לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דף הבית » דוח שנתי 2022

דוח שנתי 2022

ניצלתם את כל ההטבות במסגרת הדוח השנתי- למה אתם מחכים?
לא חבל לשלם שנה אחרי שנה הרבה מעבר לנדרש?
מודעים לכך שיש קשר בין המוצהר בדוח השנתי לבין השומה בביטוח לאומי?

שיתופו של יועץ מס המכיר היטב את כל ההיבטים של הדוח השנתי שווה לכם כסף רב. פנו לחברת מנטו ונמצה עבורכם את כל ההטבות האפשריות!

  • בדיקה מדוקדקת של מערכת ניהול החשבונות ושל דוחות משנים קודמות.
  • בחינת כל התרחישים והאפשרויות עד לקבלת נטל המס מינימאלי
  • שידור אמין ובטוח של הדוחות ישירות למחשבי מס הכנסה.
  • טיפול יעיל ומהיר לקבלת החזרי המס תוך פרק זמן קצר.

אנו, בחברת מנטו, הופכים כל אבן כדי שתשלומי המיסים שלכם יהיו מינימאליים. ניהול חשבונות יעיל, ובתוך כך, הכנת דוחות שנתיים בצורה מושכלת, יבואו לידי ביטוי בחיסכון כספי של אלפי שקלים!

הגשת דוח שנתי מס הכנסה 2022

כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אלא אם נקבע לו פטור מחובת הגשה. במקרה של ספק, רצוי לפנות ליועץ מס משום שיתכן וישנם כאלו שאינם מודעים לחובתם להגיש דוח שנתי על ההכנסה ואי ביצוע האמור ייזקף לחובתם בתוספת קנסות. את הדוח השנתי 2022 יש להגיש עד סוף חודש מאי של שנת המס שעל הפרק, ובמקרה של ניהול על פי רישום כפול (הנהלת חשבונות דו צידית) או חובת הגשת דוח שנתי מקוון ישנו חודש ימים נוסף.


דוח שנתי 2022 מרכז למעשה את כל ההכנסות וההוצאות השנתיות שדווחו על-ידי העסק, ומתוך סכומים אלו נובע הסכום הכולל של התשלום למס ההכנסה. יתכן מצב שבו לא תהייה התאמה מלאה בין הדיווחים הדו-חודשיים לבין אותו דוח שנתי שהגשתם. במקרה בו סכום המס שיופיע בדוח שנתי גבוה מסך כול הסכומים של דוחות המקדמות הדו-חודשיים, קרוב לוודאי שתידרשו לשלם כספים נוספים לאלו ששילמתם במקדמות. במצב ההפוך תהיו זכאים לקבל החזר מתוך הסכום ששילמתם בפועל.


היות ודוח שנתי מציג סיכום לכל ההתנהלות הפיננסית עבור אותה שנת מס, ניתן להשתמש בו גם לטובת הפרשות לקופות גמל ולקרנות השתלמות, כך שהנישום יוכל ליהנות מהטבות המס באופן מקסימאלי.


למרות שניתן להגיש את הדוח השנתי לשנת 2022 לבד, הסבר מפורט נמצא בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך דוח שנתי 2022,  ואף לקבל ייעוץ פרטני במשרדי מס ההכנסה, מומלץ לעצמאי להגיש את הדוח השנתי באמצעות משרד רואה חשבון או יועץ מס מוסמך. במקרים מסוימים ניתן אף לבקש דחייה למועד הגשת הדוח השנתי, אולם לשיטתנו, איננו ממליצים לנצל את זכות הבקשה לדחייה. נשמח להבהיר לכם את משמעויות הדחייה בעת שתפנו ישירות אלינו.


