתר הזה ממש נפלא הרכב שמשמש את העסק רשום על שם אישתי האם על מנת לצרף הוצאות כגון דלק, ביטוח, תיקונים ופחת יש לבצע איזה שהיא הסבה של הבעלות עליוץ (אשתי היא בעלת החברה)

164. מאת: mento

תשובה: בשביל לדרוש פחת הרכב חייב להיות רשום על שם העוסק, אם אשתך היא הבעלים והיא גם העוסק אז אין בעיה, אם יש לה חברה בע"מ אז זה סיפור אחר לגמרי. מומלץ שתרשם לניוזלטר שלנו שיתן לך הרבה מידע חיוני

165. מאת: מיכל

אני עוסק פטור והדפסתי קבלות ורשמו לי בטעות ע.מ ומספר העוסק פטור האם זה קריטי ? המספר נכון.

166. מאת: mento

תשובה: כמובן שזה קריטי אבל אם תתקני זאת בטוש בכל ההעתקים אני מניח שאף אחד לא יטעה ויחשוב אותך לעוסקת מורשה

167. מאת: talush

ברצוני לשאול האם אני יכולה בתור עוסק פטור לרשום קבלות (על בסיס חודשי) כנגד תקבול בעבור שירותי ייעוץ שאני נותנת לארגון מסויים (מתקיים בפועל!!) אם מטרת העסק שלי היא חנות אינטרנטית לממכר מתנות?

168. מאת: mento

תשובה: לא יועץ לארגון לא יכול להיות עוסק פטור, תצטרכי להפוך לעוסק מורשה, כמו כן על כל עיסוק נוסף עליך להודיע לתחנת המע"מ בה את רשומה

169. מאת: דניאל

שלום, אני שכיר עם הכנסה שנתית של כ 240,000 ש"ח. אני מתכוון במקביל לעבוד כעוסק פטור בנוסף, עם הכנסה שנתית צפוייה של 48,000 ש"ח. האם אצטרך לשלם מס הכנסה/ביטוח לאומי מעבר למה שאני כבר משלם דרך התלוש כשכיר?

170. מאת: mento

תשובה: כן תצטרך לשלם 34% מס הכנסה ו-16.23% ביטוח לאומי אם תבחר להיות מבוטח או בערך חצי מזה אם לא תהיה מבוטח

171. מאת: lily

שלום! אני עובדת כשכירה מאז ומעולם, ובאוגוסט 2013 נרשמתי במעמ גם כעוסק פטור. אני מרוויחה מהעוסק פטור מאות שקלים בחודש בלבד.לאחר שפתחתי תיק במעמ ניגשתי למס הכנסה והפקידה נתנה לי טופס, בו כתוב, שאם הרווחתי עד לסך של 5500 שח יש לנכות מס בשיעור של 0 אחוז.עלי להגיש דוח למס הכנסה?

172. מאת: mento10

תשובה: כן כל מי שרשום כעוסק במע"מ חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. האישור שנתנו לך היא אישור ניכוי מס במקור על ידי גופים גדולים במידה ואת עובדת עימם ואיננו קשור לחובתך בהגשת הדוח השנתי

173. מאת: lily

תודה רבה לך, וואו איזו זריזות ויעילות, לא ייאמן! תודה:) אז עד מתי יש להגיש את הדוח, 30.4?

174. מאת: mento

תשובה: נכון לכרגע ניתנה דחייה של חודש למי שאינו חייב בדוח מקוון כלומר עד ה-31/5 ולמי שחייב בדוח מקוון עד ה-30/6

175. מאת: Rachel

אהלן. תודה על המידע. אם אני עובדת בתור עוסק פטור מהבית. האם אני רשאית להכניס הוצאות כמו שכר דירה ונסיעות רכבת ( לצורך פגישות עבודה) כהוצאות מוכרות?

176. מאת: mento

תשובה: הוצאות שכר דירה אינן מוכרות, הוצאות נסיעה לצרכי העבודה בהחלט מוכרות

177. מאת: חמי

עוסק פטור המייצר חשמל סולארי מ-2013, האם ההשקעה במערכת מוכרת כפחת? לכמה שנים?(4שנים או 7%). ישנן מספר מסלולי מס, הסבר ופרט בבקשה.

178. מאת: mento

תשובה: הפחת היינו 25%, גובה המס תלוי בגובה ההכנסה למשק הפרטי יש גם פטור עד 18,000 בשנה. בכל מקרה הנך צריך ייעוץ פרטני ולא תשובה של 3 שורות באינטרנט

179. מאת: מאיה

תודה רבה על המידע! יש לי בלוג שממנו הרווחתי תשלומים כאפיליאייט מינואר 2013. את העסק פתחתי רק ביולי, ובדו"ח השנתי למע"מ הצהרתי על כל ההכנסות מינואר. האם אני בכלל יכולה להוציא קבלות עכשיו על תשלומים שקיבלתי בטרם הפתיחה הרשמית של העסק?? - עד מתי ניתן להגיש את הדוח למס הכנסה?

180. מאת: mento

תשובה: ברור שגם שעשית עבירה ולא פתחת מידית את העוסק חובה עליך לדווח על כל הכנסותיך לרבות אלו שהיו טרם פתיחת העסק, ולכן גם אם זה לא ממש כשר בהחלט תרשמי קבלות כעת ותצייני שזה בגין ההכנסות מלפני פתיחת העסק. את הדוח השנתי יש להגיש עד סוף מאי

181. מאת: ערן ארז

שלום רב, שמי ערן ורציתי לשאול כמה שאלות. 1.תחום הטקסטיל יכול להיות מוכר כעוסק פטור? 2.האם אני חייב לדווח למעסיק שלי שיש לי עוסק פטור? אם אני חייב להוציא חשבוניות מס איך אני עושה זאת? מאחר ולעוסק פטור אין חשבוניות מס. תודה.

182. מאת: mento

תשובה: 1. כן טקסטיל יכול להיות עוסק פטור. 2. לא אתה לא חייב לעדכן את המעסיק שלך מבחינת מיסוי. 3. עוסק פטור לא מוציא חשבוניות מס מאחר והוא לא גובה מס וחשבונית מס היא מסמך לצורך העברת המע"מ, אם אתה חייב אז תצטרך להיות עוסק מורשה

183. מאת: ts

שלום רב. אני שכיר שמרוויח בסיביות 6000 ש"ח נטו. אני מעוניין לפתוח עסק מהבית כולל אתר אינטרנט של מכירות של מוצרים. מה אני צריך לעשות? וקראתי פה שעד לרווחים שנתיים של 70 אלך ש"ח אתה נחשב עסק פטור. איך מחשבים את זה? קניתי מוצר ב2000 ש"ח מכרתי ב2500 מחשבים את זה על 2500 או 500

184. מאת: mento

תשובה: המחזור נמדד לפי סכום המכירות בדוגמה שלך 2500. לפני שפותחים עוסק כדאי לבוא לפגישת ייעוץ בכדי לוודאות שאכן עוסק פטור הוא הרישום הנכון, לעייתים עדיף להיות עוסק מורשה

185. מאת: מאור

שלום, במידה ואני חברה/עוסק מורשה, וקיבלתי שירותים מעוסק פטור, האם אני יכול להזדכות על מע"מ?או שזה אבוד ?

186. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור אינו רושם חשבוניות מס ואתה אינך יכול לקבל מע"מ ללא חשבונית מס, בפועל הוא לא אמור לחייב אותך במע"מ

187. מאת: זיוה

אני עוסקת פטורה משנת 1998. ב2013 עברתי באופן חריג את המחזור כ91000 ש"ח( באופן חד פעמי). האם יש אפשרות להשאר עוסקת פטורה ולא לשלם את המע"מ או אולי רק על ההפרש.

188. מאת: mento

תשובה: זה אפשרי אבל מאוד מאוד קשה לשכנע את מנהל המע"מ, אנחנו נותנים שירות על בסיס הצלחה בגובה 5000 ש"ח, אם לא הצלחנו לא תשלמי כלום

189. מאת: אביב

האם עלי לשלם מע"מ על עבודה שעשיתי (והוצאתי בקשת תשלום) כעוסק פטור, אך התשלום (שוטף 90) התקבל כשאני עוסק מורשה?

190. מאת: mento

תשובה: כן עליך להוציא חשבונית מס קבלה ולשלם מע"מ יחד עם זאת באם מדובר בגוף עסקי נראה הוגן שתפנה אליהם ותבקש להוסיף לך את עלות המע"מ שכן הם יכולים להתקזז עליו כנגד החשבונית שלך דבר שלא יכלו כנגד הקבלה כעוסק פטור

191. מאת: טל

שלום אני שכיר המשתכר בין 5000 ל 6000 בחודש, ואני מעוניין לפתוח עוסק פטור שיניב לי הכנסה של בין 1500-2500 לחודש. האם אני צריך לחשב בתקרה של 79,482 גם את המשכורת כשכיר וגם את העסקאות כעוסק פטור?

192. מאת: mento

תשובה: לא הכנסתך ממשכורת איננה רלונטית לצורך תקרת העוסק הפטור גם מנכ"לית בנק לאומי יכולה להיות עוסק פטור

193. מאת: אסטלה

שלום ..לא קיבלתי את הדוח לפידיון של עוסק פטור 2013 עדיין ..לאן אני צריכה לפנות או להתקשר?

194. מאת: mento

תשובה: אין כזה דבר דוח לפדיון, כעוסק פטור את צריכה להגיש דוח מחזור למע"מ ודוח שנתי למס הכנסה (1301), כל הטפסים נמצאים באתר רשות המיסים. אם לא קיבלת מומלץ שתוודאי במס הכנסה ומע"מ שהכתובת שלך מעודכנת

195. מאת: שבי

שלום אני מוצא מאמר זה לעזר רב להרבה אנשים שאפו. שאלה קטנה האם כשכיר שמעוניין לפתוח עסק פטור מאבד את זכויותיו בביטוח לאומי מבחינת, דמי אבטלה והכוונה?

196. מאת: mento

תשובה: אין בעיה לפתוח עסק ולקבל אבטלה במקביל, אבל מדמי האבטלה יפחיתו את הסכום שהרווחת בעסק כאשר הרווח בעסק נעשה ע"פ ממוצע שנתי, לדוגמא אם האבטלה שלך היא 6000 ש"ח והרווחת בממוצע בעסק 2000 ש"ח אז הביטוח הלאומי ישלם רק 4000 ש"ח אבטלה

197. מאת: עידן

הי רונלד, תודה על המאמר - מאוד עוזר (: שאלה: החברה שסולקת לי את התשלומים מהלקוחות מעבירה לי את הכסף בפועל בשוטף 30. כלומר נניח לקוח רכש מוצר בדצמבר 2014, אז החברה הזו תעביר לי את הכסף ממנו רק בסוף ינואר 2015. מתי אני צריך להוציא ללקוח קבלה? ב-2014 או 2015? תודה (:

198. מאת: mento

תשובה: קבלה חובה לרשום מיד בעת קבלת התקבול כלומר בעת הסליקה. בדוח רווח והפסד למס הכנסה ניתן להעביר תקבולים דחויים לשנה העוקבת במידה ואתה חפץ בכך.

199. מאת: ירון

האם קבלה שאני מספק לעסק עבור שירותים שסיפקתי לו כעוסק פטור מאפשרת לו להזדכות על זה כהוצאה מוכרת לעסק שלו ? אין הכוונה למע"מ.

200. מאת: mento

תשובה: כן

201. מאת: גרוביץ\'

שלום, השנה אני הולך ללמד מוסיקה כשכיר בקונסרבטוריון, ובמקביל ללמד בבית ספר פרטי הדורש ממני להוציא קבלות. האם יש דרך להגיש קבלות או מסמכים המקבילים לקבלות מבלי לפתוח עוסק פטור? כלומר תיאומי מס למיניהם או שכר מרצים/אמנים.

202. מאת: mento

תשובה: כן המקום שבו אתה עובד יכול לדווח עליך כשכר מרצים

203. מאת: עמירם

שלום, אתר מצוין כל הכבוד. אני פנסיונר ורוצה לפתוח עוסק פטור. עיסוק הוא תיווך במכירת פסולת. השאלות שלי : *איזה הוצאות יהיו מותרות לרישום על הפעילות? * ברישום העסק במשרדי מע"מ אני מקבל פנקס קבלות או שעליי לרכוש? * למי צריך לדווח סיכום שנתי? חובה עם רואה חשבון?

204. מאת: mento

תשובה: תוכל לדרוש כל הוצאה שכרוכה ושלובה ביצור ההכנסה, פנקס קבלות תצטרך לרכוש המדינה לא מחלקת, דוח שנתי על מחזור יש להגיש למע"מ ולמס הכנסה דוח מפורט על מכלול ההכנסות מכל מקור שהוא וכן הזיכויים והניכויים הנדרשים. אני ממליץ שיהיה לך מייצג

205. מאת: עמירם

תודה על תשובתכם המהירה. עוד שאלות: האם גובה מחזור ההכנסות נקבע לאחר הורדת ההוצאות? אני קיבוצניק, האם אני יכול למסור את חשבון הבנק של הקיבוץ לצורך הרישום, או שצריך לפתוח חשבון בנק אישי?

206. מאת: mento

תשובה: מחזור זה סך כל התקבולים אין שום קשר להוצאות. כעוסק פטור אתה לא חייב חשבון בנק אבל אם תרצה אז זה חייב להיות חשבון בנק שלך פרטי

207. מאת: אלעד

פתחתי תיק עוסק פטור לפני כשנה, ואני זכאי ל 2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה (תושב ישראל), האם הדבר אומר שעד הכנסה של 2616*2.25 = 58860 שנתית, אני למעשה פטור לגמרי מתשלום מס הכנסה? האם מס הכנסה יפנה אלי בתשלום מקדמות ולאחר מכן יבקש החזר, או שכל עוד ולא הגעתי לתקרה הוא לא יפנה אלי?

208. מאת: mento

תשובה: לעניין החישוב שעשית הוא נכון ולא תשלם מס הכנסה עד לסכום זה בהנחה שזו הכנסתך היחידה. מס הכנסה בדרך כלל קובע מקדמות כאשר הוא מעריך כי אתה צפוי לשלם מס ע"פ הצהרתך בעת פתיחת התיק. אם שילמת מקדמות ואין מס ע"פ הדוח השנתי הם יוחזרו לך.

209. מאת: ציון

אני שכיר בעל משכורת ברוטו 8,000 לצורך העניין. פתחתי עוסק פטור בתחום חשמל ואחזקה. נניח שההכנסות מהעסק מגיעות לכדי 5,000 מדי חודש. האם אדרש לסכומי מס הכנסה גבוהים בעקבות קפיצת מדרגת מס, או שמא בוחנים כל הכנסה לגופה?

210. מאת: mento

תשובה: ההכנסה מהעסק מצטרפת אל מעל להכנסה ממשכורת לכן חלקה יחויב במדרגת ה-14% וחלקה ב-21%

211. מאת: koby

שלום, האם לצורך גובה ההכנסה עד לתקרה 79842 של עוסק פטור יש להתחשב בהכנסה העיקרית שלי כשכיר או או שההתנהלות כעוסק לא קושרה להתנהלות המקבילה כשכיר?

212. מאת: mento

תשובה: אין קשר להכנסתך כשכיר לגובה המחזור למע"מ בעסק

213. מאת: רחל

מאמר מצוין! אשמח לדעת- האם יהיה בעייתי לעוסק פטור להוציא חשבונית על כסף ששולם לו עבור חודש מאי בחודש יולי כשעל החשבונית יופיע תאריך 5 למאי? (כלומר להוציא חשבונית רטרואקטיבית)

214. מאת: mento

תשובה: לעוסק פטור אסור לרשום חשבוניות בכלל אלא רק קבלות והתאריך שרשום בהם הוא תאריך קבלת התקבול ובשום אופן לא תאריך רטרואקטיבי

215. מאת: נועה

האם כעוסק פטור אני חייבת שתהיינה לי גם הוצאות בנוסף להכנסות?

216. מאת: mento

תשובה: אם יש לך הוצאות אז חובה לאסוף אותם וכפי שהגדיר המחוקק בהוראות ניהול ספרים לנהל תיק תיעוד חוץ כלומר לאסוף את ההוצאות, אם אין הוצאות אז זה בסדר

217. מאת: bell

שלום,רציתי לשאול אני מנהלת ח-ן סוג 3 עם וותק 5 שנים האם אני יכולה לעבוד כעצמאית ולייצג עסקים שונים(גם מורשה,וגם חברות בע"מ)? דרך עגב אני מתחילה קורס חשב שכר בכיר והאם בסיום בעט קבלת התעודה אני כן רשאית לעבוד כעצמאית ולייצג גם בדיני עבודה

218. מאת: mento

תשובה: את יכולה להיות עצמאית אבל לייצג ברשות המיסים רשאים רק יועצי מס, עורכי דין או רואי חשבון

219. מאת: אורי

שלום רב, חברה שקיבלה את שירותיי כספק שירות (עוסק פטור) מבקשת לנכות 30% מס! מהתשלום מאחר ואין לי אישור ניכוי מס במקור. האם אני מפסיד מהסידור הזה או שבסוף שנה יתברר בדיוק כמה עליי לשלם או להיות מזוכה במס הכנסה?

220. מאת: mento

תשובה: המשמעות של ניכוי במקור הוא שהם נותנים לך את הניכוי רק בדרך של הפקדתו ביידים הנאמנות של מס הכנסה, עליך לצרף לדוח השנתי אישור ניכוי מס שנתי ואז תוכל להזדכות על כך, כמו כן אין סיבה שלא תסדיר את האישור או לפטור או לאחוז נמוך יותר

221. מאת: שוהם

האם כשכיר שמעוניין לפתוח עוסק פטור עליי לציין הכנסה נוספת בטופס 106 השנתי? האם הנ"ל יפגע בהכנסותיי כשכיר במידה וכן? תודה

222. מאת: mento

תשובה: 106 הוא טופס שהמעסיק מנפיק לך כאישור שנתי, אולי התכוונת ל-101, ובוא אין צורך לציין הכנסה מעסק

223. מאת: שולה

אני עוסקת פטורה שמוגדרת בביטוח לאומי כ"עצמאי שאינו עונה על ההגדרה" (הכנסות נמוכות מאוד) ומעוניינת להתחיל לעבוד במקביל כשכירה. האם בעת התחלת העבודה כשכירה עלי לבצע הליך מיוחד מול המעסיק, או שהוא פשוט נחשב ל"מעסיק הראשי" וממלאים את כל הטפסים מולו כרגיל? תודה!

224. מאת: mento

תשובה: הוא פשוט נחשב כפי שאמרת למעסיק הראשי ואין כל צורך ליידע אותו בכך שיש לך תיק עוסק פטור

225. מאת: שולה

תודה רבה! ובנוגע לטופס 101 (כרטיס עובד)- יש שם רובריקה של "פרטים על הכנסות אחרות". האם עלי לסמן שאין לי הכנסות אחרות או לסמן "הכנסה ממקור אחר" ולבקש שיתנו את כל נקודות המס וכו' על ההכנסה מאותו מעביד?

226. מאת: mento

תשובה: לסמן שאין הכנסות אחרות במידה ואין הכנסות אחרות ממשכורת

227. מאת: maayan

שלום רב, אני ובן זוגי (עומדים להתחתן) פתחנו עוסק פטור לפני כחצי שנה על שמו כי עדיין אנחנו לא נשואים, היום אני רוצה להצטרף לעסק בתור שכירה האם זה בכלל אפשרי להעסיק עובדים בתור עוסק פטור? ואיך זה מתבצע מבחינתי שאני אמשוך משכורת הרי אני חייבת תלוש שכר..

228. מאת: mento

תשובה: כן עוסק פטור יכול להעסיק עובדים עליו לפתוח תיק ניכויים וכמובן להפיק תלוש שכר, לעניין העסקת בן זוג ישנם מבחנים מבחינת הביטוח הלאומי לבחינת אמיתות ההעסקה אחרת לא יהיה קביל לגמלאות, גם למס הכנסה יש כללים לגבי בני זוג באותו העסק. מומלץ לך להיוועץ באיש מקצוע

229. מאת: נתה

נמצאת בתהליך הקמת עסק. אני שכירה בחצי משרה במשרד החינוך ומשלמת את כל המיסים הנדרשים האם עלי לפתוח גם תיק בבטוח לאומי כעוסק פטור ומה עלי לשלם. תודה

230. מאת: mento

תשובה: כן יש להודיע לביטוח לאומי על שינוי מעמד כאשר בפועל קיימים שני מצבים, עצמאי או עצמאי שאינו עונה להגדרה, צלוי בהיקף ההכנסה וכמות שעות העבודה, ממליץ להכנס לדף הנהלת חשבונות ולהירשם לניוזלטר הנהלת חשבונות שייתן לך מידע חשוב בתחילת הדרך.

231. מאת: koncho

שלום.. אני שכיר במקצועי בשעות הבוקר ומשלם את כל המיסים שצריך. במקביל פתחתי עוסק פטור בשביל אקסטרה בשעות הערב. קיבלתי ממס הכנסה פנקס תשלום מקדמות.עוסק פטור לא אמור להיות בלי תשלומי מס??מה צריך לעשות?זה בגלל שגם שכיר וגם עוסק פטור?

232. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור פטור ממע"מ לא ממס הכנסה ומביטוח לאומי, ולמעשה כאשר אתה שכיר אתה מחויב במס יחסית גבוה כי המס מתחיל מהמדרגה שבה מסתיימת המשכורת שלך, לדוגמא אם המס השולי במשכורת הוא 21%, אז על הרווח בעוסק הפטור תשלם 21%

233. מאת: מולי

שלום רב, תודה על האתר הנפלא. עסק פטור (קוסמטיקאית) , העובדת גם בשכר. 1 התקרה של הכנסות כוללת גם שכר ברוטו כולל מהעסק? 2.המכשור שרכשתי נחשב כהוצאות? 3.עד פתיחת התיק רכישה נחשבת כהוצאה וכמה זמן שנה או יותר?

234. מאת: mento

תשובה: הכנסות כשכירה אינם חלק מהמחזור של העוסק הפטור. רכוש קבוע שנרכש לעסק יופחת בהתאם לסוג הרכוש על פני כמה שנים. הוצאות שהוצאו טרם פתיחת העסק יוכרו רק אם יוכח כי הם היו למטרת פתיחת העסק ואם מדובר במכשור אזי ניתן לקבוע תאריך הפעלה עם פתיחת העוסק

235. מאת: מיכל

תודה על המאמר המפורט והברור!! שאלה לגבי החזר הוצאות- אני אמורה לשמור קבלות של כל הוצאה שקשורה לעסק? מדובר על קבלה רגילה כי יש מושג שנקרא "חשבונית מס" ואני לא בטוחה שזה רלוונטי.. אשמח להבהרה, תודה!

236. מאת: mento

תשובה: כן עליך לשמור מסמך שמאמת את ההוצאה זה יכול להיות קבלה ויכול להיות חשבונית מס, עוסק פטור לא חייב חשבונית מס שהיא בעצם מסמך שמשמש עוסק מורשה להזדכות על המע"מ ויכול להסתפק בקבלה

237. מאת: מיכל

תודה על התגובה המהירה! דבר נוסף- אם רכשתי מוצרים מחו"ל ואיני מקבלת חשבונית מסודרת מאותו אתר האם מספיק להדפיס את פירוט העסקה כפי המופיע באתר תחת "ההזמנות שלי" שם ניתן לראות את טיב המוצרים (שאכן קשורים לתפעול העסק) ומחירם. זה תקף לצורך קבלת החזר מס? (וזה גם באנגלית אם משנה..)

238. מאת: mento

תשובה: כן ניתן להכיר בכך מומלץ לצרף אישור על התשלום בפועל למשל פלט כרטיס אשראי

239. מאת: מיכל

אני חייבת לאמר ש"הפורום" הזה פשוט מעולה!!! תשובות ענייניות וברורות. עברתי על כ-ל התגובות/שאלות תחת כל המאמרים הרלוונטים אליי באתר ולא נשארו לי שאלות (והיו קודם בלי סוף)! בהחלט עושה חשק לפנות למשרדכם במקרה הצורך, תודה (:

240. מאת: מיכל

לגבי רכישת רכב החיוני להפעלת העסק. שאלה של תזמון - האם זה משנה, אם אני קונה רכב ופותחת את התיק במע"מ ומס הכנסה מעט אחר כך או שעליי להיות עם תיק פתוח ורק אז לרכוש את הרכב על מנת לקבל החזר? תודה (:

241. מאת: mento

תשובה: אין בעיה לקנות לפני ואז לעשות תאריך הפעלה בעת פתיחת העסק

242. מאת: משה

אני מעוניין להתפרנס כעצמאי בשני תחומים (שניתן למצוא קשר ביניהם) לדג' מתן שירות בתחום האינסטלציה וגם מכירת חלקי צנרת וכו' (לאו דווקא ללקוחות להם אני נותן שירות אלא שיווק בכלל), האם עליי לפתוח שני תיקים כעוסק פטור אלא אני יכול למזג את ההוצאות/הכנסות תחת אותו תיק ואותן קבלות?

243. מאת: mento

תשובה: אדם אינו יכול לפתוח שני עוסקים אלא רק אחד. אין שום בעיה שלאותו עוסק יהיה פעילות בכמה תחומים/עסקים שונים

244. מאת: יערה

שלום, הנני עצמאית מתחילה. לצורך התשלום, מעסיק בקש ממני אישור ניכוי מס במקור ואישור על היותי עוסק פטור ממע"מ. באתר של רשות המסים מצאתי בקלות את אישור ניכוי המס, אך כיצד אני מנפיקה את האישור ממע"מ? האם האישור שקיבלתי על פתיחת העסק מספיק? יש דרך באינטרנט להנפיק אישור זה? תודה

245. מאת: mento

תשובה: כן אישור פתיחת תיק הוא מספיק, אם אבדת אז ניתן להפיק או ע"י מייצג או במשרדי המע"מ

246. מאת: חנה

שלום...אני ספרית ועובדת בבית, והשאלה האם התקרה של עוסק פטור זה לפי קבלות שנרשמו או אחרי , שמקזזים את ההוצאות על חומרים ועוד...?

247. מאת: mento

תשובה: זה לפי קבלות שנרשמו

248. מאת: לומדת

הי לכם.בכוונתי להתחיל לעבוד כעצמאית במקביל לעבודתי העקרית כשכירה. מה עליי לעשות? האם כדאי להוציא חשבונית ו/או לבקש שינפיקו תלוש שכר?

249. מאת: mento

תשובה: צריך לבחון הרבה דברים בשביל לענות לך ספציפית למקרה שלך אבל אם השכר זהה תמיד עדיף משכורת שכן לשכיר יש הרבה זכויות נוספות

250. מאת: נורית

תודה רבה על ההכוונה, זה בהחלט עוזר מאוד. רציתי לשאול - עד היום עבדתי עם פנקס קבלות כללי שרכשתי ומספרתי ידנית את הקבלות. כעת, ברצוני להדפיס פנקס חדש שלי - האם אני יכולה להתחיל את המספור מ-001 או שמא עליי להתחיל מהמספר אליו הגעתי בפנקס הקבלות הקודם ? הרבה תודה ! נורית

251. מאת: mento

תשובה: הדרישה היא שלא תשתמשי באותה שנת מס באותם המספרים, כל עוד שזה לא יחזור על עצמו את יכולה להתחיל מאיזה מספר שמתאים לך

252. מאת: Dana

אני עובדת במשרה מלאה כשכירה אך מעוניינת לפתוח גם עוסק פטור לטובת הכנסה צדדית. האם אני מחויבת להודיע בעבודה שאני פותחת עוסק פטור? ואם כן מאילו סיבות?

253. מאת: mento

תשובה: מבחינת מיסוי אין חובה להודיע למעסיק

254. מאת: תומר

אני עוסק פטור, ושכיר. ב-2013 עבדתי כשכיר 8 חודשים והרווחתי 20.000 ש"ח. כעצמאי הרווחתי 50.000 ש"ח. מוצהר בבט"ל עובד 10 שעות. כמה בט"ל אשלם כעצמאי? איך מחושב? (האם יש פטור על 25% מהשכר הממוצע במשק, ואם כן, איזה % משלמים על שאר הסכום?) האם ניתן לשלם פחות בעתיד על הכנסה דומה?

255. מאת: תומר

אני בונה ואתחיל למכור צעצועים מעץ. האם עלי להרשם כעוסק מורשה או שהעוסק פטור שלי כמטפל אלטרנטיבי מספיק? האם עלי להודיע למע"מ שאתחיל להתפרנס גם מבניית צעצועים ומכירתם? תודה רבה על האתר וכל המידע שבו

256. מאת: mento

תשובה: כל עוד שהכנסתך נמוכה מחצי מהשכר הממוצע במשק תקבל פטור על 25% מהשכר הממוצע ועל השאר תשלם בין 10%-12% תלוי במשכורת, בכדי לחסוך עליך להקפיד לרשום הוצאות. לעניין העיסוק הנוסף עליך רק להודיע למע"מ

257. מאת: egozit

פתחתי עוסק פטור ונאמר לי שאני צריכה גם קבלות, גם חותמת עם הפרטים שלי וגם פנקס תקבולים ותשלומים. 1) להבנתי- באם יש לי קבלות הנושאות את שם העסק- אין צורך בחותמת, האם כך הדבר? 2) תקבולים ותשלומים- אני צופה מחזור מאוד נמוך (קבלה אחת בחודש)- האם ניתן לעקוב בלי פנקס ייעודי?

258. מאת: mento

תשובה: אם הפרטים הודפסו בבית דפוס אין חובה בחותמת. עוסק פטור לא צריך לנהל ספר תקבולים ותשלומים

259. מאת: egozit

בהמשך לשאלתי- אם לא צריך לנהל ספר תקבולים ותשלומים, מה למעשה אני צריכה שיהיה לי כעוסק פטור? רק את כל הקבלות שהוצאת במהלך השנה וזהו?? זה מספיק גם לי וגם לרשויות?

260. מאת: mento

תשובה: בהוראות ניהול ספרים סעיף 2א נקבע כי עוסק פטור ינהל ספר קבלות ותיק תיעוד חוץ (קלסר עם ההוצאות) אלו הדברים היחידים שעוסק פטור חייב לנהל

261. מאת: egozit

תיק תיעוד חוץ- האם מספיק לאסוף קבלות (של מה, בכלל?) או שיש דרך מסוימת שצריך לתייק ולסדר אותן? בנוסף, מדוע להוצאות שלי יש משמעות אם אני לא מבקשת החזרי מע"מ?

262. מאת: mento

תשובה: המחוקק קבע שחובה עליך לאסוף את הוצאות העסק מתוך ראיה שבדרך כלל כשמישהו מעלים הוצאות אז הוא מעלים גם הכנסות. מס הכנסה וביטוח לאומי משולמים על הרווח הנקי בעסק לאחר קיזוז הוצאות אלו ומבחינתך את רוצה לצמצם את גובה תשלום המס. הפטור שיש לך הוא רק ממע"מ

263. מאת: תומר

תודה על תגובתכם המהירה. שאלה נוספת, הנטו שלי כעצמאי כ-50.000 ש"ח, בנוסף פדיתי השנה כספי פנסיה (מעבודה כשכיר בעבר) על סך 15.000 ש"ח, האם אשלם ביטוח לאומי גם על הפנסיה, ובאיזה שיעור?

264. מאת: תומר

האם סכומים (7% מהשכר) שהופקדו לקרן השתלמות פטורים גם מביטוח לאומי? בקרן השתלמות, האם ה-4.5% שפטורים ממס, נחשבים להוצאה מוכרת שיורדת מהברוטו? מה לגבי הפקדה קופת גמל - איזה % מהשכר פטור ממס והאם משלמים בט"ל על סכום זה?

265. מאת: mento

תשובה: משיכות מקופות גמל אינם חייבות בביטוח לאומי. הפקדות הן לקרן השתלמות והן לקצבה מקטינות את ההכנסה החייבת בגינה משולם הן מס הכנסה והן ביטוח לאומי. להסבר מורחב תצטרך להגיע לפגישה

266. מאת: סמי

אני בן 45, השנה משכתי חלק מהכסף שנצבר כקצבה מתוך פוליסת תגמולים לשכירים (בעבודה בה עבדתי מ2009-2012).האם אשלם עליו ביטוח לאומי?

267. מאת: mento

תשובה: אין ביטוח לאומי על משיכות כספים מקופות גמל

268. מאת: רווית

אני רק שאלה....אני עובדת שכירה ומשלמת ביטוח לאומי בתלוש, בנוסף אני עוסק פטור עם הכנסה ממוצעת של 2000 ש"ח בחודש, לאחרונה קיבלתי מביטוח לאומי דרישת תשלום. בעבר הבנתי כי איני מחוייבת לשלם ביטוח לאומי וכי יש קשר למס' השעות שאני עובדת בשבוע (פחות מ 10). האם יש דרך להמנע מהתשלום?

269. מאת: mento

תשובה: אם את שכירה ומוגדרת כעצמאית שעובדת 10 שעות בשבוע והכנסתך הממוצעת היינה 2000 ש"ח כעצמאית לא תהיה חבות בביטוח לאומי ואני מניח שאחד משלושת הנתונים שרשמת שגוי.

270. מאת: רווית

תודה על התשובה המהירה, למה שאחד מהנתונים יהיה שגוי? אני עובדת כעוסק פטור בין 5 ל 8 שעות שבועיות, ההכנסה השנתית שלי מהעסק ב 2013 הייתה 23,942 ונדרשתי לשלם ביטוח לאומי בגובה 3672 ובנוסף קידום שומה 1551. מזכירה שאני גם עובדת שכירה.

271. מאת: mento

תשובה: כי אם הנתונים הם כפי שציינת זאת לא תהיה התוצאה כנראה שיש הבדל בין מה שאת יודעת למה שביטוח לאומי יודע, תבואי לפגישה ונדאג להחזיר לך את הכסף

272. מאת: שירני

אני כבר עוסק פטור מ2010 ומשלמת ביטוח לאומי במקדמות כל חודש 372 ש"ח. מה לגבי חופשת לידה? איך מחשבים את דמי הלידה? תודה שירן

273. מאת: mento

תשובה: בהתחלה ישלמו לך דמי לידה ע"פ המקדמות אבל לאחר הגשת הדוח השנתי יערכו חישוב מחדש וייקחו את ההכנסה באותה שנת מס לחלק למספר החודשים שהיית רשומה כעצמאית (כמובן לא כולל חודשי חופשת הלידה) וזה יהיה הבסיס לתשלום

274. מאת: יעקב ש.

אני עצמאי עוסק מורשה המארגן קב' לטיולים בחו"ל. בשנים האחרונות היו לי הפסדים ומע"מ הכריחני ב- 1.10.14 להפוך לעוסק פטור. הבקשה אושרה בסוף אוקטובר. אך תעודת עוסק פטור הוצאה עם תאריך 31.8.14 וכך נמנע ממני החזר מע"מ באלפי ש"ח בגין 09-10/2014 האם זה חוקי להוציא רטרואקטיבית ?

275. מאת: mento

תשובה: לא נשמע הגיוני כי יכפו עליך מעבר לעוסק פטור, מצד שני ברור שמנהל מע"מ יכול לפעול רטרואקטיבית אם יש לו סיבה טובה לכך, אני הייתי ממליץ לערער לבית המשפט על החלטתם

276. מאת: רונה

אני עובדת כשכירה (חצי משרה) וכעצמאית כעוסק פטור. יש לי גם קרן השתלמות שאני מפקידה כעצמאית. אני רוצה לדעת, איך אני מחשבת כמה אני חייבת למס? ומה קורה בעצם עם ההוצאות? מציינת שעל הוצאות של שנה שעברה לא קיבלתי שום החזר. זה אומר שאקבל החזר שנפרש לכמה שנים?

277. מאת: mento

תשובה: בשביל לחשב את גובה המס צריך להכין קודם כל הנהלת חשבונות וממנה דוח רווח והפסד ואז כשיודעים מה היא ההכנסה החייבת ניתן לבדוק בטבלאות של מס הכנסה את גובה המס וממנו ניתן לקבל זיכויים וניכויים שונים בקיצור לא משהו שנוכל לפתור באינטרנט

278. מאת: mario

אם אני כעוסק פטור ביצעתי שירות עבור עוסק מורשה וברצוני לקבל תמורה עבור זה איך עלי להתנהג- אני לא יכול להוציא חשבונית מס כי אני פטור אבל האם העוסק המורשה יכול לשלם לי על סמך דרישת תשלום שלי? מה קורה לגביו בהקשר לתשלום מע"מ שלו?

279. מאת: mento

תשובה: כמובן שהוא צריך לשלם על סמך דרישת תשלום ורק לאחר קבלת תקבול אתה תרשום קבלה. מבחינת העוסק המורשה הוא לא יוכל לקבל מע"מ מאחר ואין חשבונית מס אלא ההוצאה תרשם רק לצורך קיזוז מהכנסתו החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי

280. מאת: שני

שלום . מאמר נפלא! אני עומדת לפני הצהרת עוסק פטור אך כלל הכנסותיי הן בעצם מחו"ל ועברו את תקרת העוסק פטור לפני כחודשיים. נאמר לי מנציג שירות של רשות המיסים כי בהצהרה אני מדווחת רק על הכנסות בארץ אך זה נשמע לי תמוהה משהו. האם זה נכון? ובכל מקרה האם ישנן משמועיות אחרות לכך?

281. מאת: mento

תשובה: לא זה ממש לא נכון עליך למלא את מלוא סכום העסקאות, יתכן ואת עומדת בקרטריונים שהעסקאות בחו"ל אכן יהיו פטורות ממע"מ אבל בפירוש תצטרכי להתנהל כעוסק מורשה

282. מאת: רונית

תודה על המאמר והתשובות! אני עוסקת פטורה החל מיוני השנה:1. אם יש צ'קים שבטעות נרשמו על שם בעלי (על ידי חברים שלא ידעו שאני כבר רשומה), האם אוכל לדווח עליהם כעל הכנסותיי ולתת עליהם קבלות? 2. אני בנוסף עובדת משק בית. כיצד אני מדווחת על הכנסותיי מעבודה זו בדוח השנתי?

