לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

הצעת מחיר לעוסק פטור

עוסק פטור, פטור מדיווח למע"מ במהלך השנה ומדווח על מחזורו רק אחת לשנה וזאת בכדי להוכיח כי לא חצה את תקרת העוסק הפטור, ומעמדו כעוסק פטור נשאר לשנה נוספת. לכן התנהלותו מול המע"מ היא מאוד פשוטה. יש לציין כי במקרה והעוסק הפטור עבר את מחזור העסקות השנתי כפי שנקבע בחוק, עליו לשלם בגין ההפרש שבין החלק של המחזור הפטור לחלק העודף את מע"מ העסקאות שבגינו ובכך יחל את התנהלותו כעוסק מורשה. כמובן שמומלץ לבצע דיווח על חציית מחזור העסקאות כעוסק פטור בהקדם האפשרי על מנת להתחיל להנות מאפשרות לקזז מע"מ תשומות כעוסק מורשה.

אנחנו במנטו הנהלת חשבונות החלטנו לתת הצעת מחיר לעוסק הפטור אשר הינה מאוד אטרקטיבית ובעלות של 90 ₪ לחודש לא כולל מע"מ ( סך של 105 ₪ כולל מע"מ) וזאת בגין הטיפול השוטף בהנהלת החשבונות, בייצוג מול הרשויות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי), בייעוץ שוטף בנוגע להוצאות העסק והתנהלות נכונה ובמיוחד מעקב צמוד הן על המחזור לעניין המע"מ והן על הרווח הנקי לעניין הביטוח הלאומי. הפטור אינו כללי (כמו שרבים נוטים לחשוב כי הפטור הוא פטור כללי ממסים) ולכן לגבי שאר הגופים ההתנהלות היא רגילה כמו עוסק מורשה. בראש ובראשונה עליו לפתוח גם תיק במס הכנסה ובמידה וזאת איננה הכנסתו היחידה סביר להניח כי יידרש לשלם מקדמות למס הכנסה.
במסגרת הצעת מחיר לעוסק פטור נכלל גם הטיפול מול המוסד לביטוח הלאומי שמהווה למעשה את נטל המס הכבד ביותר על העוסק הפטור ולכן דורש תשומת לב ממוקדת.
עוסק פטור בפועל אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ עסקאות, ומנגד איננו רשאי לדרוש מע"מ תשומות בגין הוצאותיו, לכן מתוך התחשבות במצב זה החלטנו במנטו הנהלת חשבונות לתת הצעת מחיר לעוסק פטור בעלות סימלית של 90 ₪ לחודש לא כולל מע"מ ( סך של 105 ₪ כולל מע"מ) לטיפול השוטף. ועלות דוח שנתי החל מ-1500 ש"ח לא כולל מע"מ (סך 1755 ש"ח כולל מע"מ).לאור העובדה שעוסק פטור איננו מחייב במע"מ עסקאות הוא אינו רשאי לרשום חשבוניות מס ורושם את הכנסותיו על ידי הנפקת קבלות בלבד ללקוחותיו, לעיתים נאלץ העוסק הפטור לדווח גם על תקבולים עתידיים כחלק ממחזורו וזאת מאחר והינו מחויב לרשום את הקבלה מיד עם קבלת כל תקבול (מזומן, שק מזומן, שק דחויי, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, שווה כסף). עמדת הנהלת המע"מ הינה כי גם תקבולים עתידיים יחשבו לחלק ממחזורו של העוסק הפטור גם אם ניתן לדווח במס הכנסה על בסיס מזומן בדוח רווח והפסד.

התנאים המאפשרים להיות עוסק פטור:

  • מחזור עסקאות שנתי צפוי אינו עולה על 102,292 ₪ (נכון לשנת 2022)
  • אינך עוסק כבעל מקצוע חופשי באחד מהמקצועות הבאים כמפורט בתקנה 13 לתקנות הרישום במע"מ: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים, וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (מופע אומנותי, לרבות הנחייה במופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אומנותי, כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בעל-פה, כתיבה או עריכה, פישור, בעל בית ספר לנהיגה, התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס , סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין, סוחר רכב ומתווך רכב, חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות או אגודה שיתופית.

היתרונות שניתנים בהצעת המחיר לעוסק פטור:

• דיווח למע"מ אחת לשנה וכן דיווח דוח שנתי למס הכנסה.
• אפשרות לתת ללקוחות פרטיים הצעת מחיר נמוכה יותר מאשר עוסק מורשה שכן הינם צריכים לשלם את המע"מ.
• ניהול ספרים קל ופשוט על פי תקנה 2א להוראות ניהול ספרים: ניהול ספר קבלות או ספר פדיון יומי ותיק תיעוד חוץ.