על אף חופש הבחירה בכל הקשור להגשת דוח שנתי, יועץ מס נחשב לסמכות האופטימאלית לריכוז העבודה סביב הכנת הדוח השנתי, מתוך הכרתו את נקודות הכשל. בעקבות אי עמידה בחובת הגשת הדוח השנתי 2021 עשוי הנישום להיקלע למצוקה שתתבטא, כאמור, בקנסות כספיים כבדים.
לחצו לקבלת טופס דוח שנתי 1301 לשנת 2022

חובת הגשת דוח שנתי כדאי לבדוק שגם אתם לא ברשימת החייבים בהגשת דוח שנתי לשנת 2022

• אם חל עליכם מס יסף - יש מס חדש בישראל שנקרא מס יסף. ויש חובת הגשת של דוח שנתי במקרים בהם הכנסתכם עולה על 663,240 ש"ח נכון לשנת 2022
• אם מחזור המכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה עולה על 2,719,000 ש"ח נכון לשנת 2022.
• אם אינכם תושבי ישראל אבל ביקרתם בארץ מעל 183 יום תצטרכו להגיש דוח הכולל עובדות והסברים מדוע אינכם תושבי ישראל (מומלץ לצרף חוות דעת)
• אם העברתם לחו"ל מעל 500,000 ₪ במצטבר בשנת המס תצטרכו להגיש שנתיים דוח שנתי
• אם אתם נהנה בנאמנות ואתם בגיל מעל 25 ושווי נכסי הנאמנות 500,000 ₪ ומעלה.
• אם קיבלת משכורת של 700,000 ₪
• אם הכנסתכם מדמי שכירות עולה על 363,000 ₪
• אם קיבלתם הכנסה בגובה 363,000 שנוכה ממנה מס כמו שכר אומנים, שכר סופרים וכדומה
• אם הכנסתכם מריבית עולה על 693,000 ₪
• אם היו לכם הכנסות מחו"ל (גם מקצבה) בסכום של 363,000 ₪
• אם יש לכם נכסים בחו"ל בשווי של 2,018,000 ₪.
• המשמעות היא שרבים ממכם כנראה אינם מודעים לחובתם להגיש דוח וכדאי להתייעץ בעניין.

 

1. מאת: סטודיו לירס

תודה על המידע!

2. מאת: alon

אני עוסק מורשה ובשומות השנתיות שלי יש ניכוי אחד (ביטוח לאומי). אני לא מצליח להבין למה ההכנסה החייבת (אחרי ניכויים) בשומת מס הכנסה שונה מההכנסה שלפיה מחשב ביטוח לאומי את החבות בדמי ביטוח.פעם ההכנסה בשומת מס הכנסה יותר גבוהה ופעם יותר נמוכה. למה ?

3. מאת: mento

תשובה: במס הכנסה חישוב הניכוי מבוצע על פי התשלומים בפועל בשנת המס לביטוח הלאומי ועל פי האישור אותו מנפיק הביטוח הלאומי למטרה זאת, כך יוצא שלעיתים יהיו תשלומים על שנים עברו או להפך החזרים והסכום לניכוי לא יהיה קשור לגובה ההכנסה. לעומת זאת בביטוח הלאומי החישוב של הניכוי נעשה לאחר שומת מס הכנסה והוא מחושב לפי גובה ההכנסה החייבת לפני הניכוי ובלי קשר לתשלום בפועל 

4. מאת: alon

לא הבנתי איך ביטוח לאומי מחשב. נניח שהכנסה חייבת בשומת מס הכנסה היא 150,000 , הניכוי הוא 52%*10000, סה"כ הכנסה חייבת לאחר ניכוי בשומה מס הכנסה 144,800. איך ביטוח לאומי מחשב ?

5. מאת: mento

תשובה: ביטוח לאומי לוקח את ההכנסה של 150,000 ומחשב תיאורטית כמה בפועל צריך לשלם ביטוח לאומי על 150,000 ואז לפי הנתון שיוצא הוא מכניס ניכוי בהתאם, מן הסתם הנתון שונה מאותם 10,000 ששולמו כמקדמה והם לא בהכרח הסכום האמיתי שהיה צריך לשלם על 150,000

6. מאת: יואב

שלום, אני עוסק פטור ועלי לצרף לדוח 1301 דוח רווח והפסד, כלומר הכנסה ברוטו ונטו לאחר הוצאות. לא ברור לי האם בדוח 1301 עצמו אני ממלא את הנטו או הברוטו כהכנסה החייבת? תודה רבה

7. מאת: mento

תשובה: תוצאת דוח הרווח והפסד הינה נטו ההכנסה החייבת במס לאחר ניכוי ההוצאות ורק את התוצאה הנ"ל יש לרשום בשדה של הכנסה מעסק בדוח השנתי האישי ה-1301

8. מאת: אוהד

שלום, אני עוסק פטור שמוציא קבלות בלבד ללא חשבונית עסקה. אני עובד כפרילנסר עם משרד ממשלתי ואחת לתקופה אני מקבל החזרי נסיעות ומוציא כנגדם קבלה. יוצא שהחזרי הנסיעות מגדילים לי את המחזור ומקרבים אותי מאוד לתקרה פטור ממעמ. האם החזרי נסיעות הם הכנסה שיש לדווח או שיש דרך אחרת ?