283. מאת: mento

תשובה: העובדה שהשק נרשם על שם בעלך מעוררת חשד, יחד עם זאת באם באמת מדובר בטעות תמימה ולא שיתברר בחקירה כי הוא זה שנתן את השירות אז לא תהיה בעיה. לעניין המשק בית במידה והמעסיק דיווח לביטוח לאומי אז לבקש ממנו העתק ולצרף לדוח, במידה ולא אז כחלק מהעוסק הפטור

284. מאת: רונית

שאלה נוספת: אבי עוסק מורשה וגם משכיר דירה (אחת) בשכ"ד של 6000 שח ל3 חודשים. בשנה האחרונה הוא מעביר את הצ'קים הללו אלי ואני מפקידה ישירות לחשבוני. האם לדווח על הכנסה זו כחלק מהעסק שלי? האם על אבי לדווח עליה, ואני אדווח על "מתנה" ממנו? (הצ'קים על שם השוכר, והמוטב הוא על שמי)

285. מאת: mento

תשובה: ההכנסה משכר דירה שייכת לאביך ועליו לדווח עליה, העברת הכסף אליך היא בגדר מתנה לבת

286. מאת: mika

הייתי עוסק פטור עד לפני 4 חודשים ואז הקפאתי את התיק . עכשיו עזבתי מקום עבודה ואני רוצה לפתוח שוב את העסק מה עליי לעשות ..

287. מאת: mento

תשובה: עליך לגשת למע"מ ולפתוח שוב את התיק

288. מאת: AMIR

שלום, 1.מאז שפתחתי את העוסק פטור עברתי לעיר אחרת כיצד ניתן לשנות כתובת? 2.ההצהרות שלי לצפי שכר במס הכנסה כשפתחתי את התיק גבוהות בהרבה ממה שהיה בפועל. מה עלי לעשות. בברכה, אמיר.

289. מאת: mento

תשובה: 1. במשלוח הודעה למע"מ ומס הכנסה או שינוי ע"י מייצג. 2. זה יסתדר מעצמו בעקבות הדוחות

290. מאת: רוני

אני עוסק פטור שמרוויח 40000 ש"ח בשנה. מלבד זה אני מקבל עוד 2 משכורות בס"ך 3000ש"ח.מה עלי לעשות ואו לדווח. האם צריך תאום מס?

291. מאת: mento

תשובה: אתה צריך לעשות תיאום מס בין שני המשכורות ולהתעלם מהעוסק הפטור אשר עליו יעשה התיאום כחלק מהכנת הדוח השנתי לדיווח למס הכנסה

292. מאת: ירון

וואו ישר כוח על הסבלנות אני מעוניין לפתוח עוסק פטור במקביל אני לומד בכולל ומקבל מילגה האם אני אמור לדווח גם על המילגה ואם כן האם המילגה היא חלק מהתקרה של עוסק פטור

293. מאת: mento

תשובה: למלגה אין קשר לעוסק הפטור. בדוח השנתי יש להתייחס למלגה, אך בשום אופן זה לא קשור לעוסק הפטור

294. מאת: osek patur

אני שוכר קליניקה כעוסק פטור אבל בעל הקליניקה לא מוציא חשבוניות כי אינו עוסק פטור או מורשה. יש משהוא שאני יכול לעשות על מנת להצהיר על ההוצאה הזו ללא חשבונית.

295. מאת: mento

תשובה: על תשלום שכר דירה חלה חובת ניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים ולנכות 35% מכל תשלום שאתה מבצע לבעל הדירה ולהעביר למס הכנסה

296. מאת: osek patur

תודה על תגובה 295 יש לי תיק במס הכנסה ואני ממלא עכשיו דוח האם אני רושם הוצאה זו לבעל הדירה למרות שהוא לא מנפק לי חשבונית? איך תהיה לי ראייה ששילמתי שכר דירה?

297. מאת: mento

תשובה: כפי שציינתי יש לך בעיה בצורת ההתנהלות בכל מקרה בנסיבות שתיארת בטח שלא ניתן לדרוש את ההוצאה

298. מאת: דרור

שלום רב, האם כמה עסקים מצטרפים לתקרת הפטור במע"מ, נניח לדוגמא שאני זמר חתונות, וגם מוכר דיסקים, האם ההכנסה נחשבת ביחד.

299. מאת: mento

תשובה: כן הפטור הוא לאדם ולא לעסקים, גם אם יש לך 10 עיסוקים שונים תקבל רק תקרה אחת לכולם ביחד

300. מאת: hgec

שלום רב . אני רוצה לפתוח עוסק פטור . האם לפתוח מיד ? או כדאי לחכות לסוף אפריל - כדי לפשט

301. מאת: mento

תשובה: מאחר ואנחנו כבר בתוך 2015 עדיף לפתוח מיד כך יהיה יתרון לגבי גובה ההכנסה בביטוח הלאומי שתתפרש על פני יותר חודשים

302. מאת: ה.א.

אני שכירה וגם עוסק פטור. האם זה בסדר שמס הכנסה מנכה לי כל חודש שליש מהמשכורת? אם לא- מה אני צריכה לעשות עם זה?

303. מאת: רינה

שלום, רציתי לדעת האם אני יכולה לקבל מהביטוח לאומי דמי לידה ע"פ ממוצע ההכנסות שלי מהעוסק פטור, אם כן, א- אילו מסמכים אני צריכה להגיש? ב- האם זה תלוי במשך הזמן שיש לי את העסק? תודה מראש

304. מאת: mento

תשובה ל-302: מי שמנכה לך זה המעסיק והוא פועל ע"פ הנתונים שמילאת ב-101, באם זה מקום עבודת היחיד ומנכים לך 1/3 כנראה שאת מרוויחה הרבה מאוד כסף, או שלא מילאת את ה-101 בצורה נכונה

305. מאת: mento

תשובה ל-303: באם נרשמת בביטוח הלאומי כעצמאית שעונה להגדרה כלומר מבוטחת שמשלמת וצברת תקופת הכשרה שבעקרון מדובר ב-10 חודשים אך ישנם כמה אופציות, לתקופת הכשרה אז הביטוח לאומי ישלם באופן אוטומטי את דמי הלידה

306. מאת: liza

שלום, יש לי שאלה בנוגע לפתיחת עוסק פטור. פתחתי עוסק פטור לקראת סוף חודש ינואר 2015. כאשר את העסק פתחתי בתחילת אותו החודש (כך גם הצהרתי בטפסים לרשויות השונות). השאלה היא האם הדבר יוצר בעייתיות בכל הנוגע לתיעוד קבלות ו/או תיעוד נתונים בספר תקבולים ותשלומים של אותו החודש?

307. מאת: mento

תשובה: אין שום בעיה תתעדי את המסמכים לפי התאריכים שלהם ודרך אגב כעוסקת פטורה את לא מחויבת לנהל ספר תקבולים ותשלומים

308. מאת: liza

תודה רבה על התשובה המהירה!!

309. מאת: liza

תודה רבה על התשובה המהירה! שאלה נוספת בעקבות תשובתכם, אז בתור עוסקת פטורה זה מספיק אם אתעד קבלות והוצאות בתיק תיעוד חוץ?

310. מאת: mento

תשובה: קבלות הכנסה נרשמות בפנקס הקבלות שלך, ותיק תיעוד חוץ זה למעשה קלסר בו את מתייקת את כל ההוצאות

311. מאת: nb

שלום, אני עוסקת פטורה ורוצה להגיש דוח 1301. קראתי במסמך של רשות המיסים שמסביר על מילוי הדוח, שאפשר לקבל פטור מהגשת הדוח אם ההכנסות מעסק ומשכורת יחד קטנות מסכום של כ81 אלף שקלים. האם הבנתי נכון?

312. מאת: mento

תשובה: מדובר במשהו חדש שעשו טופס פשוט יותר לדיווח אם את לא דורשת הוצאות אלא מדווחת רק על המחזור כמחזור חייב ועד מקסימום 60,000 ש"ח הכנסה כוללת הפרטים באתר רשות המיסים https://www.misim.gov.il/shdochshanashort/frmLogin.aspx?isHemdaZiburit

313. מאת: אולגה

תודה רבה על המאמר!! בתור עוסק פטור אני מוכרת דרך האינטרנט (פייסבוק וכו') וכמעט כל הרכישות שלי מהספקים בחו"ל. הבעיה היא שהספק בחו"ל אינו יכול להוציא חשבונית מס. איך מדווחים על הוצאות מסוג זה?שאלה נוספת היא האם אני צריכה לשלם מע"מ על רכישות מספק בחו"ל? תודה רבה מראש

314. מאת: mento

תשובה: את צריכה שיהיה בידך אסמכתא כל שהיא מהספק בחו"ל בתוספת אסמכתא על אופן התשלום אליו, אין צורך בחשבונית מס. לעניין תשלום המע"מ על יבוא מחו"ל אני מניח שכן אבל מומלץ להתייעץ עם עמיל מכס בעניין זה.

315. מאת: טל

אתר יוצא מן הכלל! המון אינפורמציה חשובה, עד הפרטים הקטנים והכי חשובים. כל הכבוד

316. מאת: inbal

שלום, אני מקבלת קצבת נכות כללית בשיעור של 100% ומתכננת לפתוח חנות אינטרנטית לעבודות יד (מהבית). האם יש הטבות כלשהן לאדם במצבי? האם אתה יודע במקרה אם הקצבה מתבטלת בעקבות צעד כזה?

317. מאת: mento

תשובה: יש המון הטבות לנכים 100% החל מפטור ממס הכנסה. הקצבה מביטוח לאומי תקטן ככל שתרוויחי יותר אבל תמיד סכום הקצבה יחד עם ההכנסה מעבודה יהיה גבוה מרק הקצבה

318. מאת: בועז

אני מעוניין לפתוח עוסק פטור. כבר אמצע מרץ והבנתי שבאפריל צריך לדווח לרשויות על משהו. האם אכן צריך לדווח באפריל? על מה? האם עדיף לחכות עם פתיחת העסק?

319. מאת: mento

תשובה: באפריל צריך להגיש דוח על שנת 2014, אם אתה פותח עכשיו אז הדוח הראשון שלך יהיה באפריל הבא בגין השנה בה היה לך עסק

320. מאת: אלון

שלום, אני עובד כפרי-לנסר עם הכנסה קבועה של 7,500 לחודש עם הוצאת חשבונית. מהו להערכתך גובה מס הכנסה אותו אדרש לשלם לחודש, בהנחה וההוצאות החודשיות שלי הן בסדר גודל של כ- 1,200 ש"ח, ללא הפרשות סוציאליות)? תודה רבה.

321. מאת: mento

תשובה: בהנחה שזו הכנסתך היחידה אז מדובר בשקלים בודדים לכל היותר

322. מאת: Kfir

שלום, אני בתהליכי הקמת עוסק פטור, כאשר העסק הוא מכירת מוצרים באינטרנט. בטופס רישום לצרכי מע"מ, בסעיף "פרטי הנכס שבו מתבצעת פעילות העסק", מה עליי למלא? הרי לא מדובר בחנות / משרד / מגרש / מחסר. האם לסמן "אחר"? במידה וכן, מה לרשום בפירוט? תודה!

323. מאת: mento

תשובה: לא לסמן שם כלום

324. מאת: בועז

תודה על האתר האינפורמטיבי הזה והמענה המהיר לשאלות! שאלה בנוגע לקבלות עוסק פטור: האם אני יכול להגיש למס הכנסה קבלות ללא שם של הקונה עליהן? במהלך המכירה זה מסורבל לרשום את שמות הלקוחות. האם ניתן להשאיר שדה זה ריק?

325. מאת: mento

תשובה: בקבלה חובה לציין את שם הלקוח. עוסק פטור רשאי במקום בקבלות להשתמש בספר פדיון יומי ושם אין חובה לשם הלקוח

326. מאת: בועז

האם יש צורך להעביר את הרשום בספר פדיון יומי לקבלות (בסוף היום) או שמדווחים רק באמצעות הספר?

327. מאת: mento

תשובה: רק באמצעות ספר פדיון יומי

328. מאת: בועז

האם יש צורך לפנות למס הכנסה ולקבל אישור על מנת להשתמש בספר פדיון יומי בלבד או שזה מותר לכתחילה? כולם מדברים רק על החובה להוציא קבלות ולא מזכירים כלל את האופציה של הספר, שהיא נוחה בהרבה...

329. מאת: mento

תשובה: אין צורך באישור זה רשום בסעיף 2א בהוראות ניהול ספרים

330. מאת: tzikmuk

היי אני עובדת היי טק ומעוניינת לפתוח עסק כמאמנת כושר זה אומר שאצטרך גם ביטוח איפה אני יכולה לחשב האם אני עוברת למדרגת מס אחרת? אני מעוניינת לדעת האם בכלל משתלם לי לפתוח עסק כזה לאור המשכורת שלי כשכירה...אשמח לעצתך איך לחשב זאת

331. מאת: mento

תשובה: יש לנו מאמר תחת עוסק מורשה בו תוכלי למצוא את מדרגות מס הכנסה, היכן שמסתיימת המשכורת שלך שם מתחיל החיוב, למשל אם את בדרגת מס של 21% במשכורת אז ההכנסה כעצמאית תתחיל ממדרגה זו עד למילוי המדרגה. וכמובן שצריך להתייחס גם לביטוח הלאומי

332. מאת: sharonmad

שלום רב, המאמר שלכם מצוין וברור. יש לי שאלה. אני פנסיונרית של משרד החינוך ומקבלת קצבה של 80.000 ₪ בשנה. בשנה האחרונה 2014 פתחתי תיק עוסק פטור ואני עוסקת באירוח בבית. הכנסותי מהאירוח במשך השנה בקיזוז ההוצאות היו 8000 שח. האם אני צריכה להפוך לעוסק מורשה?

333. מאת: mento

תשובה: יש מגוון סיבות למעבר לעוסק מורשה, במקרה שתיארת להכנסתך מקצבה אין שום קשר לעוסק הפטור ומה שקובע הוא המחזור שלך מהעסק של האירוח, אם המחזור הזה אינו גבוה מתקרת העוסק הפטור תוכלי להישאר במעמד של עוסק פטור

334. מאת: Hana

אני במעמד עוסק פטור וחשבון הבנק הפרטי משמש גם את העסק. לרגל אירוע משפחתי קיבלתי צ'קים רבים כמתנות, האם צריך לדווח? להוציא קבלה? לדווח בדוח השנתי או בהצהרת הון? תודה

335. מאת: mento

תשובה: מומלץ להכין רשימה של מי נתן כמה ולבצע את ההפקדה ולשמור העתק של הרשימה עם ההפקדה כמזכר הסבר להצהרת הון הבאה

336. מאת: מיכל

קודם כל סחטיין על ההסבר הפשוט. כאשר ממלאים ההכנסות בדוח השנתי סוכמים את כל הקבלות שרשמתי ומפחיתים את כל ההוצאות ששילמתי - האם התשלום החודשי לביטוח לאומי נחשב הוצאה? תודה!

337. מאת: mento

תשובה: לא התשלום לביטוח לאומי איננו הוצאה עסקית ואיננו נכלל בדוח רווח והפסד של העסק. יש ניכוי בגובה 52% מהתשלום לביטוח הלאומי שניתן לקבל במישור האישי בהגשת הדוח האישי למס הכנסה בו נכללות כל ההכנסות (גם מעסק) וכל הניכויים והזיכויים

338. מאת: יחיאל

האם ישנה תקרת הכנסה מסוימת שמעליה משלמים מס עבור עוסק פטור או שכבר על השקל הראשון משלמים מס הכנסה?

339. מאת: mento

תשובה: מס הכנסה מחשבים מהשקל הראשון אבל מנגד יש זיכויים שמבטלים את המס וזה משתנה מאדם לאדם בהתאם לזיכויים שיש לו למשל לגבר יש 2.25 נקודות זיכוי ולאישה יש 2.75 נקודות זיכוי, על ילדים, לימודים ושירות צבאי מקבלים עוד נקודות זיכוי

340. מאת: ורד

פתחתי עוסק עצמאי פטור בחודשיים האחרונים. ניגשתי לביטוח לאומי ובגלל שהייתי צריכה להעריך סכום אז הצהרתי 1400 שקל לחודש ולכן הגיע אליי פנקס קבלות שנתי מביטוח לאומי על סך 227 שקל לחודש ניתן לשנות את הסכום ולשלם פחות או מאוחר מדי?יש לציין שהרווחתי רק 150 שקל מאז פתיחת התיק.

341. מאת: mento

תשובה: מה שקבע את גובה המקדמה זה לא הסכום שרשמת וגם לא הסכום שאת מרויחה ישנה אלא כמות השעות שהצהרת שאת עובדת, במידה והצהרת מעל 20 שעות שבועיות הביטוח היינו כעצמאית על מינימום 2000 ש"ח גם אם הרווחת בפועל פחות

342. מאת: חבצלת

שלום וברכה אהבתי את האתר ושאפו גדול יש לי שאלה אני ובעלי עוסקים בעסקים שונים - מסגר ופרסומאית . לי יש תיק עצמאי ובעלי מתלבט אם לפתוח ואיזה האם אפשר ששנינו נפתח על אותו עוסק מורשה שלי ? למרות שאנחנו עוסקים בשתי עבודות שונות ? מה יהיה כתוב על החשבונית ? תודה רבה

343. מאת: mento

תשובה: מומלץ שהוא יפתח תיק נפרד משלך, איזה תיק זה תלוי, אם הלקוחות שלו הם פרטיים אז עוסק פטור ואם הם עסקים אז עדיף לו עוסק מורשה

344. מאת: vered

שלום,אם כעוסק פטור אני מתעסק כמאמן כושר אישי בחוץ או בבית לקוח,האם בחותמת עבור קבלות מספיק שיהיה רשום שם העוסק ומס' עוסק? בנוסף אם כמאמן כושר אישי ההוצאות היחידות שלי הן דלק ואביזרי כושר למינהם-האם אותם אני מציין כהוצאות?מה שאני מגיש לרו"ח בסוף שנה זה הקלסר הוצאות והכנסות?

345. מאת: mento

תשובה: כן שם העוסק ומספרו הם הפרטים שצריכים להיות בחותמת. וכן לגבי ההוצאות רק שזה הולך למקומות שונים, הדלק לדוח רכב, והציוד באם היינו בעל ערך אז לטופס פחת

346. מאת: נעה

ראשית, תודה רבה על מענה מהיר ומקצועי!! שאלה - האם התקרה של העוסק הפטור (כ-79000 ש"ח) מחושבת ברמה השנתית, או האם ברמה החודשית (כ-6600 ש"ח/חודש)? משמע, אם עברתי בחודשים מסוימים את הסכום החודשי (תקרה חלקי 12), אך בסה"כ בסוף השנה נשארתי תחתיה, אשאר עוסק פטור? תודה מראש!

347. מאת: mento

תשובה: ברמה שנתית, יותר מכך לו פתחת תיק בדצמבר עדין מלוא התקרה השנתית תעמוד לרשותך בחודש אחד

348. מאת: מאירה

שלום רב, אני שכיר וגם עוסק מורשה אני משלם ביטוח לאומי כעובד עצמאי, בימים אלו פוטרתי מעבודתי, האם אני זכאי לדמי אבטלה. תודה מאירה

349. מאת: mento

תשובה: היותך עצמאית לא תשלול את זכאותך לדמי אבטלה יחד עם זאת מהסכום שמגיע לך אבטלה יקוזז גובה ההכנסה כעצמאית

350. מאת: יחזקאל

האם בדיווח שנתי יש להעביר למס הכנסה את הקבלות עבורן אני מקבל החזר הוצאות או רק לשמור אותן לצורך ביקורת עתידית?

351. מאת: mento

תשובה: למס הכנסה מגישים רק דוח רווח והפסד ואת הקלסר עם החומר עליו מבוסס הדוח שומרים למקרה של ביקורת 7 שנים

353. מאת: mento

תשובה: אחד האיסורים לעוסק פטור היינו: " בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס"

354. מאת: elad

האם אדם כעובד שכיר ,הינו גם עצמאי עוסק פטור לא פעיל יכול להפקיד לקרן השתלמות כעצמאי ולקבל הטבת מס? בתור שכיר לא מקבל קרן השתלמות דרך המעסיק. תודה רבה!

355. מאת: mento

תשובה: לא בכדי לקבל הטבת מס כנגד המשכורת ההפקדה חייבת להיות ע"י המעסיק ולהופיע ב-106, כעצמאי הוא רשאי להפקיד אבל אם אין הכנסות כעצמאי לא תהיה הטבת מס

356. מאת: בטי

טכנאי גז של חב גז ביצע עבודת אינסטלציה בלוני הגז וכל מה שנדרש על מנת שנוכל להשתמש בתנור עלות העבודה 1800 ש"ח על זה הוסיף מעמ נתן לנו קבלה 1000 ש"ח ועל קבלה רשום שהוא עוסק פטור נראה לי שהיות והוא פטור לא היה אמור להוסיף את המעמ תודה על התשובה שאקבל

357. מאת: mento

תשובה: נכון מאוד לעוסק פטור אסור לדרוש מע"מ במידה ועשה כן יש מקום להתלונן עליו במע"מ.

358. מאת: gila

אם בהסכם ההתקשרות שלי עם הלקוח אני רושמת שהעבודה היא 1000 לא כולל מע"מ ואני עוסקת פטורה האם הלקוח צריך לשלם לי 1000 ועוד 18% מע"מ= 1180 ש"ח או שהוא משלם רק 1000

359. מאת: mento

תשובה: רק 1000 ש"ח שכן כעוסקת פטורה אסור לך לחייב במע"מ

360. מאת: ענבל

בשבוע שעבר פתחתי תיק עוסק פטור והבנתי שיש להגיש את הדוח עד סוף חודש הנ"ל עליי להגיש אותו גם ? ושאלה נוספת אני זכאית לפטור ממס (יישוב מוכר) איני אמורה להיות זכאית גם לפטור מניכוי מס?

361. מאת: mento

תשובה: אם פתחת את התיק בשבוע שעבר את תדווחי רק בשנה הבאה, את לא מחויבת לדווח על שנה שעברה. בדרך כלל עסק חדש לא יקבל מידית פטור מניכוי במקור עד שמס הכנסה יבחן אותו

362. מאת: אלחנדרו

שלום רב. אני פנסיונר ויש לי חנות שקיבלתי בירושה ואני משכיר אותה ב-1300 ש"ח לחודש. אין לי תיק במע"מ! לאחרונה סיימתי השתלמות בעיסוי שבדי, ואני מעוניין לעבוד מהבית מעט שעות עם הכנסה של כ- 2000 ש"ח לחודש. האם אוכל להירשם כעוסק פטור?

363. מאת: mento

תשובה: כן תוכל להירשם כעוסק פטור ובדוח השנתי אתה תדווח גם על הכנסות מהעוסק הפטור וגם על הכנסות מהחנות, אתה בכל מקרה לא צפוי להגיע לחיוב במס

364. מאת: miki

מה עושה שכיר שמוכר עבודה עצמאית באופן מזדמן ובהיקפים כספיים נמוכים. איך מוציאים קבלה ואיך ומתי מדווחים על ההכנסה למס הכנסה?

365. מאת: mento

תשובה: עומדות בפניו שתי אפשרויות או לדווח על עסקת אקראי ע"י פניה למע"מ והם ינפיקו את החשבונית החד פעמית וכמובן שיצטרך להגיש דוח שנתי או שאם מדובר בכמה מקרים אז עדיף לפתוח עוסק פטור

366. מאת: doli

מאמר ממצא,תודה. 2 שאלות הבהרה: 1.בנספח 1320 לטופס 1301 יש לציין איזה ספרים נוהלו.אין התייחסות לעוסק פטור.איזו תשובה נכונה. 2.המוסד שאני עובדת מולו דורש לקבל ממני קבלה לפני התשלום.אני יודעת שאין זה חוקי אבל זו מציאות.איך עלי לנהוג במקרה כזה?

367. מאת: mento

תשובה: דווקא כתוב שם בדיוק למשל "אני מנהל קבלות". צריך לענות על כל שאלה כן או לא בהתאם למה שהיה. לעניין דרישת הקבלה מראש אפשר לתת להם בקשת תשלום על מכתב יפה עם פרטי העוסק ולציין שקבלה עם פרטי התקבול תופק מידית עם קבלת התקבול, בדרך כלל לאחר פנייה לרואה החשבון זה יסתדר

368. מאת: תומר

הסברים מקצועיים שעזרו לי מאד. תודה. ובכל זאת: האם אוכל למלא את הדוחות השנתיים למס הכנסה ומע"מ בעצמי? זה לא מסובך? איך נוהגים בהוצאות? ממלאים סה"כ הוצאות בשנה והם מקזזים בהתאם? מה קורה עם קצבת נכות של 10%? איך מתחשבים בה אם בכלל? תודה, תומר

369. מאת: mento

תשובה: אנחנו מאוד לא ממליצים לעשות את הדוחות ללא עזרה, דברים שנראים פשוטים לעיתים אחר כך גורמים לנזקים בלתי הפיכים. אין מדובר סתם בהגשת ההוצאות אלא יש לערוך דוח רווח והפסד מסודר עם נספח פחת ונספח רכב. קצבת נכות בדרך כלל תרשם כהכנסה פטורה אך יש לבחון זאת

370. מאת: רון

לאבי דירות מושכרות והוא משלם מקדמות למס הכנסה כל חודשיים וכן ממלא דוח שנתי. החשמלאי שאני רוצה להזמין אמר שלא יוכל להוציא חשבונית אלא רק קבלות כיוון שהוא עסק שפטור ממע"מ. האם זה אומר שלא נוכל להכניס את ההוצאות בגין עבודות חשמל לדוחות של מס הכנסה? תודה רון.

371. מאת: mento

תשובה: אין שום בעיה להכניס קבלות של עוסק פטור כהוצאה מוכרת למס הכנסה

372. מאת: א.

אני עוסק פטור ובטעות הדפסתי פנקס חשבונית מס/קבלה במקום קבלה, בפרטים רשום ע.פ.. האם ניתן למחוק מילה חשבונית מס? או להדפיס פנקס נכון ולמלא מחדש את כל הקבלות שהוצאתי כבר חצי שנה?

373. מאת: mento

תשובה: יש להדפיס פנקס קבלות חדש. יש לשלוח הודעה לכל מי שקיבל חשבונית מס ולהזהירו כי הופקה חשבונית מס בטעות וכי אין לקזז את מע"מ התשומות שכן מדובר בעוסק פטור

374. מאת: א.

אני עוסק פטור, יש לי ספק שאין לו תיק והוא מוציא אישור ניכוי מס במקור ממס הכנסה. איך אני אמורה להכיר בהוצאה זאת? איזה מסמך אני צריכה לקבל ממנו? אין לי תיק ניכויים ואם אני צריכה לנכות לו איך אני עושה את זה? תודה

375. מאת: mento

תשובה: עליך לשמור אסמכתא על ביצוע התשלום למשל צילום שק או צילום העברה בנקאית וכדומה. במידה ונדרש ניכוי במקור התיק ניכויים הוא שלך לא שלו, כלומר אתה מנכה לו ומעביר בתיק ניכויים שלך את הניכוי לפי מספר הת.ז. שלו או המספר הרשום באישור הניכוי מס במקור שהציג לך

376. מאת: מיכל

יש לי עוסק פטור עם הכנסה מאוד נמוכה ובמקביל התחלתי לעבוד כשכירה ובטופס 101 ציינתי שיש הכנסה נוספת בפירוט כתבתי עוסק זעיר. היום ניכנסה לי משכורת ראשונה בניכוי מס של חצי מהמשכורת בטענה שלא הגשתי תיאום מס האם הייתי צריכה להצהיר ומה אני אני אמורה לעשות חוץ מתיאום מס ?

377. מאת: mento

תשובה: לא היית צריכה לכתוב שיש לך הכנסה נוספת, השאלה ב-101 מתייחסת להכנסה נוספת כשכירה. ממליץ לך פשוט למלא 101 חדש ולכתוב שאין לך הכנסה נוספת. ואז תיאום המס יקרה בדוח השנתי שתגישי

378. מאת: אופיר

שלום! בהנחה שעוסק פטור נשאר בהגדרת ה"פטור", אילו בעיות עוד עלולות להווצר? שמעתי על מישהי שקנסו אותה ב15 אלף שקל בגלל משהו שקשור לדוח. היא לא העלימה כלום למיטב ידיעתי.

379. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור הוא עצמאי לכל דבר ועניין, אומנם הוא פטור ממע"מ אך חלות עליו כל המטלות של עצמאי שקצרה היריעה מכדי לפרט את כולם, אך כמובן שדוח שנתי למס הכנסה שאיננו מוגש בזמן גורר קנסות של עד כ-1800 ש"ח לכל חודש איחור בהגשה

380. מאת: fred

היי מה עושים בשלבים הראשונים של הקמת העסק (קטן בבית) שעדין אינו מכניס רווחים כלל ופתחתי עוסק זעיר? מה גם שאני שכירה ורוצה לפתוח תיק עוסק זעיר במע"מ ובמס הכנסה על שמי זה אפשרי?

381. מאת: mento

תשובה: ניתן להרשם כעוסק פטור (עוסק זעיר כבר איננו קיים), צריך להבין שלעסק יש הוצאות גם אם הוא מתנהל מהבית. אין בעיה להיות שכירה וגם עצמאית כעוסק פטור באותה העת. את מוזמנת להגיע לפגישה ללמוד ולהכיר את הנושא במפורט

382. מאת: שרית

תקרת עוסק פטור לשנת 2015 עומדת על 79,482 ש"ח ולא על 100,000 ש"ח כפי שציינתם. הטעות שלכם יכולה לעלות לאנשים ביוקר.

383. מאת: mento

תשובה: תודה על דאגתך שרית, אני מתחייב לכל לקוח שמשלם לי על טיפול שוטף כעוסק פטור להעביר אותו בבטחה ב-2015 והלאה כעוסק פטור גם עם מחזור של 100,000. אינני יכול להיות אחראי לגבי אם אנשים יעשו טעויות כאשר הם מנסים לחסוך ייצוג מקצועי שנותן לנו כלים ומידע שהציבור אינו חשוף להם

384. מאת: maymeltzer

שלום, תודה על המאמר. שאלה קטנה, בעת פתיחת התיק בוחרים שם- למשל נבחר שירות אינטרנט. וכעת פתחתי משפחתון בביתי. האם עלי לשנות את השם? או שזה לא משנה? בקבלות אני רוצה לרשום להורים משפחתון- זה בעייתי בגלל שבחרתי שירותי אינטרנט כשם התיק? תודה

385. מאת: mento

תשובה: באם בחרת כינוי לעסק עליך להשתמש בו, כמובן שתוכל/י לפנות למע"מ ולשנות את הכינוי או לבטלו ולהשתמש בשמך בלבד בתוספת איזה שם שתרצה/י

386. מאת: דיאנה

תודה על ההסבר המפורט. למדתי כאן לראשונה כי יש לי את האפשרות לבחור על שם מי יהיה התיק במס הכנסה. מקווה שהבנתי נכון. אני עוסקת פטורה וכשפתחתי תיק במס הכנסה הופתעתי לגלות שהוא על שם בעלי. האם יש לי אפשרות לשנות את זה עכשיו כך שיהיה על שמי?

387. מאת: mento

תשובה: התיק במס הכנסה הוא על שם שני בני הזוג, אומנם עם מספר זהות של אחד מהם, אבל שייך לשניהם. אפשר לשנות את בן הזוג הרשום בתיק כלומר זה אשר אליו ישויכו הכנסות שיש בהם תלות בין בני הזוג אבל לא את מספר התיק

388. מאת: og

שלום, אני עוסק באבטחה ( לפי משמרות) ועכשיו אני מתחיל לאמן קבוצות כושר גופני , התבקשתי מהמעסיק לפתוח עסק פטור האם עדיף לי לפתוח עסק פטור הוא האם לעשות תיאום מס ותיאום ביטוח לאומי בין העבודות ? תודה

389. מאת: mento

תשובה: באם גובה התשלום זהה יותר טוב לך להיות שכיר ולהנות מזכויות של עובד ופשוט לעשות תיאום מס

390. מאת: סיון

שלום רב, אני עוסק פטור- מטפל ומרצה. על מנת שלא לעבור את תקרת הכנסותיי, האם יש אפשרות לקבל את שכרי בעבור הרצאותיי בצורת שכר מרצים (במקום בהוצאת קבלות)? וכן מה המשמעות של שכר מרצים והאם זה כדאי לי?

391. מאת: mento

תשובה: כן ניתן לקבל שכר מרצים במקום כתקבול בעוסק הפטור, בטח שזה כדאי אם זה עוזר לך להשאר במסגרת תקרת העוסק הפטור. המשמעות של שכר מרצים מאוד דומה לתלוש משכורת, למעשה המעביד מדווח עליך, ומבצע ניכויים אך אתה עדין מחויב בהגשת דוח והצהרה על הכנסה זו

392. מאת: אבי.ב

האם אדם אחד יכול שיהיו לו שני "עוסק פטור" בשני תחומים שונים לחלוטין?

393. מאת: mento

תשובה: לא רק רישום של עוסק פטור אחד, אך ניתן שיהיו 2 עסקים שונים הפועלים תחת אותו מספר עוסק פטור

394. מאת: barak

שלום רב, פתחתי לפני כארבע שנים עוסק פטור במע"מ ולא זכור לי שפתחתי תיק במס הכנסה כנראה מחוסר ידע..סה"כ כל ההכנסות שלי מאז ועד היום לא עוברים את ה20,000 ש"ח,שכן אני עובד גם כשכיר. דוחות שנתיים לא הגשתי. כיצד אני מסדיר את הנושא והאם יוטלו עלי קנסות בגין זה?

395. מאת: mento

תשובה: הייתי ממליץ להגיש מידית את הדוחות לכל השנים ולהתפלל שהחשב לא יגזור עליך קנסות. הדוחות חייבים להיות מושלמים ומסודרים ואם קצת מזל תמנע מהקנס, אם יוטל קנס מדובר בהרבה יותר כסף ממה שהרווחת

396. מאת: ציפי

תודה על האתר המוצלח שאלתי איך להוציא אישור עוסק פטור דרך האינטרנט( נאבד לי הקודם) אשמח לתשובה תודה מראש.

397. מאת: mento

תשובה: רק מייצג יכול להנפיק תעודת עוסק פטור באינטרנט, אם אתה לא מיוצג עליך להגיע לסניף המע"מ על מנת לקבל ההעתק אישור עוסק פטור

398. מאת: רווית

שלום, יש לי עוסק פטור, האם אני מחוייבת לשלם מקדמות למס הכנסה למרות שאני יודעת שלא אגיע לתקרת המס לחיוב?

399. מאת: mento

תשובה: את רשאית לבטל את המקדמות אם את יודעת שלא תצטרכי לשלם מס אך במידה ותבטלי אותם ובסוף יתברר שלא הייתה הצדקה לביטול אז יהיה קנס

400. מאת: יוסי

שלום וערב טוב. ראשית, המאמרים והתשובות שלכם ממש בהירים. רצוני לברר, 1. אשתי קיבלה דמי לידה כעצמאית (עוסק פטור) האם מחשבים את דמי הלידה בדו"ח השנתי כחלק מההכנסות של המחזור העסקי?. 2. האם כבר עלה התקרה של עו"פ ל100.000 ש"ח?.

401. מאת: mento

תשובה: דמי הלידה אינם חלק ממחזור העסק ויש לדווח עליהם בדוח השנתי כהכנסה מגמלאות ביטוח לאומי ולא כהכנסה מעסק. ונכון מחזור עוסק פטור היינו 100,000

402. מאת: musa

שלום אני פתחתי עסק פטור בחודש אפריל השנה להבנתי התקרה השנתית השנה זה עד 100,000 בשנה האם אני זכאי עד גובה התקרה או חלק יחסי לפי חודשי פעילות העסק. תודה.

403. מאת: mento

תשובה: אתה זכאי לכל ה-100,000 בכל שנה קלנדרית אפילו אם מדובר ביום אחד בשנה, כלומר לו היית פותח עוסק פטור ב-31/12/2015 עדין היית זכאי לכל ה-100,000 מחזור בגין יום זה

404. מאת: ליאור

תודה רבה על המידע בעל הערך הרב עבורנו . אני שכיר ובנוסף עוסק פטור, האם כאשר אני מתפטר מעבודתי כשכיר מגיעים לי דמי אבטלה עד שאמצא משרה אחרת?

405. מאת: mento

תשובה: אם אתה מתפטר אז יש תקופת המתנה של 90 יום לאבטלה ולאחר מכן תקבל אבטלה אבל יקוזז מהתשלום גובה הכנסתך כעצמאי

406. מאת: sigal

שלום, כיצד עוסק פטור מדווח על הוצאות רכב וטלפון? ראיתי בחלק מהתשובות שמאושר רק 45%, אז למה לדווח על 100% הוצאה ולא מראש 45%? האם מדווחים את ההוצאות בפנקס ניכויים שמשלמים אחת לחודשיים?

407. מאת: mento

תשובה: חובה לרשום בהנהלת החשבונות את מלוא סכום ההוצאה ולתאם אותה בדוח תיאום לדוח רווח והפסד רק בדוח השנתי, התיאום לא זהה לכל סוג של הוצאה ברכב זה 45% בסלולרי זה 50%. בפנקס ניכויים לא מדווחים על הוצאות בכלל

408. מאת: רוני

שלום, הנני 'עוסק פטור' והתחלתי להשתמש בתכנה אינטרנטית להפקת קבלות ללקוח. יש באפשרותי להנפיק גם 'חשבונית עסקה' ולאחר מכן להנפיק קבלה. האם אני מחוייבת להנפיק חשבונית עסקה? (בחלק מן המקומות כתוב שכן). האם בעל העסק עבורו התבצעה העבודה יכול להשתמש בקבלה בלבד כהוצאה מוכרת?

409. מאת: mento

תשובה: אינך חייב לרשום חשבונית עסקה, עוסק פטור מחויב רק ברישום קבלה ומי שמקבל את הקבלה יכול להשתמש בה לרישום ההוצאה

410. מאת: lala

תודה רבה על המידע.. פתחתי עוסק פטור בחודש מאי ולא הכנסתי אף לא אגורה, לאחרונה התחלתי לעבוד. האם עלי להגיש את הדוחות למע"מ בינואר ולמס הכנסה באפריל? מאיפה אני משיגה את הדוחות האלה? האם במילוי הדוחות אני צריכה להצהיר על ההכנסה מעבדתי כשכירה או מספיק שדיווחתי לביטוח לאומי...

411. מאת: mento.co.il

תשובה: את הדוחות מגישים בגין שנה קלנדרית המסתיימת בדצמבר ולכן חובה להגיש את הדוחות כפי שציינת, את הטפסים תקבלי בדואר, בדוח השנתי למס הכנסה יש לפרט את כל ההכנסות מכל מקור שהוא לרבות כשכירה

412. מאת: שירה

שלום !! מאמר נהדר והסיוע פה לשואלים מהיר וענייני.. רוצה לפתוח עוסק פטור עם זאת יש לי תיק בהוצלפ שדי רדום ב"ה לא מעוקל שום דבר ..האם אפשרי לפתוח עוסק פטור? תודה רבה

413. מאת: mento

תשובה: כל עוד את לא מוכרזת כפושטת רגל או חייבת לרשות המיסים עצמה לא תהיה בעיה לפתוח עוסק פטור

414. מאת: ענבל

שלום, האם לפי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ''עוסק פטור'' - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר; האם החלטה זו תקפה רטרואקטיבית לשנת המס של 2014?

