לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

תכנון מס נכון לחישוב מס מאוחד או נפרד לבני זוג

חישוב מס לעצמאים עם בנות זוגם במס הכנסה

כל מדינה שואפת לחזק את התא המשפחתי שכן נישואים הם דבר בריא לחברה ולמדינה. בדרך כלל משפחות נשואות הם חזקות יותר כלכלית, מאשר אם נשווה אותם לאימהות חד הוריות או לגרושים המשלמים מזונות. לפיכך צריך המחוקק גם בחוקי המס לעודד את מוסד הנישואין. למרבה הצער אחד המקומות בהם ישנה פגיעה קשה מבחינת המס הינו בחוקי מיסוי מקרקעין, במס שבח ובמס רכישה אשר מחושבים לתא המשפחתי כאילו הם ישות אחת.


חישוב מס הכנסה לנשים העובדות עם בן זוגם

בהרבה מקומות בפקודת מס הכנסה המחוקק מעודד נשים לצאת ולעבוד, לדוגמה בסעיף 66(ג)(3) מעניק המחוקק לאישה בחישוב המס שלה נקודת זיכוי בגין כל אחד מילדיה כנגד הכנסה מיגיעה אישית. אך מיד בסעיף שלאחריו 66(ד) קובע המחוקק בצורה שאינה מתירה כל פרשנות ע"פ פסק הדין מלכאלי שניתן לאחרונה כי במידה ובין בני הזוג קיימת תלות בהכנסה מאותו מקור אזי לא תהיה זכאית האישה לחישוב מס הכנסה נפרד.

המשמעויות לחישוב מס הכנסה מאוחד

המשמעות של חישוב מס הכנסה מאוחד היא גם כבדה מבחינת המיסוי אבל בעיקר כבדה לעמדתה של האישה במדינה נאורה שמתנהגת עדין כ"דמוקרטיה טורקית במיטבה". ועל כך כתב כבוד השופט נ' הנדל לאחר הסכמתו לפסק הדין מלכאלי בעליון:
"לפנינו מקרה מובהק המצביע על המרחק בין הדין המצוי לבין הדין הרצוי. מעבר לשיקול בדבר השינויים במעמד האישה כעובדת והרחבת עיסוקיה בחמישים השנים שחלפו ממועד חקיקת הפקודה ועד היום, קיים שיקול נוסף. נדמה כי בעשורים האחרונים ערכו של התא המשפחתי – יהא אשר יהא – וחוזקו אינו כפי שהיה. סיבות רבות עומדות בבסיס
תופעה זו – רבות אינן חיוביות, ודאי במבחן התוצאה. אין צורך להוסיף שיקולי מיסוי לרשימת הסיבות המחלישות את התא המשפחתי. זאת בדמות דין שאינו תואם את המציאות בימינו אנו ואף יוצר בנסיבות מסוימות הפליה כלפי הזוג הנשוי, באמצעות הענקת הטבה מיסית לזוג שאינו נשוי."

חישוב מס לא נאות

יש להבין כי הסיבה מאחורי הסעיף ביסודה נכונה וכי מטרתו של הסעיף הוא למנוע הפחתת מס לא נאותה, יחד עם זאת בידי רשות המיסים מספיק כלים בכדי להעניש את אלו שיתנו לנשותיהם משכורת ללא עבודה ממשית רק בכדי להתחמק ממס, כמו סעיף 86 המדבר על עסקה מלאכותית, ולכן אין מקום להעניש את כל ציבור הנשואים.


תלות בחישוב מאוחד וכיצד שונה החוק החל מ-2014

שחר ושרה שקורי הנם מקרה קלאסי אשר לא ניתן לומר לגביהם כי אין תלות ביניהם, נהפוך הוא התלות שלהם אחד בשני כל כך גדולה, שהם אכן לא יכולים להסתדר אחד בלי השני, וכל עוד שסעיף זה נמצא בפקודה הם משלמים בחישוב מאוחד הרבה יותר מזוג שבוחר להתגרש. לכן בחרתי לעמוד לצידם ולעזור להם להקים את קבוצת המחאה למען שינוי החוק, ולאחר מאבק עיקש ביותר שהנהיג שחר שקורי שונה החוק החל משנת 2014 וניתן יהיה לערוך "חישוב נפרד" לגבי בני-זוג שיש להם "מקור הכנסה משותף ותלוי האחד בשני" על פי ההגדרות בחוק החדש ובכפוף לכללים הבאים:

