לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

עוסק מורשה – פסילת ספרים ואיך להימנע מכך

ספרים פסולים זהים בהגדרתם לספרים בלתי קבילים. ספרי חשבונות שנפסלים גורמים להטלת סנקציות מיידיות, אשר משפיעות באופן מהותי על החישוב במסגרת הליכי השומה של הדוח השנתי. פקיד השומה יכול לפסול ספרי חשבונות של העוסק המורשה על-פי אחת מארבעה האפשרויות הבאות:


א. סעיף 130(ב) – ליקוי או סטייה מהותיים מהוראות ניהול ספרים של העוסק המורשה, וזאת כאשר הליקוי או הסטייה מפריעים לפקיד השומה לבדוק את ספרי החשבונות של העוסק המורשה ומקשים על הדיווחים האמיתיים. סטייה מהותית היא כאשר העוסק המורשה לא מנהל כלל ספר מרכזי כמתחייב על-פי הוראות ניהול ספרים. הדוגמא הקלאסית היא ספר הזמנות. ליקוי מהותי, פירושו שלמרות שהספר מנוהל, הוא מנוהל בצורה בלתי תקינה.


ב. סעיף 130(יא)-  כאשר פקיד השומה מוצא בספרי החשבונות של העוסק המורשה חשבונית כוזבת, בין אם החשבונית פיקטיבית ובין אם היא נוגעת להוצאה פרטית בסכום מהותי או תוך השמטת הכנסה בסכום מהותי. לדוגמה עוסק מורשה, ששילם עבור חתונה של בתו, ומקבל מגן האירועים חשבונית על כנס לקוחות.


ג. סעיף 145ב(א)(1)- אי רישום תקבול. על פי סעיף 17(א) להוראות ניהול ספרים נקבע כי עוסק מורשה חייב לרשום תקבול מיד עם קבלתו, באמצעות קבלה, סרט קופה או ספר פדיון יומי. שום תירוץ לא יצדיק תקבול שלא נרשם מייד. סיפור ידוע הוא שבביקורת של פקידי השומה בחנות צילום, עם סיום הביקורת מבלי שהתגלתה כל בעיה, שאל בעל החנות מה עליו לעשות עם 5 דולרים שקיבל ושם מתחת למגירה מכיוון שלא ידע כיצד לרשום מטבע זר. ספריו נפסלו בו במקום. זכרו תמיד, רשויות המס אינם החברים שלכם.


ד. סעיף 145ב(ב)- אי ניהול סרט קופה רושמת, כאשר הוראות ניהול ספרים מחייבות את העוסק המורשה לנהל קופה רושמת והם לא עושים כך.  גם אם רשמו את תקבוליהם במקום אחר, רשאי פקיד השומה לפסול את ספריו של העוסק המורשה.


הסנקציות בפסילת ספרים של עוסק מורשה:

1. ע"פ סעיף 33(ב) – לא ניתן להכיר בהפסד משנה קודמת
2. סעיף 121(ב)-  מדרגות מס גבוהות יותר המתחילות מ- 30%  
3. סעיף 20(א)(1) לחוק התיאומים – אם העוסק המורשה חייב היה בהנהלת חשבונות כפולה ויש לו רווח הון, הרווח בכללותו יחשב לרווח הון ראלי
4. סעיף 20(א)(3) לחוק התיאומים – אם העוסק ניהל הנהלת חשבונות חד צידית, הוא לא יוכל לדרוש הוצאות מימון ולא יותר לו ניכוי נוסף בשל פחת
5. ע"פ סעיף 155 אם פקיד השומה מוציא צו, נטל הראייה במשפט עובר אל העוסק המורשה
6. העוסק המורשה לא יקבל הקטנה לגבי אחוז הניכוי במקור
7. ע"פ סעיף 216 ניתן לפתוח בהליך פלילי במקרה של אי רישום תקבול על-ידי עוסק מורשה

לחצו כאן עכשיו והרשמו לניוזלטר הנהלת חשבונות