415. מאת: mento

תשובה" על פי מה שמע"מ פרסמו ההחלטה על מחזור 100,000 לעוסקים פטורים תהיה בתוקף רטוראקטיבית מ-2014

416. מאת: חדשה_בעסק

שלום. פתחתי את העסק לא מזמן ומאמינה שתיכנס עבודה ראשונה בקרוב. בשאלה שלי היא במידה ואחכ לא יהיו עבודות ולא יהיו לי הכנסות אני עדין מחוייבת לשלם לביטוח לאומי? מה המינ' שאצטרך לשלם להם? * הבהרה: אני עובדת במקביל גם כשכירה ומקבלת משכורת קבועה

417. מאת: mento

תשובה חלקית: בגדול כל עוד את שכירה ואין הכנסות כעצמאית לא תשלמי בסופו של יום ביטוח לאומי, יתכן ותשלמי מקדמות אך הם יוחזרו בהתאם לתוצאות הדוח השנתי

418. מאת: עירית

שלום לך, תודה על המאמר. הפכתי לעוסק מורשה באוגוסט 2014. המחזור השנתי שלי לא עלה מעולם על 100,000שח.. בשנה הבאה 2016, בכלל אעבוד פחות עקב חל"ד. כיצד אוכל לחזור להיות עוסק פטור? תודה, עירית.

419. מאת: mento

תשובה: לאור שינוי תקרת המחזור לעוסק פטור רטרואקטיבית לשנת 2014 נוכל להחזירך למעמד של עוסק פטור באופן רטרואקטיבי ואף להחזיר לך את כל תשלומי המע"מ ששילמת, את מוזמנת לבוא לפגישה

420. מאת: עוסק פטור

החזרי מס בסוף שנה לעוסק פטור ששילם מקדמות אך סיים בהפסדים - יש חיה כזו? אם כן - מה עלי לעשות?

421. מאת: mento

תשובה: מקדמות הן כאמור מקדמה בגין המס אשר יחושב בהגשת הדוח השנתי, באם תוצאת הדוח השנתי היא שאין מס לשלם אזי יוחזרו כל המקדמות ששולמו

422. מאת: yon

האם עוסק פטור משלם מס על כל ההכנסות שלו או שרק על הרווח (הוצאות|הכנסות)?

423. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור משלם מס הכנסה וביטוח לאומי על הרווח הנקי בעסק כלומר הכנסות פחות הוצאות כפי שיוצגו בדוח רווח והפסד שיוגש למס הכנסה

424. מאת: galgul

היי, תודה על המידע. פתחתי עוסק פטור ב-30/11/15, האם אני צריך להגיש דו"ח עד ה31 בינואר, או רק באפריל?

425. מאת: mento

תשובה: עליך להגיש דיווח מחזור למע"מ עד ה-31/1, אי דיווח בזמן גורר קנס של 750 ש"ח. וכן דיווח למס הכנסה עד ה-30/4

426. מאת: מורן

שלום, אני עוסקת פטורה ויכול שאעבור את התקשרה של 100000 שח בשנה. וברצוני לשאול - האם בתור עוסק מורשה אני אמורה לשלם מע"מ גם עבור 100000 שח הראשונים או שמע"מ משולם רק עבור ההפרש? כלומר אם הרווחתי 150000 אשלם מע"מ עבור כל הסכום או רק 50000? תודה, מורן

427. מאת: mento

תשובה: את תשלמי מע"מ רק על ההפרש אבל מומלץ לא להמתין ומיד אחרי שאת חוצה את ה-100,000 לשנות לעוסק מורשה על מנת שתוכלי להתחיל להתקזז על מע"מ תשומות

428. מאת: trbu

שלום רב, עוסק פטור אשר במקביל לעיסוקו, נכנס כשותף לפעילות בשותפות (ללא רישום ברשם השותפויות אלה רק לענייני מע"מ ומס ההכנסה), כיצד מחשבים את תקרת הפטור לעניין המחזור? א. מחזור פטור כל מחזור השותפות. ב. מחזור פטור חלקו היחסי במחזור השותפות. ג. מחזור פטור בלבד.

429. מאת: mento

תשובה: בדרך כלל לא יאשרו לך גם עוסק פטור וגם שותפות פטורה, אבל אם זה אכן המצב אז המחזור גם של היחיד וגם של השותפות ביחד אסור לו לעבור את התקרה של עוסק פטור

430. מאת: אסתר

עד מתי עוסק פטור צריך להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה של שנת 2015

431. מאת: mento

תשובה: עד ה-30 לאפריל 2016

432. מאת: צביקה

שלום אני שכיר והשכר שלי 9100 ברוטו ורוצה לפתוח עוסק פטור כצלם שהרווס החודשי יהיה של 5000 ש"ח. מה התקרה שאני יכול להגיע מבלי לשלם מס?

433. מאת: mento

תשובה: לאור גובה שכרך כל הכנסתך מהעוסק הפטור תחוייב הן במס הכנסה 21% וחלקה אף 31% והן בביטוח לאומי 16.23%. הפטור היחיד שיש לך זה ממע"מ

434. מאת: yafitush

שלום ותודה על המאמר! אני עוסק פטור חדש כחצי שנה וסה"כ הכנסותיי עד היום עומד על 5,000 ש"ח. קיבלתי בדואר את הצהרת העוסק פטור למע"מ. הבנתי שאצטרך גם לתת דוח למס הכנסה של רווח והפסד- האם אצטרך להיעזר ברואה חשבון לצורך הדיווח או שאוכל לעשות זאת בעצמי?

435. מאת: mento

תשובה: אנחנו בהחלט לא ממליצים לעשות את הדוחות לבד, גם כשהדברים נראים פשוטים, טעויות קטנות יכולות לעלות מאוד ביוקר. יש עלות מינימאלית לאחזקת עסק בלי שום קשר לרווח שלו, גם אם היית מפסיד היית מחויב להגשת הדוחות השנתיים בצורה נכונה ומדוייקת

436. מאת: חני

תודה על המאמר האינפורמטיבי. יש לי שאילה. אם לבעלי יש עסק במחזור של כ-60 אלף ש"ח ולי יש עסק במחזור של כ70 אלף ש"ח האם שתינו יכולים להשאר במצב של עוסק פטור או שביחד עברנו את הסכום ונצטרך להפוך לעוסקים מורשים?

437. מאת: mento

תשובה: לתא המשפחתי יש השלכות רק במס הכנסה, במע"מ כל אחד הוא עוסק בפני עצמו ואין שום בעיה שלכל אחד משניכם יהיה את מלוא התקרה של עוסק פטור אשר נקבעה לשנת 2016 בגובה 99,006 ש"ח

438. מאת: שלי

תודה רבה על האתר האינפורמטיבי ! אני פותחת עסק פטור, ההוצאות הן על קניית מוצרים מאתרים בחו"ל. 1.אפשר לדווח על ההוצאה לרו"ח עם צילום מסך של אישור התשלום באתר כולל הסכום? או האם ההצהרה למכס שקיבלתי על מעטפת המשלוח נחשבת גם כקבלה? 2.האם המרה בכ.אשראי מש"ח לדולר זכאית להחזר?

439. מאת: mento

תשובה: כן אין בעיה עם האסמכתא על התשלום מצילום המסך, מומלץ לצרף לזה את אישור כרטיס האשראי וכן עלות ההמרה היא הוצאה מוכרת

440. מאת: סופי

קודם כל, האתר הכי יעיל מתוך עשרות שקראתי! המון מידע מאד ברור! יחד עם זאת, שאלה הכי בסיסית: שנת 2015 הסתיימה, אני עוסק פטור ממרץ 2015, למי ואיזה טופס אני צריכה להגיש עד סוף ינואר? אני מבינה שמול מס הכנסה יש לי זמן עד מרץ..

441. מאת: mento

תשובה: תודה רבה, עד סוף ינואר יש לדווח מחזור למע"מ, בעקרון היית צריכה לקבל טופס בדואר, ניתן גם לדווח באינטרנט אבל אם לא קיבלת את הטופס הייתי בודק בסניף המע"מ שהכתובת מעודכנת

442. מאת: לן לן

שלום , אני עכשיו פוטרתי והתחלתי לחתום בלשכה חודש הבא אני מתכננת לפתוח משפחתון האם אני יכולה להמשיך לחתום ולקבל דמי אבטלה ? כמובן שגם אדווח על פתיחת עסק

443. מאת: mento

תשובה: אין בעיה לקבל אבטלה ולהיות עצמאי באותו הזמן יחד עם זאת מתשלומי האבטלה יקזזו את ההכנסה כעצמאי לדוגמא אם מגיע לך אבטלה 4000 והרווחת 2000 כעצמאית אז ישלמו לך אבטלה רק 2000

444. מאת: נטליה

מאמר מעולה! אנסה לנסח נכון כדי לקבל תשובה ברורה. אני שכירה המרוויחה 244,000 ש"ח בשנה, בנוסף, יש לי עוסק פטור שהצפי שלו להגיע לתקרה (98,000 ש"ח - וזה עדיין פטור לפי התקרה החדשה של 2016) שאלתי, כמה יקחו מס הכנסה וביטוח לאומי שנתי?בתלוש מנכים מס וביטוח וגם יש שכ"ד וכו, תודה

445. מאת: mento

תשובה: על הכנסתך מהעוסק הפטור תשלמי 34% מס הכנסה ו-16.23% ביטוח לאומי

446. מאת: 290586

שלום רב. האם בתור עוסק פטור אני יכולה לקזז הוצאות? אילו הוצאות ניתן לקזז? אם אני עובדת מהבית, האם אני יכולה לקזז הוצאות שכירות, חשמל, ארנונה וכד'? כיצד מחושבת החבות שלי למס? האם לפי מס שולי או איזשהו שיעור מס אחר? האם המס הוא על הסכום של ההכנסה בקיזוז ההוצאה או רק ההכנסה?

447. מאת: mento

תשובה: את רשימת ההוצאות תוכלי למצוא במאמר על דוח רווח והפסד בדוח השנתי, חבות המס היינה על הרווח נטו לאחר קיזוז הוצאות ובהתאם למדרגות המס המתחילות מהמס השולי בו מסתיימת המשכורת

448. מאת: hadas

שלום, אני עוסק פטור שעובד גם כשכיר. האם תוכלו להסביר לי מעט על תיאום מס? וגם, מה אומר בעברית פשוטה פטור מניכוי מס במקור? ומה התקרה שלו? תודה רבה

449. מאת: mento

תשובה: תיאום מס יש לבצע כאשר הנך עובד כשכיר ביותר ממקום אחד. מטרתו של תיאום המס למנוע ממך לשלם יותר ממה שאתה חייב במידה ואינך עצמאי שמגיש דוח, ויש חשיבות רבה גם לתיאום בביטוח הלאומי. פטור מניכוי מס במקור ניתן לעסקים אשר מגישים דוחות בזמן ואין חשש שיעלמו, אין לו הגבלת סכום

450. מאת: בנעד

אני מתלבט האם לפתוח בתחילת השנה עוסק פטור ובמהלך השנה לפני שאעבור את התקרה המותרת כעוסק פטור לעבור להתנהלות של עוסק מורשה במטרה לחסוך מעצמי הכנת דו"חות ותשלום לרואה חשבון במהלך החודשים הראשונים של השנה. האם יכירו לי בהוצאות רטרוטואקיבית מתחילת השנה .

451. מאת: mento

תשובה: לדרוש תשומות מע"מ על ההוצאות לא תוכל עד ליום שתהפוך בפועל להיות עוסק מורשה, וכל ההוצאות מלפני אותו יום ירשמו ללא קיזוז מע"מ

452. מאת: asyafe

שלום, השאלה שלי היא כזו. אני שכירה מרוויחה 8500 שח' ברוטו בחודש ורוצה לפתוח עוסק פטור עם הכנסה של כ1000 שח' בחודש והוצאה של בערך 200 שח' בחודש. אתה חושב שזה כדאי לי? או שזה בכלל לא משתלם בגלל המיסים שאני אצטרך לשלם? חשוב לי לדעת , כי אני דיי מתלבטת.

453. מאת: mento

תשובה: ככל הנראה את תשלמי 14% מס הכנסה על ה-800 ש"ח. עדין מדובר בהכנסה נוספת ולכן נראה שכדאי שכן בשנה תוכלי להרוויח עוד כ-8000 ש"ח וגם עם יהיו עלויות נוספות של 2000 ש"ח זה עדין נראה כדאי

454. מאת: asyafe

היי, תודה רבה על התשובה. בהמשך לשאלה שלי, אני אצטרך לשלם גם ביטוח לאומי, אתה יכול להגיד מה יהיה גובה של התשלום החודשי?

455. מאת: mento

תשובה: ביטוח לאומי זה תלוי בדרך שתגדירי את עצמך זה יכול להיות אפס ויכול להיות 16%

456. מאת: נטלי

שלום, רציתי לשאול האם יועץ התפתחותי לילדים יכול לפתוח עסק פטור? תודה רבה.

457. מאת: mento

תשובה" אם לא מדובר ברופא אז אין בעיה

458. מאת: אבשלום

היי! יש לי 3 שאלות בבקשה: 1.האם מתווך מקרקעין מתחיל יכול להיות "עוסק פטור"? 2.מהו גובה ההכנסה המקסימאלי שקצבת נכות תתבטל? 3.האם יש הנחות מס לנכות רפואית 44% יציבה דרגת אי כושר 75% שמזכה בקיצבה 100%? תודה!

459. מאת: mento

תשובה: 1. לא יכול, 2. תוכל לבדוק על פי נתוניך במחשבון שמפורסם באתר הביטוח הלאומי בקישור כאן, 3. לא

460. מאת: jane

שלום, תודה על הכתבה. יש לי שאלה בנוגע להגשת דו"ח למע"ם - הגשתי השנה אחרי 31 לינואר...רק בסוף פברואר. אני עוסק פטור. מה צפוי לי ? האם אקבל כנס או משהו אחר? תודה.

461. מאת: mento

תשובה: השנה רשות המיסים החליטה לתת אורכה ולא תקבלי קנס

462. מאת: חי

למדתי הנחיית קבוצות, ובשלב ראשוני של עבודה בתחום. מדובר על הכנסה צדדית שתסתכם באלפים בודדים בשנה. אחד מהמקומות שהצעתי את עצמי, ביקש קבלה. מה עלי לעשות? תודה רבה

463. מאת: mento

תשובה: באם אינך רשום כעוסק אזי חובת המשלם לדאוג לדווח בגין התשלום אליך. בין אם בצורת תלוש משכורת או ניכוי במקור ע"פ אישור פקיד שומה. במידה ותירשם כעוסק תוכל לספק קבלה אך לגמרי לא בטוח שמע"מ יאשרו לך להרשם כעוסק פטור לאור העיסוק

464. מאת: michal

שלום, בקבלה המודפסות שברשותי אין שדה להעברה בנקאית. קיים רק שדה מזומן או צ'ק. מה עלי לעשות במקרה של העברה בנקאית?

465. מאת: mento

תשובה: או שתמחק את המילה מזומן ותרשום במקומה העברה בנקאית או שתציין זאת בשטח של הפרטים, העיקר שתכתוב כיצד קיבלת את התקבול בקבלה

466. מאת: תמר ג

שלום האם לעוסק פטור שבאופן קבוע הנסיעות מהוות שליש מההכנסה מכל עבודה האם זה מוכר ?

467. מאת: mento

תשובה: בהחלט נסיעות לצורך ביצוע העבודה הם הוצאה מוכרת

468. מאת: daudi

שלום, מתלבטת בעניין פתיחת תיק עוסק פטור. קולנוענית בתחילת הדרך, צפויות לי הכנסות על סך אלפי ש"ח בודדים ב 2016. אצטרך לתת תמורתן חשבונית/קבלה. מניחה שקצב ההכנסות יהיה כך גם בהמשך. אני גם עובדת שכירה כך שיש לי תלושי שכר עליהם אני משלמת כמובן את המסים. מה היית ממליץ לעשות?

469. מאת: mento

תשובה: עלות תפעול של עוסק פטור היינה כ-2000 עד 2500 ש"ח לשנה, במידה ולא תרוויחי יותר מכך תנסי לבחון עם מספקי העבודה אופציה לניכוי במקור כשכר אומנים. כך ינוכה לך כל תשלומי המס ותוכלי להימנע מניהול תיק עצמאי

470. מאת: פטור

שלום, עוסק פטור צריך לתת קבלה על הסכום נטו (אחרי ניכוי מקור) או ברוטו ? אני בפועל גובה מהחברה סכום שאחרי ניכוי על פי האישור שמסרתי, אז אני כותבת בקבל את הסכום נטו שקיבלתי ? או הסכום ברוטו למרות שקיבלתי פחות ?

471. מאת: mento

תשובה: בקבלה יש לרשום את הסכום ברוטו כולל הניכוי במקור, יש גם לפרט מה החלק שנתקבל במזומן/העברה בנקאית/שק ומה החלק שנתקבל בניכוי במקור. בפועל את הניכוי במקור את כן מקבלת רק שהוא מועבר לחשבון העו"ש שלך במס הכנסה ועומד שם לזכותך עד סגירת השנה ע"י דוח שנתי

472. מאת: גורו

שלום ותודה רבה על האתר הנפלא. אני משתכר בכ-4000 בעבודה שכירה ופותח כעת תיק עוסק פטור. בביטוח לאומי ארשם כלא עונה להגדרה. בהנחה שהכנסה שנתית שלי תהיה 12000, הוצאות 3000. האם ביטוח הלאומי משולם על רווח 9000? והאם בכלל אצטרך לשלם ביטוח לאומי אם אני לא עונה להגדרה? תודה מראש.

473. מאת: mento

תשובה: במצב שתיארת לא תצטרך לשלם ביטוח לאומי

474. מאת: לירן

שלום רב, היה לי עוסק פטור שסגרתי האם אני יכולה להגיש בקשה לפתיחת התיק או שעליי לפתוח תיק חדש לגמרי?

475. מאת: mento

תשובה: עליך לפתוח תיק מחדש, שתכלס זה בדיוק כמו להגיש בקשה. בכל מקרה יפתח בדיוק אותו התיק

476. מאת: moshe

שאלה: אני עוסק פטור, אחד הלקוחות שלי ביקש להעביר אלי תשלום באמצאות לקוח אחר שלו ושאני אוציא קבלה ללקוח האחר. האם מותר? מבחינתי אני אוציא קבלה למשלם אך הוא לא בפועל הלקוח שקיבל את השירות

477. מאת: mento

תשובה: כמובן שלא, יחד עם זאת אתה יכול לרשום את שם מקבל השירות ובסוגרים לציין שולם באמצעות.....

478. מאת: יעל

שלום רב, פורום ממש מעולה. יש לי שאלה אולי תוכלי לעזור לי,מהם הפרטים שעליי לשים בקבלת עוסק פטור.

479. מאת: mento

תשובה: מספר עוקב, שם, מספר עוסק פטור, תאריך, שם המשלם, סכום ואופן קבלת התקבול, חתימה

480. מאת: יעל

עזרה דחופה! שנה שנייה כעוסקת פטורה וכשכירה ומעולם לא קיבלתי תשלום מקדמות מס הכנסה או ביטוח לאומי. חשוב לציין בביטוח לאומי תמיד מסדירה לבד אבל מס הכנסה לעולם לא קיבלתי (אולי כי ההכנסות שלי בשנה נמוכות מתחת לעשרת אלפים שקל?) אולי כי אני לא חייבת במס על הכנסה נמוכה?

481. מאת: mento

תשובה: כל עוד מס הכנסה לא מעריך כי את תהיי חייבת לשלם מס הוא לא ידרוש ממך לשלם מקדמות, כמובן מומלץ לוודא שהכתובת מעודכנת ואת מקבלת מהם דואר באופן שוטף

482. מאת: שרית

שלום רב, בעלי שכיר וגם עוסק פטור (מנגן על קלידים), אם בשנה מסויימת לא היו כלל הכנסות כעוסק פטור, האם אפשר לדווח באותה שנה על הוצאות של הרכב ?

483. מאת: mento

תשובה: תלוי האם עשה פעילות לצורך יצור ההכנסה ופשוט לא הצליח אז ההוצאה תותר ואם לא עשה כלום אז אין סיבה להוצאה.

484. מאת: hoho

שלום אני ממש בדילמה ולא מצליחה להבין אני עובדת כשכירה ורוצה לפתוח עוסק פטור לקראת פרוייקט שאני הולכת לעשות אני מבינה שההכנסה שלי כשכירה תיחשב גם בתוך גובה ההכנסות שלי כעצמאית? בנוסף איך אני יכולה לקבל פטור מתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי

485. מאת: mento

תשובה: נכון הכנסותיך כעוסק פטור יהיו פטורות ממע"מ אבל יהיו חייבות במס הכנסה וביטוח לאומי מאותה נקודה שבה מסתיימת המשכורת שלך. על מנת להימנע מתשלום מס תוכלי לבוא לפגישה ונבחן את הנתונים האישים שלך להקטנת המס

486. מאת: sarit

שלום, בעלי עוסק פטור כנגן קלידים בחופות ברחבי הארץ, לא היתה לו הכנסה בשנה האחרונה, האם אפשר להכניס 45% מהוצאות הרכב המשפחתי בדוח השנתי ? (הכנסתי את ההוצאה הזו בשנה הקודמת בה כן היתה הכנסה מהעסק).

487. מאת: mento

תשובה: מותר לדרוש הוצאות רק כאשר הם משמשות ליצור הכנסה, לכן צריך לבחון האם הוא השתמש ברכב לנסות להשיג עבודה או שהוא סתם לא היה פעיל

488. מאת: ליאורה

שלום, אני לומדת תחום של ייעוץ זוגי ועליי לבצע פרקטיקום אשר אדרוש בתשלום , לעת עתה איני חושבת לפתח את התחום אולי בשנים יותר מאוחרות, האם עליי לפתוח בכל זאת תיק במע"מ ובמס הכנסה. האם יש דרך להימנע מכל זה?

489. מאת: mento

תשובה: אם תכבי כסף אז אין מנוס מפתיחת תיק, יתכן ותוכלי למצוא מישהו שתעבדי דרכו והוא יוציא לך תלוש משכורת

490. מאת: נתן

שלום, ברכישה מחול דרך אתר באינטרנט, מי מנפק חשבונית לצורך רישום הוצאות?

491. מאת: mento

תשובה: ברכישה מחו"ל תצטרך לספק איזה שהוא מסמך על הרכישה לאו דווקא חשבונית ויחד איתו אישור תשלום למשל אם שילמת בכרטיס אשראי אז דף הפירוט של האשראי

492. מאת: שלומית

איך אני מציגה הוצאות כעוסקת פטורה? מה מספר הטופס של מס הכנסה? אני צריכה להשלים את הדוח המקוון אבל לא רוצה להגיש ללא ההוצאות

493. מאת: mento

תשובה: את דוח הרווח והפסד של העסק ניתן להגיש על גבי טופס שנקרא נספח א' לדוח השנתי במידה ואינך מכינה אותו בתוכנה, אציין כי יש להיות בקיא במילוי הטופס ומה מותר להכניס, מה דורש תיאום, וכמובן גם לדוח זה יש לצרף נספח פחת ונספח רכב

494. מאת: מירי

שלום בכוונתי להעסיק עוזרת בית שהיא עוסק פטור. היא גובה שכר גבוה ב 50% לגילום הוצאותיה. האם חלה עלי חובה לשלם עבורה ביטוח לאומי ופנסיה? תודה

495. מאת: mento

תשובה: ביטוח לאומי חובה עליך לשלם בגלל סוג העיסוק אשר מוגדר בצו סיווג מועסקים בביטוח הלאומי. לגבי פנסיה זה תלוי במבחני עבודה, האם את מספקת לה כלי עבודה, האם את מנהלת אותה או שהיא מקבלת ג'וב והיא מבצעת אותו עצמאית

496. מאת: danielxx2

שאלה: האם אני יכול לפתוח עוסק פטור מבלי לידע את מקום העבודה שלי?

497. מאת: mento

תשובה: כן מבחינת פתיחת תיק עוסק פטור אין שום צורך ליידע את המעסיק, כמובן שזה עניין שבינך לבינו בהסכם עבודה האם אין הגבלה כזו.

498. מאת: יציק

שלום אני עובד בחלוקת עיתונים הם רוצים שאני ילך לביטוח לאומי לפתוח תיק שכר סופרים אם אני עובד בעוד עבודה זה טוב לי או מזיק ואם אני עושה את זה מה אני צריך לעשות לתת לו קבלה לדווח כל שנה

499. מאת: mento

תשובה: כאשר עושים לך שכר סופרים אתה מחויב לשלם את הביטוח לאומי בעצמך, ולהגיש דיווח על פי אישור ניכוי מס במקור שהם יספקו לך. לגבי עבודה נוספת והשלכותיה רצוי להגיע לייעוץ

500. מאת: sss

שאלה: עוסק פטור צריך להוציא חשבונית עסקה בנוסף לקבלה? האם ניתן להדפיס את שניהם יחד באותו פינקס?

501. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור רושם רק קבלות!

502. מאת: סמי

האם יש להכניס לדוח שנתי של עוסק פטור קצבה שמקבל עבור ילד נכה? אם כן, איפה בדוח?

503. מאת: mento

תשובה: כן יש לציין זאת בדוח השנתי המוגש למס הכנסה בהכנסות פטורות בשדה 209

504. מאת: עטי

הי קודם כל, תודה רבה! שנית- רציתי לשאול, האם חלה חובת דיווח לביטוח לאומי? אם לא אדווח מה יקרה?

505. מאת: mento

תשובה: בהגשת הדוח למס הכנסה את גם מדווחת לביטוח לאומי שמקבל את הנתונים ממס הכנסה. האינטרס שלך הוא לוודא שאת מוגדרת בביטוח הלאומי כמו שתכננת שלא תשלמי סתם וגם לא תקבלי ביטוח

506. מאת: eddi

שלום! רציתי לדעת האם קיים פטור על הצהרת הכנסות מחו"ל למס הכנסה בשל היותי תושב חוזר ותיק ,כך נאמר לי כשחזרתי ארצה בשנת 2008.. ההטבה הזו ניתנה לתקופה של 10 שנים ... האם אני באמת פטור מלדווח על הכנסותי מחו"ל עד 2018?

507. מאת: mento

תשובה: אכן מי שהוגדר כתושב חוזר ותיק מקבל 10 שנים פטור על המשך הכנסותיו מחו"ל. שים לב אין מדובר בעסק ישראלי עם הכנסות מחו"ל אלא מי שכבר היה לו עסק והעסק ממשיך להיות פעיל בחו"ל. בכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ אישי בנושא זה.

508. מאת: ערן רוזן

שלום רב ותודה על המאמר המעולה ( : אני מעביר הרצאות בנושא מסע אופניים שעשיתי למען גיוס כספים לחקר הסרטן בישראל המחזור השנתי צפוי לנוע בין 20-50 אלף ש"ח האם אני יכול לפתוח עוסק פטור?

509. מאת: mento

תשובה: מרצה לא יכול להיות עוסק פטור, ראה את התנאים המאפשרים להיות עוסק פטור

510. מאת: אושר

ברצוני לדעת עם לעוסק מורשה זה משנה אם הוא מתנהל מול עוסק פטור מבחינת מע"מ ? והאם עוסק פטור יכול להוציא קבלה לעוסק מורשה ? תודה מראש

513. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור מחויב בהגשת דוח שנתי אשר כולל את הכנסות כל התא המשפחתי שלו לרבות שלך כשכיר

514. מאת: גיל

תודה על התשובה. בהמשך לתשובתך אשתי עצמאית ואני שכיר .בטופס 106 שלי רשום ששילמתי כספים לביטוח לאומי. אך בטופס 1301 בתור בן הזוג אין לי מקום לרשום סכומים אלו.

515. מאת: mento

תשובה: אנחנו מאוד מאוד לא ממליצים לנסות למלא את הדוח השנתי לבד אלא להיעזר באיש מקצוע מוסמך, הטעויות שאתה עלול לעשות שם יכולות לגרום לך במקרה הטוב נזק בירוקרטי מתיש ובמקרה הרע נזק כלכלי. בהכנת דוח שנתי מושקע הרבה מחשבה בתכנון הדיווח

516. מאת: אלוני

האם עוסק פטור רשאי לפתוח קרן השתלמות?נהנה מאותן הטבות מס כמו עוסק מורשה?

517. מאת: mento

תשובה: כן שכן ההטבה של ניכוי (ההפחתה של ההכנסה החייבת) באה לידי ביטוי במס הכנסה ובביטוח לאומי. וכן כמובן שנהנה מפטור על הרווחים בקרן ההשתלמות אם משלים 6 שנות חיסכון

518. מאת: שאול

שלום רב. במידה ויש לי הכנסות פטורות ממעמ (כמו על מכירות בחו"ל) , ותוך כדי אני מוכר בארץ , ויש לי הכנסות שנתיות לדוגמא של 90 אלף שח. האם בעצם זה שאני עובר את ההכנסות הפטורות ממעמ (נגיד שאני מרוויח 30 אלף בחו"ל) , אני צריך לעבור להיות עוסק מורשה? ובעצם להתחיל לגבות מעמ בישראל?

519. מאת: mento

תשובה: כן המחזור העסקי אינו מבדיל בין הכנסות בארץ או בחו"ל אם אתה מנהל את הכל דרך עסק בארץ, וכך אם המחזור שלך ב-2016 מעל 99,006 סניף המע"מ יעביר אותך להיות עוסק מורשה, וכעוסק מורשה העסקאות עם חו"ל יהיו במע"מ אפס

520. מאת: Bowie

נרשמתי כעוסק פטור בחודש יוני 2016, במקביל אני שכירה יומיים בשבוע. אין לי עדין הכנסות כעצמאית וטרם פתחתי את התיק בביטוח לאומי. האם עלי לשלם ביטוח לאומי כבר מתחילת דרכי העצמאית ללא קשר להכנסות? אשמח לקבל תשובה מפורטת בנושא הזכויות וחובות בביטוח לאומי לשכיר ועצמאי במקביל.

521. מאת: mento

תשובה: בביטוח לאומי תוכלי להגדיר את עצמך כעצמאית או כעצמאית שאיננה עונה להגדרה, כעצמאית תהיי מבוטחת ותשלמי ביטוח לאומי. במידה ואת מעוניינת שלא לשלם ביטוח לאומי ומוכנה לוותר על הביטוח קיימת האופציה אך כדאי להגיע לייעוץ בנושא, תוכלי לקרוא עוד בלחיצה כאן

522. מאת: אושרת

שלום , פתחתי לפני חודש עוסק פטור..ורק עכשיו אני ממש מתחילה לעבוד ...ממש מעט כרגע. האם עדיף לי להדפיס קבלות עם שמי או קבלה רגילה חותמת...האם יש עלויות עתידיות?מה הן? תודה

523. מאת: mento

תשובה: מאוד מומלץ לא לחסוך על הדפסת קבלות, זה חוסך הרבה בעיות בהמשך לרוב האנשים

524. מאת: צחי אלבחרי

שלום רב ! במידה ואני משרת בקבע בצבא ומעוניין לפתוח עוסק פטור שיפעל בימי שישי בלבד, האם גם במקרה זה תקרת ההכנסות של העסק צריכה להגיע ל-100 אלף ש"ח או שמא ההפרש בין זה לבין המשכורת השנתית שאני מקבל בצבא שגם מוגדרת כהכנסה עבורי?

525. מאת: mento

תשובה: רק ההכנסות מהעסק נספרות לצורך תקרת העוסק פטור אין קשר להכנסות מכל מקור אחר כמו ממשכורת

526. מאת: לילך

שלום- אני עוסקת פטורה ושכירה מזה 8 שנים, בשנה הנוכחית ההכנסה שלי כעצמאית עלתה משמעותית ואני צריכה להתחיל לשלם ביטוח לאומי בסכומים גבוהים. הפקידה בביטוח הלאומי אמרה לי שאפשר לקזז מול הוצאות. היכן מדווחים על ההוצאות בדוח השנתי? והאם אפשר ללא רואה חשבון? תודה רבה

527. מאת: mento

תשובה: אין ספק שזה שאת מתנהלת לבד גרם לך נזק כבד ולא רק בביטוח הלאומי, כי אם במשך 8 שנים לא דרשת הוצאות מן הסתם גם שילמת יותר מס הכנסה. את ההוצאות דורשים בדוח רווח והפסד שמכינים אותו על סמך הנהלת חשבונות מסודרת, תוצאות הרווח והפסד מועברות לדוח השנתי עצמו

528. מאת: פיני

שלום. בתחילת השנה פתחתי עוסק פטור לאשתי. חודש וחצי לאחר פתיחת התיק קיבלנו בדואר הודעה ממס הכנסה על אישור פתיחת התיק, כשבין היתר נכתב בו שחלה עלינו חובת תשלום מקדמות ופנקס מקדמות ישלח אלינו בהקדם. לא הגיע עד היום שום פנקס (יותר מחצי שנה עברה).. האם יש לזה משמעות? תודה מראש

529. מאת: mento

תשובה: בכל פתיחת תיק זה הנוסח הסטנדרטי. באם נקבעו לכ מקדמות הייתם אמורים לקבל פנקס מקדמות, במידה ולא קיבלתם זה אומר שאו שלא קבעו לכם מקדמות או שהדואר לא הגיע. כאשר תהיו מיוצגים, המייצג יוכל לראות זאת אונליין

530. מאת: ליאור

קודם כל תודה על המאמר! מתכננת לעזוב את עבודתי , לקבל דמי אבטלה ובמהלך אותו זמן להתחיל בבניית עסק, במידה ובחודשים הראשונים של העסק לא תהיינה הכנסות, האם תהיה פגיעה בדמי האבטלה או שחישוב כלל ההכנסות הינו שנתי- כלומר סך התשלום מדמי אבטלה ייגרע מההכנסה השנתית של העוסק הפטור.

531. מאת: mento

תשובה: חישוב ההכנסה כעצמאי מתחלק על פני כל חודשי השנה בהם העסק היה פתוח ולכן אם בחלק מהחודשים הנ"ל יש אבטלה אזי תקוזז ממנה ההכנסה החודשית שהיא 1/12 מההכנסה השנתית, יחד עם זאת עם פתחת עכשיו ביולי וההכנסות יתחילו בינואר אז לא יהיו הכנסות השנה שיפגעו באבטלה

532. מאת: רחל

אפשר הסבר לצורך מה עוסק פטור צריך לכתוב דרישת תשלום בבקשה?

533. מאת: mento

תשובה: לא חייבים לרשום דרישת תשלום, זה לא משהו שרשום בחוק ואם את מסתדרת בלי זה, הכל בסדר. לא פעם אני נתקל בכך שגופים גדולים לא מוכנים לשלם בלי שתספקי להם דרישת תשלום אותה הם מעבירים לאישור ממונה

534. מאת: תומר

שלום, יש לי כמה שאלות: 1. מה המשמעות של תיעוד ההוצאות? מה אני כעוסק פטור מקבל מזה? 2. אני חייב לרשום בקבלה את השם עסק שרשום לי במסמך שקיבלתי במעמד פתיחת התיק במע"מ? 3. כשהייתי בביטוח לאומי הם אמרו לי אחרי הגשת הטפסים "נחכה לתשובה". מה הכוונה? איזו תשובה? תודה רבה

535. מאת: mento

תשובה: 1. ע"פ חוק הנך מחויב לשמור את הוצאות העסק, ההוצאות מקטינות את גובה ההכנסה החייבת וכך הנך משלם פחות מס הכנסה וביטוח לאומי. 2. חובה שיופיע שם העוסק, הכינוי יכול להיות בנוסף. 3. לא יודע על איזה טפסים מדובר

536. מאת: inbart76

תודה על מאמר מסביר וברור. רציתי לדעת בבקשה: אני עסק זעיר, בקבלה שאני מוציאה לתשלום בעבור שעות עבודתי כמדריכה, האם הסכום מגלם בתוכו את חישוב המעמ? או שאני צריכה לציין בקבלה סכום לשעה מעמ? תודה

537. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור לא גובה מע"מ, המחיר צריך להיות ללא מע"מ, והלקוח לא משלם מע"מ

538. מאת: tomer

שלום, פתחתי עוסק פטור 3-4 חודשים לאחר שהתחלתי בעבודה, שממנה אני מקבל שכר אחת לחודש ומוציא קבלה: 1.האם בכך שבחודש הראשון כעוסק הוצאתי מס' קבלות רטרו, יש בעייתיות? 2. האם יש צורך לפתוח תיק עצמאי בביטוח לאומי? 3. האם אני צריך לנהל משהו נוסף מלבד פנקס הקבלות? תודה מראש, תומר

539. מאת: mento

תשובה: 1. אסור היה לך לעסוק מבלי לפתוח תיק עוסק, אך את ההיסטוריה לא ניתן לתקן. 2. כן יש צורך למלא טופס שינוי מעמד בביטוח הלאומי. 3. עליך לנהל תיק תיעוד חוץ כלומר לתעד את ההוצאות

540. מאת: boba

אני עובד כשכיר בתור מורה ופתחתי עוסק פטור לפי השלבים הבאים מע"מ מס הכנסה , אין לי עדין הכנסות , מתי אני צריך ללכת לביטוח לאומי ? והאם לעשות תיאום מס למרות שלא הרווחתי שקל עדין

541. מאת: mento

תשובה: מומלץ להרשם בביטוח לאומי מוקדם ככל הניתן על מנת שלא תפספס זכויות. אין צורך לבצע תיאום מס כאשר אתה שכיר רק במקום אחד.

542. מאת: טל

היי, תודה על המאמר המפורט!!! שאלה: לא עובד (אך מקבל דמי אבטלה בשלב זה), פתחתי עוסק פטור (תאים סולאריים על הגג) האם אני יכול לפתוח קרן השתלמות ולהפקיד כל שנה עד כ- 18אש"ח? תודה מראש

543. מאת: mento

תשובה: כן אם יש בידך תעודת עוסק פטור תוכל לפתוח קרן השתלמות ולהפקיד 18,000 כל שנה

544. מאת: שי

האם יועץ משכנתא יכול להרשם בעוסק פטור?

545. מאת: mento

תשובה: התשובה היא לא חד משמעית, המילה יועץ מפריעה אך למרות זאת יש תחנות מע"מ שאישרו זאת

546. מאת: שקד

שלום, אם אני עצמאית ואני מתעסקת בעיסויים, אך בגלל שזה לא מספיק לי אני רוצה גם לעשות משק בית בנתיים בבתים. האם אני יכולה להוציא קבלות על משק בית מהקבלות שהוצאתי לעיסוי? האם לרשום שזה על משק בית?? תודה!!

