לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

תכנון מס לגיטימי

השפעת שיעורי המס על תכנון המס של חברות ויחידים

 

בשנים האחרונות נראה כי המגמה היא להפחית את שיעורי המס על מנת ליצור תמריצים כלכליים במשק. בשנת 2011 עמד מס חברות על 24%, אלא שבניגוד למגמה המוצהרת, כיום הוא עומד על 25%. הסיבה לכך נעוצה בתמורות שחוללה  המחאה החברתית, ובעקבותיה ועדת טרכטנברג.  המעורבות החברתית עושה את שלה בקרב הפוליטיקאים ויש לזקוף לחובתה או לזכותה (תלוי במי אתם מצדדים) את ביטול הצפי להמשך הורדתו גם בשנים הבאות.
 
מגמה דומה של הפחתת שיעור המס ניתן לייחס גם לשיעור המס השולי של עצמאים. במקרה זה אמור היה להתחולל שינוי מ- 44% ב-2011 עד לכדי 39% ב-2018. אלא שגם מגמה זו נקטעה בעקבות המחאה החברתית וועדת טרכטנברג, והתוצאה היא ששיעור המס השולי של עצמאים הוא כעת גבוה מהמצופה ועומד על 48%.
 
להפחתת שיעורי המס  הייתה משמעות גבוהה במכלול תכנון המס של הנישום. בהינתן מגמה של ירידה בשיעור המס, אפשר שהנישום ישאף לדחיית הכנסותיו ולהקדמת הוצאותיו. הוא יעשה זאת בכדי לנצל באופן מיטבי את שיעור המס הנמוך יותר בשנת המס הבאה בהשוואה לזו הנוכחית.
 

תכנון מס או העלמת מס

בתכנון מס אפשר לבצע מהלכים חשבונאיים העושים שימוש בכלים ואמצעים חוקיים במטרה להפחית את חבות המס עד למינימום האפשרי. במסגרת זו, מקובל לבחון מספר דרכים אופציונאליות לתכנון המס, להשוות ביניהם, ולבחור בחלופה המיטבית והמתאימה ביותר לצורכי הנישום. תכנון מס נחשב לתחום שבו יועץ מס מקצועי ויצירתי יכול להביא לידי ביטוי את ניסיונו באופן בולט במיוחד. בשל ההבדלים המשמעותיים בין החלופות האפשריות, על יועץ המס לגלות את מלוא האחריות במלאכת תכנון המס, על מנת שלא להיגרר מעבר לאותו הגבול שממנו והלאה הנישום המיוצג עשוי להיחשב בחזקת מתחמק או משתמט מתשלומי מס שעל פי דין.
 

תכנון מס - במכלול הפעילויות העסקיות

בעת תכנון המס, תחילה יש לוודא כי התוכנית מקיפה את כל הרכיבים החייבים במס, כפי שמשתקף מהפעילות העסקית, הן בארץ והן בחו"ל. הצפת כל תחומי הפעילות החייבים במס תבטיח כי הנישום יפעל במסגרת החוק.  בהינתן תחומי הפעילויות החייבות במס, יועץ המס יהיה מסוגל לפרוס תוכנית שתפיק את האופציה האופטימאלית עבור הנישום. כאן המקום לציין כי להתנהלות העסקית יש דינאמיקה משל עצמה, וגם אותה ראוי להפנים בתכנון המס, תוך מתן משמעות לפעילויות עסקיות עתידיות. השאלות בהקשר לתכנון המס עולות לרוב בסוף השנה, כאשר במוקד ניצבת סוגיית ניצול ההפסדים שהצטברו לטובת הקטנת ההכנסה החייבת במס באמצעות ה-"מנגנון לקיזוז הפסדים".
 

תכנון מס - תזמון העסקה

נקודה אחרונה לדיון זה נוגעת למשמעויות הנובעות משינויים בשיעורי מס רווח הון ומס שבח כתלות בזמן. במקרים מסוימים, דוגמת מימוש נכס נדל"ן, חשוב שלא להיגרר אחרי שיקולים מוטעים בהקשר לניצול מיטבי, לכאורה, של תשלומי המס. למשל, יתכן כי עסקה אופציונאלית כלשהי תיראה לנו מאד כדאית במועד הנוכחי, אולם, בדיעבד, עשוי להסתבר לנו כי היה זה תזמון אומלל, לפחות בכל הקשור לתשלומי המס שנאלצנו לשלם בעקבות העסקה. יועץ מס מנוסה, ידע לתת את הדעת לתזמוני העסקאות מכיוונם של זוויות תשלומי המסים, כאשר, מתוך ראייה מקצועית, ידע להצביע על תמריצים או אפילו על קנסות, הנגזרים ממועד כלשהו נתון לביצוע העסקה שעל הפרק.