לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דף הבית » קישורים שימושיים

קישורים שימושיים


	
דיווחים לרשויות
1. לדיווחי מע"מ
 
2. לתשלום מקדמות מס הכנסה
 
3. לתשלומי ביטוח לאומי
 
4. לתשלום 102 ביטוח לאומי
 
5. לתשלום 102 מס הכנסה
 
6. שידור טופס 6111
 
7. שידור דוח שנתי
 
אישור ומידע מהרשויות
1. לאישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים
 
2. אתר רשות המיסים בישראל
 
3. בירור לגבי עוסק מורשה במע"מ
 
4. מידע לגבי חברות בע"מ
 
5. איתור תמצית החלטות מיסוי
 
6. מס הכנסה שלילי
 
7. בעלי תפקידים ברשות המיסים - מספרי טל/פקס
 
8. דיווח מקוון למע"מ
 
9. חוברות ניכויים שנתיות
 
10. מאגר טופסי מס הכנסה
 
11. תשובות לשאלות שכיחות
 
12. תיאום ביטוח לאומי
 
מיסוי מקרקעין - מס שבח
1. למאגר עסקאות השבח שדווחו
 
2. חישוב שומת מס שבח
 
3. הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין
 
4. מדרגות מס רכישה 2015
 
5. תיאום סכומים לסעיף 49ה ל-2012
 
6. סכום הפטור ע"פ סעיף 49ז ל-2012
 
7. תשלום מס שבח ומס רכישה
 
8. מידע על מצב שומת מסמ"ק
 
9. סימולטור מס רכישה
 
קישורים כללים
1. מתן שירות ברשות המסים
 
2. נציג דיגיטלי במיסוי מקרקעין
 
3. בקשה לוועדה רפואית להקלות במסים 9(5)
 
4. תדריכים כלכליים- החטיבה לתכנון וכלכלה