לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דף הבית » הקמת חברה בע"מ וניהול הנהלת חשבונות כפולה

הקמת חברה בע"מ וניהול הנהלת חשבונות כפולה

הקמת חברה בע"מ, מיסוי חברות והנהלת חשבונות כפולה

האם רואה החשבון שלכם "המליץ" לכם להקים חברה בע"מ כדי "לחסוך במס"
האם יתרונות של חברה בע"מ רלבנטיים לעסק שלכם- שווה לבדוק זאת היטב!
האם נטל הוצאות האחזקה של חברה בע"מ באמת הכרחי ומשתלם לכם?
ואם כבר חברה בע"מ – האם אתם באמת ממקסמים את היתרונות שבכך?

דבר ראשון שנעשה עם היכרותנו, הוא לוודא שהדרך בה אתם פועלים מתאימה לכם. בהיותכם חברה, יתכן ונמליץ להישאר באותה מתכונת, אך רק בתנאי שתוכלו ליהנות מהמעמד של חברה בע"מ!

  • ביצוע הנהלת חשבונות כפולה באופן מדוקדק ואיכותי
  • מניעת הוצאות עודפות ותשלומי מס גבוהים מהנדרש
  • ייצוג מול רואי חשבון בלתי תלויים לצורכי ביקורות ומאזן
  • בדיקות כדאיות להפעלת העסק כחברה בע"מ
  • ניהול ופיקוח חשבונאי לתכנון מס יעיל ומושכל

אנו בחברת מנטו לא נקדש את המציאות בה הנכם פועלים כיום. ננתח ונבחן את שיטת ההתנהלות שלכם ולא נהסס להמליץ על מעבר ממעמד של חברה בע"מ לעוסק מורשה, ואולי להיפך!

חברה בע"מ פירושה חברה בעירבון מוגבל,שהיא למעשה התאגדות עסקית של מספר בעלי עניין. חברה בע"מ ממשיכה להתקיים כסדרה גם עם החלפת הבעלים, משום שהבעלות נקבעת בהתאם למחזיקי המניות. מקובל שהבעלים מחזיקים בעצמם חלק משמעותי מסך כל המניות לשם ביסוס עמדת שליטתם בחברה. כל חברה בע"מ חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, וכן בתשלום אגרה חד פעמית בעת רישום חברה בע"מ אצל רשם החברות. בהיבט החשבונאי, חברה בע"מ מחויבת לנהל הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה, לעומת יחיד המנהל את ספריו, בדרך כלל, בשיטה החד צידית.


חברה בע"מ מקנה יתרון בולט לבעליה, הבא לידי ביטוי במידת אחריות מוגבלת. הסיבה לכך נעוצה בכך שכספי החברה, שעשויים לעמוד בסיכון, הינם של החברה בע"מ ולא של בעליה. מזה נובע שבעת משבר פיננסי, ובעקבותיו תביעות מצד בעלי חוב, לא ניתן יהיה לתבוע את מחזיקי המניות ואף לא לגעת ברכושם הפרטי. ניתן לאמור שרצוי לשקול בחיוב התנהלות כחברה, אם צפוי שימוש בכספי הלוואות, כמות עובדים גדולה יחסית ועבודה מול מספר רב של ספקים.


היבט עיקרי ומהותי נוסף שנדרש לבחון הינו שאלת הכדאיות מבחינת חיסכון במס אל מול עלויות תפעול וכן ניהול ספרים מורכב יותר. כדי לגבש החלטה מושכלת, כדאי יהיה לבחון תרחישים שמהם ניתן יהיה להסיק לגבי היקפי הפעילות מול הגורמים איתם באה החברה במגע על מנת להעריך גם לאפשרות של כישלון עסקי. מקובל להניח שברמות סיכון גבוהות מומלץ לפעול כחברה בע"מ, על מנת לנטרל, כאמור, תביעות אפשריות כנגד הבעלים עצמם.


כידוע לכל דבר יש מחיר, ולכן לאותו מנגנון הגנה בדמות חברה בע"מ יש גם את המחיר שלו. ידוע שעלויות התפעול של חברה בע"מ יהיו, כאמור, גבוהות יותר בהשוואה לעוסק מורשה. עובדה זו נובעת, כפי שצוין, בעיקר מהנהלת חשבונות כפולה, ומדרישת חובה לחתימת רואה חשבון על מאזן החברה. בל נשכח את תשלומי האגרה, כך שהמסקנה היא שככל שהעסק צפוי למחזור עסקים גדול יותר ולרווח נקי שאינו משמש ברובו לצרכים אישיים, כך תהייה לגיטימציה לפעול כחברה בע"מ.

1. מאת: צבי

שלום ברצוני לדעת מהם התנאים לפתיחת חברה בע"מ ומתי כן כדי להפוך עסק לחברה? מהן יתרונות וחסרונות של חברה לעומת עוסק מורשה? תודה רבה

2. מאת: mento

תשובה: עלות ההתנהלות של חברה היא מאוד יקרה, מבחינת מיסוי השיקול העקרי לפעול כחברה הוא כאשר אין צורך בכסף אלא מעונינים להמשיך לגלגל את הרווחים אל תוך העסק וכמובן כל זאת כאשר מדובר ברווחים גבוהים. ישנם גם שיקולים אחרים להתנהלות כחברה בע"מ שאינם קשורים למיסוי.

3. מאת: ES

עם הכניסה לעידן החשמלי: 1. האם הקמת גג סולרי בבית שמשמש גם לעסק (חברה בע"מ) מוכר. 2. איך "מתחשבנים" עם טעינת רכב חשמלי כאשר הטעינה מתבצעת בבית (עם או בלי פנלים סולרים)

4. מאת: mento

תשובה: 1. זה יוכר או ברמה האישית או בחברה לפי איפה שתבחר לנהל את זה. 2. צריך שיהיה איזה שהוא מד שיכול להראות את העלות של טעינת הרכב