לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

תלוש משכורת חובות המעסיק

היערכות מעסיקים לקראת פתיחת תיק ניכויים והכנת תלוש משכורת לעובדים

כל מי שמתכוון להעסיק עובדים, מחויב לפתוח תוך 14 יום מיום תחילת העסקה תיק ניכויים, שבאמצעותו ידווח על עובדיו ובהתאם לכך יבצע את הכנת תלוש המשכורת לכל אחד מהם. על סמך אותה דרישה, המחוקק קובע למעשה, שהמעסיק הוא זה שיהיה אחראי על ניכוי תשלומי מס וביטוח לאומי מהעובדים, ועל העברתם, יחד עם התשלומים שלו עצמו אל הרשויות. הקנסות שיחולו בגין אי-דיווח נאות גבוהים במיוחד, ובהקשר לביטוח לאומי, עשוי להיות מצב בו ייתבע המעסיק על-ידי הביטוח הלאומי ויחויב בהחזר תשלומי גמלאות שהביטוח הלאומי ישלם לעובד במידה והוא לא נרשם או לא דווח על-פי חוק. מרגע שתיק הניכויים פתוח חובת הדיווח על עובדים חדשים תכול במועד הדיווח החודשי עד ה-15 לחודש העוקב.


הדרך לחסוך בעלויות תלוש משכורת

המעסיק מחויב למסור טופס הודעה לעובד בו מפורטים תנאי העסקתו תוך 30 יום מתחילת העסקתו, ובמהלך תקופת ההעסקה, יהיה עליו להודיע באמצעות טופס מתאים על כל שינוי שלא הוגדר בעת הכנת תלוש המשכורת. בפועל, קיימים שני סוגי העסקה עיקריים, הראשון מתייחס לעובד ארעי, הוא הנפוץ יותר, ובו אין הסכמה או התחייבות מאף צד לגבי תקופת ההעסקה, והשני מתייחס לעובד זמני, ובו יש הסכם ברור לתקופת העסקתו. הכנת תלוש המשכורת תעשה על-פי שעות עבודה או על בסיס חודשי קבוע. ההבדל המהותי בין שני הסוגים מקבל ביטוי בתלוש שכר זכויות העובד, כאשר במקרה של הסכם חודשי קבוע ישנן זכויות טובות יותר.


רכיבים בתלוש משכורת

במסגרת תנאי ההעסקה, יש להביא בחשבון שורה של רכיבים אשר בגינם יהיה זכאי העובד לזכויות, לצד רכיבים שאינם נושאים זכויות. היכולת להבחין בין סוגי הרכיבים עשויה להיות לטובת המעסיק. לדוגמא, בתלוש משכורת תשלום בגין נסיעות יהיה בכפוף לחוק עד לתקרה של 22.60 ₪ ליום (נכון לשנת 2016). עבור רכיב זה לא משלמים בגינו פיצויי פיטורין, כך שאם מעסיק יבחר לשלם לעובדיו דמי נסיעות מוגדלים, במקום להגדיל את רכיבי תלושי שכר היסוד, למעשה יחסוך לעצמו עלויות.


הכנת תלוש משכורת ברוטו ונטו

רבים מהמעסיקים פונים אלי ושואלים כמה יעלה לי הברוטו אם אתן לעובד נטו מסוים. על כך אני נוהג לענות, כי אינני ממליץ להפיק תלוש משכורת נטו, אלא אך ורק ברוטו, משום שלמעסיק אין שליטה על גובה המיסים שצריך לנכות מהעובד, ואלו יכולים להגיע עד כדי 50% מהשכר בשנת 2016, זאת בעקבות גזירות טרכטנברג. בכל מקרה, ההוצאות הנלוות בתלוש משכורת ברוטו, יכולות להגיע עד כדי 50% מגובה המשכורת בתלוש המשכורת, שכן המעסיק מחויב בתשלומים לצורך חופשה, מחלה, תנאים סוציאליים, חגים, אבל, הבראה ופיצויים.

טפסים להכנת תלוש משכורות

הכנת תלוש משכורת לא תוכל להתבצע אלא אם העובד מילא והגיש טופס 101 עם תחילת עבודתו ופעם נוספת בכל תחילת שנה. טופס 101 מפרט את הטבות המס שהעובד מצהיר עליהם שהינו זכאי להם, כאשר יש לגבות חלק מההצהרות באמצעות המסמכים המתאימים. לדוגמא, אם הצהיר העובד שיש לו זכאות לנקודות זיכוי בגין לימודים, אזי, עליו לצרף אישור סיום לימודים ואת תעודת ההסמכה.

הכנת תלוש משכורת והפרשות פיצויים

עניין חשוב נוסף שיש להביא בחשבון במסגרת הכנת תלוש משכורת נוגע להפרשות בגין הפיצויים. ניתן לסכם עם העובד שהסכום שיועבר לקופת הפיצויים עבור הפיצויים, יהיה רק סכום ביניים, וההתחשבנות הסופית בהתאם לחוק תעשה בתום תקופת ההעסקה. במקרה כזה, אם העובד יתפטר ולא יהיה זכאי לפיצויים, המעסיק יוכל למשוך את הכסף בחזרה (תוך תשלום מס), ולעומת זאת, אם יסוכם עם העובד כי הסכומים שמועברים לקופת הפיצויים הם במקום הפיצויים, כי אז העובד לא יוכל לדרוש השלמה עד לגובה האחוז שהופרש, אך בכל מקרה הוא יהיה זכאי לסכום שנצבר בקופת הפיצויים, גם אם התפטר ביוזמתו.


חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

בעת עריכת ראיון עבודה חשוב לדעת כי קיים חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ולכן יש לנקוט במלוא הזהירות משום שהקנסות על רקע הפלייה הינם גבוהים במיוחד. ישנם עובדים שעושים שימוש בציוד הקלטה, כך שפגיעה בתנאי העבודה או בתנאי המשכורת על רקע אישי, דתי, השקפה פוליטית, שירות צבאי וכיוצא בזה עשוי לגרור תביעה על סך 50,000 ₪. יתר על כן, לפי בקשת העובד, חובה למסור לו מידע, על רמות השכר, סוגי עובדים, סוגי דירוגים, וכדומה.


הכנת תלוש משכורות - חישוב ורישום שעות

על המעסיק חלה חובה לנהל פנקס לתיעוד סך כל המידע שעל בסיסו תתבצע הכנת תלוש משכורת בפועל, ובתוך כך, שעות העבודה, שעות מנוחה שבועיות, שעות נוספות, גמול שעות נוספות, וגמול עבודה במנוחה השבועית. אפשר שהרישום יעשה באמצעיים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, אחרת יש לבצע רישום ידני, להחתים את העובד, ולאשר בחתימת המעסיק או בנציג מטעמו.