לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דף הבית » קישורים שימושיים

קישורים שימושיים


	
דיווחים לרשויות
1. לדיווחי מע"מ taxes.gov.il
 
2. לתשלום מקדמות מס הכנסה missim.gov.il
 
3. לתשלומי ביטוח לאומי btl.gov.il
 
4. לתשלום 102 ביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי
 
5. לתשלום 102 מס הכנסה missim.gov.il
 
6. שידור טופס 6111 מס הכנסה
 
7. שידור דוח שנתי מס הכנסה
 
אישור ומידע מהרשויות
1. לאישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים missim.gov.il
 
2. אתר רשות המיסים בישראל רשות המיסים בישראל
 
3. בירור לגבי עוסק מורשה במע"מ missim.gov.il
 
4. מידע לגבי חברות בע"מ רשות התאגידים
 
5. איתור תמצית החלטות מיסוי missim.gov.il
 
6. מס הכנסה שלילי מענק הכנסה
 
7. בעלי תפקידים ברשות המיסים - מספרי טל/פקס רשות המיסים
 
8. דיווח מקוון למע"מ מס ערך מוסף
 
9. חוברות ניכויים שנתיות מס הכנסה
 
10. מאגר טופסי מס הכנסה מס הכנסה
 
11. תשובות לשאלות שכיחות רשות המיסים
 
12. תיאום ביטוח לאומי ביטוח לאומי
 
מיסוי מקרקעין - מס שבח
1. למאגר עסקאות השבח שדווחו missim.gov.il
 
2. חישוב שומת מס שבח מס שבח
 
3. הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס שבח
 
4. מדרגות מס רכישה 2015 מס שבח
 
5. תיאום סכומים לסעיף 49ה ל-2012 מס שבח
 
6. סכום הפטור ע"פ סעיף 49ז ל-2012 מס שבח
 
7. תשלום מס שבח ומס רכישה מס שבח
 
8. מידע על מצב שומת מסמ"ק מסמ"ק
 
9. סימולטור מס רכישה רשות המיסים
 
קישורים כללים
1. מתן שירות ברשות המסים רשות המיסים
 
2. נציג דיגיטלי במיסוי מקרקעין רשות המיסים
 
3. בקשה לוועדה רפואית להקלות במסים 9(5) רשות המיסים