 • לצורך יצור ההכנסה המשותפת קיים צורך ביגיעה האישית של כל אחד מבני-הזוג, כלומר בן הזוג נחוץ לעבודה. המשמעות לכך כי קיים הגיון כלכלי, הגיון בפעילות העסק או החברה, אשר בפועל דורש את עבודתו של בן הזוג השני מלבד בן הזוג אשר היינו בעל העסק, ותפקיד בן הזוג השני הכרחי לפעילות העסק והוא אכן פעיל בעסק או בחברה ואינו עובד פיקטיבי או נותן שירות פיקטיבי, ואז ניתן יהיה לראות ביגיעתו האישית של בן הזוג השני כנדרשת ליצור ההכנסה.
 • השכר שנקבע לכל אחד מבני הזוג הינו שכר ראוי ועומד ביחס ישיר לתרומתו בעין אוביקטיבית ליצור ההכנסה, כלומר לו ההינו מעסיקים מישהו אחר שכרו היה דומה לשכר שקבענו, לדוגמה אם לפחות אחד מבני הזוג עובד כפקיד בעסק ומשכורתו עולה באופן משמעותי על המשכורת הממוצעת בתחום זה, אז יש מקום לראות שההכנסה של בן הזוג לא תואמת את תרומתו ליצור ההכנסה. כמובן ניתן גם לבדוק האם קיימים פקדים נוספים באותו עסק ומשכורתם תואמת לעובד שהוא אחד מבני הזוג.
 • האפשרות להכיר בכך מעסק המתנהל מהבית היא אך ורק אם בית המגורים הוא הכתובת היחידה בה פועל העסק או מרבית פעילותו הינה מהבית. כך שאם מדובר במסעדה יהיה קשה לטעון שבת הזוג עושה את הנהלת החשבונות מהבית ותהיה נדרשת נכחותה בעסק עם רישום שעות מסודר.

המלצות ליישום חישוב נפרד ע"פ החוק החדש

 • הדרך המומלצת ליישום הכנסת בת הזוג בחישוב נפרד הינה הדרך אשר מקובלת גם על המוסד לביטוח לאומי ע"פ הודעתו בחוזר 1397 מיום 17.2.2014 והיא הוצאת תלוש שכר לבת הזוג ע"פ הסכם עבודה אישי.
 • בכדי שנעמוד בהגדרה של "נדרשת" , מומלץ למלא תצהיר חתום אצל המייצג תוך פירוט העיסוקים אשר יענה על ההגדרה הנ"ל.
 • יש להקפיד שלא יהיו מקרים בהם תלוש השכר של האשה יעמוד על סכום גלובאלי בתקופה מסוימת ויקבל שינויים תנודתיים כלפי מעלה בתקופות שיש רווח מהותי או שינויים תנודתיים כלפי מטה בתקופות בהם הרווח נמוך בעסק, המשמעות של תלוש עם תנודתיות תהיה שלא יעמוד בהגדרה שהכנסתה לא מושפעת מהיחס הישיר של עבודתה אלא מהרווח של העסק , להערכתנו תלוש שכר שכזה יעמוד בסימן שאלה ולא יעבור את המבחנים לקבלת החישוב הנפרד. אשר על כן, מומלץ לבצע תלושי שכר לאשה ע"פ הקריטריונים להלן :
  • לערוך הסכם עבודה מסודר ככל העובדים תוך כל ההטבות הסוציאליות המגיעות
  • תלוש השכר יהיה על בסיס שעתי, יומי או חודשי סביר
  • לשמור נייר עבודה של דוח שעות בהתאם אליו נערך תלוש השכר ומומלץ כי בדוח שעות זה תהיה שורת הערות ובה יירשמו באופן כללי פירוט העיסוק שביצע בכל יום .
  • לבצע שעון ניצול חופשה מחלה וכיוצ'
   
1. מאת: tal

מאמר חכם הנוגע בכל הנושאים של פסק דין מלכיאלי. את הפיסקה הראשונה - לשלוח למפלגת שס. הפסקה השניה והשלישית - לשלוח לשדולות הנשים.

2. מאת: דרור

-- לא הבנתי מהמאמר מה הפגיעה של חישוב מס מאוחד בזוג נשוי. -- חסרה הפואנטה: מה הסיפור של פרשיית שחר ושרה שקורי?

3. מאת: mento

תשובה: הפגיעה שנוצרת מחישוב מאוחד היא בראש ובראשונה מדרגות מס גבוהות יותר ובנוסף אובדן ניצול נקודות זיכוי וזיכויים אחרים, בפרשיית שקורי שני בני הזוג עבדו יחד בעסק ולאחר שזכו בבית משפט המחוזי וקיבלו את הפרדת הכנסותיהם, הפסידו בעליון. בקרוב בזכות מאבקם יחוקק חוק להפרדת ההכנסות

4. מאת: שגיא

מאמר חכם ומעניין. האם חובה להוציא תלוש שכר בגין הכנסת בת הזוג העוזרת? האם בעת הפקת תלוש קיימת מגבלה על סכום השכר של בת הזוג? לצורך העניין במידה ובת הזוג עובד שעות מרובות ושכר של 48 אלפי שח בשנה לא מסמל את השכר שהייתה מקבלת לו עבדה במקום אחר?

5. מאת: mento

תשובה: ישנם דרכים רבות לחלוקה עם בת הזוג לא חייב תלוש שכר. אין מגבלה לסכום המשולם כל עוד הוא תואם את עבודתה ולו היא לא הייתה עובדת זה מה שהיית משלם לכל עובד אחר