לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

עוסק מורשה מע"מ בעצם חוסכת לו מע"מ

מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות

עוסק מורשה במע"מ היא צורת הרישום המקובלת ביותר בקרב בעלי העסקים בישראל. הסיבה לכך היא שרוב העסקים בישראל נותנים שירות, קודם כל, לעוסקים מורשים במע"מ אחרים, וכידוע, חיוב של עוסק מורשה במע"מ לא באמת מגדיל את סכום העסקה משום שהמע"מ מוחזר לעוסק המורשה כנגד חשבונית מס. כדי לנצל באופן מיטבי את החוק בעניין, על העוסק המורשה במע"מ להקפיד היטב כי חשבונית המס אותה הוא מקבל תהיה מקור, וששמו יהיה על אותה חשבונית מס. אלו הם תנאים בסיסים לזכאות לקבל את המע"מ בחזרה.


במקרים מסוימים העוסק המורשה יוכל לקבל רק חלק מהמע"מ חזרה, וזאת כאשר מדובר בהוצאה שחלקה פרטית וחלקה עסקית. לדוגמא, הוצאות עבור טלפון סלולארי, רכב פרטי, וכיוצא בזה. קיימים גם מקרים בהם העסקה לא כוללת מע"מ, כך שהעוסק המורשה במע"מ לא יוכל לקבל כנגדה חשבונית מס. למשל, עסקה עם עוסק פטור מתבצעת עם קבלה, ולכן לא ניתן להוסיף עליה מע"מ וגם לא ניתן לקבל מע"מ בחזרה. הדבר דומה גם בהקשר להוצאות של מלכ"רים ומוסדות כספים אשר אינם מחייבים במע"מ, כאשר הוצאות העמלות בבנק הם אומנם הוצאה מוכרת לעוסק המורשה, מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי, אך אינם מאפשרים לקבל את המע"מ מאחר והעסקה לא חייבת במע"מ.


ישנם מקרים בהם עוסק מורשה במע"מ יעשה עסקה, שהמע"מ בה פטור או שהוא בשיעור אפס. למרות שמבחינת החיוב אין מע"מ, יש הבדל מהותי בין שתי העסקאות:
א. עסקה פטורה ממע"מ לא תאפשר לעוסק מורשה במע"מ לקבל מע"מ תשומות בגין הוצאותיו.
ב. לעומת זאת, בעסקה החייבת במע"מ בשיעור אפס, זכאי העוסק המורשה במע"מ להחזר בגין מע"מ התשומות של הוצאותיו.

דיווח עוסק מורשה למע"מ

עוסק מורשה במע"מ נדרש להגיש דיווח למע"מ אחת לחודש או חודשים, בהתאם לגובה המחזור שלו. על דוח המע"מ לכלול פירוט של מחזור העסקאות הפטורות ממע"מ, ומחזור העסקאות החייבות במע"מ, על-פי המס החל עליהם (החל מספטמבר 2012 עלה שיעור המע"מ ל-17%). מגובה מס המע"מ הנ"ל יקוזזו, מס תשומות ציוד בגין רכישות ציוד קבוע של העסק, ומס תשומות אחרות, בגין שאר הוצאות העסק השוטפות. על-ידי כך מתקבל ההפרש לתשלום, אשר מאפשר לבחון אם העסק מרוויח או מפסיד, וגם אם הוא ביצע באותו דיווח השקעה גדולה, שבעקבותיה ניתן לקבל החזר מע"מ. אם ההחזר הנדרש הוא בסכום גבוה של כ- 20,000, העוסק המורשה במע"מ נדרש להגיע לסניף המע"מ ולהציג את החשבוניות שבגינם הוא מבקש לקבל החזר.


מאחר ובמדינת ישראל קיימת פעילות עבריינית ענפה, ובתוך כך, מופקות חשבוניות מס פיקטיביות, משרדי המע"מ החלו לדרוש מהעוסק המורשה דיווח חשבוניות עם פרטיהם המלאים של העוסקים המורשים שהפיקו לו אותם. על-ידי כך הם מסוגלים להצליב מידע ולזהות אם הוגשו חשבוניות מס שבפועל אינם שייכים לעוסק מורשה במע"מ, כפי שהוא רשום ומדווח בחוק. היה ועלה חשד, משרדי המע"מ יחסמו את החזר המע"מ ותחל חקירה פלילית לבירור הנושא. נכון לעכשיו, לא כל העוסקים המורשים מחויבים בדיווח מקוון, ואולם עד שנת 2014 צפויים כולם להצטרף לדיווח המקוון.

לחצו כאן עכשיו והרשמו לניוזלטר הנהלת חשבונות