547. מאת: mento

תשובה: כן את יכולה לרשום הכנסות על משק בית בעוסק הפטור, על פי חוק את צריכה לשלוח הודעה למע"מ ולהוסיף עיסוק. במידה והמעסיקים שלך במשק בית מדווחים עליך לביטוח לאומי כמשק בית אפשר גם לדווח על כך בנפרד מהעוסק הפטור

548. מאת: יצחק

ישר כח על המאמר המתמצת אך יש לי שאלה נוספת הבנתי שצריך לשמור את כל התיעוד של העוסק פטור למשך 7 שנים זה אומר שאני צריך לשמור גם את הקבלות של ההוצאות בתיק תיעוד חוץ? תודה רבה

549. מאת: mento

תשובה: נכון עליך לשמור את כל המסמכים הקשורים לעסק

550. מאת: gp

שלום למרות שראיתי שאלה דומה האם אני עובד כשכיר וגם כעצמאי וביחד עובר את התקרה של ה99 זה נחשב שאני כבר לא עוסק פטור? הרוח שלי טוען שכן אך כאן ראיתי שלא.. האם יש תשובה חד משמעית? תודה גיל

551. מאת: mento

תשובה: חד משמעית גם אם משכורתך 5 מליון בחודש תוכל להיות עצמאי עוסק פטור עד מחזור של 99,006 ש"ח בשנה

552. מאת: ארו

שלום רב, פתחתי עוסק פטור בסוף 2011 ומאז ועד היום לא הגשתי דוחות שנתיים, סה"כ הכנסות מאז ועד היום כ60 אש"ח , הכנסתי כשכיר בשנים הראשונות הייתה באזור שכר המינימום ואף פחות, רק בשנה האחרונה השכר עלה. מה המידיניות לגבי איחור בהגשת הדוחות? מכיוון שאני מתכוון להגיש את כולם השנה.

553. מאת: mento

תשובה: את הדוח השנתי בגין כל אחת מהשנים בכל מקרה תצטרך להגיש. בדרך כלל איחור של 4 שנים כבר עובר להליך פלילי, וכמובן שגם בהליך פלילי העונש יהיה קל בהרבה אם הדוחות השנתיים יוגשו לפני דיון. במידה והתמזל מזלך וזה לא הגיע לפלילי אז מדובר על כמה עשרות אלפי שקלים קנסות

554. מאת: תהילה

אני עוסקת פטורה ועומדת לעבור את התקרה, באחת התגובות כתבת ש"אם מדובר במעבר קל ניתן לבקש יפה להכיר בזאת כאירוע חד פעמי ולעיתים הם לא יבטלו את מעמד העוסק הפטור". רציתי לדעת איזה סכום פחות או יותר יחשב כ"מעבר קל"?

555. מאת: mento

תשובה: אין הגדרה לסכום אבל מדובר במאות שקלים במקרים קיצונים 1000-2000 ש"ח וגם זה מאוד מאוד קשה להשגה בימינו לאחר שהגדילו את התקרה, הסיכוי להצליח בכך הוא להערכתי כ-10%

556. מאת: מלי

אני מלמדת שיעורי נגינה פרטיים ומנגנת בהופעות לעיתים שאינן תכופות, סכום המגיע לכ2000 ש"ח בחודש. בתי הספר והמקומות שלהן אני מופיעה רוצים חשבוניות. מה עלי לעשות? להרשם כעסק פטור?תודה

557. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור לא יכול לרשום חשבוניות מס וגם עיסוק של הופעה אינו מאפשר להרשם כעוסק פטור. את יכולה או להרשם כעוסק מורשה או לבקש בעבור ההופעות לקבל שכר אומנים ואז לפתוח עוסק פטור רק לשיעורים הפרטים

558. מאת: שחר

אני מתקין מערכות תקשורת ומיגון . ברצוני לפתוח עוסק פטור. אך אני מבין שיש הגבלת סכום שנתית . האם מותר לי לרכוש ציוד ללקוח שלי מחנות ולהוציא את החשבונית של הציוד על שמו . ורק את עלות ההתקנה אני הרשום בקבלה

559. מאת: mento

תשובה: אתה לא יכול לשלם בעצמך ואח"כ לקחת מהלקוח, אתה כן יכול להתקשר ללקוח מהחנות ולתת אותו בטלפון שישלם בכרטיס אשראי שלו ישירות לחנות ותצא חשבונית מהחנות על שמו וזה כן יפתור לך את הבעיה

560. מאת: מורן

שלום רב יש ברשותי עוסק פטור וחברה שאני עובדת מולה ביקשה ממני אישור ניכוי מס במקור האם עוסק פטור חייב אישור כזה? וכיצד ניתן להגיש בקשה לאישור זה? תודה מורן

561. מאת: mento

תשובה: אם ביקשו ממך אז את צריכה לפנות לפקיד השומה שלך ולבקש להסדיר את אישור הניכוי מס במקור. הרישום כעוסק פטור הוא רלוונטי רק למע"מ, ממס הכנסה את אינך פטורה

562. מאת: י.מ.

שלום רב, ותודה רב על המידע המפורט. שאלה - יש לי הכנסות מחו"ל, שמתקבלות במטבע זר (לצורך העניין בלירה שטרלינג). מהו שער החליפין שעלי להשתמש בו לצורך חישוב התקרה?

563. מאת: mento

תשובה: ביום התקבול לפי שער יציג

564. מאת: משה

אם אני מתגייס למשטרה (כשכיר כמובן), האם אני יכול להמשיך ולנהל עסק פטור?

565. מאת: mento

תשובה: מבחינת רשויות המס אין שום בעיה, מבחינת המעסיק שלך המשטרה אתה צריך לבדוק אם להם אין התנגדות שאתה תפעיל עסק במקביל

566. מאת: Dman

האם אני יכול לסגור תיק עסק פטור במע"מ ובמס הכנסה במידה ועדיין לא דיווחתי על ההוצאות/הכנסות של שנת 2016?

567. מאת: mento

תשובה: במע"מ ניתן לסגור מידית את התיק ותידרש בעת סגירת התיק להגיש דוח עד יום הסגירה. במס הכנסה לא יסגרו את התיק עד שלא יוגש הדוח השנתי בגין שנת 2016

568. מאת: מאיר

אחלה מאמר!!! ברצוני לדעת. אני עוסק פטור ואני שוכר מחברה מקום לעסק שלי (לא מדובר בדירה). המשכיר דורש שאשלם סכום מעמ. האם יש דרך שבה לא אשלם את המעמ. (לפנות למעמ או דרך אחרת) וזאת כיוון שאינני יכול לתבוע את העלות מתוקף היותי עוסק פטור.

569. מאת: mento

תשובה: השכרה חייבת במע"מ גם לעוסק פטור, לא תוכל להתחמק מכך

570. מאת: בועז

האם עורך דין עצמאי שנותן גם שירותי תיווך וגם שירותי ייעוץ אחרים יכול לפתוח עוסק מורשה אחד לכל הדברים? כולל העריכת דין?

571. מאת: mento

תשובה: אדם יכול להיות רשום כעוסק מורשה רק פעם אחת, תחת אותו עוסק הוא יכול לנהל כמה עסקים שונים. לחלופין הוא יכול לפתוח חברה בע"מ לכל עסק שהיא ישות נפרדת עם עוסק מורשה לכל ישות

572. מאת: אלי

שלום ותודה רבה על המידע המקיף , יש לי שאלה בבקשה , האם חנות וירטואלית יכולה להתנהל כעוסק פטור ?

573. מאת: mento

תשובה: כן

574. מאת: בלה

שלום רב, פתחתי תיק עוסק פטור במע"מ. טרם ניגשתי למשרדי מס הכנסה. הדפסתי קבלות, האם אני יכולה כבר לרשום קבלות עבור תשלומים בטרם ניגשתי למס הכנסה? תודה

575. מאת: mento

תשובה: את יכולה לרשום קבלות ויחד עם זאת עליך להגיש טופס פתיחת תיק במס הכנסה באופן מידי לאחר פתיחת התיק במע"מ

576. מאת: דוד

שלום. אשתי עוסקת פטורה וצריכה לצאת לחופשת לידה בקרוב, רציתי לשאול האם דמי הלידה נכללים בתקרת מחזור העסקאות של עוסק פטור?

577. מאת: mento

תשובה: לא דמי לידה הם לא הכנסה מעסק ולא יספרו לצורך מחזור העסקאות במע"מ כעוסקת פטורה. הם כן יחושבו כחלק מהכנסתה החייבת למס הכנסה וביטוח לאומי בדוח השנתי

578. מאת: ג'ולי

שלום , אני עוסק פטור חדש , הדפסתי פנקסי קבלות במשך שנה דילגתי על כמה קבלות חשבתי שנגמר הפנקס. הוצאתי קבלות בפנקס החדש כבר , מה עושים עם קבלות שדילגתי , לבטל אותם ? או שיש הנחיות מיוחדות בעניין ? תודה

579. מאת: mento

תשובה: יש לבטל את הקבלות הנ"ל על ידי קרוס ורישום המילה מבוטל בכל שלושת העתקים והצמדת המקור הלבן להעתק הורוד

580. מאת: מיכאלה

האם אכן ליווי וייעוץ שיווקי אינו יכול להיות עוסק פטור? האם כדאי לשנות את השם לתקשורת או מיתוג שיווקי? עם מחזור שמתאים לעוסק פטור, האם עדיף להיות עוסק פטור או שזה לא משנה?

581. מאת: mento

תשובה: יתכן ואכן בהגדרה הנכונה תוכלי להרשם כעוסק פטור, אולם אם את מייעצת לעסקים מאוד יתכן ועדיף לך להיות עוסק מורשה. שווה לבוא לפגישת יעוץ בטרם פתיחת העסק שכן לאחר מכן קשה לשנות

582. מאת: orel

שלום ברצוני לשאול כמה שאלות , אם אני עובר את סכום של 100 אלף שקל בשנה מה קורה אז ? ומה לגבי הוצאות שלי האם הם יורדים מהמחזור שמחשבים את ה100 אלף אחרי שמורידים את ההוצאות . יש לי דירה שאני משכיר בairbnb ( השכרה על בסיס יומי לתיירים מחול בעיקר ) אם אני משפץ את הבית זה הוצאה

583. מאת: mento

תשובה: מה שמעל המחזור של 99,006 יחויב במע"מ ויגרום להפיכתך לעוסק מורשה. ההוצאות אינן רלוונטיות לחישוב המחזור למע"מ אלא רק לדוח רווח והפסד בדוח השנתי למס הכנסה. שיפוץ הנכס יתווסף לעלות הרכוש הקבוע הרשום בטופס הפחת ותינתן הכרה בחלק מההוצאה בכל שנה

584. מאת: טל

שאלה קשה!! אני פותחת תיק במ"עמ ב-12/16 לעסק המתנהל דרך הבית וב-2/17 אני עוברת דירה , מה לעשות עם הדפסת הקבלות איזה כתובת אני צריכה לרשום בהתחשב בעובדה שאני הולכת להדפיס כמות...

585. מאת: mento

תשובה: אין לזה פתרון פשוט, אולי כדאי לך להשתמש בתוכנה להפקת קבלות למשך חודשים ורק אז להדפיס

586. מאת: שחר

שלום. האם עוסק פטור רשאי לפתוח קרן השתלמות במעמד עצמאי ולהפקיד עד תקרה מלאה, בלי קשר להכנסתו בפועל?

587. מאת: mento

תשובה: בהחלט כן

588. מאת: שורה

הי, אני עוסק פטור שעובדת מול מועצה איזורית, הבנתי שעל חשבוניות עסקה שאני מוציאה להם הם מוסיפים מע"מ , האומנם ? הם צריכים לשלם עלי מע"מ למרות שאני עוסק פטור ?

589. מאת: mento

תשובה: כן, מלכ"ר כמו מועצה אזורית חייב במע"מ על כל עסקה שהוא מבצע ולכן אם הוא לא מקבל חשבונית מס הוא מחויב להוציא חשבונית מס עצמית ולשלם את המע"מ בגין העסקה

590. מאת: דניאלה

שלום המאמר מאוד מועיל אבל הוא לא ענה לי על שאלה מסויימת, בתיק תעוד חוץ אני צריכה לתייק קבלות רכישה מכול גורם שרכשתי ממנו , גם אם זה קבלות מהאינטרנט או קבלות מEBAY שהרכישה של המוצר שעליו הקבלה התבצעה בחו"ל, או שעלי רק לרשום את הפרטים של המוצר עם עלויותיו ? תודה

591. מאת: mento

תשובה: את צריכה לתייק קבלות רכישה מכול גורם שרכשת ממנו , גם אם זה קבלות מהאינטרנט או קבלות מEBAY שהרכישה של המוצר שעליו הקבלה התבצעה בחו"ל

592. מאת: ron

שלום בינואר 2016 התחלתי למכור מוצרים באינטרנט ופתחתי עוסק פטור רק בסוף השנה (דצמבר 2016) שאלתי היא כזו : האם אני יכול לרשום קבלות רטרואקטיבית על כל השנה ולהגיש את הדוח? חשוב לציין שגם בחשבוניות מס שקיבלתי עבור הסחורה וגם בעסקאות באתר אין תיעוד עם שמי או עם שם העסק

593. מאת: mento

תשובה: ניהול העסק ללא רישום הינו עבירה פלילית, רישום קבלות רטרואקטיבית הוא גם לא חוקי, אך עליך להצהיר על הכנסותיך ולכן הדרך היא רישום קבלה עם תאריך של היום ובה לציין בגין תקבול מתאריך טרם פתיחת העסק, ולהתפלל שלא יקראו לך לדיון.

594. מאת: פרה רפואה

אשתי מרוויחה כ 80 אלף שקל כשכירה והכנסותיה כעוסקת פטורה 40 אלף שקל נוספים בשנה. עלות ההוצאות המוכרות של העסק זהה להכנסות כלומר 40 אלף שקל. נניח שהיא אמורה לשלם 21 אחוז מס כלומר בערך 25 אלף שקל, איך מתקזזות במקרה זה ההוצאות על העסק? האם בגלל ההוצאות המוכרות תשלם בסוף פחות מס?

595. מאת: mento

תשובה: אם סה"כ ההוצאות שווה לסה"כ ההכנסות אז התוצאה ברווח והפסד תהיה אפס ועל אפס אין מס

596. מאת: Iash

שלום רב, האם עוסק פטור מוציא קבלה על בסיס מזומן או על בסיס מצטבר?! כלומר קיבלתי תשלום בדצמבר בגין עבודה של ספטמבר, כאשר רק באוקטובר פתחתי עוסק פטור כאשר בספטמבר הייתי עוד פרי לאנסר עם חשבונית עצמית?!

597. מאת: mento

תשובה: במקרה של עוסק פטור יש בסיס מורכב יותר מבסיס מזומן, עוסק פטור חייב לרשום קבלה מיד בעת קבלת תקבול ולא משנה גם אם קיבל שקים דחויים, הכנסתו תחויב על פי הקבלות שנרשמו. בכל מקרה למועד מתן השירות אין שום חשיבות לעניין רישום הקבלה אלא רק למועד קבלת התקבול

598. מאת: קרן

שלום אני עוסק פטור ואני רוצה לדווח למס הכנסה את ההכנסות לשנת 2016. לפי הכנסות השכיר והעצמאי ביחד אני לא עולה לכדי מס שולי. איך מדווחים למס הכנסה ולמע"מ? האם ניתן לדווח באופן מקוון?

599. מאת: mento

תשובה: למע"מ יש לדווח עד סוף חודש ינואר על המחזור בשנת 2016 ע"י מילוי הצהרת עוסק פטור בהחלט ניתן גם באופן מקוון. למס הכנסה יש להכין דוח שנתי וניתן לשדר את הדוח השנתי באופן מקוון החל מאפריל

600. מאת: לירון

בפתיחת עוסק פטור... 1. אם אני רוצה לפתוח גם לי וגם לאשתי עוסק פטור, אני יכול רק אני להיות שם פיזית ולעשות זאת? 2. האם בהצהרה על כמה אני עשוי להרוויח, אפשרי להצהיר על סכום נמוך משמעותית מהצפי, ומקסימום אם רואים שעוברים את ההערכה לעדכן אותם? (כדי לא לשלם מקדמות גבוהות...)

601. מאת: mento

תשובה: 1. לא אתה לא יכול לייצג את אשתך והיא חייבת לפתוח עוסק פטור בעצמה או על ידי מייצג. 2. אתה יכול לכתוב כל ההערכה שיש לך אין באמת דרך להבין אם הערכתך מוצדקת או לא

602. מאת: מירב

מהי תקרת הפטור ממס הכנסה ומביטוח לאומי לעוסק פטור עבור השנים 2015, 2016 וכיצד היא מחושבת? האם על מחזור או על רווח?

603. מאת: mento

תשובה: לעוסק פטור אין פטור ממס הכנסה ומביטוח לאומי אלא רק ממע"מ. במס הכנסה וביטוח לאומי הוא נחשב עצמאי לכל דבר ועניין וחישוב המס מתבצע על סמך התוצאה בדוח הרווח והפסד כלומר על הנטו. לכל אדם יש זכויות שונות אשר יתכן ויבטלו לו את החיוב במס וזה נתון ספציפי לכל אחד ואחד.

604. מאת: ירון

שאלה: אני מהנדס שעובד בחברה בתור שכיר ומרוויח מעל הממוצע במשק. יש חברה אחרת שרוצה שאיעץ להם כמה שעות בשבוע. האם יש אפשרות לפתוח "עוסק פטור"? מה הפתרון שלכם כדי למקסם את הרווחים שלי?

605. מאת: mento

תשובה: יועץ לארגון לא יכול להיות עוסק פטור. בכדי לבחון מה ניתן לעשות במקרה שלך דרוש יעוץ פרטני זה לא הוקוס פוקוס שכותבים שורה באינטרנט ומגיעים לפתרונות מורכבים. בכל מקרה הייתי ממליץ לך לבקש לקבל גם תלוש משכורת אצל החברה האחרת ולא לפתוח עוסק מורשה בשביל כמה שעות.

606. מאת: נדב

שלום רב,אשתי פתחה עסק חדש מתחיל(ע.פטור) וכעת אנו נדרשים למלא את טופס1301.שאלתי היא מדוע מס הכנסה מתעקש להכנס לי(בן הזוג)בצורה כלכ חטטנית לכיס ומבקש לדעת את נ.הערך,ק.גמל,דיבידנדים,וכו שלי.כשכיר מעולםלא נתבקשתי להצהיר חצי מדברים אלו?ובעיקר מה המשמעות כלפינו וזכאות החזר מס שללי

607. מאת: mento

תשובה: כזוג נשוי אתם הופכים לתא משפחתי אחד החייב בדיווח על מכלול הכנסותיו, חלק מהסיבות שאתה נדרש לדווח הם כי יש השלכות מס למשל אם יש לך הכנסות מבורסה, מאחר שמדובר בהכנסה פאסיבית היא תמיד תשויך לבן הזוג בעל ההכנסות הגבוהות יותר וכך גם תושפע בנושאים נוספים כפי שציינת

608. מאת: מ.פ.

האם יש אפשרות לשנות מקדמות בביטוח לאומי לשנה החולפת ? ע"י טופס או ע"י השומה ?

609. מאת: mento

תשובה: לא בשלב זה לא ניתן לשנות את המקדמות של השנה שנסתיימה, אך כמובן שברגע שתהיה שומה אז יעשה חישוב על פי השומה ואם שולמו יותר מדי מקדמות אז הם יוחזרו עם ריבית

610. מאת: אביחי

שלום, אם כל הכנסותיי הם מחו"ל (מעל 100 אלף ש"ח), האם אני צריך לפתוח תיק במע"מ? הרי כל ההכנסות פטורות? ויש הבדל אם אני בארץ ומוכר סחורה לחו"ל או שיש לי עסק בחו"ל (למשל דירות שאני משכיר)

611. מאת: mento.co.il

תשובה: אם אתה מוכר סחורה מהארץ לחו"ל אז בהחלט אתה צריך לפתוח עוסק בארץ, לעומת זאת אם אתה מנהל עסק בחו"ל או משכיר דירות ללא שום קשר לישראל אז אינך חייב לפתוח תיק עוסק מורשה במע"מ אלא רק לדווח אחת לשנה דוח שנתי למס הכנסה

612. מאת: שבע

שלום עבדתי כשכירה ואני זכאית עכשיו לקבל דמי אבטלה. אם ברצוני לפתוח עוסק פטור ולנסות לעבוד מהבית האם ייפסק תשלום דמי אבטלה ? לא יודעת עדיין אם יהיו הכנסות , אני רוצה לנסות. תודה

613. מאת: mento

תשובה: מדמי האבטלה יקוזז הסכום שתרוויחי מהכנסתך מעסק, שימי לב שכעצמאית החישוב נעשה בחלוקה שווה של ההכנסות לאורך כל השנה, כלומר אם העסק יתחיל להרוויח רק בהמשך השנה עדין יהיו לכך השלכות על ינואר בדיעבד

614. מאת: גיא

שלום, רציתי לדעת האם מעצב גרפי שהוא עוסק פטור מחוייב לנהל ספר הזמנות והאם הוא חייב להוציא חשבוניות עסקה?

615. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור לא חייב לנהל ספר הזמנות וגם לא חייב להוציא חשבוניות עסקה

616. מאת: מור

האם עוסק פטור יכול להשתמש בספר פדיון יומי על דעת עצמו או שצריך לקבל אישור מהרשויות?

617. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור יכול לבחור בין שימוש בקבלות לבין שימוש בספר פדיון יומי לפי החלטתו

618. מאת: ברוך

יש לנו עוסק פטור והשנה התחלנו פנקס קבלות חדש האם זה משנה שאין רצף במספר קבלות משנה שעברה כי זה פנקס חדש? תודה מראש

619. מאת: mento

תשובה: אין בעיה להחליף מספרי קבלות ובלבד שבאותה שנת מס לא תשתמש פעמיים באותו מספר

620. מאת: יחי

שלום, רציתי לשאול: האם אני יכול לסלוק באשראי אחד לשני עסקים שונים , האחד שלי והשני של אשתי ואולי גם למישהו נוסף?

621. מאת: mento

תשובה: לא

622. מאת: יחי

שלום, רציתי לשאול: האם חברה בע"מ יכולה להוציא תלוש משכורת כשירות למי שאין לו תיק ניכויים שהעסיק מישהו על בסיס חדשי?

623. מאת: mento

תשובה: לא זה לא חוקי להוציא תלוש משכורת לעובד שלא עבד בחברה בע"מ בעבור מישהו אחר. קימות חברות שפועלות ככה ובהחלט הפעילות שלהם לא מקובלת על ביטוח לאומי שמחייב את העובד גם לשלם דמי ביטוח לאומי גם כעצמאי

624. מאת: יחי

תודה על התשובות המהירות. רציתי לדעת האם אני יכול לסלוק באשראי שלי את כרטיס האשראי שלי רק בשביל צבירת נקודות בחברת האשראי ללא קניה וחשבונית

625. מאת: mento

תשובה: אם משתלם לך לשלם עמלה על הסליקה ותערוך מזכר המסביר מדוע עשית זאת ותתאם את ההוצאה בגין הסליקה הזאת כהוצאה פרטית אז אולי, זה נשמע לא הגיוני עשות כזה דבר

626. מאת: אילנית

אם פתחתי עסק פטור ב2015, וכעת התארסתי, אני מחויבת להצהיר על בן הזוג? האם העובדה כי ההכנסה שלו כשכיר (שגבוהה יותר משלי כשכירה) עלולה לפגוע בי איכשהוא? האם הוא אמור להגיש דוחות ?

627. מאת: mento

תשובה: מרגע שאת נשואה בדוח השנתי יכללו הכנסות כל התא המשפחתי לרבות הכנסות של בעלך כשכיר. ההשפעה עלולה להיות רק לגבי הכנסות פסיביות כמו שכר דירה, הכנסות משוק ההון, הכנסות משבח נדלן וכדומה

628. מאת: מרים

התרשמתי מאוד יישר כוח אני עוסק זעיר שמשלם ביטוח לאומי ובכל שנה משלם הפרשים על שנה קודמת נפגעתי בעבודה בשנת 2016 איך החישוב של ביטוח לאומי צריך להיות כדי לשלם דמי פגיעה לפי איזה שנה? האם ביטוח לאומי חייב להגדיל לי את המקדמות לפי ההכנסות של שנה קודמת עבור השנה הבאה ?

629. מאת: mento

תשובה: כאשר יש פגיעה בעבודה יש חוק שנקרא גמלה חוסמת והפיצוי שאתה תקבל הוא על פי המקדמות ששילמת ולא לפי מה שאתה באמת מרוויח. חובתך היא בכל תחילת שנה לוודא כי המקדמות שאתה משלם תואמות את גובה הכנסתך הצפויה, אם לא עשית זאת הביטוח הלאומי לא יהיה אחראי לכך

630. מאת: הדס

מאמר עוזר מאוד! תודה! שאלה- האם בהצהרת עוסק פטור למע"מ על מחזור עסקאות, רושמים רק את ההכנסות או מקזזים את ההוצאות? אם ההכנסות הן 8 אלף האם להפחית מזה את ההוצאות? אשמח לתשובה...

631. מאת: mento

תשובה: מדווחים בהצהרת עוסק פטור למע"מ רק על ההכנסות, ללא התייחסות להוצאות, ההוצאות יקבלו ביטוי רק בדוח רווח והפסד בעת הכנת הדוח השנתי למס הכנסה

632. מאת: Tommybiz

וואו המאמר שלכם ממש מפורט ונעים לקריאה, שאלה אשתי חושבת לפתוח תיק עוסק פטור לצורך עבודה בתחום הנדלן כמתווכת, הייתי רוצה לדעת נניח שהיא תרוויח ממוצע של 6000 ש"ח בחודש ברוטו, כמה מתוך זה ישולם לביטוח לאומי וכמה למס הכנסה ? איך זה מתחשב ? תודה רבה .

633. מאת: mento

תשובה: מתווך לא יכול להיות עוסק פטור אלא רק עוסק מורשה, ראה רשימת מקצועות שאינם יכולים להיות עוסק פטור במאמר הצעת מחיר לעוסק פטור. מבחינת מיסוי בסכומים שתיארת מס הכנסה כמעט ולא יהיה וביטוח לאומי כ-400 ש"ח לחודש

634. מאת: גל

שלום, אני עוסק פטור למעלה משנה, העסק מכניס בערך 80000 בשנה. עכשיו אני מעוניין לפתוח עסק חדש בנוסף, שכנראה יניב 20000 בשנה. מה הפרוצדורה הכרוכה? האם אצטרך להיות עוסק מורשה? ומה מבחינת מיסים? תודה!

635. מאת: mento

תשובה: ניהול 2 עסקים ע"י יחיד יהיה תחת אותו עוסק לכן ברגע שתחצה את תקרת העוסק הפטור תהפוך לעוסק מורשה והעסקאות שלך יהיו חייבות במע"מ

636. מאת: Shlomow

שלום אם ההכנסות מהעיסוק שלי צפויות להיות בין 500-1000 ש"ח לחודש האם אני צריך להצהיר עליהם? האם אני צריך לפתוח עוסק פטור?

637. מאת: mento

תשובה: כמובן באם מדובר בהכנסה מעסק אז אין חשיבות עם מדובר בהכנסה גדולה, קטנה או הפסד בשביל לעסוק צריך להרשם כעוסק במע"מ

638. מאת: ימי

שלום, פצצה של אתר! אשמח לדעת האם שווה לי לפתוח עוסק פטור, אני נותן שירותים מסויימים לחברה, הם מצידם בשנה האחרונה מוציאים לי תלוש משכורת קבוע,השכר הוא כ 14 אל"ש, עכשיו הם ביקשו לפצל את העבודות שאני נותן להם, להעסיק אותי כשכיר בשכר של 5500 לחודש, ועל השאר רוצים שאפתח עוסק פטור

639. מאת: mento

תשובה: בדרך כלל זה יראה מאוד מוזר שמול אותו גוף אתה גם שכיר וגם עצמאי. מקרים נדרים יהיו כאשר באמת אין קשר בין העבודה כשכיר לעצמאי ורוב הסיכויים שדבר כזה יבחן לעומק ע"י הרשויות ובמיוחד ע"י ביטוח לאומי

640. מאת: זוהר

שלום, האם עוסק פטור, בנוסף לפנקס חשבונית/קבלה, צריך גם פנקס קבלות- שלאחר קבלת התשלום? האם יש הוצאות מוכרות לעוסק פטור ומה הן?תודה, זוהר

641. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור ירשום רק קבלה לאחר קבלת התקבול ובשום מקרה לא ירשום חשבונית. ההוצאות בעסק של עוסק פטור הן בדיוק כמו של כל עצמאי אחר ותוכל למצוא אותם במאמר על דוח רווח והפסד

642. מאת: רחל

שלום, אני אמורה לפתוח ספק חדש, ברישום של מע"מ ומס הכנסה מופיע שמות השותפים, יש תעודה העסק מופיע שמות הבעלים וגם כינוי שם העסק, החשבוניות שמתקבלות הם על שם הכינוי של העסק, האם ניתן לפתוח מבחינת הרשויות על שם הכינוי ? ממתינה לתשובה, אודה, רחל

643. מאת: mento

תשובה: אין בעיה להשתמש בכינוי

644. מאת: tyt

שלום רב, תודה על המאמר, יש לי עוסק פטור- 1. מחזור העסקאות שלי היה 0, אולם ברצוני להשאיר את העסק לשנה הבאה בתקווה למחזור גדול יותר, האם אפשרי? האם אצטרך לשלם במקרה כזה? 2. הצהרתי על מחזור העסקאות באתר מעמ מאוחר יותר המ30.1 האם זו בעיה? כיצד אדע שהם אכן קיבלו הצהרה זו? תודה

645. מאת: mento

תשובה: 1. אין בעיה רק הקפד להגיש את כל הדיווחים בזמן. 2. זה בהחלט לא תקין, אך כנראה שגם השנה יתנו אורכה עד סוף פברואר, בזמן הדיווח עליך להדפיס אישור על הדיווח כאסמכתא, אם תנסה לדווח בשנית זה אמור להודיע שכבר בוצע דיווח

646. מאת: נטלי

שלום! מקום עבודה לו אני מספקת שירות ביקש ממני להעביר להם, אישור ניהול ספרים, חשבונית והצהרת עוסק פטור, מה זאת אומרת? ואיך מוציאים את ההצהרה? תודה רבה, אתר יעיל, אינפורמטיבי ומתקשר!!

647. מאת: mento

תשובה: ניתן לבדוק באתר רשות המיסים האם קיים אישור ניהול ספרים ואז להזמינו משם אם לא קיים יש לפנות לפקיד השומה בבקשה להסדיר זאת. לעוסק פטור אסור להנפיק חשבונית מס אך הוא רשאי להנפיק חשבונית עסקה. והצהרת עוסק פטור כנראה שהתכוונו לתעודת עוסק פטור

648. מאת: שני

אני שכירה שלא משלמת מס הכנסה, מצאתי עבודה נוספת מהבית בסך 2000 ש"ח בחודש. כדי לקבל את המשכורת הנוספת אני צריכה להוציא להם קבלות (לפתוח עוסק פטור וכו') או שאני יכולה לקבל את התשלום כשכירה. מה עדיף לי? המון המון תודה על האתר המפורט.

649. מאת: mento

תשובה: כשכירה את זכאית להטבות וזכויות עובד בתלוש השכר המגיעות לכדי 30%-50% מעבר לשכר ולכן אם הסכום הוא זהה לבטח עדיף לך להיות שכירה

650. מאת: אסתר

הי שנה ראשונה שלי כעוסק פטור קיבלתי הצהרת הון ממש מסובך איך ממלאים את זה יש מדריך ?

651. מאת: mento

תשובה: אנחנו מאוד ממליצים למלות הצהרת הון רק על ידי איש מקצוע הבקיא היטב בהשלכות וכן הנותן לך הדרכה כיצד להתנהל מכאן והלאה על מנת להמנע מבעיות בהצהרת ההון השניה. נסיון למלא הצהרת הון לבד הוא בדיוק כמו להחליף ברקסים באוטו לבד.

652. מאת: יהלה

שלום לכם! =) אני עוסקת פטורה בתחום המוסיקה כבר כמה שנים (בביטוח לאומי 'עצמאי שאינו עונה להגדרה'). רוב הזמן הייתי שכירה במקום עבודה מסודר וקבוע עם תלוש ורק במקרים בודדים הייתי מספקת קבלה (למשל בהופעה). האם כשמדובר בהכנסה קבועה צריכה להיות לי העדפה לעבוד עם תלוש על פני קבלות?

653. מאת: mento

תשובה: באם הסכום זהה תמיד יש העדפה להיות שכיר כי יחד עם תלוש השכר מגיעות זכויות עובד בשווי 30%-50% יחד עם זאת דרושה בדיקה פרטנית של כל מקרה ומקרה בכדי לקבל החלטה מושכלת ונכונה

654. מאת: תם

היי. יש לי שאלה ולא מוצאת תשובה. אני רוצה לעבוד דרך האינטרנט יש חברות שמשלמות מזומן דרך pay pal, על זה שעונים על שאלונים או צופים בפרסומות. גם אפשרי להרוויח דרך בלוג עם aesense. השאלה שלי האם אני צריכה בשביל זה עסוק פטור. תודה רבה

655. מאת: mento

תשובה: באם כל הכנסתך נובעת מאתרים בחו"ל את לא חייבת לפתוח תיק עוסק פטור במע"מ אלא רק להגיש דוח שנתי למס הכנסה עם פירוט הכנסותיך מחו"ל, יחד עם זאת יתכן וזה הרבה יותר פשוט ובריא שכן לפתוח עוסק פטור.

656. מאת: תם

קודם כל תודה רבה על התשובה ועל המהירות. אז אם הבנתי נכון פשוט פעם בשנה לדווח עם תדפיס של הבנק?

657. מאת: mento

תשובה: להגיש דוח שנתי עם רווח והפסד בדיוק כמו כל עסק המתבסס על התנועות בבנק

658. מאת: יהלה

תודה על התגובה! =) קראתי את המאמר שצורף בתשובה. במקרה ששאלתי מדובר במפגש סדנאי שאני מעבירה אחת לשבוע, והשכר הוא כ-2000 ש"ח בחודש (תלוי אם היו 4 או 5 מפגשים). השאלה אם במקרה כזה יש עדיין עדיפות להיות שכירה? אע"פ שמדובר במעט מאד שעות? אולי לא רלוונטי פה שעות נוספות, חופשה, מחלה?

659. מאת: mento

תשובה: מדוע את חושבת שחופשה או מחלה לא יהיו זכויות שאת זכאית להם, במידה ותהיי חולה ולא הגעת להעביר את הקורס חלק מזכויותיך כשכירה יהיה לקבל תשלום למרות שלא ביצעת את העבודה

660. מאת: תם

המון תודה, שירות פשוט מושלם

661. מאת: גיא

האם יש הוצאות שכר עבור עסק שאני מנהל לבדי ללא עובדים (הוצאות שכר שלי)? ואם כן האם זה דבר שיכול לחסוך במס?

662. מאת: mento

תשובה: לא אתה לא יכול להיות שכיר של עצמך

663. מאת: amir

האם אני יכול להשתשמש במקביל באתר אינטרנטי המספק קבלות וגם בפנקס קבלות פיזי. כלומר ללקוח אחד להפיק קבלה דרך האינרטנט וללקוח שני להפיק קבלה דרך הפנקס הפיזי?

664. מאת: mento

תשובה: זה מאוד תלוי בסיבה, למשל אם יש שני סניפים או פנקס שאתה צריך לתת לעובד אז כן אבל לא סתם לנהל שתי סדרות שונות של קבלות

665. מאת: amir

משיחה עם רו״ח ובבדיקה באינטרנט, זיהיתי חוסר עקביות בתשובות לגבי גובה אחוז ההכרה של מס הכנסה בהוצאות דירה (אני משלם שכ״ד ומקבל חשבונית מהמשכיר, הדירה רשומה ככתובת העסק). כנ״ל לגבי רכב (המשמש גם לנסיעות פרטיות וגם לנסיעות עבודה). היכן ניתן לראות את ההגדרה הרשמית של רשויות המס?

666. מאת: mento

תשובה: אם אתה מקבל חשבונית מס מהמשכיר אז אני מניח שבכלל לא מדובר בדירת מגורים ובעסק שכ"ד כולו מוכר. לגבי ההכרה בהוצאות רכב תוכל למצוא אותן בתקנות מס הכנסה להכרה בהוצאות רכב

667. מאת: liora

שלום, אני מעוניינת לפתוח עסק קטן בתחום שירותי המשרד (עוסק פטור) שבמסגרתם אתן גם שירותי תרגום (עוסק מורשה) - כיצד משלבים בין שתי ההגדרות? אם התרגום הוא רק חלק אחד משירותי העסק זה בסדר להכניס אותו תחת הגדרת עוסק פטור? תודה רבה

668. מאת: mento

תשובה: ברגע שהעסק עוסק גם בעיסוק שאינו יכול להיות עוסק פטור לא תוכלי להיות עוסק פטור בכלל אלא רק עוסק מורשה. יחד עם זאת בתחום של שירותי משרד מאחר ואת ככל הנראה תעבדי מול עסקים כנראה שעדיף לך להיות עוסק מורשה בכל מקרה

669. מאת: alegria

שלום רב במידה ואני ובעלי יחד רוצים לפתוח עוסק פטור מכיוון שאנו נותנים שירות באופן משותף "ארוחת שף פרטיות), ובמקביל ממשיכים את עבודותינו כשכירים. נוסף על כך אני בהיריון כך שבעתיד יהיו חודשים בהם רק הוא ייתן שירות. האם קיים שוני בתהליך פתיחת התיק?

670. מאת: mento

תשובה: אפשר לפתוח שותפות עוסק פטור יחד עם זאת אני מאוד ממליץ לכם לבוא לייעוץ בטרם תפתחו לאור מה שרשמת על הריון ולידה יש דברים שכדאי לתכנן נכון בעניין זה

671. מאת: דייב

אני בשירות אזרחי והשירות משלם עלי ביטוח לאומי אם אני פותח עוסק פטור אני מתחייב בביטוח לאומי על עצמי? 2. מה ההשפעה של הכנסות עוסק פטור על זכאות להנחה במעונות למשל?

672. מאת: mento

תשובה: לרישום כעוסק פטור אין קשר לרישום בביטוח לאומי. הכל תלוי בהגדרת המעמד בביטוח לאומי באם יחול תשלום או לא ובאם יהיה ביטוח או לא. לעניין המעונות אין לנו ידיעה אם זה משפיע וצריך לשאול אותם

673. מאת: toli

עוסק פטור נתן שירות ב-2016 והוציא קבלות בטעות שלא כנגד תשלום, כאשר בפועל התשלום התקבל ב-2017. הקבלות הללו מקפיצות אותו ב-2016 מעבר לתקרה של הפטור. האם ניתן לעשות משהו בנדון על מנת שיישאר עוסק פטור?

