לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דף הבית » תלושי שכר

תלושי שכר

האם חשבתם שהכנת תלושי שכר הם עניין של מה בכך?
האם תיארתם לעצמכם שתלוש שכר לא תקין עשוי להכשיל אתכם?
האם מי שמכין עבורכם את תלוש השכר הוא חשב שכר מוסמך?
רצוי מאוד שתהיו מודעים לסכנות הטמונות ביחסי עובד-מעסיק! אל תתנו פתח לתביעות מצד עובדים!
  • תכנון מיטבי של מבנה תלוש השכר  על כל מרכיביו
  • סגירת פתחים לתביעות מצד העובדים
  • ביצוע  דיווחי הניכויים במועד החוקי והמוסכם
  • הדרכה יסודית ומקצועית בעניין העסקת העובדים וזכויותיהם
הרכבת תלוש שכר זה עניין למומחים בהנהלת חשבונות. פנו עוד היום לחברת מנטו ותבטיחו התנהלות תקינה מול עובדיכם. 

 

תלוש שכר או תלוש משכורת -זכויות העובד והמעסיק

תלושי שכר הינם המסמכים החוקיים והפורמאליים הקושרים באופן עקבי ושוטף בין העובד למעביד. תלושי שכר כוללים את מלוא הנתונים להצגת רכיבי השכר ואופן החישוב שלהם, וכן, שדות עם פרטים נוספים לתיאור מדויק של שורת התשלומים בהתאם למוסכם בין העובד למעביד, ובכפוף לדרישות שעל פי החוק. חשוב כי כל עובד יהיה מודע לתיקון 24 לחוק הגנת השכר, על אף שהאחריות בעניין זה מוטלת במלואה על המעביד. תיקון זה מגדיר את חובת המעסיק לנהל פנקס שכר ואת חובתו לתת תלושי שכר לכל עובדיו.

אי עמידה בכך או ניכוי סכומים שלא כדין יחשבו כעבירה פלילית. בגין כך העובד עשוי אף להגיש כנגד מעסיקו תביעה אזרחית לפיצויים. בהיותכם מעסיקים חשוב שתכירו בכך שאי מילוי הוראות חוק הגנת השכר עשוי לחשוף אתכם לדין פלילי ואזרחי גם יחד.
על אף כל האזהרות וההתראות המוצבים לפניהם של מעסיקים, רבים עדיין מפרים את חובת החוק בעניין תלושי שכר בכך שאינם מנהלים פנקסי שכר או תלושי שכר, אינם מתעדים את רישום הנוכחות של העובד, ואינם מציינים באופן ברור ומפורש את הסכום המשולם על שעת עבודה.

על מנת ליידע את העובדים אציג ברמת הכותרת את הנושאים העיקריים שאמורים להיכלל בכל אחד מתלושי שכר הנחשבים כתקינים. יחד עם זאת, לא אוכל לפרט במסגרת זו את כל השורות שאמורות להיכלל בתלושי שכר, כך שבמקרה של ספק, אני מציע לפנות אליי עם כל עניין או שאלה.

הנושאים העיקריים, כאמור, הם: פרטים אינפורמטיביים של המעסיק והעובד– עיקר הפרטים האישיים של שני הצדדים; פרק הזמן שעבורו ניתן השכר ורישום השכר הרגיל– פירוט מלא של שעות העבודה, לרבות שעות נוספות שביצע העובד; הניכויים השונים החלים על השכר– ניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי, בריאות ותנאים סוציאליים; ופרטי הפירעון הנזקף לזכות העובד– סך כל שכרו של העובד (ברוטו ונטו).

לפניכם מאמרים תמציתיים העוסקים בתלושי שכר מכיוונים ומהיבטים שונים.

שכר המינימום המעודכן החל מתאריך 01/04/2024


חודשי 5,880.02 ש"ח 

יומי לעובד 5 ימים 271.39 ש"ח 

יומי לעובד 6 ימים 235.2 ש"ח 

שעתי לפי 182 שעות 32.30 ש"ח 

 

1. מאת: tal

שלום, אני מעוניין להעסיק עובד שאין לו תיק במס הכנסה לכמה ימים ספורים, עלות התקשרות עם מישהו שיש לו תוכנת שכר היא מאוד גבוהה עבורי, יש אפשרות העסקה ללא תלוש שכר? (קראתי משהו על חשבונית עצמית) תודה מראש, טל.

2. מאת: mento

תשובה: יש דרך לבצע דיווח של שכר אומנים, שכר מרצים וכדומה, עדין בשביל זה תצטרך לפתוח תיק ניכויים וגם לדווח עבורו את המס על פי אישור ניכוי מס במקור שהוא יצטרך להביא מפקיד השומה, את המע"מ באמצעות חשבונית עצמית ואת הביטוח הלאומי בהתאם לצו סיווג מועסקים

3. מאת: tal

תודה על התשובה הזריזה. מדובר בתחום של שיפוצים וכתבת שכר סופרים ואומנים , זה משנה ?

4. מאת: mento

תשובה: לכל תחום יש הוראות ניכוי במקור ספציפיות, ויש לפעול בהתאם לסוג העבודה המבוצעת

5. מאת: tal

לא התכוונתי לעניין האישור במקור אלה האם אפשר להעסיק לתקופה קצרה באמצעות חשבונית עצמית גם בתחום השיפוצים ?

6. מאת: mento

תשובה: גם אם הוא לא מתאים לתקנות מע"מ לחשבונית עצמית תמיד ניתן להגיש בקשה להעברת נטל החיוב ולחילופין הוא יכול להוציא במע"מ טופס עסקת אקראי. עדין בכדי להמנע מפתיחת תיק במס הכנסה יהיה עליו לגשת ולהסדיר אישור ניכוי במקור לעסקה זו ואז לא יהיה חייב בפתיחת תיק