לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דף הבית » מחירון מוקד החזרי מס ומשרד הנהלת חשבונות

מחירון מוקד החזרי מס ומשרד הנהלת חשבונות

כמה עולה החזר מס? כמה עולה דוח שנתי? כמה עולה הנהלת חשבונות?


החזרי מס

 • ביצוע החזרי מס על בסיס הצלחה, רק 20%+מע"מ מגובה ההחזר, ללא כל מקדמה!
  (תשלום בגין שימור הפסדים המזכים בהחזר עתידי יחויבו רק במועד המימוש)
 • ביצוע החזר מס על בסיס הצלחה כאשר מדובר בתיקון דוח שכבר הוגש 50% מגובה ההחזר ללא כל מקדמה!
 • לחילופין ניתן לשלם על דוח ההחזר לפי הסכם מראש על סכום.
 • שירות השגת טפסי ה-106 בעלות של 500 ש"ח 
   

ייעוץ מס

 • שעת הכרות ראשונה חינם ללא כל התחיבות
 • שעת ייעוץ בנושאי מיסוי, ומיסוי שבח 1200 ש"ח 


הנהלת חשבונות לעסקים

 • הנהח"ש לעוסק פטור החל מ-110 ש"ח (בתוספת מע"מ 17%= 128.70 ש"ח) 
 • הנהח"ש לעצמאים החל מ-450 ש"ח (עד 50 מסמכים)
 • הנהח"ש לעורכי דין החל מ-900 ש"ח (עד 50 מסמכים)
 • הנהח"ש לחברות החל מ-1200 ש"ח (עד 50 מסמכים)
 • תוספת 200-500 ש"ח בגין דיווח מקוון
 • ***המחירים כפופים להבאת החומר עד שבוע לפני מועד הדיווח***
 • תוספת 50 ש"ח למביאים עד 5 ימים לפני הדיווח
 • תוספת 100 ש"ח למביאים סמוך לדיווח


דוחות שנתיים לעסקים

 • דו"ח שנתי בסיסי לעוסק פטור החל מ-2000 ש"ח (הנחה 10% למגישים עד ה-30/09, הנחה 20% למגישים עד 30/06)
 • דו"ח שנתי לעסק זעיר 2000 ש"ח
 • דו"ח שנתי בסיסי לעוסק מורשה החל מ-2000 ש"ח (10% הנחה למגישים עד ה-30/09, 20% הנחה למגישים עד 30/06)
 • דו"ח שנתי בסיסי לשכיר או החזר מס החל מ-2000 ש"ח (10% הנחה למגישים עד ה-30/09, 20% הנחה למגישים עד 30/06)
 • תוספת לנספח ב' דוח הכנסות משכר דירה או נכס בית החל מ-350 ש"ח
 • תוספת לנספח ג' דוח הכנסות מנירות ערך החל מ-350 ש"ח
 • תוספת נספח ד' דוח הכנסות מחו"ל החל מ-500 ש"ח
 • תוספת לנספח שבח החל מ-1000 ש"ח (ללא פריסה או טיפול מיוחד בהחזרי שבח)
 • תוספת לנספח 6111 החל מ-500 ש"ח
 • תוספת נספח 1350 לבעלי מניות בגין יתרת חובה בחברה 1000-3000 ש"ח
 • דו"ח לחברה (חברות קטנות) החל מ-7000 ש"ח (*ראה שאלה 5 יועץ מס שאלות ותשובות)


הצהרת הון

 • הצהרת הון ראשונה החל מ-2000 ש"ח (15% הנחה ללקוחות שוטפים)
 • הצהרת הון שניה החל מ-3500 ש"ח (15% הנחה ללקוחות שוטפים)


שירות לעסק חדש

 • פתיחת תיקים ברשויות בעלות של החל מ-500 ש"ח לרוכשים טיפול שוטף או 1000 ש"ח ללא טיפול שוטף
 • פתיחת תיק ברשויות לשותפות או לחברה בעלות של החל מ-1000 ש"ח
 • פתיחת חברה בע"מ בעלות של החל מ-7000 ש"ח


ייצוג מול הרשויות

 • ייצוג בדיונים החל מ-5000 ש"ח לדיון


תלושי שכר ותיקי ניכויים

 • הכנת תלושי שכר 100 ש"ח לתלוש (מינימום 350 ש"ח לחודש לניהול ודיווח תיק הניכויים)
  *המחיר מבוסס על חיוב שנתי מלא בתשלום מראש וכולל הגשת דוחות שנתיים בניכויים

שרותים מיוחדים

 • הכנת אישורי הכנסה לבנקים או גנים- אישור ראשון 1000 ש"ח וכל בנק נוסף 500 ש"ח
 • הכנת מכתב עמדה/חוות דעת בין 1000-50,000 ש"ח
 • שחזור דוח או הצהרות הון שאבדו 1000 ש"ח 


הצעות מיוחדות

 • טיפול שוטף שנתי בעוסק פטור החל מ-2500 ש"ח (בתוספת מע"מ 17%= 2925 ש"ח) שוטף+דוח שנתי בסיסי
  כפוף לביצוע התשלום במחצית הראשונה של שנת המס
  ***(הצעה זו אינה בתוקף למדווחים מקדמות)
  ***(לקוחות הבוחרים בהצעה זו מחויבים להגיש את הדוח במועד החוקי ללא ארכה)
  ***(למשלמים לאחר ה-30/6 או מגישים דוח באיחור תהיה תוספת של 420-820 ש"ח)
 • 15% הנחה לטיפול שוטף של הנהלת חשבונות למשלמים מראש בחודש ינואר בגין השנה השוטפת
 • 10% הנחה חטיפול שוטף של הנהלת חשבונות למסדרים תשלום בהוראת קבע או מסירת שקים עד סוף חודש ינואר

 הערות והבהרות

 • בגין טיפול בשק חוזר תגבה עמלה בסך 250 ש"ח
 • בגין טיפול בתביעה משפטית בגין אי תשלום תגבה עמלה של 5000 ש"ח
 • ביטול פגישה או אי הגעה לפגישה ללא הודעה מוקדמת (גם פגישת ייעוץ חינם) תחוייב ב-250 ש"ח