לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

תכנון מס פנסיה חובה

תכנון המס של המדינה אקט של אחריות או אולי תרגיל ביחסי ציבור

לפני כ- 3 שנים התבשרנו על כניסתו לתוקף של חוק פנסיה חובה. חוק זה נועד, ואני טוען, לכאורה, לחולל רפורמה לטובת הציבור, לפיה העובדים בארץ זכאים עתה להפרשה פנסיונית שתוטל על המעסיקים, כאשר את ההפרשות ניתן לצבור באחת מהדרכים הבאות, קרן פנסיה או באמצעות קופת גמל. מתוך רצון "לדאוג" לכולם כולל כולם, הכוונה היא כי חוק פנסיה חובה יחול במשך הזמן גם על עצמאים.
 

חוק פנסיה חובה - מה המטרה האמיתית

 
אם נבחר להביט בעיניים תמימות, אז נוח יהיה לחשוב כי בכל פעם שהמדינה מצהירה על יוזמה לטובת האזרחים הקטנים, הדבר נעשה מתוך אכפתיות ודאגה כנה. אולם, אם נסיר מעינינו את התמימות, ניווכח כי חוק פנסיה חובה הוא לאו דווקא מתוך רוח הדאגה לציבור הרחב, אלא יש כאן כוונת מכוון לשמירה אינטרסנטית הדוקה על קופת האוצר של המדינה.

 

זכאות לקצבת זקנה ולהבטחת הכנסה

 
בשלב כלשהו לחיינו נהייה זכאים לקצבת זקנה מביטוח לאומי. אם עבדנו 12 שנה לכל הפחות, נתחיל לקבל את הקצבה מגיל הפרישה הנורמאלי 64/67, אחרת נהייה זכאים לקצבה רק מגיל 70. דמי הקצבה המינימאליים, נכון לשנת 2011, עומדים על 1,200 ש"ח לחודש, והמקסימום על 1800 ש"ח, כתלות במספר שנות העבודה עד הפרישה.
 
רובנו נוטים בצדק לחשוב שקצבת הזקנה אינה מספיקה לצורך קיום. אז נוסף על כך, במדינתנו היקרה יש חוק הבטחת הכנסה, כך שאם, למשל, קצבת הזקנה לזוג הינה 2,400 ש"ח לשניהם יחד, הוא יקבל עוד 900 ש"ח הבטחת הכנסה. סך כל ההכנסה במקרה זה תעמוד על 3,300 ש"ח. מדובר בסכום שהוא כבר לא כל כך רע לזוג, בעל דירה משלו, שמתגורר בפרבר כלשהו, אומנם סכום צנוע, אבל מאפשר קיום בסיסי.
 
העניין הוא שבכדי לקבל את אותם 900 ש"ח, אותו זוג אינו רשאי שתהיה לו הכנסה אחרת נוספת. אלא שבעקבות חוק פנסיה חובה, שבה כל שכיר מחויב להפרשה פנסיונית עד לפרישה, מה שיקרה הוא שאותו שכיר צפוי לקבל הכנסה מקרן הפנסיה, וכך תישלל ממנו הזכות להבטחת הכנסה. התוצאה היא שהמדינה משחררת את עצמה מעול הבטחת ההכנסה ומעבירה, מכוח החקיקה, את האחריות אל הציבור עצמו.
 

חוק פנסיה חובה והטבות המס שבגינו

 
האמת היא שזה חל בייחוד על בעלי ההכנסה הנמוכה, שמהווים את הרוב המכריע של העם. אילו אותו ציבור לא היה מחויב לחוק פנסיה חובה, קרוב לוודאי שהוא לא היה מפריש ביוזמתו, כי הרי הוא לא נזקק להטבות מס, היות והוא נמצא בדרגת מס שבה הוא פטור מתשלום מס. לעומת זאת, בעלי ההכנסות הגבוהות, במילא הפרישו גם קודם לכן, בכדי ליהנות מהטבות המס ולמען הבטחת עתידם, שכן הם בטח לא מתכננים לפרוש עם הכנסה נמוכה מ-3,300 ₪.
 
יוצא איפה, שלמראית עין, המדינה מפגינה אכפתיות ודאגה לציבור העובדים, אלא שבפועל היא בעצם דואגת להקטנת קצבאותיה בעתיד. אם נרצה לקרוא לילד בשמו אז נראה בצעד זה תכנון מס אפקטיבי.