674. מאת: mento

תשובה: הדרך היחידה לתקן זאת היא לפנות לכל אחד שקיבל קבלה ללא מסירת תקבול ב-2016 ולקבל ממנו בחזרה את הקבלה המקורית אותה יש להצמיד להעתק ואז לבטלה ולרשום קבלה חדשה עם תאריך קבלת התקבול בפועל. משימה בלתי אפשרית בשלב כל כך מאוחר

675. מאת: נטע

כעוסק פטור, על מנת לרשום הוצאות בעסק, האם מספיק לקבל קבלה רגילה מנותן השירות? או שאני צריכה לבקש מסמך אחר? האם הסכום שאני רושמת כהוצאה בעסק יהיה כל הסכום ששילמתי, או שאני צריכה לרשום את הסכום לפני המע"מ? תודה רבה על כל ההסברים הברורים. נטע

676. מאת: mento

תשובה: קבלה זה בסדר גמור, ועל הסכום המלא כולל המע"מ

677. מאת: Tal

תודה רבה על המידע הרב והענייני! שאלה: מה ניתן לעשות אם הועבר תשלום על עבודה (בהעברה בנקאית) והעובד לא רוצה להוציא קבלה? (שניהם עוסקים פטורים) תודה!

678. מאת: mento

תשובה: במידה ואתה בטוח לחלוטין שמדובר בעוסק פטור אז אפשר להסתמך על ההעברה לצורך רישום ההוצאה, אבל אם אי פעם יתברר שהוא איננו עוסק פטור והוא יטען שהיית צריך להוציא לו תלוש משכורת זה עלול לסבך אותך

679. מאת: גרשון

אני מורה גימלאי ומקבל פנסיה ממבטחים . אני נותן שעורים פרטיים ונותן קבלות כעוסק פטור . התחלתי ללמד שעתיים בשבוע בבית ספר כמורה מחליף , האם אני יכול לקבל תשלום באמצעות הקבלות שלי ולא דרך תלוש שכר . במקרה כזה איך מנכים ממני מס הכנסה ?

680. מאת: mento

תשובה: לא הייתי ממליץ על כך מכמה סיבות: א. על הכנסתך בתלוש שכר אתה מקבל זכויות עובד, ב. ככל הנראה הם יהיו מחויבים לדווח עליך לביטוח לאומי בגלל צו סיווג מועסקים, ג. כעוסק פטור תאלץ לעשות תיאומי ביטוח לאומי בגלל שכבר שולם על הכנסה זו ביטוח לאומי. מס הכנסה תשלם במקדמות או בדוח השנתי

681. מאת: Tal262

שלום, אני הולך להתחיל לעבוד כמפרסם באינטרנט עם אתרים אמריקאים(כעוסק פטור) ורציתי לשאול לגבי טופס W8-BEN : 1. האם הטופס הזה אומר שאני כאזרח ישראלי פטור ממס לארה"ב על התשלום שאני מקבל מאמריקאים ? 2. איפה אני ממלא ולמי בדיוק אני שולח אותו ? 3. באיזו תדירות אני צריך למלא אותו?

682. מאת: mento

תשובה: אנחנו לא מתעסקים עם מיסוי בארה"ב ותצטרך לבחון זאת מול רואה חשבון שמטפל בארה"ב

683. מאת:  אלכסנדרה

אני עוסק פטור שמוכר מוצר יחיד - ספר שכתבתי. אחד הלקוחות דורש ממני מסמך תיאום מס. לא מבין מה הוא רוצה. סיפקתי לו 5 עותקים והוא אינו משלם עד להסדרת העניין. מה הוא באמת צריך? מה עושים?

684. מאת: mento

תשובה: עליך להסדיר אישור ניכוי מס במקור אצל פקיד השומה

685. מאת: עינת

שלום. אני עובדת כעוסק פטור עם עירייה. אני נותנת להם מראש קבלה על סכום מסויים. אחרי שאני מקבלת את הכסף הם רוצים שוב קבלה עם התאריך שקבלתי את הכסף ואישור העברה בנקאית שעשו. האם אפשרי להוציא פעמיים קבלה על אותה עבודה? לא ברור לי העניין הזה. תודה מראש

686. מאת: mento

תשובה: קבלה רושמים רק כאשר מקבלים תקבול (מזומן, שק, העברה בנקאית, כרטיס אשראי וכו') ויש חובה לפרט בקבלה את פרטי התקבול ואופן קבלתו. לפני קבלת התקבול את יכולה לשלוח להם דרישת תשלום או חשבונית עסקה אבל בטח לא קבלה

687. מאת: צבי

שלום רב, תודה רבה מאד על המאמר ועל התשובות לשאלות שמחכימות ביותר. רציתי לשאול: עוסק פטור שמתנהל מהבית האם וכמה אפשר להוסיף הוצאות על העוסק, כגון תשלומי ארנונה מים חשמל וטלפון? כמובן שחלקם הוא בכלל הוצאות הבית שלא קשורות אבל חלקן קשורות לעסק. תודה. צבי.

688. מאת: mento

תשובה: הוצאות הבית ניתן להכיר חלק יחסי של חשמל, מים, ארנונה וועד בית בהתאם למספר החדרים בבית. כמו כן ניתן להכיר אינטרנט באופן מלא

689. מאת: fani

שלום, אני שכירה שמעוניינת להתחיל למכור בדרופשיפינג. באיזה שלב עלי לפתוח עוסק פטור? האם התקרה של 98,000 של למחזור עסקאות או רווחים? בסוף השנה כמה מס צריך לשלם על הרווח?

690. מאת: mento

תשובה: התקרה היא למחזור. המס הוא שונה בין אחד לאחר ותלוי בגורמים רבים כמו נקודות זיכוי, הפקדות לקרנות השתלמות ועוד סיבות רבות ולכן לא ניתן להגיד כמה מס ישולם ללא פרטים מלאים

691. מאת: hava

שלום רב. בתור עוסקת פטורה ועובדת רוב הזמן מהבית. אשמח לדעת אילו הוצאות עלי לרשום בדוח השנתי? דלק? חשמל? ארנונה? מים? טלפון? קניית רכב? טיפולים? ועוד? כמובן שהוצאות ישירות זה ברור לי. והאם אני עושה את החישובים של האחוזים או מס הכנסה?

692. מאת: mento

תשובה: פירוט הוצאות ניתן למצוא במאמר שלנו על רווח והפסד בדוח שנתי, וכן יש להכין דוח התאמה למס ותאם את ההוצאות

693. מאת: אלי

אשתי ואני עוסקים פטורים בשני עסקים נפרדים (התיק במס הכנסה כמובן משפחתי). האם אנחנו יכולים לרשום את הוצאות הרכב המוכרות פעמיים או שרק צד אחד מזדכה על הדלק? תודה!

694. מאת: mento

תשובה: לא ניתן להזדכות פעמיים על אותה הוצאה, יש לרשום את הרכב רק באחד מהעסקים

695. מאת: שיר

1. קודם כל תודה רבה על ההסבר הבהיר!! 2. אם אני רוצה לפתוח עוסק פטור ואבצע רכישות מוצרים מחו"ל, האם הם יוכרו כהוצאות באם קניתי אותם כייבוא אישי ולא מסחרי? 3. האם כל הוצאה שאעשה (בין אם בארץ או מחו"ל) עליי לבקש שירשמו על שמי האישי או על השם העסק? תודה על המענה!

696. מאת: mento

תשובה: מבחינת ההכרה בהוצאה, ההוצאה תוכר יחד עם זאת מדובר בעבירה על חוקי המכס, אנחנו לא עוסקים בכך אך בעת יבוא עליך להצהיר האם זה למטרה פרטית או עסקית. אין בעיה עם רישום שמך או שם הכינוי לעסק כפי שנרשם במע"מ על גבי ההוצאות

697. מאת: moti

אני עובד בהפקות קולנוע ועד כה דרשתי תשלום ע"י תאום מס-שכר אמנים. הרגע עברתי את תקרת המס ואני תוהה מה עדיף לעשות- האם להפוך לעוסק פטור/מורשה או שעדיף להמשיך עם שכר האמנים? ההכנסות שלי אינן קבועות ואני עובד בכל פעם עם חברה אחרת ואין לי כ"כ הוצאות.מה יהיו תשלומי המס והמע"מ שלי?

698. מאת: mento

תשובה: הייעוץ שאתה מבקש הוא לא תשובה קצרה אלא דורש בחינה של הרבה נתונים ולכן מומלץ להגיע לייעוץ

699. מאת: אריאל

שלום, ברצוני לשאול.. 1. מה אני אמור לרשום בטופס 1301 כהכנסות? את ההכנסות מינוס ההוצאות? (במידה ואני ממלא דו"ח רווח והפסד), ומה קורה אם לפי החישוב הזה ההוצאות היו יותר מההכנסות, מה אני רושם בטופס, מינוס? תודה

700. מאת: mento

תשובה: כאשר תוצאת דוח הרווח והפסד היא מינוס יש למלא בנוסף או דוח קיזוז הפסדים במידה ויש מאיפה לקזז את ההפסד או דוח הפסדים מועברים ואז יש שדה ב-1301 לרישום האם ההפסד קוזז בדוח או האם ההפסד מועבר לשנים הבאות

701. מאת: אריה

שלום רב, יש לי עוסק פטור אם אני רוצה לפתוח לאשתי גם עוסק פטור, אבל אמנם אנחנו עובדים בעבודה דומה אך לא באותו העסק, זה אפשרי (כדי שכל אחד יקבל נקודות זיכוי בנפרד, ולא יאחדו אותנו )? או שרק אם תחום העיסוק שונה ישנה כזו אפשרות? לדוגמא: אני גרפיקאי ברשת האי' ואשתי מתכנתת ברשת ה

702. מאת: mento

תשובה: אם אכן מדובר בעסקים שונים ולקוחות שונים ואין תלות בין העסקים אזי אין מניעה שלשניכם יהיה תיק עוסק פטור בנפרד

703. מאת: אריאל

תודה רבה על התשובה המהירה, רק לחדד את התשובה אם הבנתי נכון. ההכנסה אותה אני רושם בדוח 1301 במידה ויצא שהיה רק הפסדים (לאחר קיזוז הוצאות) מהי? ואם אין מאיפה לקזז..ז''א הפסדים מועברים, איזה דו"ח צריך למלא (אם אפשר בבקשה קישור). הפסדים מועברים זה רק אם יש מינוס בסה"כ בלי רווח?

704. מאת: mento

תשובה: כמובן שאם תוצאת הרווח והפסד בדוח השנתי היא הפסד אז בשדה של רווחים מעסק בדוח השנתי יש לרשום אפס. את הטופס להפסדים מועברים תוכל למצוא בטפסים תחת טפסים לדוח שנתי 2016, מספר הטופס להפסדים מועברים הוא 1344

705. מאת: אריה

תודה על התשובה שאלה לחידוד בבקשה.. אם אני אעביר את כל הלקוחות אליה ואני אפסיק לספק לאותן לקוחות שירותים כלשהם. האם גם אז נוכל להיחשב כשני עוסקים פטורים שונים לעניין נקודות זיכוי וכו'? (כמו שהייתי מעביר למישהו אחר) אם אפתח לאשתי עוסק פטור בתחום דומה אך שונה זה יוריד את החשד?

706. מאת: mento

תשובה: אתה לא יכול סתם להעביר לה את כל הלקוחות, אתה יכול למכור לה פעילות ולדווח על עסקת רווח הון ולשלם על כך 25% מס. אם אתה חושב שיהיה חשד כנראה שאתה מתכנן משהו פלילי ואנחנו בהחלט לא ממליצים לעשות דברים שנוגדים את החוק ומומלץ לקבל חוות דעת ספציפית לכל תכנון מס שכזה.

707. מאת: ליאור

קודם כל תודה על המאמר המפורט. ברשותך, יש לי 2 שאלות, אודה לך אם תוכלי לעזור לי - האם עוסק פטור חייב כל חודשיים בדיווח על הכנסות (גם אם אין הכנסות) והאם עליו לשלם מקדמות לאחר העבודה שביצע או רק שנה אחרי? ואחרונה - מה אחוז המקדמות? תודה רבה

708. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור איננו פטור מתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי ובמקרים רבים יקבל דרישה לתשלום מקדמות מס הכנסה ויצטרך לדווח בהתאם למועדים שנקבעו לו בדר"כ אחת לחודשים. אחוז המקדמה במס הכנסה היינו משתנה בהתאם לנתוני התיק והענף בו העוסק פועל

709. מאת: יעל

היי, ברשותכם 2 שאלות: פתחתי לפני כשנה עוסק פטור. האם חובה עליי לייצר חותמת עבור הטבעה על גבי הקבלות? או שמספיק למלא את הפרטים ידנית? ובנוסף, אני רוצה לפתוח עסק נוסף (פטור גם כן) בתחום אחר. איזה הליך נדרש? מול מעמ, מס הכנסה וביטוח לאומי כמו עסק חדש?

710. מאת: mento

תשובה: במידה ואת לא מדפיסה קבלות עם הפרטים בבית דפוס אז יש דרישה לחותמת עם פרטי העוסק. עסק נוסף יתנהל תחת אותו רישום את לא יכולה לפתוח 2 עוסקים על השם שלך, ומבחינת מיסוי ומחזור למע"מ יספרו את שתי העסקים כעסק אחד

711. מאת: מתתיהו

שלום : אני כמלכ"ר הזמנתי אדם לצלם לי אירוע , והצלם אין לו תיק במע"מ ורק הביא אישור פטור מניכוי מס ממס הכנסה , השאלה האם אני כמלכ"ר חייב לנכות עבור הצלם את המע"מ שלו ? או שהוא פטור ממע"מ (חובה לדרוש חשבונית מהמוכר שייך כאן?)

712. מאת: mento

תשובה: במידה ואתה כמלכ"ר בחרת להביא צלם שאינו רשום כעוסק אכן חובה עליך יהיה לבצע את הדיווח במקומו הן על ידי הוצאת חשבונית עצמית ותשלום המע"מ והן על ידי ניכוי מס הכנסה בהתאם לאישור שהמציא לך

713. מאת: sarina

אם אני מזמינה כעוסק פטור דברים באינטרנט לדוגמא מaliexpress איזה קבלות להביא? מספיק רשימה של מה שהזמנתי? תודה

714. מאת: mento

תשובה: מומלץ להדפיס עבור כל הזמנה את מספר ההזמנה, תיאור ההזמנה, סכום ההזמנה בדולר ובתרגום לש"ח ותאריך ההזמנה ואת זה להכניס כהוצאה

715. מאת: IZ

במידה ואני סוגר את העוסק מורשה שלי,אני אוכל לפתוח תיק עוסק פטור?

716. מאת: mento

תשובה: כמובן אך רק לאחר שיחלפו שנתיים בהם היה לך מחזור גבוה מתקרת העוסק הפטור, בכל מועד לפני זה ישובו ויפתחו לך עוסק מורשה

717. מאת: אלי

שלום אבא שלי מעוניין לפתוח רפדיה לאחר הפרישה מהפנסיה. אך עד שהוא יפרוש הוא מעוניין לקנות מכונת תפירה תעשייתית מחו"ל. אנחנו מעריכים שבשנים הקרובות לא יהיו לו הכנסות עד שיצא לפנסיה. אך האם בכל מקרה ניתן להזדכות על המע"מ שיעלה ייבוא המכונה כעוסק פטורמורשה?

718. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור איננו מזדכה על מע"מ. ולגבי עוסק מורשה תיאורטית אם אכן יפתח תיק יקבל זיכוי של המע"מ אבל אם במשך שנים לא יהיו הכנסות אז העלויות של אחזקת העוסק המורשה עלולות להיות יקרות יותר. ואם יסגור אז ממילא יצטרך להחזיר את המע"מ

719. מאת: slomi

שלום רב אני גימלאי משטרה ומקבל קיצבה חודשית.ברצוני לפתוח תיק כעוסק זעיר בתחום חקירות פרטיות.השאלה היא האם יש צורך לעשות תיאום מס?.. תודה.

720. מאת: mento

תשובה: לא אין צורך לעשות תיאום מס, התיאום יעשה בדוח השנתי שיוגש. תיאום מס נעשה בין מעסיקים, לא בין מעסיק לעסק

721. מאת: ינון

אני עוסק פטור, והשנה נתבקשתי לצרף דו"ח 1320 לטופס 1301. א. מה ההבדל בין "הוצאות רכב" ל"חלק המותר בניכוי עפ"י התקנות" (מבחינת המילוי שלי). ב. היכן אני מדווח על הפחת של הרכב? (האם בסעיף הוצאות רכב או בטופס הפחת הנפרד? ג. אני צריך לצרף חשבוניות? (דלק, כביש 6, פנגו וכו') תודה!!!

722. מאת: mento

תשובה: טופס 1320 הוא למעשה הרווח והפסד של העסק אותו יש לצרף לדוח השנתי טופס 1301. לדוח הרווח והפסד יש לצרף דוחות המסבירים את השדות למשל טופס פחת עם נתוני הפחת ודרך חישובם, את פחת הרכב מעבירים לדוח רכב שכולל בתוכו גם את הנתון מהפחת והתיאומים של הוצאות הרכב

723. מאת: jo

יש לי גג תאים סולריים שמניב 10,000 ש"ח בשנה. אשתי ואני שכירים (אשתי מקבלת גם קצבה ממשהב"ט).אני רשום כעוסק פטור ומגיש דו"ח כל שנה (הדו"ח משמש גם כתיאום מס לאישתי).השנה קיבלתי לשלם מקדמות מס של 47%. ע"פ החוק מתאים סולריים פטור עד 24000שח כך שלא ברור לי הדרישה הנל.מה עלי לעשות?

724. מאת: mento

תשובה: מקדמות מס נקבעות על פי המחשב בהתאם לתחשיבים אוטומטים, באם אתה חושב שהדרישה מוגזמת תוכל לתקן אותה על ידי הגשת בקשה לפקיד השומה, רצוי רק שתקרא את המאמר בנושא מקדמות בטרם תקבל החלטה זו

725. מאת: תאיר

שלום, אני מוגדרת כעוסק פטור, ונשלח אליי מכתב ממס הכנסה בו נכתב שעליי לשלם תשלום מקדמות ופנקס מקדמות ישלח אליי בהקדם. אשמח להסבר מהו תשלום מקדמות וכיצד מבצעים אותו?

726. מאת: mento

תשובה: ממליץ לך לקרוא את המאמר על מקדמות מס הכנסה ואם יהיו עוד שאלות בנושא מקדמות נשמח אם תשאלי אותם תחת המאמר על מקדמות מס הכנסה

727. מאת: yaya

הי, אני עוסק מורשה שמנהל ספרים לפי תוספת ד (קבלנים).אני מוציא חשבוניות מס וקבלות ורושם הוצאות , הכול בעזרת תוכנה מוכרת למס.בנוסף מנהל תיק תיעוד חוץ. אם כל ההכנסות והוצאות נרשמות בתוכנה , מה רושמים בספר תקבולים ותשלומים ? האם לא יהיה פה כפל רישום ? יאיא.

728. מאת: mento

תשובה: רק עוסק מורשה חייב לנהל ספר תקבולים ותשלומים, ההבדל מרישום ההוצאות וההכנסות שבספר תקבולים ותשלומים יש לפרט כל מועד של תשלום או תקבול כך למשל אם רכשת סלולרי ב-36 תשלומים, בהוצאות תהיה חשבונית מס אחת אבל בתשלומים יהיו 36 תשלומים

729. מאת: יהלומה

אני אדם פרטי ומעוניינת לעשות ניסיון איך ילך לי עסק קטן בתחום הבישול,כמה זמן מותר לי להתנסות לפני שאהיה חייבת לפתוח עוסק פטור? האם פתיחת עוסק פטור פוגע בדמי אבטלה?

730. מאת: mento

תשובה: אין כזה דבר תקופת התנסות בדיוק כמו שלא תכנסי לרכב לנהוג בלי רשיון כך כל פעילות עסקית בלי תעודת עוסק היא עבירה. מדמי אבטלה המתקבלים יקוזזו הכנסות העוסק הפטור, כלומר ניתן לקבל אבטלה על ההפרש שבין הכנסות העוסק הפטור לגמלת האבטלה

731. מאת: מיכאל

שלום רב, אני מעוניין לפתוח עוסק פטור ובמקביל עובד. איך אני יודע הלגיד מה הצפי שלי להכנסות במס הכנסה וביטוח לאומי כד לשלם מקדמות? אם אני צופה 3000 שח בחודש אז אני אצטרך לשלם אחוז מס הכנס מזה כמקדמה?

732. מאת: mento

תשובה: בביטוח לאומי תשלם מקדמה על פי מה שתצהיר, במס הכנסה המקדמה נקבעת כאחוז מהמחזור שלך בלי קשר למה שאתה מצהיר

733. מאת: yaya

הי , כתבת: "עוסק פטור מע"מ לא מחויב...לנהל חשבונות או ספר תקבולים ותשלומים.... יתר על כן, הוא גם לא חייב לנהל חשבון בנק נפרד לעסק". אז עוסק מורשה פטור מניהול ספר תקבולים ותשלומים אם הוא מנהל חשבון בנק עסקי? האם אפשר לקבל סימוכין לכך בהוראות ניהול ספרים, תקנות או אחר ? ,תוד

734. מאת: mento

תשובה: בסעיף 12(ח) להוראות ניהול ספרים מוסברים התנאים שמאפשרים ניהול חשבון בנק במקום ספר תקבולים ותשלומים

735. מאת: משה

שלום מנטו, האם אני חייב להפריש גם לפנסיה בטור עצמאי אם כבר מבצע זאת על ידי ניכויים מהשכר שלי כשכיר?

736. מאת: mento

תשובה: זה תלוי אם הופרש לך עד לסכום השכר הממוצע אז לא, ואם הופרש פחות מהסכום של השכר הממוצע אז החובה היא רק על ההפרש, ראה את המאמר על הטבות מס בהפקדה לקופות גמל

737. מאת: yarden

שלום רב, האם אני אמורה להגיש לאיזה גורם את כל החשבוניות מס קבלה של ההוצאות שלי מקניות שביצעתי? או שאני מכינה רשימה של כל ההוצאות? האם על כל חשבונית מס קבלה מהחנות שבה בצעתי קנייה אני צריכה שיופיע השם שלי? מה לגבי רכישות מאלי אקספרס?

738. מאת: mento

תשובה: עליך לנהל קלסר תיעוד חוץ ובוא לשים את כל ההוצאות של העסק, מהם עליך יהיה להכין דוח רווח והפסד שיהיה חלק מהדוח השנתי שתגישי למס הכנסה. השם של העוסק בהחלט חייב להיות על כל חשבונית. לגבי רכישות מחו"ל ממליץ לקרוא את המאמר על תשלומים לחו"ל

739. מאת: MOM

תודה רבה על האפשרות הזו. אודה לייעוץ - אני עוסק פטור (600 שקלים בחודש בממוצע). ממתינה לתשלום ממוסד אוניברסיטאי והם מתעקשים שאני צריכה לשלוח תיאום מס. ציטוט ממנהלת חשבונות:"במידה ואין תיאום ינוכה לה 46% מס...אם אינה מעוניינת בניכוי המס המירבי שתשלח תיאום מס" מה לעשות? תודה

740. מאת: mento

תשובה: מה שאת צריכה זה אישור ניכוי מס במקור, אלא אם את גם שכירה אז יתכן מצב שיבקשו ממך לעשות תיאום מס לביטוח לאומי וזה תלוי בסוג העבודה שאת עושה עבורם

741. מאת: ליאור

הי, לעניין הגדרת שכיר ועצמאי שאינו להגדרה בביטוח לאומי, קראתי שבמעמד זה העצמאי אינו מבוטח בקצבאות דמי אבטלה ודמי לידה , האם יש קצבאות ותגמולים נוספים ? מה לגבי דמי פגיעה בעבודה ? תודה ליאור

742. מאת: mento

תשובה: בהחלט דמי פגיעה בעבודה היא הגמלה החשובה ביותר שעליה עצמאי שאינו עונה להגדרה איננו מבוטח בה, המשמעות יכולה להיות שאם הוא שכיר עם הכנסה של 10,000 ועצמאי עם הכנסה של 2000 ותאונת העבודה קוראת בזמן עבודתו כעצמאי הוא לא יהיה זכאי לגמלה בכלל

743. מאת: ליאור

בהמשך לתשובתך לתגובה 742, שאתה כותב "לא זכאי לגמלה בכלל" אתה מתכוון רק ל-2000 כעצמאי נכון ? אם לא תסביר למה על הכנסות כשכיר ששולמו עליהם ביטוח לאומי לא תהיה זכאות לדמי פגיעה בעבודה ליאור

744. מאת: mento

תשובה: לו תאונת העבודה תקרה בזמן עבודתך כשכיר כן תהיה מבוטח על מה שאתה מבוטח כשכיר אבל אם התאונה מתרחשת בזמן עבודתך כעצמאי לא תהיה זכאי על הביטוח כשכיר כי התאונה לא התרחשה בזמן העבודה כשכיר, לעומת זאת לו היית מבוטח כעצמאי לא משנה היכן הייתה התאונה היית מקבל על שני הביטוחים

745. מאת: שמעון

אני פנסיונר ומעוניין לנהל את העסק שלי כעוסק פטור מחודש נובמבר השנה. האם פנסיה שלי תחשב בתוך המחזור השנתי? וגם משכורות שקיבלתי כעובד קבלן מתחילת השנה? תודה

746. מאת: mento

תשובה: לעניין חישוב המחזור למע"מ רלוונטי רק הכנסותיך בעסק כעוסק פטור. לעניין חישוב מס הכנסה וביטוח לאומי נלקחות כל ההכנסות לרבות משכורת ופנסיה מכל השנה ונעשה חישוב שנתי של המס

747. מאת: גרג

שלום אשתי פתחה עסק, עוסק פטור, והבנתי אפילו שהעסק על שמה אנחנו עדיין נחשבים כתא משפחתי בעיני מס הכנסה ,האם המשכורת שלי כשכיר היא אינדיקציה ובגלל זה נשלם יותר מס או לכל אחד בנפרד. (אני שכיר ומפרישים ממני מס)

748. מאת: mento

תשובה: לכל אחד ממכם יעשה חישוב מס בנפרד בדוח השנתי להכנסות מיגיעה אישית כל עוד שאין ביניכם תלות ליצירת הכנסה. ההשפעה העקרית בדוח השנתי היא לגבי הכנסות פאסיביות אשר משויכות לבן הזוג עם ההכנסה הגבוה יותר

749. מאת: גרג

תודה!!!

750. מאת: גרג

תודה על התשובה המהירה אם הבנתי אותך נכון זה אם אין לי שום הכנסה פסיבית אלה רק ממקום העבודה שלי שאין בו קשר לעסק של אשתי, ואצל אשתי מהעסק שלה, אז מס הכנסה יחושב לכל אחד בנפרד?

751. מאת: mento

תשובה: הבנת נכון

752. מאת: דויד

שלום.שמי דויד. הכנסות של עוסק פטור עד חודש 10/2017 עומדים בגבול הפטור.במידה והעוסק הפטור עובר עד סוף השנה את התקרה ויגיע לכ 110,000 ש"ח .במצב זה אם יהפוך לעוסק מורשה לפני תום השנה, האם ישלם מע"מ מהשקל הראשון,או ישלם את המע"מ מתקרת הסכום הפטור (98,707 ש"ח) על ההפרש בסך 11,293

753. מאת: mento

תשובה: תשלום המע"מ יהיה רק על החלק שמעבר לתקרת העוסק הפטור

754. מאת: מיכל

שלום רב. אני שכירה ולאחרונה גם פתחתי תיק עוסק פטור. ההכנסות שלי כעוסק פטור נמוכות יחסית ולכן מבחינת ביטוח לאומי אני נחשבת כעצמאי שאינו עונה להגדרה. מה המשמעות של זה מבחינת זכאותי לקצבאות ביטוח לאומי? מה ההבדל בכיסוי הביטוחי בין עצמאי שאינו להגדרה לבין עצמאי שכן עונה להגדרה?

755. מאת: mento

תשובה: כעצמאית שאיננה עונה להגדרה את אינך מבוטחת ובכל מקרה של פגיעה בעבודה בזמן עבודתך כעצמאית לא תהיי זכאית לגמלה.

756. מאת: momi

האתר מעולה! תודה. לאשתי יש משפחתון קטן והיא מוגדרת כעוסק פטור במעמ האם הוצאות כארנונה, חימום, חשמל וכ ניתן לרשום כהוצאה עבור חישוב מס? גם ההוצאות של קניית מזון וחומרי ניקוי נעשות עבור הבית והמשפחתון ביחד איך והאם ניתן להגישן כהוצאה מוכרת?

757. מאת: mento

תשובה: כל הוצאה שקשורה ליצור ההכנסה ניתן להכיר בה, יחד עם זאת הוצאה מעורבת שחלקה פרטי וחלקה עסקי איננה מוכרת אלא אם נקבע אחרת, ולכן לגבי הוצאות הבית ניתן להכיר חלק יחסי לפי שטח הדירה/מספר חדרים, ולגבי הוצאות כמו מזון וחומרי ניקוי יש צורך לעשות הפרדה מוחלטת בכדי להכיר בהוצאה

758. מאת: גרג

שלום קיבלנו הודעה על פתיחת תיק לזוג נשוי "סוג תיק 42-חייב חד צדית" מה זה אומר? ולמה התיק נפתח לשנינו, עם רק אשתי בעלת העסק תודה.

759. מאת: mento

תשובה: במס הכנסה תמיד נפתח תיק לתא המשפחתי שכולל את שני בני בזוג. בדוח השנתי תצטרכו שניכם לדווח על הכנסותיכם, אשתך על העסק ואתה על מה שיש לך בין אם זה משכורת או מסחר בבורסה

760. מאת: locksmith

יש לי עסק קטן ואני רשום במע"מ כעוסק פטור. אי לכך אני לא גובה מע"מ מלקוחותיי. כאשר אני רוכש חומרים לעסק שלי אני משלם מע"מ לספקים שלי. האם המע"מ שאני משלם נחשב לי כהוצאה מוכרת, או שאני אמור לא לשלם אותו מלכתחילה לספקים שלי ?

761. מאת: mento

תשובה: כעוסק פטור אתה אינך יכול לקבל את המע"מ שאתה משלם בחזרה ממע"מ אבל בהחלט הוא מהווה חלק מהעלות רכישה וירשם כהוצאה לצורך הקטנת החבות הן במס הכנסה והן בביטוח לאומי

762. מאת: יצחק ב.ג.

אשתי עוסק מורשה עם מחזור מתחת לסף עוסק פטור. אבל, רשמנו מערכת סולרית על העסק שלה וזה מעלה מעל הסף. אם אני נרשם כעוסק פטור ואשתי (לנו דו"ח שנתי משותף) מעבירה את מערכת הסולרית על שמי האם היא תוכל כעבור שנתיים להיות עוסק פטור? או שמע"מ לא יסכים להעברה מיד ליד במשפחה

763. מאת: mento

תשובה: אם מחזור העסק של אשתך יהיה נמוך מתקרת עוסק פטור במשך שנתיים היא אכן תוכל לחזור להיות עוסק פטור. לעניין העברת הפעילות מהעסק שלה לעוסק פטור שלך יש לקחת בחשבון אובדן מע"מ על הרכוש הקבוע ומומלץ להתייעץ באופן פרטני על דרך הביצוע

764. מאת: אדם

ערב טוב, אני הולך למכור מוצרים דיגיטלים בחנות האינטרנט באונליין. אשמח לקבל כמה תשובות: 1. האם עוסק פטור מוציא חשבונית עסקה או קבלה ללקוחות? 2. האם ניתן לשלוח חשבונית עסקה או קבלה בפורמט שיצרתי בקובץ WORD או שחייבים להפיק אותם באמצעות שירותי חשבוניות באינטרנט? תודה רבה

765. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור מחויב לרשום רק קבלות. הקבלות בכדי להשלח באינטרנט חיבות להיות ממוחשבות וחתומות דיגיטלי בתוכנה מאושרת על ידי מס הכנסה ולא וורד או משהו שאתה מכין לד במחשב

766. מאת: חיים

בשומה שקיבלנו אצל אשתי הסכום במס ברוטו כמפורט בחלק 4 הנו 9,063 וסה"כ זיכויים כמפורט בחלק 6 הנו 10,931. מדוע בשורת המס המגיע אין סכום כלל? היה אמור להיות 1,868- לא? ובכלל איך מס הכנסה מחשב את המס ברוטו כםי שמפורט בחלק 4?

767. מאת: mento

תשובה: הזיכויים ממס יכולים להקטין את המס עד לאפס, הם לא יכולים לגרום למס הכנסה לשלם לך מיסים! חישוב המס נעשה ע"פ מדרגות מס ומהתוצאה מורידים את הזיכויים להם כל יחיד זכאי

768. מאת: DarkRed

תודה רבה על המידע! - האם רצוי ששם העסק יכלול כינוי, בנוסף לשמי הפרטי? (על מנת למנוע הפרדה בין כספים אישיים שיעברו אליי, לבין צ'קים שקשורים לעבודה?) - מתוכנן לעבור אליי סכום כסף גדול שלא קשור לעסק. האם חשוב שהדבר ייעשה לפני פתיחת העסק? (למניעת בעיה עם מס הכנסה/הצהרת הון...)

769. מאת: mento

תשובה: לכינוי אין חשיבות מבחינת התנהלות נכונה, במידה ונכנס כסף שלא קשור לעסק צריך לדאוג לתעד זאת כראוי לצורך מתן הסברים להצהרת הון שניה

770. מאת: DarkRed

תודה רבה על המענה! אז אם הבנתי נכון - לפני הצהרת הון ראשונה אין צורך לתעד סכום כסף שנכנס? ואם אפשר שאלה נוספת: האם הוצאות משנים שקדמו לפתיחת העסק באופן רשמי מוכרות לצורך החזרי מס? (עד אז היו הרבה הוצאות לצורך בנייתו).

771. מאת: mento

תשובה: גם בהצהרת הון ראשונה אם סכום ההצהרה הוא גבוה ולא סביר לנתונים במחשבי מס הכנסה בהחלט יתכן וידרשו הסברים. בכדי להכיר בהוצאות טרום הקמת העסק יש לרשום את העסק במע"מ כעסק בהקמה, וגם אז יוכרו רק הוצאות עם קשר חד משמעי להקמת העסק

772. מאת: ירון

שלום רב ותודה על המידע המקיף ! הבנתי שהחל מהשנה אני מחוייב כעוסק פטור להפריש לחסכון פנסיוני. האם הפרשתי לקופת גמל עבור הכנסה של כ 80 אלף ש"ח תעניק הוצאה מוכרת בסך 35% מההפרשה ?

773. מאת: mento

תשובה: 35% זה ההטבה המקסימאלית למי שנמצא בדרגות מס גבוהות אם הכנסתך היא רק 80,000 ההטבה תהיה נמוכה יותר

774. מאת: DarkRed

שוב תודה רבה! לגבי הכרה בהוצאות טרום הקמת העסק - התכוונתי למס הכנסה ולא למע"מ. יש כזה דבר?

775. מאת: mento

תשובה: הוצאות טרום עסקיות לעניין מס הכנסה נבחנות האם יש ביניהם הקשר ישיר ליצור ההכנסה, למשל הוצאות דלק לפני הקמת העסק לא יוכרו אבל הוצאות הדפסת כרטיסי ביקור לעסק כן יוכרו

776. מאת: DarkRed

תודה רבה על כל העזרה!

777. מאת: רעות

שלום רציתי להוציא חשבונית עצמית על שנת 2017 לשכר דירה לקליניקה אבל נזכרתי רק היום וכבר הוצאתי חשבונית אחת על שנת 2018. האם אפשר בכל זאת להוציא חשבונית על העבר כשיש כבר אחת מאוחרת יותר?

778. מאת: mento

תשובה: א. עוסק פטור לא רושם חשבוניות מס!!!, ב. במקרה שעוסק פטור לקח את נטל החיוב במע"מ על שכר הדירה על עצמו עליו לגשת לסניף המע"מ ולהנפיק חשבונית של עסקת אקראי

779. מאת: rivit

שלום. חפשתי במאמר תשובה לשאלה -האם הכנסה מפנסייה היא חלק מהסכום של 98,707? או מעמ הוא רק על הכנסה מהעסק שפתחתי?

780. מאת: mento

תשובה: ההכנסה היחידה לצורך המחזור של עוסק פטור היא ההכנסה מהעסק ולא מפנסיה, משכורת או כל דבר אחר

781. מאת: paturpatur

היי, אני עוסק פטור ורציתי לשאול לגבי ההצהרה השנתית למע״מ. במידה והרווחתי 90,000 שח ב2017 והוצאותיי היו 25,000 שח - האם בהצהרה של 2017 למע״מ אני רושם את מחזור העסקאות שלי כ 90,000 שח (רק הכנסות) או 65,000 שח (הכנסות פחות הוצאות)? תודה מראש!

782. מאת: mento

תשובה: את מחזור העסקאות 90,000

783. מאת: אא

אני עוסקת פטורה, הצהרתי על מחזור הכנסותי באופן מקוון כשבסוף התהליך קיבלתי אישור להצהרה עם שורה ריקה לחתימה וחותמת. האם עלי לשלוח את האישור למס הכנסה? או שמספיק לשמור אותו? בנוסף בהודעה על פתיחת תיק במס הכנסה נודע לי כי עלי לשלםל מקדמות, במה מדובר?

784. מאת: mento

תשובה: למס הכנסה יש להגיש דוח שנתי עד סוף חודש אפריל, אין צורך לצרף את הדוח שהוגש למע"מ לדוח למס הכנסה. לגבי מקדמות מס הכנסה רצוי לקרוא את המאמר שפרסמנו בנושא מקדמות מס הכנסה

785. מאת: sheeri

היי, פתחתי לא מזמן עוסק פטור וכעת עליי למלא "הצהרת עוסק פטור" ולהגש בסוף החודש. השאלה שלי היא כזו - איזה סכום אני צריכה למלא במחזור העסקאות? הסכום אחרי ניכוי המס במקור (5 אחוז) או הסכום הכללי? שאלה נוספת - מתי אוכל לקבל פטור מלא מניכוי מס? (אני עוסק פטור חמישה חודשים) תודה!

786. מאת: mento

תשובה: יש לרשום בהצהרת עוסק פטור את הסכום המלא שנתקבל כולל הניכוי מס במקור שכן גם הסכום הנ"ל בפועל התקבל לחשבון שלך במס הכנסה. השנה רשות המיסים פרסמה הנחייה חדשה לפיה עוסק פטור יקבל פטור מניכוי מס במקור מתחילת דרכו

787. מאת: הנהנ

האם אפשר להגיש דו"ח שנתי באופן מקוון?