לחצו כאן עכשיו והרשמו לניוזלטר הנהלת חשבונות 

1. מאת: דוד

אני ואשתי גמלאים בשנות השמונים .אשתי משכירה 3 חנויות ,2 מהם עוסקים מורשים ומשלמים את המעמ יישירות (עם הטופס הירוק) השלישי עוסק פטור . כיצד עליה לנהוג עם מעמ ?

2. מאת: mento

תשובה: ההשכרה חייבת במע"מ גם לעוסק פטור, והנטל לדווח ולשלם את המע"מ מוטל על המשכיר אלא אם העביר את הנטל לשוכר כפי שעשיתם עם העוסקים המורשים. גם עוסק פטור יכול לקחת את הנטל ולהנפיק חשבונית מס בתחנת המע"מ אך בכל מקרה המע"מ ישולם ללא אפשרות קיזוז על ידו

3. מאת: ארי

שלום האם יועץ אינסטלציה יכול להיות עוסק פטור, או עדיף לקרוא לזה מתכנן מערכות אינסטלציה?

4. מאת: mento

תשובה: עדיף מתכנן מערכות אינסטלציה

5. מאת: עוזיהו

אני שכיר, ונוסף על כך עוסק בניקוד, בעריכה ובתרגום מול לקוחות פרטיים. כרגע אני עובד עם תיאומי מס. האם אני יכול להיות עוסק פטור, אף על פי שמתרגמים ועורכים אינם זכאים לכך, משום שאני גם נקדן?

6. מאת: mento

תשובה: לא מתורגמן אינו יכול להיות עוסק פטור

7. מאת: אבי

אשתי עובדת 5 שעות בשבוע ומרוויחה 500 ש"ח בממוצע- סה"כ הכנסתה 2,000 ש"ח בחודש, האם היא עומדת בתנאים של עוסקת שאינה עונה בהגדרה בביטוח הלאומי, ולא מחוייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי בשל כך?

8. מאת: mento

תשובה: כן היא יכולה להרשם כעצמאית שאיננה עונה להגדרה בביטוח לאומי ולא לשלם

9. מאת: בנצי

מילאתי דו"ח 1301 לדיווח העסק פטור לפני חצי שנה וכבר קבלתי את השומה ועכשיו ראיתי שיש טעות גדולה בדיווח ההכנסות כי הצהרתי שאני מרוויח 60000 ש"ח לשנה והיינו כפול 12 חודשים ובעוד שהיא הייתה בחופשת לידה 3 וחצי חודשים וקיבלה חופשת לידה מביטוח לאומי ולמעשה החשיבו את ההכנסות ל60000

10. מאת: mento

תשובה: מאוד מומלץ שתיעזר בבעל מקצוע להכנת הדוח השנתי שכן מה שאתה מתאר זה מראה שאינך מבין את המשמעויות של מה אתה עושה ואף על השפעתם על דמי הלידה. אם חלה טעות צריך לתקן אותה ושוב מציע שלא תעשה זאת לבדך

11. מאת: אפרת

שלום וברכה, אני כותבת תוכן, תסריטים, שירים וכו' וכן עורכת תוכן. האם אני יכולה לפתוח עוסק פטור? תודה על המידע המועיל!

12. מאת: mento

תשובה: בעקרון כתוב שכתיבה או עריכה לא יוכלו להיות עוסק פטור, יחד עם זאת אני מכיר לא מעט שעוסקים בסוג של כתיבה כמו לצורך פרסום שכן אפשרו להם להירשם כעוסק פטור, כך שאני ממליץ לפנות לתחנת המע"מ ולנסות לבקש להירשם כעוסק פטור

13. מאת: אברהם

האם שייך מבחינה חוקית לנהל עוסק פטור רק עם הכנסות במזומן ללא חשבון בנק - כמובן שהם יירשמו בקבלות בצורה מסודרת ומתוייקת, וכן האם זה מוכר לבנק בתור הכנסות למשכנתא תודה רבה מראש

14. מאת: mento

תשובה: אין חובה לעוסק פטור לנהל חשבון בנק, וכל עוד שהתקבולים במזומן לא עוברים על חוק המזומן אז אין בעיה. לעניין משכנתא בהחלט יוכר על פי הרווח והפסד של העסק.

15. מאת: רועי

שלום, הצאתי בעבר ספר ואני מעוניין למכור אותו בצורה עצמאית. כמה עולה לקבל שירות של פתיחת עוסק פטור (כל התהליך מול הרשויות עד מצב שבו אוכל לתת קבלה מסודרת תמורת מכירה)? תודה

16. מאת: mento

תשובה: פתיחת תיק עולה 500 ש"ח, הטיפול השוטף עולה 100 ש"ח לחודש, ודוח שנתי עולה 1500 ש"ח פעם בשנה. יתכן ובשנה הראשונה תדרש גם להצהרת הון שמחירה גם 1500 ש"ח