לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

חברה משפחתית

חברה משפחתית - יתרונות וחסרונות

 חברה משפחתית היא כמו כל חברה בע"מ רגילה, ולכן היא מחויבת לפעול מבחינה משפטית על פי דיני החברות, ללא שום הבדל בינה לבין כל חברה בע"מ. סיווג החברה כחברה משפחתית יבוא לידי ביטוי אך ורק בענייני מס הכנסה,  ולצורך כך היא תירשם כחברה משפחתית רק במחשבי מס הכנסה ולא אצל רשם החברות. כדי שחברה תחשב לחברה משפחתית, מס הכנסה דורש שתוגש בקשה בגין השנה העוקבת, לא יאוחר מ-30/11 של השנה הנוכחית, או במקרה של חברה חדשה, תוך שלושה חודשים מיום שהחברה הוקמה.

 

המשמעות של רישום החברה כחברה משפחתית במס הכנסה היא שהחברה תמוסה כאילו מדובר ביחיד ולא בחברה בע"מ רגילה. בהתאם לכך, יבוצע חישוב מיסוי יחיד של הנישום המייצג את החברה, ובהתאם לכך, יילקח בחשבון  מכלול הכנסותיו מהחברה ומחוצה לה. לאחר מיסוי זה חלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות בחברה תהיה פטורה מכל מס, כלומר כל בעלי המניות משלמים מס על-פי המיסוי היחיד של הנישום המייצג. חשוב לציין כי הנישום המייצג חייב להיות בעל המניות שמחזיק במרבית הזכויות של החברה.
 
למראית עין, נראה שעדיף לנו לשלם מס חברות בשיעור של 25%, תוך הימנעות ממיסוי יחיד שבו המס השולי הינו 48% בשנת 2012 ואפילו- 50% בשנת 2013 ואילך. יחד עם זאת, ישנם מקרים מובהקים בהם עדיף להתחייב למיסוי יחיד ולא כחברה. התנהלות נבונה תאפשר לנישום ליהנות מהעוגה ובמידה מסוימת להשאירה שלימה. משמע לנצל את ההגנה שמקנה לנו חברה בע"מ תוך כדי התחייבות למיסוי יחיד.
 

מקרים בהם קיים יתרון מובהק לחברה משפחתית

1. אם לאדם יש מספר חברות, כאשר חלקן מרוויחות וחלקן מפסידות. במידה והן מוגדרות כחברה משפחתית וממוסות על-פי המיסוי היחיד של אותו אדם, ניתן לקזז הפסד של חברה אחת כנגד הרווח של חברה אחרת. הדבר נפוץ אצל קבלנים אשר מקימים חברה נפרדת לכל פרויקט. עם זאת, חשוב לציין שלא ניתן לקזז הפסדים שהיו בעסק עצמאי משנים קודמות לפני המועד שבו הפך להיות נישום מייצג.
 
2. אם לנישום המייצג  את החברה יש הקלות במס או פטור ממס. למשל, בעקבות נכות או משפחה מרובת ילדים עם הרבה נקודות זיכוי. במקרה האחרון כל המשפחה תוכל ליהנות מיתרונות אלו. בפסק דין 'יהושע הלוי', הנישום המייצג היה נכה 100% ובית המשפט קבע שהרווח של החברה שמועבר מהחברה לנישום המייצג, תתבצע תוך שמירה על זהותו לצורך חישוב המס. הודות לכך, ההכנסה כולה הייתה פטורה בזכות הפטור של נכה לפי סעיף 9(5א) לפקודה.
 
3. אם מדובר בשכיר שמחזיק בחברה מפסידה, ניתן יהיה לקזז את ההפסד כנגד ההכנסה ממשכורת ולקבל החזר מס. יחד עם זאת במידה והחברה הייתה קודם רגילה והיא צברה הפסדים טרם הפיכתה לחברה משפחתית, קובע בית המשפט בפסקי דין 'ביגוד מיכל ושקלרש' כי הפסדים אלו ניתן יהיה לקזז רק כנגד הכנסות אותה החברה, ולא ניתן יהיה להעבירם לנישום המייצג.
 

התנאים לרישום כחברה משפחתית במס הכנסה

כל בעלי המניות בחברה חייבים להיות קרובים זה לזה, או לחילופין, לפחות 1 מבעלי המניות צריך להיות קרוב לכל יתר בעלי המניות, וזאת על-פי הגדרת קרוב בסעיף 76(ד) לפקודה (בן זוג, אח, אחות, אם, הורה, הורה של הורה, צאצא ובן זוג של כל אחד מאלו.
לדוגמא, אפשר להיות חברה משפחתית על פי הקשר המשפחתי הבא: 
 
אח----אח----אח
|
בן
 
לעומת זאת, אי אפשר להיות חברה משפחתית בקשר הבא: 
 
אח----אח----אח
|                   |
בן                בן
 
זאת היות ואין נישום אחד שמחבר את כולם