לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דוחות עוסק מורשה כל מה שצריך לדעת

עוסק מורשה מחויב להגיש דוחות רבים. על כן, ישנה חשיבות רבה להנהלת חשבונות שיטתית ומסודרת, הכוללת את מילוי הדוחות הבאים:


דוח חודשי או דו חודשי על מקדמות-  מציג למס הכנסה את המחזור ומחשב את גובה המקדמה על-פי האחוז שנקבע. העוסק המורשה רשאי להקטין או לבטל את גובה המקדמה, אך הוא מסתכן במקרה שלא תימצא הצדקה להקטנה, ואף ייקנס על כך. ישנם מקרים שהמקדמה תיקבע כסכום קבוע ואחיד ולא כאחוז מהמחזור.


דוח חודשי או דו חודשי למע"מ – מפרט את המחזור של העוסק המורשה ואת סכום התשומות של המע"מ. מידע מורחב בנושא דוח המע"מ ניתן למצוא בכתבה עוסק מורשה מע"מ.


דוח מקדמות לביטוח הלאומי-  מתייחס למקדמה קבועה לתשלום, על-פי הצהרתנו או על-פי הדוח השנתי האחרון שהוגש. מומלץ לבצע הוראת קבע לתשלום המקדמות, גם מתוך העובדה שהוראת הקבע אינה מחייבת תשלומים חריגים, למשל, בשל הפרשים בדוח השנתי של העוסק המורשה. הפרשים כגון אלו, יש להקפיד ולשלם בנפרד. תשלום לביטוח הלאומי במועד חשוב לצורך שמירת זכויותינו.


דוח 102 ניכויים- משמש את העוסק המורשה על העסקת עובדים ותשלומי מס שנוכו ממשכורתם. כמו כן לדיווח על ניכויים נוספים המחייבים ניכוי במקור. לדוגמא, בגין תשלום שכר דירה עסקי. על העוסק המורשה לפתוח תיק ניכויים באם הינו נדרש להעסיק עובדים או לבצע ניכויים במקור.


דוח 102 ביטוח לאומי- דוח חודשי בו העוסק המורשה שהוא גם מעסיק משלם ומדווח בגין עובדיו על משכורתם החודשית. בדוח זה יש להציג פירוט לגבי סוג המבוטח ולאיזה קבוצה הוא משתייך.


דוח רווח והפסדמוגש אחת לשנה כחלק מהדוח השנתי. ההכנסה המתואמת למס מועברת לטופס 1301 לשדה 150 או 158.


דוח רווח הון- מוגש תוך 30 יום מרגע מכירה החייבת בדיווח רווח הון ואשר כוללת תשלום מקדמה. בהמשך מצורף גם דוח זה לדוח השנתי.


דוח שנתי – מכיל את סך כול הכנסותיו של העוסק המורשה ובת זוגתו מהעסק, ממשכורת, מריבית, מבורסה, משכר דירה ומכל הכנסה אחרת. פירוט על דוח זה ניתן לקרוא במאמר דוח שנתי . החל משנת 2008 חלה חובה לשדר את הדוח השנתי, כאשר ניתן לבצע את השידור דרך האינטרנט או דרך מערכת שע"מ של המייצג.
לחצו לקבלת טופס 1301 לשנת 2012


עוסק מורשה- אופנים לדיווח  שוטף:

דיווח באינטרנט ותשלום בכרטיס אשראי
דיווח בדואר ותשלום בהמחאה
דיווח במערכת שע"מ ע"י מייצג והוראת קבע בבנק


טפסים נלווים לדוח השנתי:

טופס רווח והפסד, טופס פחת, רווחי הון (נספח ג') והכנסות מחו"ל (נספח ד').

לחצו כאן עכשיו והרשמו לניוזלטר הנהלת חשבונות 

1. מאת: שושה

תודה על התשובות המהירות והבהירות...יש לי מס' שאלות לגבי הגשת דוח שנתי. 1.חוץ מטופס 1301 איזה עוד טפסים עלי להגיש? ראיתי שיש דוח שנקרא 1320 חייב להגישו? 2.מי חייב להגיש טופס 6111? 3.אצל נותן שירותים שרוב עלות מתן השירותים שלו היא רכב,משכורות וחומרים היא זה נקרא עלות מתן השירותים?

2. מאת: mento

תשובה: 1320 זה דוח רווח והפסד ובעל עסק חייב להגישו, יש נספחים רבים ושונים הכל בהתאם לפעילות למשל דוח רכב, טופס פחת ורווח הון, נספח על בורסה, נספח על הכנסות מחו"ל, וכו'. 2. טופס 6111 חייב להגיש עסק בעל מחזור מעל 300,000 ש"ח. 3. ההוצאות שתיארת נקראות הוצאות הנהלה וכלליות

3. מאת: שושה

עוד משהו קטן...אין דבר כזה עלות מתן השירותים? כל ההוצאות שעלה לי לתת את השירות יכנס להנהלה וכלליות? כל אחזקת הרכב עבודה שבעיקר היה נסיעות ללקוחות, חומרים שאני משתמש, פחת של מכשירי העבודה, בגדי עבודה והשכר לעובדים איתי בשטח כל זה מכניסים להנהלה? לא לעלות מתן השירות?

4. מאת: mento

תשובה: בעקרון התשובה היא כן, אך יתכן ויש רכיבים שהם הוצאות מכירה או הוצאות יצור/קניות אבל אין כזה דבר עלות מתן שירותים