788. מאת: mento

תשובה: בהחלט אפשר וברוב המקרים זאת אף חובה להגיש דוח שנתי מקוון

789. מאת: טל

אני שכירה ומשלמת ביטוח לאומי. אני גם עוסק פטור בהגדרה בביטוח לאומי עצמאית שאינה עונה להגדרה הקבועה בחוק. לתשומת לבך, אינך מבוטחת לענף נפגעי עבודה כעובדת עצמאית. האם עלי לשלם ביטוח לאומי וכמה? .

790. מאת: mento

תשובה: עד רבע שכר ממוצע במשק קיים פטור, על החלק שבין רבע שר ממוצע לחצי שכר ממוצע יהיה לך תשלום של 12%. אם הנתך תעבור את חצי השכר הממוצע במשק תחויבי על הכל מהשקל הראשון ב-18%

791. מאת: בן

שאלה: אני עוסק פטור, התחלתי לעבוד בנובמבר 2017 , עבדתי בנובמבר ובדצמבר. רק ב 10/1/18 קיבלתי שכר עבור חודש נובמבר. האם עליי לדווח על הכנסה זו בדו"ח של 2017 או בדו"ח של 2018?

792. מאת: mento

תשובה: אתה מדווח על בסיס מזומן כלומר רושם את הקבלות רק לאחר קבלת התקבול, ואם זה נרשם ב-2018 אז זה ידווח בדוח 2018

793. מאת: שרה

היי,פתחתי עוסק פטור בתור מדריכת טיולים בחו"ל. אני מוציאה קבוצה של בנות, ונותנת גם שירות של הזמנת טיסות, לינה והכל. אין לי ע"כ רווח. רק כדי שלא יצטרכו להזמין לבד. השאלה, האם הן יכולות להעביר אלי את כל הסכום ומה שקשור לפעילות העסקית אעביר לחשבון העסק? כי זה לא נחשב הכנסה...

794. מאת: mento

תשובה: חובה עליך לרשום את כל התקבולים בעסק לרבות הכספים אותם את מעבירה הלאה, בת התום תוכל רשום הוצאה, אך המחזור למע"מ יכלול את כל התקבולים

795. מאת: sara

אז גם אם אני מביאה להן את הקבלה על הטיסה.. אני צריכה להוציא קבלה נוספת??

796. מאת: mento

תשובה: הם צריכים לקבל קבלה רק ממך אם לך נתנו את הכסף, ואת הקבלה על הטיסה את צרכה לרשום אצלך כהוצאה

797. מאת: אלינוי

היי אני עובדת שכירה ובעלי שכיר אני מתבלטת על מי לפתוח את העוסק פטור בעלי מרוויח יותר ממני כשכיר האם זה משנה?

798. מאת: mento

תשובה: את העוסק פטור יש לפתוח על שם מי שיעבוד בפועל בעסק זה לא חוקי לרשום הכנסות על שם של מישהו אחר בכדי להתחמק ממס

799. מאת: אלינוי

לגבי המחזור שהוא עד 100 אלף לשנה זה כולל את ההכנסה שלי בתור שכירה ?האם אני יכולה לעשות רק דוח סוף שנה למס הכנסה בלי לעשות תיאום מס כל חודש אציין לא יורד לי מס כשכירה

800. מאת: mento

תשובה: המחזור בשנת 2018 עודכן ל-99,003 ש"ח וזה רק בגין ההכנסות מהעסק. אין צורך לבצע תיאום מס בין משכורת לעסק. זה אכן יתואם בעת הגשת הדוח השנתי

801. מאת: סולי

תודה רבה מאמר שימושי, אני ע.פ בשמי הרגיל כבר שנתיים וחצי. השנה 2018 מצאתי שם מסחרי ורציתי לשנות את שם העסק. האם אני צריכה ליידע בכך גורמים כמו מס הכנסה / מעמ ? בנוסף שם משפחתי השתנה לאחר נישואים. אשמח למידע בנושא שינוי שם העסק. תודה

802. מאת: mento

תשובה: ניתן לפנות לסניף המע"מ ולבקש להוסיף כינוי לעסק על תעודת העוסק הפטור. לעניין שינוי השם במשרד הפנים חובה לפנות עם תעודה על אישור שינוי שם ממשרד הפנים הן למע"מ, והן ולמס הכנסה ולוודא את שינוי השם במחשבים שלהם

803. מאת: hgk

שלום, אני מוגדרת כשכירה ועצמאית. רציתי לדעת כיצד ומתי נגבה המס מהכנסתי כעוסקת פטורה. בנוסף, האם המס מחושב על פי כלל הכנסותיי, או רק על פי הכנסתי כעצמאית?

804. מאת: mento

תשובה: המס מחושב על כל הכנסותיך בדוח השנתי, גביית המס יכולה להיות אחרי הדוח אלא אם נוכה מס במקור או שולמו מקדמות

805. מאת: איטה

עוסק פטור שחרג מהתקרה בשנת 2017 ב-18,000 ש"ח. החריגה עקב הכנסה חד פעמית. האם אפשר לטעון שזה חד פעמי או שחייב להפוך לעוסק מורשה?

806. מאת: mento

תשובה: לטעון תמיד אפשר, הסיכויים להצליח קלושים

807. מאת: elad

שלום על הבהירות והמהירות! אני עוסק פטור. מעביר הרצאות. אין לי רכב ובכל פעם שאני מוזמן להרצאה אני שוכר רכב. 1. האם זכאי להחזרים או זיכויים על שכירות הרכב וכן על הוצאות הדלק? 2. האם הזיכוי הוא רק כלפי התקרה במע"מ או גם כלפי מס הכנסה? תודה רבה!

808. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור לא מזדכה על שום הוצאה במע"מ, אבל בהחלט יכול לרשום את ההוצאות לצורך הקטנת החבות הן במס הכנסה והן בביטוח לאומי

809. מאת: darkred

שלום, אני עוסק פטור, הנפקתי קבלה דרך תוכנת מחשב אך היא לא חתומה דיגיטלית. לאחר שאני מדפיס אותה, חותם עליה ידנית ומעביר ללקוח - עליי לשמור העתק לעצמי. כיצד לעשות זאת - האם להדפיס לעצמי עוד עותק ולחתום עליו מחדש? (ואז זו תהיה חתימה חדשה ולא העתק), או שמותר פשוט לצלם את המקור?

810. מאת: mento

תשובה: כאשר אתה מפיק קבלה בתוכנה עליך לשמור גיבוי של התוכנה עם יכולת לחזור בכל עת ולצפות בה בתוך התוכנה

811. מאת: lihi

תודה על הפרטים. אני שכירה ב 80% משרה וזאת המשכורת העיקרית שלי. במקביל עוסק פטור. עלי להגיש טופס 101 למקום העבודה. מה עלי למלא לפי הגדרות הטופס? (סוגי משכורות וכו') האם עלי להגיש אישורים/טפסים כלשהם מבחינת מס הכנסה? תודה רבה

812. מאת: mento

תשובה: לא אין צורך מאחר שבשאלה האם יש לך הכנסות אחרות שואלים לגבי משכורת או קצבה ולא לגבי עסק

813. מאת: darkred

תודה אבל זו לא כוונת השאלה: הקבלה שהפקתי *אינה* מכילה חותמת דיגיטלית. הפקתי קבלה דרך תוכנה - הדפסתי - וחתמתי ידנית. איך שומרים העתק עם החתימה הידנית? מצלמים?

814. מאת: mento

תשובה: אם בא לך לשמור צילום עם החתימה אז אין איסור על כך, אבל זה לא בא במקום מה שהסברתי

815. מאת: darkred

אז אם הבנתי נכון, הדגש הוא על שמירת *הקבלה* המקורית ולאו דוקא *החתימה* המקורית. תודה רבה!

816. מאת: אלינוי

שלום אני מעוניינת לפתוח עוסק פטור בחודשיים הקרובים אני רוצה לפני לקנות ציוד השאלה אם אפשר לתת קבלות בסוף שנה לפני פתיחת העסק במס הכנסה יש האומרים שעד שנה לפני פתיחת העסק אפשר להזדכות על ההוצאות של הציוד? תודה

817. מאת: mento

תשובה: זה מאוד תלוי בסוג הציוד, יש דברים שניתן יהיה להכיר ויש דברים שלא, בכל מקרה שנה זה תקופה קצת מוגזמת לרכישת ציוד לפני פתיחת העסק, ובדרך כלל נהוג עד 6 חודשים כפוף לכך שמדובר ממש בציוד עסקי שכל מטרתו היא לעסק

818. מאת: amos

שלום אני פנסיונר של צהל ומקבל קיצבה חודשית. אני רוצה לפרסם את עצמי לביצוע עבודות במסגרת התחביב שלי. אינני יודע אם זה ילך לי ויהיו לי הכנסות או שיהיו הכנסות קלות. 1. רציתי לדעת אם אני חייב בפתיחת תיק? 2. והאם המס יחושב יחד עם הקיצבה? 3. האם צריך לשלם על פתיחת תיק?

819. מאת: mento

תשובה: 1. אם מדובר בפעילות עסקית שבה תגבה תשלום אז חייב בפתיחת תיק 2. חיוב המס יעשה בנפרד בהתחשב בהכנסות מהקצבה 3. אם תרצה שאנחנו נפתח את התיק זה כרוך בתשלום, המדינה לא גובה תשלום על פתיחת תיק

820. מאת: ira

שלום, אני שכירה ולכן המעביד משלם עליי ביטוח לאומי, אם אני פותחת עוסק פטור האם אני צריכה גם לשלם ביטוח לאומי נוסף?

821. מאת: mento

תשובה: בעקרון התשובה היא כן שאת צריכה לשלם ביטוח לאומי על הכנסתך כעצמאית אך ישנם מצבים שבהם תוכלי לקבל פטור ואת זה צריך לבחון בהתאם לנתונים מדויקים הן ממשכורת והן מעסק

822. מאת: אלינוי

היי אני עוסק פטור שהלקוח מעוניין בחשבונית מס מה עושים?

823. מאת: mento

תשובה: לא עושים כלום, כי אסור לך להנפיק חשבוניות מס. ומי שקובע לגביך את הכללים בהתאם לרישום שלך זה מע"מ ולא הלקוח. הלקוח גם יכול לבקש שתקפוץ מהגג...אז...

824. מאת: יעקב

אני עוסק פטור ממע"מ ונכון להיום - 8/02/18 טרם קיבלתי את הדוח השנתי ל- 2017. מתי הוא אמור להגיע ועד מתי אפשר לשלוח אותו?

825. מאת: mento

תשובה: את הדוח למע"מ היית צריך להגיש עד סוף ינואר וצפוי קנס של 750 ש"ח על איחור, את הדוח השנתי למס הכנסה יש להגיש עד סוף אפריל והוא אמור להגיע בדואר רק בתחילת אפריל

826. מאת: yakov

האם בדו"ח השנתי למע"מ של עוסק פטור צריך לרשום רק את ההכנסות או הכנסות בניכוי הוצאות?

827. מאת: mento

תשובה: רק את ההכנסות

828. מאת: שירה

שלום רב! אני עוסק פטור, שכחתי להוציא קבלה בחודש מאי ועכשיו הלקוח דורש את הקבלה....מה עושים?

829. מאת: mento

תשובה: אין מנוס מלרשום את הקבלה על פי התאריך המקורי שלה ולהגיש דוחות מתקנים בהתאם

830. מאת: OR

אני עוסק פטור בן הזוג חלה בסוג של מחלה נפשית שגורמות לו לא למסור את תלושי המשכורת שלו, ואת מה שאני אמורה להצהיר על בן הזוג השכיר מה לעשות, האם די לכתוב שמקבל שכר מינימום או משהו אחר תודה ממתין לתשובתכם

831. מאת: mento

תשובה: לדוח השנתי למס הכנסה לא צריך לצרף תלושי שכר אלא טופס 106 וזאת בהנחה שמדובר בבני זוג נשואים. שום סיבה כפי שתיארת איננה משהו שלא ניתן להשיג והאחריות על הדוח היא על כל התא המשפחתי כך שלא ניתן להחריג אותו

832. מאת: OR

תודה על התגובה המהירה , לחדד את השאלה בעקבות החולי הנפשי אינה בבית כבר שנתיים וחצי , הנתק וחוסר התקשורת עם כל התא המשפחתי הקרוב לא מאפשר לקבל ממנה שום טופס מה לעשות ושוב תודה על הכל

833. מאת: mento

תשובה: עכשיו אתה מתאר מצב של בני זוג פרודים, במקרה כזה יש טופס שיש למלא אצל עו"ד בו מצהירים כי בני הזוג פרודים ולבקש הפרדת תיקים

834. מאת: עוסקת פטורה זעירה

שלום, אני עוסקת פטורה שמוגדרת כהכנסה של 1500 שח בחודש. האם אני מקבלת החזרים על הוצאות (לא מע"מ). או שבסכומים כאלו לא מקבלים החזרים בכלל

835. מאת: mento.co.il

תשובה: בהחלט רישום הוצאות מקטין את הכנסתך החייבת אשר לה יש גם השלכה על תשלום הביטוח הלאומי. יתכן ולא יהיו הבדלים כי זה תלוי בעוד נתונים אישיים שלך כמו האם את גם שכירה או בעלת הכנסות אחרות, או כיצד את מוגדרת בביטוח הלאומי ועוד גורמים

836. מאת: יצחק

נפלא! שאלה קטנה, אני רשום כעוסק פטור בתחום המוזיקה והתחלתי לעבוד בתחום נוסף שלא קשור בכלל למוזיקה העדפתי לעבוד עם קבלה ולא תלוש, ראיתי בתשובתך לשאלת מסוג זה שאין שום בעיה לעסוק בתחומים נוספים, האם אני צריך לעדכן את מ"ה ומע"מ שאני עובד בתחום נוסף, ואם כן איך אני מעדכן?

837. מאת: mento

תשובה: כן מומלץ לעדכן, את הטופס תוכל למצוא באתר שלנו תחת טפסים ושם תחת טפסים לעדכון

838. מאת: אלינוי

היי אנחנו בתחילת הדרך לפתוח עסק התחלנו לקנות קצת ציוד ובבית דפוס הדפיסו לנו פליירים וקבלות לעוסק פטור ברצוני לדעת אם תהייה לי עבודה לפני שאני יפתח תיק במס הכנסה אם אפשר לספק ללקוח קבלה לפני שפתחתי תיק במס הכנסה ושאני יגיע אליהם אחרי העבודה להגיד להם את התאריך שפתחתי את העסק

839. מאת: mento

תשובה: התחלת פעילות ללא רישום וקבלת רשיון עוסק היינה עבירה פלילית, מס הכנסה ומע"מ מאוד אוהבים לחפש פרסומות של עסקים שלא נרשמו. עליך להרשם בטרם תעשי איזה שהוא פרסום או בטרם תתחילי בכל פעילות עסקית

840. מאת: גלי

שלום לכם ותודה על המאמר הנהיר; אני עוסקת פטורה (מלמדת מדיטציה) ומגיעה לתקרה של 35000 בשנה. מעונייינת לדעת אילו הוצאות יכולות להיות רלוונטיות עבורי?

841. מאת: mento

תשובה: רשימת הוצאות אפשריות תוכלי למצוא במאמר דוח רווח והפסד

842. מאת: מאיר

מאמר מעולה תודה. פתחתי עוסק פטור ב1 ל12 2017. האם צריך להגיש דוחות על 2017? (לא קבלתי פנקס מקדמות) ואם כן מה עושים עם הדוח למעמ שעבר זמנו? ברשות המיסים אין לי פטור ניכוי מס (למרות שבפתיחת העסק מילאתי טופס) ואין לי אישור ניהול ספרים, איך אני משיג את שניהם כשפקיד שומה לא עונה?

843. מאת: mento

תשובה: כן צריך להגיש דוחות על 2017. דוח מע"מ אם לא הגשת בזמן אתה צפוי לקנס של 750 ש"ח ממליץ לך להגיע מידית לסניף המע"מ ולדווח במקום. לניכוי במקור וניהול ספרים גש פיזית לפקיד השומה אם אתה בוחר להתנהל לבד ולא באמצעות מייצג, הם לא עונים לטלפון

844. מאת: חני

שאלה חשובה, אני מדפיסה כעת אלקטרונית קבלות על 2017. האם אין בכך בעיה בתאריך הדפסת הקבלה? האם מקובל להוציא הקבלה רק כ3 חודשים אחרי קבלת התשלום?

845. מאת: mento

תשובה: קבלה יש לרשום מיד ברגע קבלת התקבול, ברור שרישום לאחר 3 חודשים הוא בניגוד להוראות ניהול ספרים

846. מאת: הדס

שלום לאחרונה התפטרתי מעבודתי כשכירה ואני מעוניינת להתחיל לעבוד כעוסקת פטורה בהיקף קטן מאוד. האם אני יכולה לחתום במקביל בלשכת האבטלה עד שההכנסות שלי יתייצבו? ההאם אני יכולה לעשות זאת גם כעוסקת מורשה?

847. מאת: mento

תשובה: כן את יכולה אך מגמלת האבטלה יקוזזו הכנסותיך כעצמאית

848. מאת: hadas

שאלה: האם ניתן לדווח על הכנסות 2017 לעוסק פטור שנפתח ב 2018? תודה

849. מאת: mento

תשובה: לא מדובר בעבירה פלילית של ניהול עסק ללא רישום ויש לפנות לעו"ד להליך של גילוי מרצון

850. מאת: טלי

אני עוסקת פטורה. בעלי שכיר בחברת יעוץ ומקבל משכורת נמוכה כ-4300 שח לחודש. האם אני חייבת/כדאי לי לעשות תאום מס? בעלי אינו משלם מס הכנסה בגלל משכורתו הנמוכה וגם אני לא כי הכנסתי השנתית כ-40000 שח

851. מאת: mento

תשובה: תיאום מס עושים כאשר את שכירה ביותר ממקום אחד, במקרה שציינת אי אופציה לבצע תיאום מס

852. מאת: מרצה מזדמן

שלום רב. לבני, איש חינוך ותרבות, תיק עוסק זעירפטור או איך שלא קוראים לזה, ואני מדי פעם, אבלל ממש מדי פעם - שלוש פעמים בשנה בערך - מרצה בנושאים קרובים לנושאים בהם הוא עוסק. האם מותר לי להגיש חשבוניות דרכו? החלופה היא הורדה של 50% במקור. תודה

853. מאת: mento

תשובה: לא אסור לך להגיש דרכו

854. מאת: אלי

שלום רב, אשתי פתחה לאחרונה עוסק פטור והפנקסים שקיבלנו ממס הכנסה הגיעו על שמי ועם מס' ת.ז. שלי. האם לא עדיף שיתנהל על שמה/שם העסק? אציין שאני שכיר כמובן תודה מראש

855. מאת: mento

תשובה: בשלב הזה כבר לא ניתן לשנות, הייתם צריכים בפתיחת התיק במס הכנסה להגיש בקשה לרשום אותה כבן הזוג הרשום, משלא עשיתם זאת הם בחרו את ברירת המחדל את הגבר

856. מאת: אני

שלום רב, האם בחישוב ההכנסה החייבת כעוסק פטור, עלי לקזז מסך ההכנסות, את ההוצאות שיש לי בניכוי מעמ או את הסכום כולל המעמ ? תודה אני

857. מאת: mento

תשובה: יש לקזז את המחיר כולל מע"מ מאחר ועוסק פטור אינו מקבל את המע"מ בחזרה אז המע"מ נרשם גם הוא כהוצאה

858. מאת: ריקי5

שלום רב,האם עוסק פטור יכול לעבוד כשכיר בחברה ולשלם שם מס כחוק.ו בסוף השנה לעשות תיאום מס. והאם הוא מחוייב להצהיר אצל המעסיק על עבודה נוספת.? תודה

859. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור יכול להיות שכיר בחברה ואין שום צורך חוקי מבחינת מיסוי להצהיר אצל המעסיק על העובדה שיש לו תיק עוסק פטור שכן לא מדובר בהכנסה מעבודה אלא בהכנסה מעסק. בסוף שנה בדוח השנתי יחושב גובה המס בגין ההכנסה כעצמאי בהתחשב בהכנסתו כשכיר

860. מאת: שירן

אני עוסק פטור כבר כמה שנים ורציתי לברר כמה סוגיות. 1. האם עוסק פטור יכול להעסיק עובדים?אם כן, עד כמה ומה חל עלי בתור מעסיק? 2. האם אני חייב בניהול ספרים ספר כרוך ודרך תוכנה-כלומר אני חייב בעזרתו של רואה חשבון או שיש לי האפשרות לנהל את עצמי לבד דרך אקסל ותשלום מקדמות עצמאי?

861. מאת: mento

תשובה: 1. כן עוסק פטור יכול לפתוח תיק ניכויים ולהעסיק עובדים. על מה חל על המעסיק תוכל לקרוא במספר מאמרים תחת תלושי שכר. 2. עוסק פטור חייב לנהל רק ספר קבלות ותיק תיעוד חוץ (איסוף ההוצאות) הוא יכול להתנהל לבד אך לייצוג על ידי מייצג יש השלכות רבות על תוצאות הדיווחים

862. מאת: פסיה

שלום רב, המאמר הוא מצוין. יש לי שאלה, אני עוסק פטור שמשכירה חנות, השוכר הוא גם עוסק פטור. מה דין מ.ע.מ בענין הזה?

863. מאת: mento

תשובה: ההשכרה חייבת במע"מ

864. מאת: הילה

רציתי לשאול 2 שאלות: 1. עוסק פטור מגיש למס הסכנה דוח אחד בסוף השנה וזהו? אין דוחות ותשלומים שיש לעשות במהלך השנה? (במידה ואינו מעסיק שכירים). 2. הפרשות לפנסיה ולביטוח לאומי, ניתן לעשות רק בסוף השנה (אם מרוויח מפחות 1000 בחודש)?

865. מאת: mento

תשובה: באם יש דרישה לתשלום מקדמות מס הכנסה אזי יש לדווח כל חודשים, וכמובן יש להגיש גם דוח שנתי למע"מ. הפרשות לפנסיה ולביטוח לאומי בהחלט מומלץ לבצע חודש בחודשו ולא בסוף שנה. בסוף שנה זה הזמן לבדוק מול תוצאות העסק האם הופקד מספיק

866. מאת: אריה

תודה יפה ומפורט אני שכיר מרויח באזור ה3800 בחודש בנוסף מקבל עבודות פרטיות בסדר גודל של 2500 בחודש אני מוציא חשבוניות ומקבל תלושים דרך חברת עצמאי שכיר ומוגדר כ'עצמאי שאינה עונה להגדרה' בביטוח לאומי שאלתי האם אני עושה את הדבר הנכון או שעלי לפתוח עוסק פטור

867. מאת: mento

תשובה: עדיף שתפתח עוסק פטור

868. מאת: dudi

אני עובד מהבית, רציתי לדעת איזה הוצאות מוכרות לי כעוסק פטור ? והאם יש טפסים שממלאים וניתן להגיש אותם ולמי ניתן להגיש אותם על מנת לקבל את ההוצאות המוכרות

869. מאת: mento

תשובה: על הוצאות הבית תוכל לקרוא במאמר של פתיחת עסק מהבית. ועל דיווח ההוצאות מדווחים בדוח רווח והפסד

870. מאת: יצחק

שלום, רציתי לשאול האם יש אפשרות לדווח למפרע על עסק שכבר פעיל כמה חודשים

871. מאת: mento

תשובה: בנושאים שיש עמם סיכון של אישום פלילי מומלץ לקבל יעוץ פרטני

872. מאת: charlie

שלום רב, אני שכיר עם הכנסה חודשית שעובד במקום נוסף, מעוניין לבחון מה עדיף תיאום מס בין המעסיקים, או לפתוח עוסק פטור בשלב ראשוני? מעדיף שהמעסיק העיקרי לא יידע על הכנסה/עבודה נוספת... תודה מראש על ההיענות

873. מאת: mento

תשובה: לגבי מה עדיף דרוש עוד הרבה מידע ומומלץ להגיע לפגישה לבחינת כל הנתונים. לגבי שהמעסיק לא ידע אז בעבודה שנייה כשכיר עם תיאום מס הוא ידע בעוסק פטור הוא לא חייב לדעת

874. מאת: מעיין

שלום, בעלי עוסק פטור ואני רוצה לעבוד בתור זכיינית והם רוצים אישור לניכוי מס במקור, השאלה אם אני מרוויחה מעל התקרה של בעלי (כי גם ההכנסות שלי מופיעות בדוח השנתי) אם זה יכול להפוך אותו לעוסק מורשה?

875. מאת: mento

תשובה: ההכנסות שלך צריכות להירשם בעוסק נפרד על השם שלך ואז אין שום בעיה וזה לא ישפיע על התיק של בעלך במע"מ. עוסק פטור הינה הגדרה רק לעניין מע"מ ולא קשורה לעניין מס הכנסה בדוח השנתי

876. מאת: משה

הפכתי לעוסק פטור באפריל עקב חיסול עסק בפינוי בינוי. אני מקבל שכירות אחת לרבעון כ 10.000 שח וגם עובד כשכיר 5 שעות ליום (אני פנסיונר) איזה קבלות עלי להגיש לחברת שמשלמת לי שכירות האם אני יכול להמשיך בפנקס חשבוניות מס שהיו לי או בפנקס קבלות שהיו לי ולמחוק ידנית את עוסק מורשה

877. מאת: mento

תשובה: לעוסק פטור אסור להנפיק חשבונית מס, עליך גשת לסניף המע"מ ולהפיק שובר עסקת אקראי ולשלם את המע"מ בגין השכירות, שובר עסקת האקראי יחשב אצל השוכר כחשבונית מס

878. מאת: דוידי

שלום האם עוסק פטור יכול לבצע 'עסקת אקראי' בגין הכנסה חד פעמית - גבוהה (שאינה קשורה לעסקו בה הוא עוסק כ'עוסק פטור')? באם אי אפשר, יווצר מצב שבו מהכנסה זו יאלץ להפוך ל'עוסק מורשה' כי יגיע לתקרת סך הפטור. או שיש פטרון אחר? תודה מראש.

879. מאת: mento

תשובה: כמעט בכל המקרים זה יחשב לחלק ממחזורו ויהפוך אותו לעוסק מורשה, המקרים היחידים שלא זה באם מדובר במשהו חריג שיש לשלם עליו מע"מ וזה לא חלק מהעסק שלו למשל כאשר הוא שוכר משרד מאדם פרטי ונאלץ להוציא חשבונית עצמית לתשלום המע"מ במסגרת עסקת אקראי

880. מאת: אילנה

תודה על המאמר הקריא והברור. אני עוסק פטור, יצאתי לחופשת לידה ובמהלך החופשה קיבלתי מלקוחה מקדמה של 50 ש"ח בהעברה בנקאית לתאריך עתידי שבו תקבל שירות. האם הדבר יהווה בעיה מבחינת ביטוח לאומי(הרי אסור לעבוד)

881. מאת: mento

תשובה: כל עוד את לא עובדת בפועל אין בעיה

882. מאת: שיר

היי רציתי לשאול במידה ויש לי עסק זעיר. וכעת אני מתחילה לעבוד גם בחברה מסודרת. מה עליי לרשום בטופס 101 כפירוט על הכנסות נוספות? משכורת חודש? נוספת?חלקית?שכר עבודה? קצבה? אני מאמנת כושר ומקבלת שכר שעתי.

883. מאת: mento

תשובה: בשאלה ב-101 לגבי הכנסות נוספות מתייחסת רק להכנסות נוספות משכר או קצבה לא מעסק. עליך לרשום שאין לך הכנסות נוספות באם אינך שכירה בעוד מקום

884. מאת: ממי

ב-2009 פתחתי עוסק פטור ובסוף 2009 סגרתי אותו והגשתי הצהרת הון. עכשיו אני שוב רוצה לפתוח עוסק פטור. האם מס הכנסה יעשה השוואה בין הצהרת ההון החדשה לזו שהיתה לפני 9 שנים?

885. מאת: mento

תשובה: בהחלט כן

886. מאת: מורה

הציעו לי להקים מקהלה בבית ספר, ההורים משלמים לבי"ס והבי"ס ישלם לי, האם אני צריך לפתוח עוסק פטור? (כ10,000 ש"ח שנתי)

887. מאת: mento

תשובה: פתיחת עוסק פטור היא אחת האופציות, אתה צריך לדבר איתם יתכן ויעשו לך שכר מרצים

888. מאת: DarkRed

שלום, אני עוסק פטור מתחילת השנה. קיבלתי פטור מלא מניכוי במס אישור ניהול חשבונות, אבל התוקף שלהם היה לחצי שנה ונגמר. כיצד ניתן לחדשם? האם ניתן דרך האינטרנט, או שעליי ללכת למס הכנסה? - ואם כן, האם עליי להביא מסמכים מסויימים לשם? תודה רבה!

889. מאת: mento

תשובה: באם אינך מיוצג עליך לפנות לפקיד השומה או בהגעה אם זה דחוף לך או בפקס אם יש לך סבלנות

890. מאת: DarkRed

תודה רבה!

891. מאת: נופר

תודה על המאמר. אני בעלת עוסק פטור, מספר שאלות: 1. חייבים לשמור חשבוניות מקוריות של הוצאות העסק? לכמה זמן, ניתן להסתפק בסריקה? 2. האם בהצהרת ההכנסה הצפויה לביטוח לאומי יש להצהיר הכנסות או רק רווחים צפוים (בניכוי הוצאות)? 3. האם ע.פ. זכאי לדמי לידה מביטוח לאומי?

892. מאת: mento

תשובה: 1. כן חייבים 8 שנים לשמור מקור, אלא אם זה מסמך ממוחשב אז בקובץ. 2. הרווח הנקי לאחר הוצאות. 3. לא קשור לעוסק פטור אלא לדרך ההגרה בביטוח לאומי כעצמאי

893. מאת: shalom

השאלה בקשר לבעל ואישה שרוצים לפתוח כל אחד עוסק פטור. החישוב של סה"כ שיהיה מותר להם להרוויח לפני שיתחייבו במע"מ זה יהיה 99700 כפול שתים?

894. מאת: mento

תשובה: קודם כל התקרה כעת היא 99,003 ש"ח. וכל עוד שמדובר בשני עסקים נפרדים אז אכן אין קשר ביניהם ולכל אחד תגיע התקרה, לא ניתן לפצל עסק אחד ככה רק בכדי להכפיל את התקרה, אלא יש לפתוח שותפות של שניכם עם זה עסק אחד

895. מאת: ליאור

שלום, שתי שאלות בנוגע למילוי ספר תקבולים תשלומים לעוסק פטור: 1. האם את תשלומי המקדמות לביטוח לאומי אני גם רושמת בספר בסעיף ההוצאה? (יש ברשותי רק אישור תשלום אין לי קבלה עבור התשלום הנ"ל) 2. אילו תשלומים אני אמורה לכתוב בסעיף תשלומים 2 בספר? תודה!

896. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור לא צריך לנהל ספר תקבולים ותשלומים

897. מאת: רפאל

תודה על המאמר הנפלא, יש לי כמה שאלות. האם חייבים להוציא חשבונית עסקה? האם יש צורך לשמור חשבוניות של הוצאות מקוריות או הכל יכול להיות סרוק ושמור דיגיטלי? האם אפשר לכתוב את העסק על שם הבת זוג כשהעסק בפועל מתנהל תחת הבן זוג?

898. מאת: mento

תשובה: אמנם החוק היבש מחייב להוציא חשבונית עסקה אך בפועל אין אכיפה לחוק הזה ואנחנו בהחלט לא ממליצים להפיק חשבוניות עסקה אם זה לא ממש נחוץ. חובה לשמור חשבוניות מקוריות אלא אם נתקבלו חתומות דיגטליות אז מותר לשמור אותם כקובץ. והעסק צריך להיות רשום על שם הבעלים של העסק ולא בת הזוג

899. מאת: רפאל

האם אפשר להשתמש בעוסק פטור עבור עבודות שונות או רק למטרת העסק שעבורו הוא נפתח? פתיחת עסק באמצע שנה. האם מבחינת מס על הרווחים עדיין מתחשבנים לפי שנה שלמה? כמה צריך לפרט על הקבלה עבור מה זה? איך לשמור נכון את ההוצאות? מה זה ניהול תיק תיעוד חוץ?

900. מאת: mento

תשובה: במידה ורוצים להוסיף עיסוק יש להודיע על כך לתחנת מע"מ. חישוב המס הוא תמיד שנתי. בקבלה יש לפרט את השירות או המוצר שבגינם נתקבל התקבול. תיק תיעוד חוץ זה איסוף ההוצאות בקלסר או בכל דרך אחרת שנוח לך לאסוף אותם

901. מאת: רפאל

תודה רבה על התשובות הברורות. אשאל שוב שאלה אחת שכנראה לא היתה ברורה. כשאני פותח עסק חדש היום - בנובמבר ויש לי רווח של 12000 בחודש (כלומר 12 אלף עד סוף שנה). האם אני משלם מסים לפי רווח של 6 אלף לחודש או שלוקחים את ה12 אלף בשנת 2018 ומחלקים ל12 חודשים, שזה רווח של אלף בחודש?

902. מאת: mento

תשובה: החישוב היינו שנתי לעניין מס הכנסה אבל הוא מצטרף לכל שאר הכנסותיך למשל אם היית שכיר אז הכל ביחד מחולק ל-12. לעומת זאת בביטוח לאומי זה יחולק רק לחודשים שבהם נפתח מעמד עצמאי

903. מאת: מאיר

היי מאמר מושלם... רציתי לשאול אם עברתי כתובת צריך קבלות חדשות? תודה...

904. מאת: mento

תשובה: על פי החוק היבש התשובה היא כן יחד עם זאת אני בספק שאם תתקן את הכתובת בעט מישהו יעשה לך בעיה עם זה

905. מאת: שלי

שלום לך, אני מורה לריקוד ועובדת כשכירה, עכשיו אני מתחילה לעבוד גם באיזה מושב כפרטית וזה אומר שאצטרך לפתוח עוסק פטור. דבר ראשון, אני אמורה ללדת באמצע פבואר ויש לי כמה שאלות: דבר ראשון - האם כדאי לפתוח את העו"פ עכשיו ולעשות דוח שנתי לחודשיים או לחכות לינואר ואז לפתוח תיק מסודר

906. מאת: שלי

דבר שיני - האם בזמן הלידה אני יכולה להעסיק מישהי שלא עצמאית ולהוציא לה תלוש שכר - אם כן במה זה כרוך? דבר אחרון- מה לגבי ביטוח לאומי, אני אוכל לקבל על החודשיים האלה דמי לידה? או שאני לא נחשבת כעצמאית כי גובה ההכנסה החודשית שלי היא בערך 3500 בממוצע אשמח למענה, שלי.

907. מאת: mento

תשובה: פתיחת העסק צריכה להיות מידית עם התחלת הפעילות ולא משיקולי הגשת דוח. בכדי להיות זכאית לדמי לידה כעצמאית נדרש מינימום תקופת הכשרה של 6 חודשים וזה לא יקרה עד פברואר. ובהחלט ניתן להעסיק עובד זה כרוך בניהול תיק ניכויים ודיווח על העובדת

908. מאת: ענת

תודה רבה!

909. מאת: איציק

שלום, אני פנסיונר והכנסתי היא כ - 150,000 ש"ח בשנה. האם עדיין אהייה פטור ממע"מ במידה ואפתח עוסק פטור

910. מאת: mento

תשובה: כן אין שום קשר בין הכנסתך ממקורות אחרים להכנסה מעסק כעוסק פטור

911. מאת: natan

שלום. תודה על המאמר. רציתי לשאול האם עוסק פטור יכול להעסיק עובד ולהוציא לו תלוש?

912. מאת: mento

תשובה: כן אין בעיה לעוסק פטור לפתוח תיק ניכויים ולהוציא תלושי שכר לעובדים

913. מאת: מלכה

שלום ברצוני לשאול:הרבה מתנסים מבקשים חשבון עסקה האם החשבון עסקה חייב להיות ממוספר וכרוך כמו שאר הקבלות?אפשר לעשות בתוכנת וורד ולתת להם?

914. מאת: mento

תשובה: יש לשים לב להבדל בין חשבונית עסקה שהיא מסמך חוקי שבמידה ואת מפיקה אותו אז אכן חייב להיות ממוספר וכרוך כמו קבלות, אך חשבון עסקה זה סתם שם ולא מסמך רשמי בדיוק כמו שתכתבי בקשה לתשלום ואין בעיה לעשותו בוורד

915. מאת: אנונימית

היי, עוסק פטור שסגר עסקה נניח 500 וקיבל 500 ₪ לX פגישות. הלקוח החליט לא להמשיך והעוסק פטור החזיר את הסכום החלקי. מן הסתם כשהתקבל 500 שח יצא קבלה , האם כשהוחזר הכסף מוציאים קבלה במינוס?

916. מאת: mento

תשובה: מומלץ להתייעץ עם בית התוכנה שבו הופקה הקבלה. כאשר מדובר בקבלה מפנקס מודפס קיימת דרישה שהלקוח יחזיר את המקור ועל גבי המקור יבוצע תיקון ע"י העברת קו שניתן יהיה לקרוא גם את מה שהיה לפני ושהלקוח יחתום על כך

917. מאת: ספיר

שלום רציתי לדעת לגבי עוסק פטור, אני מטפל בעיסוי. העברתי הדרכה חד פעמית במקצועי למטפלת אחרת. האם בקבלות שיש לי אני יכול לרשום שזאת הדרכה?

918. מאת: mento

תשובה: באם מדובר בשיעור פרטי של אחד על אחד אז עדיף שתרשום שזה שיעור פרטי בעיסוי

919. מאת:  TP

אם אני גם עוסק פטור וגם שכיר, כיצד מס הכנסה מתייחס להכנסות הכוללות שלי. האם יש התייחסות לעסק בנפרד ולשכר החודשי בנפרד? מהשכר כמובן יורד מס הכנסה כל חודש. אם בעסק אני לא עובר את התקרה של עוסק פטור אבל כשמצרפים לזה את משכורת החודשית שלי כשכיר זה עלול לעבור, כיצד מתייחסים לזה?