9. מאת: mento

תשובה: כל עוד שאתה מוציא את ההוצאה ומקבל החזר בגינה זה אכן יחשב חלק מהמחזור. הדרך היחידה היא אם מי שמשלם לך ישלם ישירות לנסיעות שלך כמו למשל יקנה לך חופשי חודשי או יעשה מנוי שלו בשירותי מוניות, והוא ישלם ישירות לנותן השירות לא דרך מעבר הכסף אצלך.

10. מאת: נטע

שלום, רציתי לדעת, מה הדין לגבי עוסק פטור (שעובד מהבית) שבשנת 2018 הייתה לו הכנסה קטנה בהרבה מההוצאות שהיו לו באותה השנה? כיצד ממלאים את תוצאת דוח רווח והפסד בדוח השנתי? (במינוס..?) והאם ניתן לרשום את כל ההוצאות המעורבות שהיו לו, למרות שכמעט לא הייתה לו הכנסה ? תודה מראש

11. מאת: mento

תשובה: בדוח רווח והפסד אכן רושמים את ההכנסות פחות ההוצאות ואם התוצאה היא מינוס אז יש הפסד עליו מדווחים בנספח הפסדים במידה ולא ניתן לקזזו מכל הכנסה אחרת. לגבי הוצאות מעורבות יש לבצע תיאום הוצאות בדוח התיאום לדוח הרווח והפסד

12. מאת: עמית

שלום, ותודה על כתבה מצוינת! אני עוסק פטור וכחלק מהדוח השנתי עליי להגיש טופס 1320 (דוח רוו"ה). לגבי ס'12 בדוח - הוצאות מוכרות בהתאם לתקנות כתוב שיש לצרף פירוט. האם יש נוסח קבוע לפירוט? וכן מה רמת הפירוט הנדרשת? רלוונטי בעיקר להוצ' נסיעה לחו"ל - האם פירוט כל נסיעה?

13. מאת: mento

תשובה: כאשר יש נסיעות לחו"ל יש להכין בגין כל נסיעה דוח נסיעה לחו"ל. תוכל למצוא דוגמא לטופס תחת טפסים באתר שלנו

14. מאת: מיכאל

בטופס 1320 (רווח והפסד) מצאתי סעיפים עם שמות כלליים מאוד. לא ברור לאן לשייך הוצאות פרסום ושווק, כיבוד קל, והוצאות כמו תשלומים חד פעמיים למכון התקנים, השכרת רכב, הוצאות מכירה שלא נכללות בעלות המכר. האם קיים מדריך שמסביר את איך לשייך הוצאות לטופס 1320?

15. מאת: mento

תשובה: המדריך לכך הוא קורס הנהלת חשבונות

16. מאת: מיכאל

עשיתי קורס מבוא לחשבונאות במסגרת התואר ואף עברתי על מאות דוחות רו"ה במהלך חיי. מעולם לא נתקלתי בדוח שאין בו סעיפי פרסום ושווק, הנהלה וכלליות וכו'. אין שום סיבה להסוות את הסעיפים המקובלים בתוך תיאורים כלליים, וגם לא לרשום פירושים בחוברת "דע זכויותיך"

17. מאת: mento

תשובה: לכל אחד מהסעיפים אפשר לעשות ביאור עם מספר סעיפים, וכן אין חובה להשתמש בפורמט של הטופס שלהם

18. מאת: ash

אני רוצה לקזז הפסד שוטף מעסק כנגד הכנסה ממשכורת האם אני ממלא בשדה 158 את ההכנסה פחות ההפסד? אם לא אז היכן מתבצע הקיזו(את ההפסד לקיזוז רשמתי ב שדה 279

19. מאת: mento

תשובה: כן כפי שרשמת יחד עם דוח קיזוז הפסדים

20. מאת: ash

תודה על התשובה המהירה