לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

פתיחת חברה בע"מ

היבטים חשבונאיים לפתיחת חברה

תהליך פתיחת חברה בע"מ מלווה ביישום דרישות פרוצדוראליות, שבמהותן זהות לדרישות המקובלות עבור פתיחת עוסק מורשה. תחילה, יש לרשום את החברה אצל רשם החברות. מיד לאחר מכן, יש לפתוח תיק במע"מ ולהכין מסמך תזכיר וקובץ תקנות של החברה.
 

עלויות הקמת חברה בע"מ

העלויות הכרוכות בפתיחת חברה בע"מ כוללות, בין השאר, תשלומים לבעלי מקצוע כגון יועץ מס ועו"ד, וכן תשלום עבור אגרות לפתיחת חברה בע"מ, על סך של כ-2400 ₪. לאחר מכן, בכל שנה קלנדרית משלמים אגרת חברות של כ-1300 ₪. התשלום הראשוני כולל את האגרה לאותה שנה, כאשר אין חשיבות למועד פתיחת החברה בע"מ (התשלום במקרה של פתיחת חברה בע"מ בינואר יהיה זהה לתשלום במקרה של פתיחת חברה בע"מ בדצמבר). מס חברות, נכון לשנת 2018 הינו 23%.

 פתיחת תיק ברשויות המס לחברה בע"מ

ההודעה לשלטונות מס ההכנסה אמורה להימסר מיד לאחר פתיחת תיק במע"מ, כאשר אם בחברה יש בעלי מניות מהותיים שמחזיקים מעל 10%, אזי, הם מחויבים לפתוח במס הכנסה תיק של בעל מניות, נוסף לתיק של החברה, ולהגיש דוח אישי כל שנה.

 פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ

מבחינת ההתנהלות הבנקאית, הרי שניהול חשבון בנק עסקי מצריך גם הוא מסירת תזכיר החברה ותקנותיה למחלקה העסקית של הבנק. נוסף על כך, יש צורך לצרף אישור של עורך דין או רואה חשבון לטובת זכויות החתימה בחברה.

 פתיחת חברה בע"מ - היתרונות

היתרון המרכזי והמשמעותי אשר מניע רבים לפתיחת חברה בע"מ (בין אם מדובר בבעל מניות יחיד ובין אם במספר שותפים) הינו הפטור מתשלום ביטוח לאומי. התוצאה היא שבשנת 2018, המס המקסימאלי של חברה הינו 23% (מס חברות) ועוד 30% על משיכת היתרה כדיבידנד, סה"כ 46.1% מס מקסימאלי, ומעל 640,000 מתווסף גם מס יסף 3% שמביא את סה"כ מס ל-49.1%. לעומת זאת, עצמאי אשר נאלץ להפריש תשלומים לביטוח הלאומי עובר את ה-50% כבר מהכנסה שנתית של 239,532 ש"ח בשנת 2018. דרך אגב, אם ישנה כוונה להעסיק עובדים במסגרת החברה, יהיה צורך לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה וגם בביטוח לאומי.

 

הוראות ניהול ספרים ותכנוני מס לחברה בע"מ

עוד לפני תחילת פעילות החברה חשוב מאד לברר מהן דרישות ניהול הספרים החלות עליה. יש להיות מודע לכך שהוראות מס הכנסה לגבי ניהול ספרים שונות מעסק לעסק, ולכן, יש להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס לגבי ההוראות הרלוונטיות למקרה המדובר. באותה הזדמנות מומלץ לקבל יעוץ לגבי תכנון מס, כלומר, כיצד יש לארגן את העסק כך שתשלומי המיסים יהיו מינימאליים.

 

במאמר מוסגר, אציין רק כי לפני הפעלת החברה (או אפילו העסק) יש להסדיר מול הרשות המקומית את מלוא הדרישות החוקיות לצורך קבלת רישיון. אי מילוי הדרישות עשוי לגרור קנסות והליכים משפטיים שבדיעבד היה ניתן למנוע אותן.