920. מאת: mento

תשובה: ההגדרה של עוסק פטור היא רק במע"מ ושם לא יתייחסו להכנסותיך כשכיר והן לא יפריעו לתקרת העוסק הפטור. במס הכנסה ובביטוח לאומי אתה נחשב לעצמאי ושם ההכנסות כעצמאי ימוסו בדיוק מאיפה שנגמרת ההכנסה כשכיר כלומר במדרגת המס שאליה הגעת כשכיר

921. מאת: אדוה

שלום 1. אם אני עוסק פטור שבשנה לא היו לו הכנסות (הוצאות הקמה) האם צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה? מדווחים הכנסה 0? האם צריך לדווח גם למע"מ על כך? 2. לכשיהיו הכנסות, האם קבלות מספיקות? תודה רבה :)

922. מאת: mento

תשובה: כן ברגע שהעסק רשום במע"מ חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה. ואם אין שום הכנסות אז אכן מדווחים אפס אלא אם היו הוצאות ואז יש לדווח עליהם. על עוסק פטור לרשום קבלות בגין הכנסותיו ולנהל רישום בגין הוצאותיו

923. מאת: אור

היי, אני עוסק פטור ומתחיל בימים אלה עבודה עם לקוחות שלדעתי ידרשו ממני חשבונית מס על הפעילות שלי מולם. בקבלה גם אין לי את האפשרות לפצל בשבילם את המע"מ מסך התשלום. איך אני יכול לעבוד מולם בצורה מסודרת, אם ממה שהבנתי, אני לא יכול להנפיק חשבוניות ורק לתת קבלות?

924. מאת: mento

תשובה: כעוסק פטור אתה לא יכול להנפיק חשבונית מס כי אתה לא גובה מע"מ אלא אתה אמור לגבות סכום ללא מע"מ. והלקוחות שלך לא יכולים להתקזז על המע"מ כי הם לא משלמים לך מע"מ

925. מאת: מאיר

שלום! תודה על המאמר! רציתי לשאול אם אני עוסק פטור שמרויח כ-1500 לחודש וגם שכיר כך שעל העסק אני לכאורה לא אמור לשלם ביטוח לאומי, האם צריך לדווח להם על זה? אם כן, אז איך? איך הם ידעו שעל אף שאני מדווח שאני עצמאי שלא יקחו ממני דמי ביטוח

926. מאת: mento

תשובה: זה לא נכון שאתה לא צריך לשלם ביטוח לאומי, זה תלוי איך אתה מגדיר את עצמך בביטוח הלאומי על פי הנתונים בשטח של גובה ההכנסה וכמות שעות העבודה ובהתאם לזה יקבע אם אתה צריך לשלם או לא. את הדיווח על כנסתך הם מקבלים מהדיווח למס הכנסה

927. מאת: נבו

היי רציתי לדעת כיצד ניתן לדווח על העסקאות של עוסק פטור בסוף שנה? למרות שלא קיבלתי מכתב בדואר על ההצרה .

928. מאת: mento

תשובה: ניתן להרשם לשירות דיווח באינטרנט או לגשת לסניף מע"מ ולדווח על טופס שיתנו לך שם

929. מאת: זאב

ממש יפה ונעים לקריאה רציתי לשאול האם צריך להמתין עם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה עד שהם יקבלו עידכון לגבי ממעמ ואז ישלחו לי או שיש דרך לגמור עם זה כבר עכשיו. ב.מה כולל הדוח הזה?ואיזה מסמכים עלי להכין? תודה רבה

930. מאת: mento

תשובה: אין קשר בין הדיווח למע"מ לדיווח למס הכנסה, כל אחד מהגופים יש לו חוקים משלו. את הדוח השנתי למס הכנסה בדרך כלל לא ניתן להגיש לפני אפריל שכן ישנם אישורים שלא תוכל להשיג לפני מועד זה

931. מאת: גאולה דהאן

תודה רבה על הידע המחכים!! שאלתי: האם אפשר לכתוב קבלה על סמך אסמכתא של העברה בנקאית, או רק כשמופע בחשבון הבנק? אשמח לתשובה בהקדם. ושוב תודה רבה!

932. מאת: mento

תשובה: באם את סומכת על הגורם המעביר שלא יבטל את ההעברה, אז אפשר לרשום גם על סמך אסמכתא

933. מאת: e.j

שלום, קראתי בעיון את התשובות לשאלות הרבות. רציתי בבקשה לשאול, אני עוסק כשכיר במקצוע חשמל. כתחביב אני עוסק בתספורות ולאחרונה אף עלה לי רעיון להקים עסק קטן של מכירת ציוד חשמל/תאורה. האם אני יכול לפתוח עסק "כעוסק פטור" תחת שני המקצועות שאינם זהים (חנות למכירת ציוד חשמל ספר)

934. מאת: mento

תשובה: כן אין בעיה להקים 2 עיסוקים תחת אותו עוסק

935. מאת: חגית

שלום רב. פתחתי עוסק פטור לתחום הטיפול הרגשי. במס הכנסה בעלי רשום "בן הזוג הרשום". הסבירו לי שההכנסה שלו כשכיר גבוהה יותר ולכן הוא רשום ושנינו יכולים להשתמש בתיק זה. האם הוא יכול לתת קבלה על עבודה חד פעמית שהוא ביצע בתחום כלשהו (תרגום ספר) עם הקבלה שלי, מבחינת רשויות המס?

936. מאת: mento

תשובה: לא! אין קשר בין העובדה שיש לכם תיק אחד במס הכנסה, לכל אחד ממכם ההכנסה שלו נרשמת בנפרד בתיק ואסור להעביר הכנסה מאחד לשני. אם הוא לא רוצה לפתוח תיק עוסק פטור אז שיגש לתחנת מע"מ ויבקש להפיק חשבונית אקראי

937. מאת: אביר

שלום ותודה רבה! פתחתי לאחרונה ע.פ. שאלותי: 1. ישנם לקוחות ששילמו לי עוד קודם שפתחתי את התיק, איזה תאריך לרשום בקבלות? 2. בשיק דחוי, איזה תאריך רושמים? 3. יש כמה לקוחות שרוצים שאשלח להם קודם קבלה, ורק אח"כ יעבירו את התשלום (הם קיבלו כבר את הטובין). -אפשרי? שוב -איזה תאריך?

938. מאת: mento

תשובה: 1. קבלה יש לרשום מידית בתאריך קבלת התקבול. 2. בשק דחוי הקבלה נרשמת בתאריך קבלת השק (התקבול) ובפרטים מפרטים את זמן פרעון השק. 3. זה לא הגיוני לאשר שקיבלת תקבול לפני שבאמת קיבלת מדובר בזיוף מסמך. אפשר לשלוח להם חשבון עסקה לפני התשלום

939. מאת: אביר

תודה רבה על התשובות! שוב, רק לחדד: יש לקוחות ששילמו לי כבר לפני חודשיים (עוד קודם פתיחת התיק) ורק עכשיו אני עם הפנקס ביד, על איזה תאריך אני מוציא כעת קבלה?? לגבי תשובה 3 -מדובר בגופים גדולים המשלמים שוטף 60 ו90, ודורשים קודם כל חשבונית/קבלה!? ע.פ. יכול להוציא חשבונית עסקה?

940. מאת: mento

תשובה: זה שלא רשמת קבלה בזמן ו/או לא פתחת תיק בזמן זאת עבירה, כעת אין דרך נכונה או לא נכונה את הקבלה צריך לרשום וגם את תרשום אותה עם תאריך של היום תצטרך לפרט בה את מועד קבלת התקבול. וכן עוסק פטור יכול לרשום חשבונית עסקה

941. מאת: אמיר

בשנת המס הקודמת היו לי הפסדים. מילאתי בשנה שעברה טופס 1344 ונשארו לי הפסדים שהעברתי בטופס לשנת המס הנוכחית. לא הבנתי היכן אני יכול להכניס את ההפסדים משנת המס הקודמת לטופס 1320 של שנת המס הנוכחית. האם אני גם אמור למלא את סכום ההפסד משנת המס הקודמת גם בטופס 1301 ?

942. מאת: mento

תשובה: מלבד בטופס 1344 שהוא למעשה נספח לדוח היה צריך לרשום את ההפסד בשדה הרלוונטי בדוח השנתי 1301 בהתאם לסוג ההפסד. וכעת בשנת המס הבאה צריך לבחון האם ניתן לקזז את ההפסד אז חובה לקזזו ואם לא ניתן אז ממלאים שוב נספח 1344 ואת השדה הרלוונטי בדוח השנתי

943. מאת: אמיר

תודה עבור התשובה. חידוד נוסף ברשותכם. ההפסד נובע מהוצאות מוכרות שהיו גבוהות יותר מהכנסות. האם זה סוג של הפסד שניתן לקזז אותו? מה זאת אומרת לקזז? רק למלא בשדות המתאימים בדו״ח השנתי?

944. מאת: mento

תשובה: הפסד עסקי בשנה שנוצר ניתן לקזז כנגד כל הכנסה אחרת למשל כנגד משכורת. אם היה ניתן לקזז את ההפסד והוא לא קוזז אז הוא מבוטל. בשנה העוקבת ניתן לקזז כגד הכנה מעסק

945. מאת: Tifi

מהי הפרוצדורה שצריך העוסק פטור כדי להעסיק עובד? זה ממש דחוף... תודה רבה!!

946. מאת: mento

תשובה: כמו כל עצמאי עליו לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה, ולהכין תלושי שכר מדי חודש בתוכנה מאושרת, ולדווח גם למס הכנסה וגם לביטוח לאומי בתיק הניכויים שייפתח

947. מאת: שרה

אני מנהלת פעוטון כעוסק פטור, בעלי עוזר לי בהפעלת הפעוטון, האם אני יכולה לחלק את הכנסה בין שנינו כך שנוכל לקבל גם את הנקודות הזיכוי של בעלי וכן אני יהיה זכאית למס שללי גבוה יותר

948. מאת: mento

תשובה: כן ניתן לבצע חלוקת הכנסה בהתאם להסכם עבודה עם בעלך המגדיר שעות עבודה ושכר עבודה ורישום השעות בפועל באופן עקבי. דרך יותר פשוטה מבחינת פרוצדורה היא לפתוח לו גם עוסק פטור

949. מאת: חנה

שלום רב עוסקת פטור יבאתי סחורה מחו"ל, ואני צריכה להחזיר חלק ממנו, האם יש אפשרות לקבל החזר על המע"מ ששלמתי? תודה

950. מאת: mento

תשובה: את יכולה לנסות לפנות לעמיל מכס ולבצע יצא של הסחורה אבל גם אז לא בטוח שתצליחי לקבל את ההחזר. בכל מקרה הכתובת לבירור היא אצל עמיל מכס או במכס עצמו

951. מאת: shon

שלום רב, אני מעוניין לפתוח עוסק פטור ובו אני נותן שרות בכמה תחומים, לדוגמה בניית אתרי אינטרנת ותחום נוסף חנות פיזית למכירת ציוד ספורט וכושר. אם ישנה בעיה לפתוח עוסק פטור או שאני חייב עוסק מורשה או כמה תיקים נפרדים במע״מ ומס הכנסה?

952. מאת: mento

תשובה: אין בעיה לפתוח עוסק פטור אחד לשני תחומי העיסוק

953. מאת: kks

שלום אני פתחתי עסק (פטור) בחודש שמיני ואם אני עושה פעולות להגדיל ההכנסות שלי שלא יעלה יותר מהתקרה של פטור מע"מ שנתי אבל יהיה יותר מהמותר לחודש (כי אני רוצה לקבל יותר דמי לידה) האם אני מאבדת מעמד פטור? האם אני אשלם יותר מס הכנסה או האם מס הכנסה הוא על הכנסה שנתי? תודה

954. מאת: mento

תשובה: ההכנסה איננה לפי חודש אלא לפי ממוצע שנתי נקבעת ההכנסה החודשית לחודשים הרלוונטים לדמי לידה. לעניין תקרת עוסק פטור החישוב הוא שנתי ולא חודשי

955. מאת: קקש

שלום כיצד משלמים ביטוח לטומי, ובהתאם מקבלים דמי לידה לעוסק פטור שפחתה עסק באמצע השנה?

956. מאת: mento

תשובה: קודם כל בכדי להיות זכאים לדמי לידה צריך תקופת אכשרה של לפחות 6 חודשים כעצמאית בכדי לקבל חצי דמי לידה ו-10 חודשים בכדי לקבל דמי לידה מלאים. החישוב של ההכנסה מתבסס על הרווח והפסד לחלק במספר החודשים שהעסק היה פתוח

957. מאת: קקש

שלום תכלית אם פתחתי עסק בחודש שמיני אני יכולה להרויח 10000 לחודש ולא לשלם מס הכנסה, אבל לגבי דמי לידה לקבל הרבה יותר מהחישוב השנתי?

958. מאת: mento

תשובה: אם רק באוגוסט נפתח העסק לא תצברי תקופת אכשרה מינמאלית לצורך קבלת דמי לידה

959. מאת: קקש

למא לא? אני יולדת בסוף פביואר של 2020 יש לי מספיק חודשים לא? האם משנה אם אני מרוויחה יותר לקראת הלידה או לא משנה?

960. מאת: mento

תשובה: אם תספיקי להיות מבוטחת 6 חודשים לפני הלידה תקבלי חצי דמי לידה, כאשר החישוב ב-2019 יהיה הכנסתך השנתית מהעסק חלקי 5 חודשים שהיית מוגדרת כעצמאית בביטוח הלאומי

961. מאת: קקש

האם המעסיק שלי צריכה לדעת שאני גם עצמאית? האם אני חייבת לדווח על זה שאני גם שכירה וגם עצמאי באיזה שהו מקום? מה אם קבלת דמי לידה? הרי עצמאי לא צריכה להגיש תביעה ושכירה כן צריכה אז רק מגישים תביעה על חלק של השכירה? תודה רבה על התשובות הברורות

962. מאת: mento

תשובה: המעסיק לא יודע שאת עצמאית אם לא תספרי לו, זה בינך לבינו ויחסי העבודה שנקבעו ביניכם. על זה שאת שכירה ועצמאית את מדווחת בדוח השנתי למס הכנסה וכמובן לביטוח לאומי. וכן בתביעת דמי לידה תובעים רק עם אישורי השכירה, כדאי לציין שאת גם עצמאית שלא ישכחו בטעות.

963. מאת: קקש

תודה רבה על התשובות המאוד ברורות

964. מאת: מוטי

אני עוסק פטור ומתקרב למכסה השנתית עד סוף שנה עוקף ב 20-30K האם ניתן לעבור את המכסה ולהישאר פטור גם לשנה אחרי?,במידה וכן האם מובטח לי שאהיה פטור? (הבנתי שלא כל כך)

965. מאת: mento

תשובה: באם תחצה את תקרת העוסק הפטור לא תוכל להיות עוסק פטור שוב לפחות שנתיים

966. מאת: שרה

שלום וברכה. ראשית תודה על המאמר המועיל. אני עובדת כשכירה ויש לי גם עוסק פטור, האם אני זכאית להנחה במעונות?

967. מאת: mento

תשובה: אנחנו עוסקים רק בעיניני מיסוי, אין לנו הבנה וידע בעניני מעונות

968. מאת: קקש

שלום האם אפשר לעבוד בתור עצמאי בחוץ לארץ? האם משלמים על הכנסה זו מסים וביטוח לאומי? אם שכיר מקבל 5500 שח לחודש האם המעסיק מנכה לו מס הכנסה?

969. מאת: mento

תשובה: כן ניתן להיות עצמאי גם לגבי פעילות בחו"ל, וכן משלמים מיסים וביטוח לאומי בגין כל הכנסה שיש לתושב ישראל בארץ ובחו"ל. לגבי ניכוי מס לשכיר זה תלוי בזיכויים שלו, אבל כמובן שאם הוא חייב במס אז המעסיק ינכה ויעביר בשמו את המס לרשויות המס

970. מאת: 0522685456

שלום רב, פתחתי עוסק מורשה מיוני אבל בפועל אני מתחילה לעבוד בתמורה רק בנובמבר (פתחתי חוגים לאנגלית). האם אפשר להתנהל מול מס הכנסה (מקדמות) שנתית במקום כל חודשיים? ואם כן, מה אני אמורה לעשות. כרגע כבר מלאתי 2 טפסים דוחודשים (0) על יוני-יולי ואוגוסט ספטמבר... רודי

971. מאת: mento

תשובה: אין אפשרות לשנות את מועדי דיווח המקדמות

972. מאת: sagi.varda@gmail.com

האם קיים במס הכנסה טופס ניכוי/תיאום מס לנותני שירותי משרד כפי שיש טופס שכר סופרים ומרצים? נאמר לי ששכר סופרים הוא מוגבל ל 3 חודשים או למספר הרצאות, ואני מעונינת לעבוד כל חודשי השנה בתחום המשרדי ואינני מעוניינת לפתוח תיק עוסק פטור. תודה

973. מאת: mento

תשובה: במס הכנסה אין בעיה לקבל תיאום מס שנתי, ההגבלות שאת מתארת לא קשורות למס הכנסה אלא לביטוח לאומי לצו סיווג מועסקים

974. מאת: לי

שלום, סיימתי לימודי תעודה בתחום של עיסוי מקצועי(אלטרנטיבי) והוצע לי לעבוד במקום עבודה מסודר. זו תהיה הכנסה משנית , אני עובדת כשכירה במקום אחר. האם עליי בכל מקרה להצהיר במס הכנסה ולפתוח תיק עוסק פטור ? על מנת לעסוק במקצוע?

975. מאת: mento

תשובה: באם המעסיק לא מוציא תלוש ומדווח אז כן חובה עליך לדווח על ההכנסה, ופתיחת עוסק פטור היא בהחלט הדרך הנכונה.

976. מאת: עמיחי

עוסק פטור שמחייב לקוח באשראי, מה התאריך שנרשם בקבלה, תאריך התשלום (הסליקה) או מתי שהכסף התקבל בעסק. דוגמאות: 1. עסקת אשראי של תשלום אחד ב15.11.19 הכסף יועבר לעוסק רק ב10.12.19 . 2. עסקת אשראי בתשלומים ,5000 ש"ח 5 תשלומים, ב15.11.19, האם זה עסקה אחת או 5 ומה התאריך לרישום

977. מאת: mento

תשובה: יש לרשום קבלה באופן מידי עם ביצוע הסליקה

978. מאת: נעמה

הכתבה מעולה ושימושית מאוד. תודה רבה! רציתי לשאול אם פתחתי השנה את העסק (עוסק פטור) במרץ, אבל התחלתי לקבל הכנסות מהעסק רק מחודש מאי. האם החישוב השנתי של ההכנסות שלי יהיה החל ממועד פתיחת התיק או ממועד התקבול הראשון? תודה.

979. מאת: mento

תשובה: החישוב הוא שנתי כך שלא משנה מתי פתחת את העסק או מתי הגיעו התקבולים, החישוב יהיה תמיד מינואר עד דצמבר

980. מאת: גיא

תודה רבה על המאמר המקיף. אך יש לי שאלה: אני עוסק פטור, ורוב העבודה שלי היא ללקוחות מהארץ. אך אם יש לי גם עבודה מהאינטרנט, לקוח מחו"ל, אני מוסיף את הסכום שהרווחתי מחו"ל לסכום השנתי הכולל אותו אני מדווח למעמ בכל תחילת שנה עוקבת? או שיש צורך לדווח בצורה שונה? תודה רבה

981. מאת: mento.co.il

תשובה: על ההכנסות מחו"ל בגין שירות שאתה מבצע מישראל אתה רושם קבלה במסגרת העוסק הפטור

982. מאת: galiz

אני עוסק פטור כבר שנה וחצי בערך, אני שוקל להתחיל לקנות סחורה מהשטחים, ולא מצליח להבין מה הפרוצידורה. הבנתי שהוא מנפיק לי חשבונית ירוקה שנקראת P, הוא גם לא ממש מכיר את התהליך... אובד עצות !!

983. מאת: mento

תשובה: קודם כל ממליץ להיות מטופל בנושא ע"י מייצג, אבל אם בכל זאת רוצה לנסות לבד אז עליך לפנות ליחידת הקמר"פ באשדוד.

984. מאת: יעקב

שלום רב, אני מתכוון להיות עוסק פטור ולעבוד מדירה שכורה שלא ברור לי אם בעל הדירה משלם מס על השכירות ממנה. האם יש אפשרות שהעסק לא יהיה משוייך לכתובת הזאת או שזה חובה? ואם זה חובה, האם זה לא מסבך את בעל הדירה?

985. מאת: mento

תשובה: זה בהחלט נושא בעייתי כי כאשר כתוב בחוזה שהדירה מיועדת למגורים בלבד ואתה עושה בה שימוש אחר אתה מפר את החוזה. רבים עושים זאת ועד שאין בעיות הכל בסדר אבל בפירוש קיימת חשיפה ממליץ לקרוא את הפסק דין הבא

986. מאת: גאולה

תודה רבה על המאמר (: הצהרת עוסק פטור הינה על ההכנסות בלבד או על הכנסות פחות הוצאות?

987. מאת: mento

תשובה: על ההכנסות בלבד

988. מאת: yehudit

אני שכירה ובעלי פתח עוסק פטור שרשום על שנינו רציתי לשאול לגבי מילוי טופס 101 שלי כשכירה: 1. האם עלי לסמן בסעיף י' שיש לבן זוג הכנסה מעסק? 2.מה עלי לסמן בסעיף ה'? שיש לי הכנסה נוספת מעסק?

989. מאת: mento

תשובה: קודם כל לא ניתן לפתוח עוסק פטור על שניכם אלא רק על אחד ממכם. בכל מקרה בטופס 101 השאלה על הכנסות אחרות לא מתייחסת להכנסות מעסק אלא להכנסות ממשכורת או קצבה אז סמני שאין לך הכנסות אחרות

990. מאת: yehudit

תודה רבה (בהמשך ל-988) 1)ובסעיף ו' אני אמורה לסמן שיש לבן הזוג הכנסה מעסק? 2)לגבי הרישום של העסק- הבנתי שלמרות שהוא פתח את העסק, העסק שייך לתא המשפחתי, והפרטים שלי גם מופיעים שם. מה המעמד שלי במקרה זה לעניין תיאום מס? אני צריכה להגיש טופס 106 שאני מקבלת מהמעסיק שלי? תודה!!!

991. מאת: mento

תשובה: בסעיף ו מסמנים שיש לבן הזוג הכנסה מעסק אם העסק רשום על שמו במע"מ. לעניין התא המשפחתי זה רלוונטי רק במס הכנסה, ובדוח השנתי תצטרכו לדווח על כל ההכנסות של התא המשפחתי כמובן גם על ה-106 שלך.

992. מאת: ali

ברצוני לשאול, פוטרתי מעבודתי וכעת אני חותמת בלשכה לקבלת דמי אבטלה. האם כעוסק פטור אני אוכל לנצל את הימים שנותרים לי לקבלת אבטלה?

993. מאת: mento

תשובה: אין מניעה להיות עצמאי ולקבל אבטלה, אך מגובה גמלת האבטלה יפחיתו לך את הכנסתך כעצמאית

994. מאת: עודד

האם יש סיכוי שבשנת 2020 תקרת ההכנסה לעוסק פטור תוגדל?

995. מאת: mento

תשובה: אני לא נביא אבל אני חושב שהסיכוי לזכות בלוטו יותר גבוה משתקרת העוסק הפטור תגדל, במיוחד במצב התקציבי שהמשק נמצא בו.

996. מאת: nnn

שלום, רציתי לדעת בבקשה האם עוסק פטור מחוייב להוציא הזמנת עבודה?

997. מאת: mento

תשובה: לא

998. מאת: yossi

שלום , קראתי בעניין רב את המאמר ותודה על המידע. הופתעתי לגלות שעוסק פטור יכול לנהל רישומים באקסל , חיפשתי על כך מידע בגוגל ולא מצאתי לנושא אזכור. תוכל לציין על מה אתה מסתמך ? כמו כן איזה עצמאי חייב בניהול חשבון בנק נפרד ?

999. מאת: mento

תשובה: בסעיף 2א להוראות ניהול ספרים רשום כי עוסק פטור חייב לנהל רק.....מהמילה רק ניתן להבין מה הוא לא חייב לנהל. עוסק פטור לא חייב לנהל חשבון בנק נפרד.

1000. מאת: yossi

האם יש עוסקים מורשים שחייב לנהל חשבון בנק נפרד ?

1001. מאת: mento

תשובה: עוסק מורשה לא חייב לנהל חשבון בנק נפרד אבל חייב לנהל ספר תקבולים ותשלומים, כאשר יש הקלה שאומרת שאם ינהל חשבון בנק נפרד אז יוכל לנהל במקום ספר תקבולים ותשלומים הנהלת חשבונות של הכנסות והוצאות ולכן מומלץ לו לנהל חשבון בנק נפרד

1002. מאת: yossi

תודה על התשובות. תוכל להסביר מה ההבדל בין ניהול תקבולים ותשלומים לניהול הכנסות והוצאות אצל עוסק פטור ? אשמח גם להבהרה בעניין ניהול רישומים באקסל כי אני בכל מקום קורא שלא ניתן באקסל.

1003. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור לא צריך לנהל ספר תקבולים ותשלומים ולכן השאלה לא רלוונטית בכלל לעוסק פטור. אני לא יכול להיות אחראי לכל מה שאתה קורא בכל מקום, אני עומד מאחורי מה שאני אומר שלעוסק פטור אין בעיה לנהל את הכנסותיו והוצאותיו באקסל, ואפילו סתם על דף נייר

1004. מאת: יעל

שלום, רציתי לדעת אם עבדתי במהלך החודשים 8-10 ב2019, אך קיבלתי את התשלום על העבודה רק בינואר 2020, והקבלה בהתאם הוצאתי בינואר. האם אני יכולה לרשום את הסכום בהצהרת מחזור עסקאות של 2019, או שאין ברירה וזה נכנס ל2020?

1005. מאת: mento

תשובה: את עובדת על בסיס מזומן ולכן אינך יכולה לרשום קבלה על מה שטרם קיבלת ואינך יכולה לדווח במחזור על משהו שהתקבל בשנה שאחרי

1006. מאת: ראובן

שלום וברכה תודה על האתר הנפלא בעוסק פטור יש צורך בקבלות מסוימות יש איזה כללים בזה? או שאוכל להדפיס במחשב כל פעם קבלה

1007. מאת: mento

תשובה: לא זה חייב להיות בפנקס שההעתק אינו ניתן לתלישה וכל פרטי העוסק מופיעים ויש מספר רץ של הקבלות, או לחילופין בתוכנה מאושרת

1008. מאת: מיכאל

שלום. תודה על כל התשובות!. 1. אני עוסק פטור שמוכר צעצועים וספרים. האם אני חייב לבצע ספירת מלאי או שאני עדיין מחויב לנהל ספר קבלות ותיק תיעוד חוץ בלבד? 2. אני מפיק קבלות ממוחשבות באתר "ריווחית". האם אני חייב להודיע על כך לרשויות והאם אני מחויב בחתימה אלקטרונית?

1009. מאת: mento

תשובה: אין חובה לבצע ספירת מלאי אלא אם אתה בוחר שעדיף לך לעשות כך ואז יש לנהוג כך בעקביות. 2. כן צריך להודיע לרשות המיסים אבל כמעט אף אחד לא טורח לעשות זאת. קבלה איננה חייבת בחתימה דיגיטלית ובכל זאת מומלץ לעבוד רק עם תוכנה שכן נותנת חתימה דיגיטלית

1010. מאת: מיכאל

אני עוסק פטור. 1.קיבלתי חשבונית מספק שירות עם תאריך 31.12.2019. שילמתי בפועל ב-02.02.2019 (ירד בכרטיס אשראי). 2.קיבלתי ושילמתי חשבון אינטרנט בגין דצמבר 2019 רק פברואר 2020. האם אני רושם את 2 ההוצאות הנ"ל בדווח לשנת 2019?

1011. מאת: mento

תשובה: נהוג לרשום בהנהלת חשבונות ע"פ המסמך, יחד עם זאת מאחר ואתה עובד על בסיס מזומן אפשר גם לרשום ע"פ מועד התשלום אבל אתה חייב לחור באחת השיטות ולהיות עקבי כך לגבי כל הפעולות ולא פעם ככה ופעם ככה

1012. מאת: ysr13

לאשתי ולי יש עסק פטור (עוסק פטור) בן כשנתיים והוא גם לא כ''כ פעיל. אין לו כמעט הכנסות או הוצאות. אני רוצה לצאת מהעסק, ושהעסק יישאר רק של אשתי (ואין לי עניין בשום זכויות בעסק). מה עלי לעשות כדי לצאת?

1013. מאת: mento

תשובה: לא קיים מצב שלך ולאשתך יש עוסק פטור זה או שיש לך או שיש לה או שיש לכל אחד ממכם בנפרד

1014. מאת: מיכאל

שלום. עוסק פטור שבשנת 2019 הכנסותיו (פדיון מהמכירות) היו נמוכות מהוצאותיו (עלות קניית מלאי והוצאות עסק אחרות) וגם עסק בעסק פחות מ-20 שעות בשבוע - אינו עונה להגדרה "עובד עצמאי" וגם לא "מי שיש לו הכנסה שאינה מעבודה". מה הסטטוס שלו בביטוח לאומי?

1015. מאת: mento

תשובה: א. אם יש מלאי אז אולי כדאי להפחית אותו וכך למנוע מהעסק להיות בהפסד. ב. יכול להיות עצמאי בביטוח לאומי גם עם פחות מ-20 שעות בשבוע, זה תלוי בגובה ההכנסה, אבל אם אכן הוא לא עצמאי שעונה להגדרה אז הוא עצמאי שאינו עונה להגדרה.

1016. מאת: מיכאל

תודה על התשובה. לא הבנתי מה הכוונה "אם יש מלאי אז כדאי להפחית אותו ולמנוע מהעסק להיות בהפסד". אני לא מדווח מלאי אלא הוצאות/הכנסות לפי תשלומים/תקבולים. יש לי חשבוניות בגינן שילמתי לספק. הפעילות בשנת 2019 הייתה הפסדית (המתחלתי למכור רכ באמצע השנה). כיצד ולמה להקטין מלאי?

1017. מאת: mento

תשובה: נניח שההכנסות היו 20 אלף ורכשת מוצרים למכירה ב-40 אלף ובסוף השנה נשאר מלאי מוצרים של 30 אלף, אז זה רק תיאורטית שהפסדת 20 אלף (מכירות פחות קניות) כי ניתן להפחית את המלאי מהקניות ואז למעשה הרווח 10 אלף וההוצאה של המלאי שלא נמכר עוברת לשנה הבאה

1018. מאת: מיכאל

בהמשך לתשובתך מס' 1017. אני מבין שאפשר לנהל דוח רווח והפסד לפי עלות המלאי שנמכר בפועל ולהעביר את ההוצאות על המלאי שלא נמכר לשנה הבאה. השאלה שלי - למה לעשות זאת בעסק פטור? השנה היה לי הפסד מהפעילות הכוללת, בשנה הבאה/הבאות אקזז אותו מול הרווחים. לא כך?

1019. מאת: mento

תשובה: יש המון סיבות, למשל שהפסד עסקי באם ניתן לקזזו אז חובה לקזזו כך שלא בטוח שיעבור, למשל ניצול נקודות זיכוי, למשל השפעה על מענק עבודה. בקיצור יש הרבה שיקולים וצריך לבחון את התמונה הכוללת.

1020. מאת: מיכאל

הבנתי, המון תודה על התשובה!

1021. מאת: צחי

תודה רבה על המאמר הבהיר והמאלף. רציתי לשאול אם בחנות קטנה שפועלת רק ביום שישי, צריך להוציא קבלה לכל קונה או קבלה אחת בסוף היום על ההכנסות? והאם אשה שכבר עובדת יכולה לפתוח על שמה עוסק פטור כשהבעל מקבל אבטלה או שיבטלו לו את דמי האבטלה בכל מקרה.

1022. מאת: mento

תשובה: חובה לרשום קבלה על כל תקבול, בחנות לעיתים חלה חובה לנהל קופה רושמת, עוסק פטור יכול גם לנהל ספר פדיון יומי. שכירה יכולה להיות גם עוסקת פטורה אבל לא על עבודה שהבעל מבצע בכדי שהוא יקבל אבטלה שכן מדובר בהונאה

1023. מאת: kobi

שלום רב, פתחתי "עוסק פטור" לא מזמן, השאלה: איך משנים את שם העסק?, והאם ניתן לבצע זאת באופן מקוון? אשמח לתשובה.

1024. מאת: mento

תשובה: שינוי שם העסק בתעודת העוסק הפטור הינה מתבצעת רק ע"י תחנת מע"מ יש לפנות אליהם

1025. מאת: נסיך

היי, אכן מאמר ותשובות ברורות וענייניות. כל הכבוד! אשתי עוסקת מורשה (היא "בן זוג רשום" ראשי), אני עובד אצלה כשכיר בעסק שלה (עם תלוש). האם אני יכול להיות בנוסף גם עוסק פטור עבור פעילויות אחרות שאינן קשורות לעסק (בהיקף כספי שנתי שמתחת לגג של עוסק פטור)? תודה.

1026. מאת: mento

תשובה: כן אין בעיה

1027. מאת: חגית

שלום ביתי בת 18 פתחה עוסק פטור ביולי 19 עד עכשיו לא הפעילה את העסק ובנתיים עבדה כשכירה בחנות בחודש ינואר לא עבדה בכלל השאלה איך תשלם ביטוח לאומי על חודש זה . ומה תגיש למס הכנסה האם צריך לעשות תאום מס.?

1028. מאת: mento

תשובה: בסופו של יום אם אין הכנסות אז בהיותה שכירה לא תשלם ביטוח לאומי על אותו חודש, יתכן ויגבו אבל אח"כ יחזירו. דוח שנתי למס הכנסה היא צריכה להגיש. ואין צורך בתיאום מס

1029. מאת: Dan

שלום רב, חברתי לבחור מחו"ל ויש בינינו הסכם שותפות (לא משכורת) חלוקה של אחוזי הרווחים המגיעים מהאינטרנט (הכנסה פסיבית). כעוסק פטור: לאחר שאקבל 100% מההכנסות, מה עלי לעשות בכדי לשלם לו כחוק את האחוז שמגיע לו? אילו מסמכים עלי להגיש / לבקש בהתחשב שהוא מארץ שונה חוקים שונים

1030. מאת: mento

תשובה: הוא צריך לספק לך חשבונית מהרישום של העסק שלו במדינה שלו ואז תבצע לו העברה בנקאית ושמור את האסמכתא על העברה יחד עם החשבונית ממנו

1031. מאת: אבי

שלום אני עוסקת פטורה החל מ2019.ומוציאה את הקבלות מתוכנה. בזמן ההצהרה למע"מ גיליתי שהוצאתי חשבוניות כפולות .:1 האם אפשר לעשות דיווח מתקן? 2. איך אני יכולה להוציא חשבון זיכוי כי התוכנה מאפשרת להוציא רק על 2020. אשמח לקבל אפשרויות מה עלי לעשות?

1032. מאת: mento

תשובה: ניתן להגיש דוח מתקן, יש להגישו בשובר מיוחד בתחנות מע"מ או ע"י מייצג. התיקון בתוכנה יירשם גם אם התאריך שנרשם היינו 2020 ונרשם בו ביטול של קבלה מ-2019 אזי ניתן יהיה לחבר את הביטולים הללו למסמכים של 2019 וזאת רק כאשר אכן מדובר ברישום כפול עקב טעות סופר

1033. מאת: אביגיל

אני עוסקת פטורה מ 2019. אני מפיקה את הקבלות בתוכנה ,נוצר בלבול בין הקבלות לבין הזיכויים ב 2019. האם אני יכולה להתעלם לגמרי מהתוכנה ב 2019 ולקנות ספר קבלות ולהוציא ידנית את הקבלות שהיו לי ב 2019 וב 2020 לעשות הכל ממוחשב בתוכנה ידנית.או שזה בעייתי בגלל שהעברתי את הקבלות ללקוח

1034. מאת: mento

תשובה: לא ניתן להתעלם מקבלות שהפקת בתוכנה והם חייבים להיות חלק מהנהלת החשבונות שלך

1035. מאת: טלי

תודה על האתר-עוזר ממש.אני עוסקת פטורה בינואר 2020 קבלתי תשלום על שירות שנתתי ב2019 האם ניתן להוסיף הכנסה זו לדוח 2019? אציין שלמעמ הגשתי סכום הכנסות ללא זה. אך כן מצוין בפרטי הקבלה-שזה עבור 2019. בתאריך למטה-רשוםינואר 2020-כי אז הוצאתי קבלה-כי קבלתי תשלום בפועל.

1036. מאת: mento

תשובה: את עובדת על בסיס מזומן והבלה נרשמת רק כאשר את מקבלת תקבול. ולכן לא ניתן לשייך תקבול שהתקבל ב-2020 לשנת 2019

1037. מאת: טלי

לגבי עוסק פטור האם אפשר ליהיות מדריכת כושר לקבוצה מעל 5תלמידות באופן קבוע? האם צריך יומן תלמידים ממוחשב או ידני או שמספיק רישום בקבלות שאני מוציאה? תודה מראש!!

1038. מאת: mento

תשובה: בעקרון הדרכה בקבוצות העולה על 5 תלמידים נחשבת לבית ספר ואז אין יכולת להתנהל כעוסק פטור אלא יש להפוך לעוסק מורשה. עוסק מורשה ע"פ הוראות ניהול ספרים המנהל בית ספר חייב לנהל גם יומן תלמידים

1039. מאת: טלי

שאלתי קודם על עוסק פטור לגבי חופשת לידה שכחתי לציין שמדובר בעוסק פטור. אחדד את שאלתי שוב- יצאתי לשמירה והפסקתי לעבוד ב27.2.20. אני צריכה ללדת ב27.4.20 האם אקבל חופשת לידה לפי ממוצע של שומת מס 2019 או 2020?כי שלושת החודשים האחרונים יוצא ב2 השנים האלו?

1040. מאת: mento

תשובה: בבסיס החישוב לוקחים את שלושת החודשים האחרונים שלפני הלידה כלומר 01/20 ו-11-12/219 אבל החוק החדש קובע שאם עדיפה לך השנה הקודמת תינתן לך האפשרות שזה יהיה רק על סמך 2019

1041. מאת: אייל

שלום רב, תודה רבה על המאמר מאיר העיניים. רציתי לדעת האם יש מינימום חובת הכנסות כדי להיחשב עוסק פטור? פתחתי עסק לפני כמה שנים, ובשנה האחרונה רוב ההכנסה שלי היא כשכיר ומעט מאוד כעצמאי. האם יש מינימום תחתיו אני מחויב לסגור את העסק?

1042. מאת: mento

תשובה: לא אין כזה דבר מינימום

1043. מאת: דן

1. עצמאי במעמד שכיר על פי צו סיווג מעסיקים מול ביטוח לאומי, כנגד תלוש שכר, מדוע עדיין צריך לרשום קבלה על התשלום?2. האם אני יכול לדווח ב1301 על הכנסת עצמאי במעמד שכיר מול ביטוח לאומי (כנגד תלוש עם ניכויים כחוק והכל) כהכנסה מעבודת שכיר לכל דבר ורק מה שנטו עצמאי כהכנסה מעסק? 

