לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

החזרי מס מנקודת מבטו של יועץ המס

קבלת החזרי מס נזקפת לזכותם של שכירים וגם עצמאים, אלא ששכירים, על פי רוב, אינם מודעים לזכות זו, וככל שהדבר יפתיע, גם עצמאים רבים אינם מקפידים לפעול באופן שיאפשר להם למקסם את החזרי המס. ניתן לבצע הפקדות שבאמצעותן יש אפשרות לקבל זיכויים וניכויים ממס הכנסה. למשל, הפקדות לקופת גמל המקנות גם ניכוי וגם זיכוי ממס עד לגובה תקרה נתון, או הפקדות לקרן השתלמות, המהוות ערוץ חיסכון תוך נצול הטבת מס עד למקסימום של 4.5% מההפקדה.
 

החזרי מס לשכירים

שעורי המס מנוכים מהמשכורת החודשית אצל השכירים, כאשר אצל העצמאים הדבר נעשה על ידי מקדמות או ניכוי במקור בתחילת השנה .אם שילם העובד במהלך השנה תשלומים למס הכנסה, אזי, בסיום אותה שנה, חבות המס של הנישום תעודכן בהתאם, ויתכן כי הוא אף ימצא זכאי להחזר מס. על פי אותו עיקרון, ישנם מצבים אשר משפיעים על רצף תשלומי המס ובהתאם לכך על סכומי המס המנוכים. למשל, כאשר אדם אינו עובד באופן רציף במהלך כל השנה (כתוצאה מפיטורין, חופשה ללא תשלום וכיוב'), או לחילופין, כאשר, למשל, אדם לוקח על עצמו עבודה נוספת ללא שביצע תיאום מס. במקרה זה יקוזז ממשכורתו השנייה מס מקסימאלי בשיעור של 44% לשנת 2011 או 48% לשנת 2012.
במקרה וקוזז מהנישום מס מקסימאלי לא תתכן חבות מס נוספת, אלא רק החזר מס, היות והמס המקסימאלי כבר שולם.

סיבות להחזרי מס

רמת המס מושפעת, בנוסף, מגורמים הכוללים בין השאר: שינויים משמעותיים במצב הרפואי של העובד (או של בן זוג או בן משפחה מקרבה ראשונה); שינויים במצב האישי או המשפטי כדוגמת: נישואין או גירושין; תביעות משפטיות וכיוב'. כששני בני הזוג עובדים חייב כל אחד או אחת לדווח גם על הכנסות בן או בת הזוג, כך שהזכאות להחזר המס מחושבת לפי שניהם (סעיף 131 לפקודה מפרט מי חייב בהגשת דוח שנתי).

דוח החזר מס

גם אם נמנעתם עד כה מלממש את זכאותכם לקבלת החזרי מס, חשוב שתדעו כי את הבקשה להחזר מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה מתום שנת המס הנוכחית, כאשר להחזרים המתקבלים יתווספו ריבית והצמדה הפטורים ממס [סעיף 159א(א) מורה על 4% ריבית + הצמדה, וסעיף 160(א) מורה על החזר מס בריבית + הצמדה ע"פ הקבוע בסעיף 159א(א)] .לפי כך, מומלץ, בעיקר לכם השכירים, לברר את זכאותכם, ועוד תופתעו לגלות כי רמת ההחזר השנתית יכולה להיות סביב גובה השכר שאתם מרוויחים. לגבי שכירים, אציין עוד, כי קיימת האפשרות לבצע הפקדות נוספות לקופת הגמל או לקרן ההשתלמות ולקבל בעבורן החזר מס נאה, כמובן בכפוף לגובה התקרות לגבי כל מקרה ומקרה.

 

על מנת לברר באופן מדויק את זכאותכם להחזרי מס לפי חוקי מס הכנסה, יש לפנות ליועץ מס מקצועי ומנוסה שיוודא זאת בעבורכם.