1044. מאת: mento

תשובה: יש הבדל בין שכיר עם תלוש משכורת לעצמאי המוגדר ע"פ צו סיווג מועסקים. אם קיים תלוש שכר אזי אין לרשום הכנסה זאת כעצמאי, לעומת זאת הדיווח ע"פ צו סיווג מועסקים הוא רק לביטוח לאומי ולא נחשב לתלוש שכר ולכן עצמאי חייב ברישום הקבלה

1045. מאת: יצחק

אני תושב (ולא אזרח) ולכן כשניסיתי לפתוח תיק במעמ בסוף שנת 2018, נאלצתי לחזור למעמ 4 פעמים עד שהתיק נפתח בפועל ביולי 2019, ואז לא הסכימו לפתוח רטרו. אך בפועל יש לי הכנסות מנובמבר 2018. בביטוח לאומי התיק פתוח מ-11/2018. איך עלי לנהוג לענין דיווח למס הכנסה לשנת 2018/9?

1046. מאת: mento

תשובה: זאת שאלה שדורשת יעוץ משפטי שכן דיווח על הכנסות לפני פתיחת התיק ברשויות הינו עבירה עם סנקציות.

1047. מאת: צבי

שלום אני עוסק פטור כבר מספר שנים בתחום הייעוץ. כרגע אני רוצה לעסוק בנוסף גם בתיווך נדלן שחייב להיות עוסק מורשה. האם אני יכול להיות בעסק אחד עוסק פטור ובשני עוסק מורשה, או ברגע שבעסק אחד אני עוסק מורשה אוטמטית גם השני הופך להיות מורשה?

1048. מאת: mento

תשובה: אתה לא יכול להיות 2 עוסקים, אלא רק אחד וברגע שחל חובה להיות עוסק מורשה אז זה לגבי כל העיסוקים

1049. מאת: שלמה

שאלה; פתחתי עסק פטור בתחילת 2019 וצירפתי את אשתי לעסק מאמצע השנה, היות והעסק הוא פטור שמצהירים עליו רק פעם בשנה, איך אני יכול לסדר שאני ישלם עליה דמי ביטוח לאומי רק על חצי שנה, וכן לקבל מ"ה שלילי רק על חצי שנה? (אם יחשבו על כל השנה היא לא תגיע למינימום הנדרש פר חודש)

1050. מאת: mento

תשובה: לא ברור למה כוונתך שצרפת את אשתך מאמצע השנה, העוסק הפטור הוא רק שלך ולא יכול להיות של שניכם. לעניין ביטוח לאומי ניתן לבצע חלוקת הכנסות בין בני זוג ע"י מילוי טופס הצהרה, אך זה ממש לא רלוונטי למס הכנסה שלילי. והדרך היחידה לתת לה הכנסה לחצי שנה הייתה באמצעות משכורת.

1051. מאת: טל

שלום, יש לי עוסק פטור של שיעורים פרטיים, האם אני יכולה להוציא קבלה חודשית לתלמיד בסוף החודש עם פירוט של התאריכים שבהם היה והסכום ששילם כל פעם, או שאני חייבת להוציא קבלה מיד עם קבלת התשלום? תודה

1052. מאת: mento

תשובה: חייבת להוציא קבלה מיד עם קבלת התקבול בכל פעם, אם את רוצה להוציא פעם בחודש אז עליך לגבות גם רק פעם בחודש

1053. מאת: נועם

שלום. האם מותר לאישתי לפתוח עוסק פטור של שיפוצים, ואני יהיה זה שיבצע את העבודה, כביכול בתור פועל שהיא מעסיקה? אני רוצה לעשות את זה כיון שהתיק של הע.פ. שלי הגיע לתקרה השנתית. תודה

1054. מאת: mento

תשובה: לא

1055. מאת: MM

שלום אני מעוניין ליבא מוצר בעלות נגיד של 500$ כל פעם - כך שיהיה עליי לשלם עליו מע"מ. במכירה של המוצר בארץ - כעסק פטור - אני מוכר ללא מע"מ - כיצד זה עובד? תודה

1056. מאת: mento

תשובה: אכן עוסק פטור משלם מע"מ ביבוא. גם אם בפחות מ-500$ עליו לשלם, קרא את המאמר על תשלום מע"מ על תשלומים לחו"ל. ובעת המכירה אינך מחייב מע"מ כעוסק פטור כלומר אתה מפסיד את המע"מ של הרכישה או במילים אחרות המע"מ ברכישה הופך להיות חלק מעלות של המוצר

1057. מאת: אדוה

שלום אני שכירה במשרה מלאה ובנוסף עוסק פטור. האם במילוי טופס 1301 אני צריכה לדווח בסעיף ההכנסה גם את המשכורת שאני מקבלת כשכירה ולצרף 106 או רק את ההכנסה שלי מהעוסק פטור?. כמו כן, כיצד אני מדווחת הוצאות של רכב?

1058. מאת: mento

תשובה: בהחלט בדוח השנתי עליך לדווח על כל סוגי ההכנסה שלך לרבות הכנסה ממשכורת, מריבית, משכר דירה, מבורסה ולרבות הכנסות של בעלך. על הוצאות הרכב מדווחים בדוח רכב אותו מצרפים לדוח רווח והפסד שאת תוצאתו רושמים בדוח השנתי

1059. מאת: eti

מה קורה אם בסוף שנה שאני אמורה להגיש את הדו"ח לא היו לי הכנסות בכלל אלא רק הוצאות? איך אני מגישה את הטבלה במצב כזה? המון תודה על העזרה

1060. מאת: mento

תשובה: מגישים רווח והפסד שהתוצאה שלו היא הפסד, מקזזים בדוח השנתי את ההפסד ממה שניתן ואם עדין נשאר מכניסים אותו בשדה להעברת הפסד לשנה הבאה

1061. מאת: rifka

שלום וברכה. אני צלמת במקצועי בעלת עוסק פטור, ורציתי לדעת כיצד מחשבים את אחוז ההוצאה המוכרת בהשכרת רכב לצורך העסק. כגון ימי צילומים וכ"ו שאני נזקקת לרכב. האם זה 45 אחוז כמו כלהוצאות רכב, או 100 אחוז כמוניות? תודה

1062. מאת: mento

תשובה: בהוצאות רכב וגם בהשכרה מוכר רק 45%. הסיבה היא שזה לוקח בחשבון שהשימוש ברכב הוא גם פרטי. לא ניתן לקבל יותר מזה אבל בהחלט ניתן להכניס גם שכירות רכב לצרכים פרטים ואז בסופו של יום כנראה שהתיאום יהיה יותר קרוב למציאות

1063. מאת: אבי

שלום! תודה על המאמר המחכים. שאלה- אני מוציא קבלות דיגטליות במחשב. לפעמים המחשב לא נמצא איתי כאשר אני עם הלקוח. האם אני יכול להוציא ללקוח קבלה ידנית, ובסוף היום שאני מגיע לבית להוציא קבלה דיגטלית במחשב? תודה

1064. מאת: mento

תשובה: כן ובלבד שבקבלה הדיגיטלית תרשום, בגין קבלה ידנית מספר....

1065. מאת: מפתחת למידה

אני מורה שכירה 1/3 משרה. בשנה"ל הקרובה, צפויה לעבוד בפרויקט (8 חודשים נובמבר -יוני). זו עבודה נוספת דרך זכין פרטי שנותן שירות למ.החינוך. הזכין לא רוצה יחסי עובד- מעביד 1) האם אני יכולה להתנהל כשכיר המבצע עבודה חד פעמית? 2)לחלפין, האם בתור "מפתחת למידה" אוכל להרשם כעוסק פטור?

1066. מאת: mento

תשובה: זה שהזכיין לא רוצה יחסי עובד מעביד לא אומר שלא יהיו יחסי עובד מעביד, וממליץ להפנות אותו לצו סיווג מועסקים בכדי להבין שאם את בצו אז לא משנה איך הוא ישלם לך. אין בעיה שתרשמי כעוסקת פטורה באם אין מדובר בהוראה אחרת תהיי חייבת להיות עוסק מורשה

1067. מאת: דניאל

שלום, השתחררתי משירות קבע (זכאי לדמי אבטלה) ופתחתי עסק, מוגדר כעוסק פטור במס הכנסה ו"עצמאי שאינו עונה להגדרה" בביטוח לאומי, במצב הנוכחי אני מקבל אבטלה עד אמצע 2021, כיצד פועל מס הכנסה בנוגע להכנסותיי מהעסק יחד עם דמי האבטלה?

1068. מאת: mento

תשובה: במס הכנסה חישוב המס הוא על 2 ההכנסות ביחד. אני מניח שאתה מודע לכך שבביטוח לאומי יקזזו לך את ההכנסה כעצמאי מהאבטלה

1069. מאת: qwer !

היי רציתי לדעת אם קיבלתי תקבולים 3 חודשים לפני שפתחתי עוסק פטור, האם אני יכול לרשום את כל התקבולים אחורה לתאריך שפתחתי את העסק?

1070. מאת: mento

תשובה: כמובן שהפעלת העסק ללא רישום הינה עבירה, רישום הקבלות כעת לאחר פתיחת העסק הוא חצי תיקון לפשע, שאתה רק יכול לקוות שלא יתגלה. כמובן שאם יתגלה עדיף לך שזה יהיה רשום.

1071. מאת: מרק

שלום אני הייתי הרבה שנים עסק פטור רגיל ובזמן אחרון אני הלכתי ללמוד דרך ביטוח לאומי שכום נכים ואני מקבל שם תוספת הכנסה מבטוח לאומי, שאלה שלי אם בדוח שנתי אני בטור עסק פרט צריך גם לצין שם את הכנסות שלי שקבלתי מביטוח לאומי? תודה רבה מראש.

1072. מאת: mento

תשובה: הכנסה מביטוח לאומי צריכה להיכלל בדוח השנתי (לא בדוח של העסק), צריך לבחון את סוג ההכנסה, האם היא הכנסה חייבת או פטורה, כדי לקבוע היכן בדוח השנתי היא תירשם

1073. מאת: אביגיל

מצטרפת למחמאות על המאמר והתשובות המקצועיים- שאפו ותודה רבה. התבקשתי לתת ליווי מקצועי תמורת שכ״ט, לחברה שעיסוקה ביטוח, ושאלתי- האם העובדה שיש לי רשיון סוכן בטוח מונעת אפשרות של עוסק פטור (לא אעסוק במכירות בטוח) הגם שעיקר הכנסתי יהיה מקצבה

1074. מאת: mento

תשובה: אם הליווי המקצועי הוא בתחום העבודה של סוכן ביטוח אז לא ניתן להיות עוסק פטור. יחד עם זאת בסופו של יום זאת החלטה של סניף המע"מ בוא יפתח התיק. מעבר לכך בעבודה מול חברה כנראה שעדיף לך להיות עוסק מורשה

1075. מאת: אייה

תודה רבה על המידע! אני מתחילה את דרכי כמטפלת בשיאצו, אין לי כל דרך להעריך מה יהיו הכנסותי כיוון שעוד לא התחלתי לטפל בתשלום. זה מרגיש כמו הביצה והתרנגולת - האם לפתוח כבר תיק כשאין עוד כל הכנסה או להתחיל לטפל בתשלום ואז - באיזה שלב כדאי לפתוח תיק?

1076. מאת: mento

תשובה: מרגע שהחלטת לעסוק בכך עליך לפתוח תיק. ללא פתיחת תיק לא תוכלי לא לפרסם, ולא לטפל גם אם לא גבית תשלום

1077. מאת: neta

היי 1. רציתי לדעת האם אפשר להשתמש בשני תחומים שונים על אותו עוסק פטור? 2. האם בעל ואישה יכולים להשתמש באותו עוסק פטור?

1078. מאת: mento

תשובה: כן ניתן לנהל מספר עיסוקים תחת עוסק פטור ובלבד שהם לא עיסוקים שמחויבים רישום כעוסק מורשה. בעל ואישה אם עוסקים בדברים שונים לא יוכלו להתנהל באותו עוסק פטור, אם שניהם עובדים באותו העסק יוכלו להקים שותפות של עוסק פטור

1079. מאת: איה

בטוח שעוסק פטור לא מחויב בניהול ספר תקבולים ותשלומים? במס הכנסה אמרו לי במפורש שחיבים לנהל ספר תקבולים ותשלומים.

1080. מאת: mento

תשובה: בטוח

1081. מאת: דוד

שלום, אני עוסק פטור. יש לי אתר אינטרנט שכל ההכנסות שלו הם מפירסום גוגל שמגיע פעם בחודש ישירות לחשבון בנק.האם צריך להוציא קבלה עבור זה כל חודש, היות שבאמת אין שום "לקוח" לספק לו את הקבלה. במידה וכן, האם די בספר קבלות שקונים בחנויות וללא חותמת? תודה רבה!

1082. מאת: mento

תשובה: כן יש חובה לרשום קבלה מיד עם קבלת התקבול. אם קונים ספר קבלות אזי יש לקנות גם חותמת עם כל פרטי העוסק הפטור

1083. מאת: ערן

תודה רבה על המאמר. אני עוסק פטור, קיבלתי מלקוח שייקים דחויים, שאחד מהם (4 אלף שח) הוא לסוף דצמבר, תשלום זה יוביל לחריגה בתקרה, כלומר להכנסה שנתית של 100,800. האם אני יכול להפקיד את השייק ב2021, למרות שהוא מיועד לסוף דצמבר? אם כן, יש צורך לעדכן משהו בקבלה שהלקוח קיבל? תודה

1084. מאת: mento

תשובה: קבלה יש לרשום מידית ברגע שקיבלת את השק, אם זה מהווה בעיה עבורך תחזיר ללקוח ותבקש שישלם לך בינואר

1085. מאת: אורן

שלום, אני עובד כשכיר (כ 170,000 הכנסה שנתית) ובנוסף היו לי בשנה הקודמת הכנסות מעוסק פטור של 82,000 ש"ח. הרוא"ח שלי חישב לי מס הכנסה של 17.5 אש"ח ב"ל של כ 7,000. מרגיש שקצת יותר מדי. האם שיעורי מס הכנסה וב"ל כאלו אכן נכונים

1086. מאת: mento

תשובה: מה שהוא חישב לך זה הרבה פחות ממה שצריך להיות, יכול להיות שיש לך גם הוצאות ולכן החישוב הוא לא באמת על כל ההכנסה של 82,000

1087. מאת: איילון

אשתי עוסקת פטורה. השנה החלה לקבל הכנסה שלא מעסק - שכ"ד בגין נכס מסחרי של הוריה שנפטרו, בסך 2,000 ש"ח בחודש. א) האם הכנסה זו שלא מעסק נכנסת לחישוב גובה סכום ההכנסות המוגדר לצרכי עוסק פטור ? ב) האם יש להביא הכנסה זו שלא מעסק למורך חישוב הירידה במחזור בהקשר למענק קורונה ?

1088. מאת: mento

תשובה: הכנסות משכר דירה אינם חלק מהעסק ואינם קשורות למחזור העוסק פטור או לעניין המענקים. יש להם סעיף נפרד לחלוטין בדוח השנתי

1089. מאת: bardic

שלום! מה קורה בהצהרת עוסק פטור בתחילת השנה. אם היו לי קבלות שהוצאתי עליהן קבלות זיכוי, היו ביטולי עסקה. האם יש להכניס את הקבלות האלא לסה"כ ההכנסות? תודה.

1090. מאת: mento

תשובה: אם בפועל אכן החזרת את התקבול ויש לך אסמכתא על החזרת התקבול באותה שנת מס אז בהחלט ניתן להפחית את קבלות הזיכוי שנרשמו בגין החזרים שבוצעו בפועל

1091. מאת: ארי

תודה על התשובות הברורות. ברצוני לדעת ,בגלל הקורונה ניתנו מענקים להוצאות עסק קטן או מענקי סיוע לעצמאים, שאלתי, בהצהרת עוסק פטור 2020, האם צריך להכניס להצהרה את המענקים הנ"ל, הרי הם לא חייבים במע"מ,(רק לדו"ח השנתי צריך להכניס) תודה מראש.

1092. מאת: mento

תשובה: המענקים הוחרגו מחוק מע"מ ולכן אינם חלק מהמחזור

1093. מאת: יוני

עוסק פטור שהיה לו הכנסה ב 2020 סכום של 105000 הוא יהפוך לעוסק פטור ? ישלם מעמ על כל הסכום או על ההפרש ? יכול לקזז תשומות ?

1094. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור שחצה את התקרה ישלם מע"מ רק על החלק שחצה את התקרה ויהפוך להיות עוסק מורשה. הוא יהיה רשאי לקזז תשומות רק מיום שתונפק לו תעודת העוסק המורשה

1095. מאת: ניר

שלום, האם בהצהרה השנתית למע"מ לעוסק פטור ב-31 לינואר צריך לכלול גם את מענקי הקורונה שניתנו במהלך 2020 כחלק ממחזור העסקאות?

1096. מאת: mento

תשובה: לא

1097. מאת: יואל

שלום כעוסק פטור האם אני מגיש למע"מ את הצהרת ההכנסות שלי לשנת 2020 כולל המענקי קורונה שקיבלתי לסה"כ. או רק את ההכנסות מעבודה וללא המענקים.

1098. מאת: mento

תשובה: מחזור העסקאות לא כולל את המענקים

1099. מאת: אריאל

שלום, האם אני חייב ללכת לסניפי מע"מ/מס הכנסה המשוייכים לעיר הרשומה בתעודת הזהות? או שאפשר ללכת לכל סניף? האם אני צריך להזין בכל הטפסים את הכתובת של התעודת זהות או כתובתי הנוכחית? (שוכר ועובר דירה פעמים תכופות יחסית). תודה!

1100. מאת: mento

תשובה: אתה צריך לפנות לסניף בהתאם לכתובת בת.ז.. אך לפני כן עליך לדאוג לעדכן את הכתובת הנכונה בת.ז.

1101. מאת: אריאל

היי, אם אני פותח עוסק פטור כמאמן כושר ועובד בחוץ/בתי לקוח/פרילנסר במועדוני כושר, מה עלי לכתוב בטפסים השונים ככתובת עסק? אני משאיר את השדה ריק? תודה

1102. מאת: mento

תשובה: את הכתובת ממנה מתנהל העסק, הכתובת שבה נמצאת הניירת של העסק, בדוגמא שנתת מן הסתם כתובת מגוריך

1103. מאת: אריאל

"תשובה: אתה צריך לפנות לסניף בהתאם לכתובת בת.ז.. אך לפני כן עליך לדאוג לעדכן את הכתובת הנכונה בת.ז." תודה. כוונתי הייתה שאני עוד אעבור מספר כתובות בשנים הקרובות ולכן אין טעם לעדכן כל הזמן בת.ז. ולכן שואל האם בעייתי שכתובת העסק והמגורים היא של הת.ז אך אני לא גר בכתובת זו.

1104. מאת: mento

תשובה: תהיה חייב לעדכן בת.ז. כתובת בכל מעבר שכן רשות המיסים שולחת לך דואר רק לכתובת המעודכנת בת.ז. כך שאם לא תדאג לעדכון באופן מידי עם כל מעבר אתה צפוי לפספס מכתבים חשובים שיביאו לסנקציות כאלו ואחרות

1105. מאת: ARV

האם עני יכולה להירשם כעובד עצמאי שאינו עונה להגדרה, ואם אני אכנס להריון לשנות למפרע מתחילת השנה או מחודש מסוים את ההגדרה לעובד עצמאי העונה להגדרה

1106. מאת: mento

תשובה: בדרך כלל ביטוח לאומי לא יסכים לשנות רטרואקטיבית, ובמיוחד במקרה של גמלאות הוא אף עלול לדרוש הוכחות לשינוי

1107. מאת: יוני

שלום שאלה האם אני יכול גם להוציא קבלות ידניות מפנקס לסוג לקוחות שאני נפגש ולהוציא במקביל קבלות דרך מערכת חשבונית דיגיטלית ללקוחות רחוקים?

1108. מאת: mento

תשובה: בעקרון התשובה היא לא. אלא אם ניתן לתת הסבר מאוד ברור להפרדה, למשל עיסוקים שונים בכל סדרה של קבלות

1109. מאת: חיים

היי מי חייב לנהל יומן פגישות על פי מס הכנסה? כלומר ידוע שרופא חייב לנהל יומן פגישות ומעצב שיער גם חייב יומן שבו הוא רושם את הלקוחות שקבעו אצלו השאלה מי עוד חייב? האם יועץ עסקי? צלם? עורך דין? מטפל רפואה אלטרנטיבית? חייבים גם? ומי עוד? ניסיתי למצוא רשימה מסודרת אבל לא מצאתי

1110. מאת: mento

תשובה: זה נקבע על פי התוספת בהוראות ניהול ספרים אליה שייך המקצוע, בכל מקרה עוסק פטור לא צריך לנהל

1111. מאת: אחת העם

תודה האם יש הגבלה לגבי כמות העסקות שניתן לעשות תחת ההגדרה שכיר המבצע עבודה חד פעמית? (אני מורה, ואולי תהיה אפשרות לבצע פעם או פעמיים בשנה עבודת עריכה עבור עמותה) תודה, שרון

1112. מאת: mento

תשובה: לא אין הגבלה, כמובן שתהיה חייב לעשות תיאום מס כל פעם מחדש, וככל שיהיו יותר מקרים אז יתחיל להיות השיקול לגבי דרישת הוצאות

1113. מאת: ליאת

שלום רב, התחלתי כעצמאית בתחום הטיפולי ויש לי כעת לקוח אחד. בפנקס הקבלות יש מקום לרשום מספר הקבלה ידנית. אם אמספר הקבלות שמוציאה לו, הוא יבין מהמספרים הרצים שהוא הלקוח היחיד ואיני רוצה שזה יקרה. האם יכולה להוציא לו קבלה ללא מספר אך כן למספר את ההעתקים שנשארים בידי?

1114. מאת: mento

תשובה: חלה חובה שיהיה רצף מספרים של קבלות, זאת בעיה, מה שאולי אבסורדי ותוכלי לעשות זה לבטל חלק מהקבלות ע"י חיבור המקור להעתק ועשית קרוס מבוטל

1115. מאת: מיר

הי! תודה על הכתבות המפורטות ומלאות מידע פתחתי עסק פטור מיד לפני הקרונ ה בלי לדעת שהקרונה תגיע :( עכשיו אין לי שום הכנסות האם זה בעיה לרשום שההכנסות הם 0 שח? או שעדיף כבר לסגור את העסק ולפתוח עוד אחד? תודה

1116. מאת: mento

תשובה: אין בעיה לדווח אפס

1117. מאת: שיר

תודה על המידע הבהיר! רק עכשיו דיווחתי הצהרת עוסק פטור, האם יש דרך להמנע מקנס או לבטל אותו ,אולי יתחשבו בי בגלל הקורונה? ואיך גובים ממני את הקנס?

1118. מאת: mento

תשובה: ניתנה אורכה עד ה-28/02 ועד 30 יום איחור אין קנס

1119. מאת: תב

היי, אני שכירה ובעלי לא עובד רק מקבל מלגה בסך 1000 שח. האם אפשרי להיות עוסק מורשה שגם אני עובדת בו ולדווח את השכר עליו כך שלא נעבור את התקרה?

1120. מאת: mento

תשובה: את לא יכולה לדווח בעסק שלך על הכנסות של בעלך

1121. מאת: בני

שלום אני בעיקרון שכיר ופתחתי כבר תיק במס הכנסה עבור החזרי מס , עכשיו אני רוצה לפתוח עוסק פטור ממס וגם שם צריך לפתוח תיק במס הכנסה ,האם אני צריך לפתוח תיק פעם נוספת או שהם יסתמכו על התיק הקיים ?

1122. מאת: mento

תשובה: אתה צריך לפתוח תיק פעם נוספת שלמעשה זה יהיה שינוי סוג התיק הקיים, מתיק להחזרי מס לתיק של עצמאי

1123. מאת: osher

היי רציתי לשאול מה קורה במצב שאחת הקבלות של העוסק פטור נאבדה? וכל כמה זמן צריך להגיש את הקבלות למס הכנסה?

1124. מאת: osher

היי רציתי לשאול מה קורה במצב שאחת הקבלות של העוסק פטור נאבדה? וכל כמה זמן צריך להגיש את הקבלות למס הכנסה?

1125. מאת: mento

תשובה: בשביל זה נדרש לנהל פנקסי קבלות ב-3 העתקים, המקור ללקוח, העתק השני להנהלת החשבונות והעתק השלישי נשאר קבוע בפנקס ואסור לתלוש אותו. אין צורך להגיש את הקבלות למס הכנסה, אלא רק לשמור אותם למקרה של ביקורת או דרישה להביאם לדיון

1126. מאת: עורך

שתי שותפות בכתיבת מאמר שלחו אותו אליי להגהה. לאחר התשלום בהעברה בנקאית מחשבון אחת הלקוחות היא שאלה אותי האם אוכל לתת לשתיהן קבלות. האם זה מותר? אם כן, לחלק את סכום התשלום?

1127. מאת: mento

תשובה: כל עוד תציין בקבלה שהועבר מחצית הסכום כחלק מהעברה כוללת ע"י מי שהעביר זה יהיה בסדר

1128. מאת: Vermeer

שלום, תודה על המידע החשוב. אני עוסק פטור כחודשיים. האם רכישת מחשב, דלק וכדומה עם כרטיס אשראי שאינו שלי (אחותי) עדיין נחשבים הוצאה לעסק שאני יכול להזדכות בסוף שנה?

1129. מאת: mento

תשובה: אם ההוצאה היא הוצאה בעסק שלך, אז אין חשיבות למי שילם אותה

1130. מאת: יצחק

האם אפשר לשנות את שם העוסק, ואיך עושים זאת.

1131. מאת: mento

תשובה: באתר שלנו תחת טפסים, יש קטגוריה של טפסים לסגירת תיק או עדכון ובה טופס עדכון פרטי עוסק במע"מ

1132. מאת: מנהח

רציתי לשאול, כעוסק פטור שמקבל קבלות מראש על כל השנה צריך להוציא קבלה, אין ברצוני לשלם מס על כל התשלומים אלא מידי חודש איך ניתן לעשות את זה באופן תקין???? אשמח למענה, תודה!

1133. מאת: mento

תשובה: אני מניח שהכוונה הייתה לקבלת שקים מראש, ואכן זאת בעיה בחוק, ועמדת רשות המיסים כי הקבלה חייבת להרשם מיד ומבחינת עוסק פטור זאת נחשבת להכנסה מיד גם את פרעון השק עתידי. פתרון לכך יכול להיות שבמקום שקים לבקש להקים הוראת קבע לתשלום חודשי

1134. מאת: צ,א

יום טוב אתר מצויין רציתי לשאול, לאשתי יש משפחתון יתכן והשנה היא תעבור את התקרה של עוסק פטור, לי במקביל יש עוסק פטור של מכירת בגדי ילדים, האם אני יכול לבקש מהלקוחות להעביר את התשלום לעסק של הבגדים על מנת שהיא לא תעבור את התקרה? תודה רבה

1135. מאת: mento

תשובה: ממש לא, מדובר בעבירה פלילית שדינה מאסר בפועל

1136. מאת: אור

שלום האם הגדרת עוסק פטור Vינה פר אדם או פר עסק? כלומר אם אדם שמנהל 2 עסקים שונים ופותח 2 עסקים שונים האם יכול לקבל בכל אחד מהם עוסק פטור או שמחשבים את מכלול הכנסותיו ב-2 העסקים וקובעים אם הוא עוסק פטור או מורשה ? תודה

1137. מאת: mento

תשובה: הגדרת העוסק פטור היא פר אדם, כלומר אם הנך מנהל 2 עסקים תקרת העוסק הפטור היא עבור שניהם. וכמעט תמיד 2 העסקים גם יהיו רשומים תחת אותו מספר עוסק פטור.

1138. מאת: אריק

היי באיזה סעיף בדוח השנתי עוסק פטור ממלא הכנסה?

1139. מאת: mento

תשובה: ישנם כמה שדות, בשדה 150 ממלאית את תוצאת הרווח והפסד, בשדה 238 ממלאית את המחזור, ויש עוד שדות שמושפעים מהתוצאה שבשדות אלו יחד עם שדות אחרים

1140. מאת: אלעזר

אני שכיר, פתחתי כעת עוסק בו אני מעסיק עובד, כרגע אני מפסיד (מדובר בסטארט אפ), האם אני יכול לקזז את ההפסדים מהעסק ממס הכנסה. (אם הייתי מרויח את המשכורת מהעוסק יכלתי לקזז את השכר לעובד, ולצורך מס הכנסה שניהם מחושבים יחד)

1141. מאת: mento

תשובה: חישוב המס שלך נפרד מחישוב המס של העובד. אתה יכול לקזז הפסד רק כנגד ההכנסות שלך

1142. מאת: אלכס

כתבה מעולה, אני עוסק פטור, רציתי לשאול אני תושבת עיירת פיתוח המזכה במס הכנסה ובנוסף ההכנסות שלי מהעסק נמוכות עד כ 1500ש"ח האם עדיין צריך לשלם מקדמות מס הכנסה?

1143. מאת: mento

תשובה: אם נדרשת לשלם מקדמות מס הכנסה אז חלה חובה לדווח, במידה ולהערכתך לא יהיה תשלום מס בסוף השנה בדוח השנתי את יכולה לבטל את המקדמות אבל עליך לדעת שאם יתברר שביטלת אותם ללא הצדקה אזי יהיה קנס.

1144. מאת: horens

שלום, יש לי תיק עוסק מורשה עבור עסק עם מחזור גבוה ואני מעוניין לפתוח עסק נוסף, בתחום אחר, עם מחזור קטן בהרבה. האם ניתן לפתוח תיק נוסף כעוסק פטור עבור העסק הנוסף בהנחה שהמחזור שלו יהיה מתחת למחזור הקובע ?

1145. מאת: mento

תשובה: לא ניתן, בדיקת המחזור מתבצעת מול כל עסקיך

1146. מאת: שמעון

שלום רב. תודה על המאמר המחכים והמפורט. אני מעוניין לפתוח מכירת עטים פשוטים בביתי. האם גם על מחזור ממש נמוך צריך לפתוח עסק פטור?

1147. מאת: monika0

תשובה: כן חובה לפתוח עוסק על מנת להתעסק במסחר בלי שום קשר לגודל הפעילות, במיוחד לצרכים של עסקים קטנים הוקם המנגנון של עוסק פטור המאפשר ניהול עסק בצורה יחסית פשוטה וזולה בהרבה מעוסק מורשה

1148. מאת: בקשר לעוסק פטור ~

שלום ~ תודה על המאמר מאיר העיניים. יש לי שתי שאלות : 1. אני מעבירה סדנאות לכתיבה יוצרת . האם אני יכולה לפתוח תיק במס הכנסה של "עוסק פטור" לפי משלח היד שלי ? 2. מתחילה לעבוד מול ארגון האם עליי להוציא קבלה עבור כל סדנה {פעם בשבוע ?} או חודשית הכוונה פעם בחודש ? תודה

1149. מאת: mento

תשובה: 1 תיק עוסק פטור פותחים במע"מ, במס הכנסה זה עצמאי רגיל. במקרה של סדנאות לא בטוח שיאשרו להיות עוסק פטור אם הסדנא היא למעל 5 משתתפים, אבל לפעמים יעלימו עין. 2. קבלה רושמים כאשר מקבלים תקבול, כלומר כאשר הם משלמים לך רק אז את רושמת קבלה.

1150. מאת: שירה

היי, תודה על המאמר המפורט. לשאלתי: יש לי קליניקה לטיפול פרא רפואי, חלק מהמטופלים משלמים במזומן ומקבלים קבלה. האם עליי להפקיד את הכסף המזומן בבנק?

1151. מאת: mento

תשובה: עוסק פטור לא מחויב לנהל חשבון בנק

1152. מאת: יוני

שלום, אני פיזיוטרפיסט ומאמן כושר, כרגע אני עוסק עצמאי בתחום של האימון כושר וברצוני לאחד עם הפיזיוטרפיסט וכמובן להישאר כעוסק פטור (בהתאם למחזור העסק). האם אני יכול לעשות זאת או שעליי לפתוח תיק בנפרד במס הכנסה ובמע"מ?

1153. מאת: mento

תשובה: לא ניתן לפתוח עוד תיק, אלא הכל מתנהל בתיק אחד, ברגע שיש לך עיסוק שאינו יכול להיות עוסק פטור, כל הפעילות שלך תהיה כעוסק מורשה ולא תוכל להשאיר את העוסק הפטור. הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות חברה בע"מ, אך העלויות גבוהות מהתועלת

1154. מאת: עדי

אני רוצה להעביר הרצאות עם חשבונית. אני צריכה לפחות עוסק? זה נחשב עוסק פטור?

1155. מאת: mento

תשובה: לא מרצה חייב להירשם כעוסק מורשה

1156. מאת: דודו

כאשר פתחתי את התיק לעוסק פטור שם העסק הוא שמי המלא. אם אני רוצה שיהיה שם לעסק שאליו אנשים גם יוכלו בתשלום צ'קים לרשום לפקודת שם העסק, מה צריך לעשות? האם שמי חייב להיות רשום על הקבלות? תודה מראש,

1157. מאת: mento

תשובה: ניתן להודיע למע"מ על כינוי לעסק והם יוסיפו אותו לאישור העוסק פטור, ואם תציג זאת בבנק אז הבנק יוכל להשתמש בכינוי לקליטת שקים. במידה ויש כינוי לעסק בתעודת העוסק אז אפשר להימנע מרישום השם האישי ולהסתפק ברישום שם הכינוי

1158. מאת: אני רק שאלה:)

עסק חדש בשיווק שותפים מוצרים דיגיטליים (הכנסות מתקבלות בדולר מחברת clickbank השיווק נעשה לקהל שאינו מהארץ בעיקר ארהב וקנדה. האם לפי חוק המעמ האם אני עדיין צריך להירשם כעוסק במעמ או שמספיק לפתוח תיק במס הכנסה וביטוח לאומי? תודה .

1159. מאת: mento

תשובה: אם התשלום הוא בעבור שיווק והעבודה מבוצעת מישראל אז יש חובת רישום כעוסק

1160. מאת: yifat

שלום. אני עוסקת פטורה, מטפלת בתחום הרפואה המשלימה, ובנוסף שכירה במשרה חלקית. עשיתי פשלה עם קבלות: לפני כחצי שנה ולפני כ-3 חודשים, נתתי שיעורים למישהי (לא כמטפלת ברפואה המשלימה), והיא העבירה לי כסף בהעברה בנקאית. שכחתי לחלוטין לרשום קבלות! האם אני יכולה לתקן את המצב?

1161. מאת: mento

תשובה: כמובן שחובה עליך לרשום במידית את הקבלות שלא רשמת בזמן, ולדווח בהתאם. להבא יש להקפיד על רישום תקבולים באופן מידי בעת קבלתם כי במקרה של ביקורת מדובר בפסילת ספרים על אי רישום תקבול

1162. מאת: סנדרה

הי. פתחתי השנה עוסק פטור.1. יש לנו הכנסות משכר דירה של 2500 שח בחודש שלא מחייבות תשלום במס. האם עכשיו אני כן צריכה לדווח על ההכנסות הללו? 2. רשמו את התיק על שם בעלי. האם ניתן לשנות זאת?

1163. מאת: mento

תשובה: 1. כן צריך לדווח על הכנסות משכר דירה גם אם הם פטורות בדוח יש שדה להכנסות פטורות משכר דירה. 2. לעניין רישום התיק על בעלך זה דורש בדיקה מדוע עשו זאת, העסק צריך להיות רשום על שם מי שהוא בעל העסק, זה לא משהו שבוחרים סתם

1164. מאת: סימא

יש לי עוסק פטור שמחזור הכספים ירד השנה משמעותי וקיבלתי מענק קורונה . האם צריך להוציא קבלה על זה? והאם לדווח את זה בדוח למעמ בסוף שנה? היכן מצינים את זה בדוח השנתי למס הכנסה?

1165. מאת: mento

תשובה: כן צריך לרשום קבלה על כל מענק שקיבלת. אבל זה לא חלק מהמחזור למע"מ ואין לדווח על כך למע"מ. בדוח השנתי יש שדות יעודים לרישום המענקים

1166. מאת: מיכל

שלום וברכה, רשמתם שעוסק פטור חייב לנהל ספר קבלות ותיק תיעוד חוץ. השאלה האם חייב לערוך ספירת מלאי ? האם החובה לערוך את הספירה היא מכוח הוראות ניהול ספרים שעוסק פטור מוחרג מהן או שבכל מקרה חייב לנהל ? תודה רבה ...

1167. מאת: mento

תשובה: על פי הוראות ניהול ספרים אין חובת ניהול מלאי לעוסק פטור, אבל זה נתון לוויכוח כי מבחינה חשבונאית עסק שמחזיק מלאי צריך לבצע ספירת מלאי, ולכן הייתי בוחן כל מקרה לגופו בהתאם למהותיות של המלאי מול הכנסות העסק אם מדובר במלאי זניח, לבטח לא זאת תהיה הסיבה לפסילת ספרים.

1168. מאת: בלומה

האם אפשר לפתח עסק פטור על שנה שעברה 2021

1169. מאת: mento

תשובה: לא. אם הייתה פעילות עסקית בשנה שעברה שלא דווחה בזמן זה יחשב לניהול עסק ללא רישום עם כל הסנקציות הנובעות מכך

1170. מאת: מודי

יש לנו בית קרקע ומעלי 2 דירות שאני משכיר בסכום כולל של 5000 שח( פטור מדיווח למס הכנסה). אני בתהליך פתיחת ע.פ, וצפויות לי הכנסות קטנות בשנה הראשונה. 1.האם הדירות ייחשבו כהכנסה של הע.פ, ואז אצטרך לשלם מס ( יוצא שאני מפסיד מפתיחת העסק..)? 2. אם כן, נוכל לרושמן על שם אשתי?

1171. מאת: mento

תשובה: הכנסות משכר דירה לא בהכרח פטורות מדיווח. בכל מקרה תקרת הפטור נמדדת לתא המשפחתי כך שאין חשיבות עם זה שלך או של אשתך. להכנסות משכר דירה אין שום קשר לעסק (העוסק הפטור) והם ידווחו בדוח תחת הכנסות משכר דירה פטורות

1172. מאת: מודי

בהמשך - בעתיד נתקין פאנלים סולריים לבית שלנו, איך אוכל להשתמש בהם כהוצאה, אך לא כהכנסה (2 דירות שמשלמות את הוצאת החשמל שלהן), אם זה חוקי כמובן. תודה !!!

1173. מאת: mento

תשובה: הכנסות והוצאות מיצור חשמל מדווחות בנפרד בדוח תחת כללים מאוד שונים מכל דבר אחר, כך שבמידה ויש הכנסה חובה להגיש דוח על כך, והוצאות יותרו רק כנגד אותה הכנסה מיצור חשמל